Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Hsbc Holdings Adr Rep 5 - USD - HSBC CFD

33.43
0.51%
0.08
Χαμηλό: 33.3
Υψηλό: 33.56
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

HSBC Holdings PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 33.6
Άνοιγμα* 33.31
Μεταβολή 1 έτους* -2.55%
Εύρος ημέρας* 33.3 - 33.56
Εύρος 52 εβδ. 24.77-39.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.98M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 53.30M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 132.16B
Αναλογία P/E 9.08
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 19.97B
Έσοδα 55.06B
EPS 3.71
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.75624
Beta 0.61
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 33.60 0.26 0.78% 33.34 33.62 33.26
Mar 24, 2023 33.04 0.40 1.23% 32.64 33.04 32.37
Mar 23, 2023 33.42 -0.59 -1.73% 34.01 34.18 33.14
Mar 22, 2023 34.27 -0.63 -1.81% 34.90 34.90 34.26
Mar 21, 2023 33.89 -0.06 -0.18% 33.95 34.26 33.82
Mar 20, 2023 33.22 0.35 1.06% 32.87 33.43 32.85
Mar 17, 2023 33.01 -0.03 -0.09% 33.04 33.36 32.80
Mar 16, 2023 34.45 1.18 3.55% 33.27 34.45 33.25
Mar 15, 2023 33.77 0.89 2.71% 32.88 33.83 32.87
Mar 14, 2023 35.12 -0.02 -0.06% 35.14 35.35 34.86
Mar 13, 2023 34.57 0.42 1.23% 34.15 34.98 33.98
Mar 10, 2023 35.28 -0.20 -0.56% 35.48 35.83 35.10
Mar 9, 2023 36.70 -0.35 -0.94% 37.05 37.22 36.60
Mar 8, 2023 37.31 -0.06 -0.16% 37.37 37.63 37.15
Mar 7, 2023 36.97 -0.47 -1.26% 37.44 37.45 36.83
Mar 6, 2023 37.14 0.30 0.81% 36.84 37.24 36.81
Mar 3, 2023 37.21 0.36 0.98% 36.85 37.21 36.84
Mar 2, 2023 36.94 0.09 0.24% 36.85 36.99 36.58
Mar 1, 2023 38.30 -0.04 -0.10% 38.34 38.50 38.20
Feb 28, 2023 38.28 -0.25 -0.65% 38.53 38.55 38.18

Hsbc Holdings Adr Rep 5 - USD Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17528 18906 8777 13347 19890
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16670 14693 6099 8708 15025
Δικαίωμα Μειοψηφίας -635 -776 -870 -1325 -1298
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16035 13917 5229 7383 13727
Καθαρά Κέρδη 16035 13917 5229 7383 13727
Total Adjustments to Net Income -1213 -1310 -1331 -1414 -1119
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14822 12607 3898 5969 12608
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14822 12607 3898 5969 12608
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14822 12607 3898 5969 12608
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19986 20302 20242 20233 19983
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.74162 0.62097 0.19257 0.29501 0.63094
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.51
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.13587 0.72693 0.3188 0.58358 0.70125
Interest Income, Bank 55059 36188 41756 54695 49609
Total Interest Expense 22449 9699 14178 24233 19120
Net Interest Income 32610 26489 27578 30462 30489
Loan Loss Provision 3592 -928 8817 2756 1767
Net Interest Income after Loan Loss Provision 29018 27417 18761 27706 28722
Non-Interest Income, Bank 41456 44370 40270 46332 40643
Non-Interest Expense, Bank -52946 -52881 -50254 -60691 -49475
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8352 3147 9176 4166 8067
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7455 2561 9215 3443 6271
Δικαίωμα Μειοψηφίας -335 -185 -300 -152 -303
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7120 2376 8915 3291 5968
Καθαρά Κέρδη 7120 2376 8915 3291 5968
Total Adjustments to Net Income -587 -463 -626 -488 -637
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6533 1913 8289 2803 5331
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6533 1913 8289 2803 5331
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6533 1913 8289 2803 5331
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19888 19130 20084 20021.4 20296
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32849 0.1 0.41272 0.14 0.26266
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.63804 0.2354 0.45793 0.15581 0.33218
Interest Income, Bank 34204 8581 20855 6997 18228
Net Interest Income 18159 8581 14451 6997 13391
Loan Loss Provision 2502 1075 1090 642 -209
Net Interest Income after Loan Loss Provision 15657 7506 13361 6355 13600
Non-Interest Income, Bank 19504 9057 22777 10193 20478
Non-Interest Expense, Bank -26809 -13416 -26962 -12382 -26011
Total Interest Expense 16045 6404 4837
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Total Assets 2957940 2984160 2715150 2558120 2521770
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13240 14414 14702 10060 10027
Goodwill, Net 5033 5881 5590 12986 13588
Intangibles, Net 15589 14562 14573 11371 9865
Long Term Investments 29609 26684 24474 22407 22744
Other Long Term Assets, Total 18304 15232 13035 13119 14209
Other Assets, Total 99542 99354 89772 83054 70602
Accrued Expenses 10466 10406 11808 11296 44621
Other Current Liabilities, Total 698 690 2150 718 928
Total Liabilities 2759690 2787720 2531200 2371870 2331520
Total Long Term Debt 229136 256712 273839 234132 214755
Long Term Debt 225550 252098 269235 234132 214755
Deferred Income Tax 4673 4313 3375 2619 1982
Minority Interest 8527 8552 8713 7996 7621
Other Liabilities, Total 491484 590173 518551 457173 381155
Total Equity 198250 196443 183955 186253 190250
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 22414 22414 20871 22367 22250
Common Stock 10316 10347 10319 10180 10160
Additional Paid-In Capital 14602 14277 13959 13609 10177
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 174518 167507 164049 167968 167307
Unrealized Gain (Loss) -634 1816 -108 -1532 -350
Other Equity, Total -22966 -19918 -25135 -26339 -19294
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2957940 2984160 2715150 2558120 2521770
Total Common Shares Outstanding 20306.2 20368.3 20313.3 20035.6 19992.5
Capital Lease Obligations 3586 4614 4604
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Total Assets 3021510 2957940 2968790 2976000 2958630
Intangibles, Net 15589 20895 20703 20275
Long Term Investments 29609 28561 28709 27543
Other Long Term Assets, Total 18304 4572 4615 4450
Other Assets, Total 282872 99542 219049 217440 214296
Accrued Expenses 10466 164487 164800 159246
Other Current Liabilities, Total 698 1516 929 681
Total Liabilities 2825220 2759690 2770650 2777790 2759420
Total Long Term Debt 85330 102630 103406 104992 116856
Long Term Debt 85330 99044 103406 104992 116856
Deferred Income Tax 4673 4125 4338 3807
Minority Interest 8365 8527 8545 8546 8506
Other Liabilities, Total 782019 646507 537841 554865 578105
Total Equity 196293 198250 198144 198218 199210
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 22414 22414 22414 24414
Common Stock 10316 10376 10376 10375
Additional Paid-In Capital 14602 14601 14600 14588
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 174518 150753 150828 149833
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3021510 2957940 2968790 2976000 2958630
Total Common Shares Outstanding 20193.9 20306.2 20426.6 20426.1 20423.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13240
Goodwill, Net 5033
Capital Lease Obligations 3586
Unrealized Gain (Loss) -634
Other Equity, Total 196293 -22966
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 18906 8777 13347 19890 17167
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 104312 182220 29743 32515 -12414
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4286 5241 10519 1933 1862
Μη Χρηματικά Στοιχεία 17931 -26655 -6421 3485 -22175
Cash Taxes Paid 3077 4259 2267 3417 3175
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 63189 194857 12298 7207 -9268
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 27536 -22430 -35318 -16646 65557
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3565 -3510 -3632 -3044 -2452
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 31101 -18920 -31686 -13602 68009
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -10794 -4643 -14842 -16781 -10450
Total Cash Dividends Paid -6383 -2023 -9773 -10762 -9005
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3547 918 -859 -1942 2129
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -864 -3538 -4210 -4077 -3574
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -15345 19434 1248 -9895 17701
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 105709 174581 -19169 -10807 60394
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 18906 10839
Cash From Operating Activities 104312 59863
Cash From Operating Activities 4286 1802
Non-Cash Items 17931 4316
Cash Taxes Paid 3077 997
Changes in Working Capital 63189 42906
Cash From Investing Activities 27536 34991
Capital Expenditures -3565 -1386
Other Investing Cash Flow Items, Total 31101 36377
Cash From Financing Activities -10794 -6426
Total Cash Dividends Paid -6383 -4121
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3547 -1453
Issuance (Retirement) of Debt, Net -864 -852
Foreign Exchange Effects -15345 -4818
Net Change in Cash 105709 83610
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.255 10185618 81701 2022-12-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.1608 6423338 821418 2022-12-31 HIGH
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.0929 3710319 -217028 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.0639 2552818 -178820 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.0549 2191565 -182378 2022-12-31 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.0527 2105000 -269000 2022-12-31 LOW
Aperio Group, LLC Investment Advisor 0.0426 1702238 118960 2022-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0405 1615953 1595988 2022-12-31 LOW
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0369 1475106 -32584 2022-12-31 LOW
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.0367 1466129 -19261 2022-12-31 LOW
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 0.0357 1425816 1420899 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0331 1320394 301578 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.0322 1287300 -387948 2022-12-31 HIGH
Fidelity International Investment Advisor 0.0208 831684 -98396 2022-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.0207 827975 415979 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.0183 732498 334727 2022-12-31 MED
Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.018 719311 83512 2022-12-31 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.0147 587458 -174168 2022-12-31 LOW
RBC Capital Markets Wealth Management Research Firm 0.0133 530250 -33669 2022-12-31 LOW
Old Mission Capital LLC Investment Advisor 0.0128 511171 511171 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

HSBC - ADR Company profile

Σχετικά με την Hsbc Holdings Adr Rep 5 - USD

Η HSBC Holdings plc (HSBC) είναι εταιρεία τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαχειρίζεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω τριών δραστηριοτήτων: Wealth and Personal Banking (WPB), Commercial Banking (CMB) και Global Banking and Markets (GBM). Δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Ο τομέας WPB προσφέρει υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης πλούτου, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ασφάλισης. CMB προϊόντα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εμπορικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων της μεσαίας αγοράς και των επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει πιστώσεις και δανεισμό, χρηματοδότηση διεθνούς εμπορίου και απαιτήσεων, λύσεις διαχείρισης διαθεσίμων και ρευστότητας, εμπορική ασφάλιση και επενδύσεις. Η GBM υποστηρίζει κυβερνητικούς, εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, καθώς και ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Industry: Banks (NEC)

8 Canada Square
LONDON
E14 5HQ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,386.80 Price
+1.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.77 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,654.50 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+10.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00408

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου