Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ImmuCell - ICCC CFD

  4.45
  0.23%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.44
  Άνοιγμα* 4.45
  Μεταβολή 1 έτους* -32.78%
  Εύρος ημέρας* 4.37 - 4.55
  Εύρος 52 εβδ. 4.26-7.84
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.61K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 365.10K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 35.65M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.75M
  Έσοδα 16.29M
  EPS -0.81
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.60
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 19, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.55 4.37
  Dec 5, 2023 4.44 -0.01 -0.22% 4.45 4.45 4.37
  Dec 4, 2023 4.47 0.03 0.68% 4.44 4.47 4.44
  Dec 1, 2023 4.44 -0.04 -0.89% 4.48 4.50 4.44
  Nov 30, 2023 4.53 0.03 0.67% 4.50 4.59 4.49
  Nov 29, 2023 4.63 -0.06 -1.28% 4.69 4.71 4.59
  Nov 28, 2023 4.52 -0.08 -1.74% 4.60 4.60 4.49
  Nov 27, 2023 4.62 -0.13 -2.74% 4.75 4.85 4.62
  Nov 24, 2023 4.60 -0.05 -1.08% 4.65 4.74 4.55
  Nov 22, 2023 4.49 0.05 1.13% 4.44 4.54 4.44
  Nov 21, 2023 4.54 -0.16 -3.40% 4.70 4.70 4.26
  Nov 20, 2023 4.61 0.01 0.22% 4.60 4.70 4.55
  Nov 17, 2023 4.75 0.05 1.06% 4.70 4.78 4.70
  Nov 16, 2023 4.66 -0.07 -1.48% 4.73 4.79 4.57
  Nov 15, 2023 5.01 -0.01 -0.20% 5.02 5.22 5.00
  Nov 14, 2023 5.24 -0.05 -0.95% 5.29 5.29 4.75
  Nov 13, 2023 5.19 0.09 1.76% 5.10 5.36 5.08
  Nov 10, 2023 5.18 -0.12 -2.26% 5.30 5.38 5.17
  Nov 9, 2023 5.23 0.06 1.16% 5.17 5.27 5.17
  Nov 8, 2023 5.39 0.14 2.67% 5.25 5.44 5.11

  ImmuCell Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 ImmuCell Corp Earnings Release
  Q4 2023 ImmuCell Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 18.568 19.243 15.3422 13.7229 10.9863
  Έσοδα 18.568 19.243 15.3422 13.7229 10.9863
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.9192 10.587 8.47938 6.98315 5.79239
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.64878 8.65593 6.86282 6.73972 5.19391
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20.8669 18.9856 15.8796 14.6768 12.4329
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.45385 4.23003 3.88855 4.00602 3.82386
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.49387 4.16852 4.35463 3.68761 3.51662
  Λειτουργικά Έσοδα -2.29895 0.25739 -0.53744 -0.95391 -1.44657
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.19544 -0.29555 -0.29047 -0.31351 -0.41348
  Άλλο, Καθαρό 0.00091 0 -0.16505 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.48613 -0.06913 -1.03225 -1.26741 -1.86005
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Καθαρά Κέρδη -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.74512 7.59229 7.21333 6.81896 5.48615
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.32198 -0.01031 -0.1417 -0.19 -0.42319
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.3226 -0.00766 -0.21411 -0.19 -0.50612
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.84292 -0.7
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.00733 -0.03096 -0.0393
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3.53268 3.44653 3.91088 4.79603 9.86106
  Έσοδα 3.53268 3.44653 3.91088 4.79603 9.86106
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.48879 3.14575 2.9187 2.94997 5.05051
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.04389 0.30078 0.99218 1.84606 4.81055
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.83718 5.70257 5.54463 5.41282 9.90946
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.24885 1.44645 1.57652 1.19308 2.68425
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.09954 1.11037 1.04941 1.26976 2.1747
  Λειτουργικά Έσοδα -1.3045 -2.25604 -1.63375 -0.61679 -0.0484
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.07377 -0.04935 -0.02893 -0.03442 -0.13207
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.00008 -0.00824 -0.00367 0 0.011
  Άλλο, Καθαρό 0 0.00011 0 0.00091
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.37819 -2.31353 -1.66636 -0.65121 -0.16857
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.37971 -2.31505 -1.66787 -0.65508 -0.17086
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.37971 -2.31505 -1.66787 -0.65508 -0.17086
  Καθαρά Κέρδη -1.37971 -2.31505 -1.66787 -0.65508 -0.17086
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.37971 -2.31505 -1.66787 -0.65508 -0.17086
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.37971 -2.31505 -1.66787 -0.65508 -0.17086
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.37971 -2.31505 -1.66787 -0.65508 -0.17086
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.74686 7.74686 7.74689 7.74686 7.7457
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1781 -0.29884 -0.2153 -0.08456 -0.02206
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.17811 -0.29815 -0.21499 -0.08456 -0.02298
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.9948 16.2649 12.157 13.189 6.42084
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.79156 10.1855 7.94643 8.77405 2.52105
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.79156 10.1855 6.94994 6.29329 2.52105
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.9965 2.48075
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.80078 2.72071 1.86442 1.6777 0.9323
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.7586 2.69423 1.7968 1.63717 0.9323
  Συνολικό Απόθεμα 6.03854 3.08997 2.09251 2.51826 2.33167
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.36388 0.26871 0.25284 0.21823 0.63582
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.0008 0.0008
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 44.8606 44.4657 40.3496 38.6918 32.7308
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30.6364 28.0027 27.9753 25.2657 26.0275
  Υπεραξία, Καθαρό 0.09556 0.09556 0.09556 0.09556 0.09556
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.05731 0.07642 0.09552 0.11462 0.13373
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.07663 0.02612 0.02617 0.02688 0.05316
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.07207 2.53447 2.21108 2.49536 2.56501
  Payable/Accrued 1.22066
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.03945 0.81221 0.76034 1.27479 1.34435
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.14876 0.20122 0.13748 0.17511 0
  Σύνολο Οφειλών 14.4806 11.8888 12.0834 9.70056 10.9865
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.19111 8.32712 8.73715 7.14668 8.42149
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.19111 8.32712 8.73715 7.14668 8.42149
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.21742 1.02716 1.13517 0.05853 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30.3801 32.5769 28.2662 28.9913 21.7443
  Κοινή Μετοχή 0.78142 0.78142 0.7299 0.7299 0.56627
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 35.9784 35.6924 31.3721 31.1319 22.6956
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6.2325 -3.73869 -3.6604 -2.63829 -1.3427
  Treasury Stock - Common -0.14723 -0.15817 -0.17539 -0.18834 -0.20495
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -0.0439 0.03016
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 44.8606 44.4657 40.3496 38.6918 32.7308
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.74686 7.74186 7.21884 7.21292 5.56896
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 46.512 41.996 39.6407 34.8769
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -15.8756 -13.9933 -11.6653 -9.61119
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.79 0.74504 0.60235 0.57218
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.09387 0.776 0.71091 0.47328
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.9621 10.9455 12.2483 13.9948 16.4331
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.98946 1.45431 3.09605 5.79156 8.82777
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.98946 1.45431 3.09605 5.79156 8.82777
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.0095 1.52199 2.14209 1.80078 1.73512
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.86459 1.49885 2.0903 1.7586 1.70183
  Συνολικό Απόθεμα 7.38566 7.53598 6.32833 6.03854 5.31778
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.57748 0.43324 0.68183 0.36388 0.55243
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 44.545 44.0071 43.1232 44.8606 46.4016
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 32.3743 32.8358 30.639 30.6364 29.7862
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 50.1882 49.9952 47.1328 46.512 45.6052
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17.8138 -17.1594 -16.4937 -15.8756 -15.819
  Υπεραξία, Καθαρό 0.09556 0.09556 0.09556 0.09556 0.09556
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.04298 0.04776 0.05254 0.05731 0.06209
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.07004 0.08246 0.08778 0.07663 0.02457
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.32797 4.19313 3.83793 3.07207 2.715
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.77985 0.9184 0.79485 0.79 0.75934
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.92972 1.09283 0.84081 1.09387 0.69158
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 1 1 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.41123 1.0904 1.06423 1.03945 0.99816
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.20718 0.0915 0.13804 0.14876 0.26592
  Σύνολο Οφειλών 18.5315 17.15 14.9621 14.4806 14.419
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.9047 8.64072 8.91687 9.19111 9.47868
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.9047 8.64072 8.91687 9.19111 9.47868
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.29882 4.31616 2.20728 2.21742 2.22536
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.0135 26.8571 28.1611 30.3801 31.9825
  Κοινή Μετοχή 0.78142 0.78142 0.78142 0.78142 0.78142
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 36.2466 36.1501 36.0745 35.9784 35.913
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -10.8673 -9.92727 -8.54755 -6.2325 -4.56463
  Treasury Stock - Common -0.14723 -0.14723 -0.14723 -0.14723 -0.14723
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 44.545 44.0071 43.1232 44.8606 46.4016
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.74686 7.74686 7.74686 7.74686 7.74686
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2.49381 -0.07829 -1.02212 -1.29559 -2.32167
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.54387 0.95417 1.31558 0.23351 -0.3734
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.46848 2.44204 2.32818 2.24832 1.50161
  Amortization 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191
  Deferred Taxes 0 -0.01463 0.02468 0.46232
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.29504 0.19383 -0.52722 0.33259 -0.33742
  Cash Taxes Paid 0.00492 0.00511 0.00458 0.00357 0.00422
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.33852 0.30868 0.48141 0.42096 0.40354
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.83269 -1.62251 0.53226 -1.0956 0.30266
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.96427 -1.59736 -2.56994 -3.40336 -1.79397
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.97527 -2.60865 -4.07254 -1.39145 -2.0299
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.011 1.01129 1.5026 -2.01191 0.23592
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.11424 3.87872 1.91101 6.94209 0.88962
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.01931 0.00227 -0.05314 -0.00197
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.03067 4.24472 0.00001 8.30344 0.09625
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1.10288 -0.36827 1.96413 -1.36135 0.79533
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.39391 3.23553 0.65664 3.77224 -1.27776
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -2.31505 -2.49381 -0.82594 0.05152 0.73567
  Cash From Operating Activities -2.76199 -1.54387 -0.24605 1.01199 0.63854
  Cash From Operating Activities 0.65213 2.46848 1.869 1.24146 0.61685
  Amortization 0.00478 0.0191 0.01433 0.00955 0.00478
  Deferred Taxes
  Non-Cash Items 0.11487 0.29504 0.2016 0.11255 0.04908
  Cash Interest Paid 0.08804 0.33852 0.2473 0.1594 0.07188
  Changes in Working Capital -1.21872 -1.83269 -1.50503 -0.40309 -0.76783
  Cash From Investing Activities -0.68215 -3.96427 -2.4741 -1.73979 -0.7965
  Capital Expenditures -0.68217 -3.97527 -2.4851 -1.75079 -0.8075
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.00002 0.011 0.011 0.011 0.011
  Cash From Financing Activities 0.74862 1.11424 1.36245 1.58555 1.78963
  Financing Cash Flow Items 0 -0.01931 -0.01931 -0.01931 -0.01883
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.03067 0.03067 0.03067 0.00584
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.74862 1.10288 1.35108 1.57418 1.80262
  Net Change in Cash -2.69551 -4.39391 -1.3577 0.85776 1.63167
  Cash Taxes Paid 0.00721 0.00492 0.00458 0.00458 0.00554
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Pessin (Norman H) Individual Investor 8.3133 644019 -59617 2023-04-14 LOW
  Rothschild (Jonathan E) Individual Investor 6.635 514003 0 2023-04-14 LOW
  Pessin (Sandra F) Individual Investor 5.1869 401819 0 2023-04-14 LOW
  Brigham (Michael F) Individual Investor 2.785 215752 0 2023-04-14 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6633 206325 0 2023-06-30 LOW
  Crabb (Joseph H) Individual Investor 1.8439 142845 0 2023-04-14 LOW
  Pessin (Brian L) Individual Investor 1.7669 136882 26200 2023-04-14 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.5799 122389 -438 2023-06-30 HIGH
  Tomsche (David Scott) Individual Investor 1.3374 103606 3100 2023-09-06 LOW
  Bleichroeder LP Investment Advisor 1.3114 101594 0 2023-06-30 LOW
  Cresset Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2974 100506 0 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9678 74974 3600 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8295 64264 -425 2023-06-30 LOW
  Shufro, Rose & Co., LLC Investment Advisor 0.8056 62408 0 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5903 45727 7645 2023-06-30 LOW
  Empire Financial Management Company, LLC Investment Advisor 0.5422 42000 0 2023-06-30 LOW
  Overbrook Management Corporation Investment Advisor 0.4241 32857 0 2023-06-30
  Strategic Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.4002 31000 0 2023-06-30 LOW
  Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.3489 27026 -2649 2023-06-30 LOW
  Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.2756 21354 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ImmuCell Company profile

  Σχετικά με την ImmuCell

  Η ImmuCell Corporation είναι μια εταιρεία στον τομέα της υγείας των ζώων. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, την απόκτηση, την παραγωγή και την πώληση προϊόντων που βελτιώνουν την υγεία και την παραγωγικότητα των γαλακτοπαραγωγών και βοοειδών. Κατασκευάζει και εμπορεύεται τη σειρά προϊόντων First Defense για την πρόληψη της ξινίλας σε νεογέννητα μοσχάρια γαλακτοπαραγωγής και βοείου κρέατος. Επέκτεινε τη σειρά αυτή σε πέντε διαφορετικά προϊόντα με σκευάσματα που στοχεύουν στα παθογόνα E. coli και coronavirus καθώς και στα παθογόνα E. coli, coronavirus και rotavirus. Η επέκταση της σειράς προϊόντων Tri-Shield First Defense είναι προϊόν παθητικών αντισωμάτων σε επίπεδο μοσχαριών που παρέχει άμεση ανοσία κατά του E. coli, του κοροναϊού και του ροταϊού. Η εν λόγω σειρά προϊόντων παρέχει άμεση ανοσία στα νεογέννητα μοσχάρια. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη του Re-Tain, μιας θεραπείας με Nisin για την υποκλινική μαστίτιδα σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες. Τα προϊόντα της μειώνουν τη χρήση των παραδοσιακών αντιβιοτικών στα ζώα που παράγουν τρόφιμα.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  56 Evergreen Drive
  PORTLAND
  MAINE 04103
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου