Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές IDEXX Laboratories, Inc. - IDXX CFD

  470.22
  1.86%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.72
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  IDEXX Laboratories Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 479.17
  Άνοιγμα* 472.25
  Μεταβολή 1 έτους* 15.01%
  Εύρος ημέρας* 465.29 - 474.26
  Εύρος 52 εβδ. 372.50-564.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 466.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.48M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 39.67B
  Αναλογία P/E 48.74
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 83.05M
  Έσοδα 3.59B
  EPS 9.80
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.25
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 28, 2023 470.24 -4.18 -0.88% 474.42 475.46 464.24
  Nov 27, 2023 479.17 4.62 0.97% 474.55 480.35 471.57
  Nov 24, 2023 477.56 3.24 0.68% 474.32 479.62 472.97
  Nov 22, 2023 477.88 -0.41 -0.09% 478.29 483.18 475.02
  Nov 21, 2023 477.57 6.30 1.34% 471.27 479.75 466.57
  Nov 20, 2023 472.77 13.30 2.89% 459.47 473.58 457.37
  Nov 17, 2023 463.45 -3.15 -0.68% 466.60 466.87 456.13
  Nov 16, 2023 466.53 4.81 1.04% 461.72 468.78 460.66
  Nov 15, 2023 460.45 8.19 1.81% 452.26 465.91 449.10
  Nov 14, 2023 454.13 12.77 2.89% 441.36 458.61 441.36
  Nov 13, 2023 432.14 6.49 1.52% 425.65 435.92 424.47
  Nov 10, 2023 428.61 8.01 1.90% 420.60 431.72 414.86
  Nov 9, 2023 418.53 -9.43 -2.20% 427.96 431.83 417.25
  Nov 8, 2023 427.58 1.54 0.36% 426.04 429.67 419.94
  Nov 7, 2023 422.09 2.70 0.64% 419.39 426.32 416.82
  Nov 6, 2023 422.81 -8.29 -1.92% 431.10 431.15 418.86
  Nov 3, 2023 427.67 7.60 1.81% 420.07 435.57 420.07
  Nov 2, 2023 419.42 24.64 6.24% 394.78 421.55 394.77
  Nov 1, 2023 394.94 14.06 3.69% 380.88 395.48 372.32
  Oct 31, 2023 398.59 4.86 1.23% 393.73 403.96 393.73

  IDEXX Laboratories, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 IDEXX Laboratories Inc Earnings Release
  Q4 2023 IDEXX Laboratories Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3367.32 3215.36 2706.66 2406.91 2213.24
  Έσοδα 3367.32 3215.36 2706.66 2406.91 2213.24
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1362.99 1325.93 1135.61 1041.36 971.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2004.34 1889.43 1571.04 1365.55 1241.54
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2468.56 2283.33 2012.13 1854.06 1721.91
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 847.353 794.295 734.667 678.41 626.644
  Έρευνα & Ανάπτυξη 254.82 161.009 141.249 133.193 117.863
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.4 2.1 0.6 1.1 3.1
  Λειτουργικά Έσοδα 898.765 932.028 694.524 552.846 491.335
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -38.793 -29.374 -32.539 -30.628 -33.593
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 859.972 902.654 661.985 522.218 457.742
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 679.089 744.844 582.131 427.792 379.147
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.001 -0.355 -0.072 -0.016
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 679.089 744.845 581.776 427.72 379.131
  Καθαρά Κέρδη 679.089 744.845 581.776 427.72 377.031
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 679.089 744.845 581.776 427.72 379.131
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 679.089 744.845 581.776 427.72 377.031
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 679.089 744.845 581.776 427.72 377.031
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 84.6 86.572 86.722 87.542 88.47
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 8.02706 8.60376 6.70852 4.88588 4.28542
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.02706 8.65283 6.73388 4.88588 4.30976
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.6
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2.1
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 943.63 900.195 828.568 841.661 860.546
  Έσοδα 943.63 900.195 828.568 841.661 860.546
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 370.78 357.224 343.641 335.035 346.514
  Ακαθάριστο Εισόδημα 572.85 542.971 484.927 506.626 514.032
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 647.486 619.796 602.041 596.833 681.48
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 230.201 217.905 214.982 213.785 211.745
  Έρευνα & Ανάπτυξη 46.505 44.667 43.418 48.013 123.221
  Λειτουργικά Έσοδα 296.144 280.399 226.527 244.828 179.066
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.215 -12.711 -13.312 -10.645 -7.983
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 285.929 267.688 213.215 234.183 171.083
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 224.236 214.054 172.207 180.938 131.979
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 224.236 214.054 172.207 180.938 131.979
  Καθαρά Κέρδη 224.236 214.054 172.207 180.938 131.979
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 224.236 214.054 172.207 180.938 131.979
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 224.236 214.054 172.207 180.938 131.979
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 224.236 214.054 172.207 180.938 131.979
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.983 83.959 83.826 84.113 84.858
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.67002 2.54951 2.05434 2.15113 1.55529
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.67002 2.54951 2.05434 2.15113 1.55529
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1101.48 955.655 1062.74 679.639 654.172
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 112.546 144.454 383.928 90.326 123.794
  Μετρητά & Ισοδύναμα 112.546 144.454 383.928 90.326 123.794
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 490.903 425.584 374.742 307.487 272.623
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 442.473 406.12 355.266 286.971 258.525
  Συνολικό Απόθεμα 367.823 269.03 209.873 195.019 173.303
  Προπληρωθέντα Εξοδα 41.742 41.997 34.556 31.992 30.314
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 88.463 74.59 59.639 54.815 54.138
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2746.76 2437.2 2294.56 1832.47 1537.35
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 768.092 692.768 646.338 614.452 437.27
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1474.01 1341.16 1233.25 1133.48 906.003
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -705.914 -648.391 -586.914 -519.03 -468.733
  Υπεραξία, Καθαρό 361.795 359.345 243.347 239.724 214.489
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 97.672 99.035 52.543 58.468 41.825
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 55.5 18.598 12.065 13.657 10.894
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 212.541 187.836 179.52 145.349 147.43
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1235.8 763.579 582.761 725.337 770.444
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 110.221 116.14 74.558 72.172 69.534
  Δεδουλευμένα Έξοδα 385.115 416.304 372.972 288.944 233.471
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 579 73.5 0 288.765 398.937
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 86.485 82.639 85.243 75.456 68.502
  Σύνολο Οφειλών 2138.03 1747.21 1662.47 1655 1546.86
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 694.387 775.205 858.492 599.488 499.571
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 694.387 775.205 858.492 599.488 499.571
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.15 8.935 11.707 33.024 29.267
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.707 0.352 0.28
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 199.688 199.492 208.806 296.801 247.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 608.737 689.992 632.088 177.473 -9.513
  Κοινή Μετοχή 15.901 16.407 15.149 15.033 15.033
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1463.21 1377.32 1294.85 1213.52 1138.22
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3599.53 2920.44 2175.59 1595.65 1167.93
  Treasury Stock - Common -4392.11 -3570.69 -2799.89 -2600.54 -2288.9
  Unrealized Gain (Loss) -0.172 -0.126 -0.272 0.11 -0.157
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -77.624 -53.358 -53.343 -46.292 -41.634
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2746.76 2437.2 2294.56 1832.47 1537.35
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 82.894 84.562 85.449 85.471 86.099
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 149.688 123.966 98.01 81.186 31.269
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 74.982 74.996 49.988
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1384.23 1179.03 1149.45 1101.48 1058.86
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 331.696 132.838 111.367 112.546 99.176
  Μετρητά & Ισοδύναμα 331.696 132.838 111.367 112.546 99.176
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 521.865 532.287 519.861 490.903 452.897
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 503.653 511.982 492.669 442.473 430.327
  Συνολικό Απόθεμα 393.974 395.141 391.011 367.823 354.975
  Προπληρωθέντα Εξοδα 49.875 38.918 40.084 41.742 39.696
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86.82 79.841 87.123 88.463 112.115
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3086.4 2870.81 2808.4 2746.76 2640.07
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 804.883 797.418 780.499 768.092 722.508
  Υπεραξία, Καθαρό 361.766 364.206 362.942 361.795 355.292
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 87.129 90.932 94.361 97.672 99.968
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 54.333 55.391 54.271 55.5 51.76
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 159.196 159.369 153.757 149.688 142.031
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 234.867 224.465 213.122 212.541 209.649
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 970.193 883.859 1065.63 1235.8 1189.94
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 112.609 107.664 117.709 110.221 110.144
  Δεδουλευμένα Έξοδα 370.053 343.016 330.763 385.115 371.286
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 250 264 431.5 579 633
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 149.99 74.991 74.986 74.982 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 87.541 94.188 110.671 86.485 75.515
  Σύνολο Οφειλών 1789 1776.94 1967.3 2138.03 2164.07
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 618.813 696.844 696.362 694.387 760.814
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 618.813 696.844 696.362 694.387 760.814
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10.594 5.568 5.826 8.15 14.486
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 189.397 190.674 199.48 199.688 198.823
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1297.41 1093.86 841.101 608.737 475.999
  Κοινή Μετοχή 16.268 16.253 15.896 15.901 15.885
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1543.02 1515.2 1489.9 1463.21 1437.53
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4250.05 4037.82 3813.58 3599.53 3427.32
  Treasury Stock - Common -4437.04 -4401.74 -4401.67 -4392.11 -4323.84
  Unrealized Gain (Loss) -0.166 -0.165 -0.166 -0.172 -0.178
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -74.725 -73.5 -76.449 -77.624 -80.716
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3086.4 2870.81 2808.4 2746.76 2640.07
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 83.068 83.06 83.004 82.894 82.995
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 679.089 744.844 582.131 427.792 377.047
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 542.984 755.546 648.063 459.158 400.084
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 111.9 104.596 95.998 88.011 83.178
  Deferred Taxes -35.065 -3.377 -38.082 6.162 1.209
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 60.59 47.006 39.777 42.162 30.29
  Cash Taxes Paid 239.8 161.7 110.7 88 69.7
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 39.5 30.5 32.4 29.7 34.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -273.53 -137.523 -31.761 -104.969 -91.64
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -195.35 -292.967 -109.376 -205.528 138.602
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -158.838 -119.549 -107.876 -155.224 -122.936
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -36.512 -173.418 -1.5 -50.304 261.538
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -370.936 -697.414 -248.416 -286.409 -597.799
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -17.472 -20.702 -27.304 -10.582 -10.641
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -783.964 -700.212 -131.487 -265.552 -331.118
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 430.5 23.5 -89.625 -10.275 -256.04
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -8.606 -4.639 3.331 -0.689 -4.768
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -31.908 -239.474 293.602 -33.468 -63.881
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 214.054 679.089 506.882 325.944 193.965
  Cash From Operating Activities 183.912 542.984 369.556 180.556 114.706
  Cash From Operating Activities 28.331 111.9 83.18 54.633 26.511
  Deferred Taxes -3.757 -35.065 -36.89 -23.517 -5.028
  Non-Cash Items 15.893 60.59 45.981 30.447 13.5
  Cash Taxes Paid 7.2 239.8 179.72 128.325 11.4
  Changes in Working Capital -70.609 -273.53 -229.597 -206.951 -114.242
  Cash From Investing Activities -39.511 -195.35 -146.121 -96.924 -41.838
  Capital Expenditures -39.511 -158.838 -109.609 -71.924 -41.838
  Other Investing Cash Flow Items, Total -36.512 -36.512 -25 0
  Cash From Financing Activities -146.081 -370.936 -254.216 -105.387 -13.48
  Financing Cash Flow Items -11.377 -17.472 -16.282 -13.206 -10.338
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.796 -783.964 -722.434 -554.681 -254.642
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -147.5 430.5 484.5 462.5 251.5
  Foreign Exchange Effects 0.501 -8.606 -14.497 -8.337 0.776
  Net Change in Cash -1.179 -31.908 -45.278 -30.092 60.164
  Cash Interest Paid 39.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8895 8209522 45187 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2072 5152755 137148 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5434 3771574 97303 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3281 3592832 214529 2023-06-30 LOW
  Fundsmith LLP Investment Advisor 3.5676 2961551 7355 2023-06-30 LOW
  Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.863 2376632 20389 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4249 2012999 66660 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.7036 1414239 7593 2023-09-30 LOW
  William Blair & Company, L.L.C. (Research) Research Firm 1.4361 1192133 -17061 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4199 1178695 -78372 2023-06-30 LOW
  Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 1.3987 1161124 24741 2023-09-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3734 1140082 13910 2023-06-30 LOW
  Fundsmith Investment Services Ltd. Investment Advisor 1.2282 1019528 15108 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 1.2132 1007073 8310 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0103 838655 -196239 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9934 824629 49030 2022-12-31 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.9692 804548 -82966 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9465 785686 -11169 2023-06-30 LOW
  Ayers (Jonathan W) Individual Investor 0.8937 741868 147571 2023-09-06 MED
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8372 694960 21103 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  IDEXX Labs Company profile

  Σχετικά με την IDEXX Laboratories, Inc.

  Η IDEXX Laboratories, Inc. αναπτύσσει, κατασκευάζει και διανέμει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες για τις αγορές κτηνιατρικών εξετάσεων ζώων συντροφιάς, κτηνοτροφίας και πουλερικών, γαλακτοκομικών προϊόντων και νερού. Πωλεί επίσης μια σειρά φορητών αναλυτών ηλεκτρολυτών και αερίων αίματος που χρησιμοποιούνται στην αγορά της ανθρώπινης διάγνωσης. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τον όμιλο ζώων συντροφιάς (CAG), τα προϊόντα ποιότητας νερού (Water) και τα κτηνοτροφικά, πτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα (LPD). Ο τομέας CAG Η CAG αναπτύσσει, σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες για κτηνιάτρους και την αγορά βιοϊατρικών αναλύσεων, που σχετίζονται κυρίως με τη διάγνωση και τη διαχείριση πληροφοριών. Ο τομέας Water αναπτύσσει, σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει μια σειρά προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση διαφόρων μικροβιολογικών παραμέτρων στο νερό. Ο τομέας LPD αναπτύσσει, σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει διαγνωστικές δοκιμές και συναφή όργανα και παρέχει υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της κατάστασης της υγείας των ζώων και των πουλερικών.

  Industry: Veterinary Medical Equipment & Supplies

  One Idexx Drive
  WESTBROOK
  MAINE 04092-2041
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου