Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Illumina Inc - ILMN CFD

214.17
4.67%
0.44
Χαμηλό: 213.21
Υψηλό: 219.92
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.44
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Illumina Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 224.67
Άνοιγμα* 218.47
Μεταβολή 1 έτους* -38.6%
Εύρος ημέρας* 213.21 - 219.92
Εύρος 52 εβδ. 173.45-371.16
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 985.98K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 33.70B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 157.30M
Έσοδα 4.70B
EPS -26.46
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.14
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 214.17 -5.51 -2.51% 219.68 220.98 212.65
Feb 2, 2023 224.67 6.15 2.81% 218.52 225.28 215.72
Feb 1, 2023 216.12 5.51 2.62% 210.61 217.50 207.94
Jan 31, 2023 214.00 4.87 2.33% 209.13 214.33 208.89
Jan 30, 2023 209.95 2.26 1.09% 207.69 213.97 207.69
Jan 27, 2023 213.81 4.68 2.24% 209.13 214.90 206.56
Jan 26, 2023 212.57 0.71 0.34% 211.86 214.95 209.51
Jan 25, 2023 210.75 2.76 1.33% 207.99 211.78 204.96
Jan 24, 2023 215.07 0.92 0.43% 214.15 217.89 212.09
Jan 23, 2023 216.12 12.49 6.13% 203.63 216.55 202.39
Jan 20, 2023 204.12 7.97 4.06% 196.15 204.69 193.87
Jan 19, 2023 196.19 -7.13 -3.51% 203.32 205.72 195.96
Jan 18, 2023 205.62 -1.94 -0.93% 207.56 212.03 203.70
Jan 17, 2023 206.23 5.70 2.84% 200.53 206.45 196.95
Jan 13, 2023 200.81 10.86 5.72% 189.95 201.53 189.71
Jan 12, 2023 193.65 -7.04 -3.51% 200.69 202.53 189.27
Jan 11, 2023 203.81 6.79 3.45% 197.02 204.44 193.97
Jan 10, 2023 194.39 9.69 5.25% 184.70 199.41 180.82
Jan 9, 2023 207.21 2.84 1.39% 204.37 210.67 203.57
Jan 6, 2023 201.61 -1.66 -0.82% 203.27 203.30 189.81

Illumina Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2398.37 2752 3333 3543 3239 4526
Έσοδα 2398.37 2752 3333 3543 3239 4526
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 731.925 908 1033 1076 1036 1372
Ακαθάριστο Εισόδημα 1666.45 1844 2300 2467 2203 3154
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1811.34 2146 2450 2504 2659 4649
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 583.005 674 794 835 941 2092
Έρευνα & Ανάπτυξη 504.415 541 623 647 682 1185
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8.004 23 0 -54
Λειτουργικά Έσοδα 587.032 606 883 1039 580 -123
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.382 435 8 75 237 919
Άλλο, Καθαρό -2.472 2 3 4 39 88
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 561.178 1043 894 1118 856 884
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 428.09 828 793 990 656 762
Δικαίωμα Μειοψηφίας 34.559 48 44 12 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 462.649 876 837 1002 656 762
Καθαρά Κέρδη 462.649 726 826 1002 656 762
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 462.649 876 837 1002 656 762
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 462.649 726 826 1002 656 762
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 462.649 726 826 1002 656 762
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 148.04 148 149 149 148 151
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.12516 5.91892 5.61745 6.72483 4.43243 5.04636
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.08392 6.04229 5.61745 6.40391 4.43243 5.04636
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -150 -11
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1093 1126 1108 1199 1223
Έσοδα 1093 1126 1108 1199 1223
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 329 324 338 382 408
Ακαθάριστο Εισόδημα 764 802 770 817 815
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 900 939 1653 1158 1039
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 374 413 879 426 308
Έρευνα & Ανάπτυξη 197 202 436 350 323
Λειτουργικά Έσοδα 193 187 -545 41 184
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -64 -12 931 64 -50
Άλλο, Καθαρό 40 32 34 -19 6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 169 207 420 86 140
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 147 185 317 112 86
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 147 185 317 112 86
Καθαρά Κέρδη 147 185 317 112 86
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 147 185 317 112 86
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 147 185 317 112 86
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 147 185 317 112 86
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 147 147 153 157 159
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1 1.2585 2.0719 0.71338 0.54088
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1 1.2585 2.0719 0.71338 0.54088
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2318.09 2980 4490 4451 4483 2713
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1558.72 2145 3512 3414 3472 1339
Μετρητά & Ισοδύναμα 734.516 1225 1144 2042 1810 1232
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 824.208 920 2368 1372 1662 107
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 381.316 411 514 573 487 648
Accounts Receivable - Trade, Net 380.93 411 514 573 487 648
Total Inventory 300.17 333 386 359 372 431
Prepaid Expenses 77.881 91 78 105 152 295
Total Assets 4280.6 5257 6959 7316 7585 15217
Property/Plant/Equipment, Total - Net 713.334 931 1075 1444 1454 1696
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1040.15 1347 1596 2012 2132 2492
Accumulated Depreciation, Total -326.813 -416 -521 -568 -678 -796
Goodwill, Net 775.995 771 831 824 897 7113
Intangibles, Net 242.652 175 185 145 142 3250
Other Long Term Assets, Total 230.528 400 378 452 609 445
Total Current Liabilities 704.665 746 1804 665 1244 1093
Accounts Payable 137.93 160 184 149 192 332
Accrued Expenses 392.296 376 256 263 287 429
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.25 10 1107 0 511 0
Other Current Liabilities, Total 173.189 200 257 253 254 332
Total Liabilities 2083.37 2508 3201 2703 2891 4477
Total Long Term Debt 1047.81 1182 890 1141 673 1695
Long Term Debt 1047.81 1182 890 1141 673 1695
Minority Interest 116.946 220 148 0
Other Liabilities, Total 213.955 360 359 897 974 1689
Total Equity 2197.23 2749 3758 4613 4694 10740
Common Stock 1.887 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 2733.39 2833 3290 3560 3815 8938
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1485.41 2256 3083 4067 4723 5485
Treasury Stock - Common -2022.43 -2341 -2616 -3021 -3848 -3702
Unrealized Gain (Loss) -2.326 -2 -2 4 1
Other Equity, Total 1.289 1 1 1 1 17
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4280.6 5257 6959 7316 7585 15217
Total Common Shares Outstanding 146.196 147 147 147 146 157
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5642 5310 2451 2713 2755
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4630 4286 1265 1339 1416
Μετρητά & Ισοδύναμα 4433 4196 1080 1232 1351
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 197 90 185 107 65
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 517 540 604 648 630
Accounts Receivable - Trade, Net 517 540 604 648 630
Total Inventory 364 380 401 431 465
Prepaid Expenses 131 104 181 295 244
Total Assets 8755 8675 15063 15217 15274
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1444 1481 1685 1696 1740
Goodwill, Net 897 966 7098 7113 7113
Intangibles, Net 134 162 3351 3250 3209
Other Long Term Assets, Total 638 756 478 445 233
Total Current Liabilities 1268 874 914 1093 1490
Accounts Payable 178 200 248 332 291
Accrued Expenses 298 365 391 429 377
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 488 0 0 0 499
Other Current Liabilities, Total 304 309 275 332 323
Total Liabilities 3833 3495 4470 4477 4379
Total Long Term Debt 1672 1679 1687 1695 1241
Long Term Debt 1672 1679 1687 1695 1241
Other Liabilities, Total 893 942 1869 1689 1648
Total Equity 4922 5180 10593 10740 10895
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 3914 3993 8849 8938 8957
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4870 5055 5372 5485 5632
Treasury Stock - Common -3872 -3878 -3643 -3702 -3714
Other Equity, Total 8 8 13 17 18
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8755 8675 15063 15217 15274
Total Common Shares Outstanding 146 146 157 157 157
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Long Term Investments 224
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 428 678 782 990 656 762
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 779 875 1142 1051 1080 545
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 90 110 140 151 156 176
Amortization 51 46 39 37 31 75
Deferred Taxes 94 81 -18 11 117 -76
Μη Χρηματικά Στοιχεία 161 -235 217 56 47 -240
Cash Taxes Paid 60 149 99 164 119 233
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -45 195 -18 -194 73 -152
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -515 -214 -1813 745 -554 -1069
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -271 -312 -296 -209 -189 -208
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -244 98 -1517 954 -365 -861
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -296 -176 594 -897 -766 -51
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -33 8 18 -82 -91 -582
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -202 -180 -155 -265 -675 60
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -61 -4 731 -550 0 471
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2 5 -4 -1 8 -3
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -34 490 -81 898 -232 -578
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 147 333 650 762 86
Cash From Operating Activities 282 535 263 545 172
Cash From Operating Activities 41 82 128 176 50
Amortization 7 15 34 75 41
Deferred Taxes -79 -156 -81 -76 -21
Non-Cash Items 104 167 -301 -240 81
Changes in Working Capital 62 94 -167 -152 -65
Cash From Investing Activities 1376 1379 -1069 -1069 -74
Capital Expenditures -42 -86 -138 -208 -61
Other Investing Cash Flow Items, Total 1418 1465 -931 -861 -13
Cash From Financing Activities 968 472 78 -51 21
Financing Cash Flow Items -24 -30 -452 -582 -12
Issuance (Retirement) of Stock, Net 31 31 59 60 33
Issuance (Retirement) of Debt, Net 961 471 471 471 0
Foreign Exchange Effects -3 0 -2 -3 0
Net Change in Cash 2623 2386 -730 -578 119
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 10.6441 16743103 -2276998 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.1155 12765729 181808 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0067 7875617 -70812 2022-09-30 LOW
Edgewood Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.7216 7427083 -741779 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.1761 6569010 87320 2022-09-30 LOW
Polen Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8744 4521397 1731169 2022-09-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2875 3598290 -133808 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.1278 3347008 794245 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7894 2814723 62313 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.334 2098412 -202259 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.224 1925400 809753 2022-09-30 LOW
Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1659 1833973 -210485 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.1614 1826869 138559 2022-09-30 HIGH
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.1278 1773989 181237 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.0671 1678559 29844 2022-09-30 LOW
Veritas Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0116 1591247 27792 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.001 1574624 671475 2022-09-30 LOW
Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9924 1561013 109439 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9053 1424051 1354 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8901 1400076 2726 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Illumina Company profile

Σχετικά με την Illumina Inc

Η Illumina, Inc. είναι πάροχος λύσεων βασισμένων σε αλληλουχίες και συστοιχίες για γενετική και γονιδιωματική ανάλυση. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Core Illumina και GRAIL. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Core Illumina εξυπηρετούν πελάτες στις ερευνητικές, κλινικές και εφαρμοσμένες αγορές και επιτρέπουν την υιοθέτηση ποικίλων γονιδιωματικών λύσεων. Η GRAIL είναι μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης που επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση πολλαπλών μορφών καρκίνου. Το χαρτοφυλάκιό της από ολοκληρωμένα συστήματα αλληλούχισης και μικροσυστοιχιών, αναλώσιμα και εργαλεία ανάλυσης έχει σχεδιαστεί για γενετική ανάλυση. Οι πελάτες χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της για να εκτελούν αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος, de novo, εξώματος και ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA), καθώς και στοχευμένη αλληλούχιση συγκεκριμένων περιοχών και γονιδίων. Η τεχνολογία BeadArray της εταιρείας παράγει συστοιχίες που μπορούν να εκτελέσουν πολλές αναλύσεις ταυτόχρονα. Οι πελάτες χρησιμοποιούν τα αναλώσιμα γονότυπου που βασίζονται σε συστοιχίες της για μια σειρά αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδών, μεταλλάξεων που σχετίζονται με ασθένειες και γενετικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

5200 Illumina Way
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92122
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-0.960% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00330

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,406.60 Price
-0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου