Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Hoist Finance - HOFI CFD

31.8
1.24%
1.3
Χαμηλό: 31.6
Υψηλό: 32.1
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:10

Mon - Fri: 08:10 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.3
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025632 %
Charges from borrowed part ($-1.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025632%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018813 %
Charges from borrowed part ($-0.75)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018813%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Hoist Finance AB (publ) ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 32.2
Άνοιγμα* 31.8
Μεταβολή 1 έτους* 17.34%
Εύρος ημέρας* 31.6 - 32.1
Εύρος 52 εβδ. 20.78-38.88
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 117.58K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.49M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.89B
Αναλογία P/E 8.10
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 89.30M
Έσοδα 2.52B
EPS 3.99
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.25
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 31.8 0.1 0.32% 31.7 32.3 31.4
Feb 2, 2023 32.2 0.1 0.31% 32.1 32.9 31.8
Feb 1, 2023 32.3 1.1 3.53% 31.2 32.3 31.2
Jan 31, 2023 31.5 -0.1 -0.32% 31.6 31.7 30.6
Jan 30, 2023 31.7 0.6 1.93% 31.1 31.9 30.9
Jan 27, 2023 32.0 1.0 3.23% 31.0 32.1 31.0
Jan 26, 2023 31.2 0.2 0.65% 31.0 31.3 30.0
Jan 25, 2023 31.4 0.7 2.28% 30.7 31.4 30.3
Jan 24, 2023 30.6 0.8 2.68% 29.8 30.6 29.8
Jan 23, 2023 30.0 0.0 0.00% 30.0 30.5 29.8
Jan 20, 2023 30.1 0.2 0.67% 29.9 30.2 29.4
Jan 19, 2023 29.9 0.7 2.40% 29.2 30.1 29.0
Jan 18, 2023 29.7 0.2 0.68% 29.5 30.1 29.3
Jan 17, 2023 29.9 -0.4 -1.32% 30.3 30.3 29.4
Jan 16, 2023 30.2 0.1 0.33% 30.1 30.6 29.7
Jan 13, 2023 29.8 0.1 0.34% 29.7 30.3 29.4
Jan 12, 2023 30.2 -0.4 -1.31% 30.6 30.6 29.3
Jan 11, 2023 30.4 0.5 1.67% 29.9 30.5 29.4
Jan 10, 2023 29.8 -0.1 -0.33% 29.9 30.4 29.5
Jan 9, 2023 30.3 0.8 2.71% 29.5 30.4 29.2

Hoist Finance Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2140.16 2365.41 2568 2918 2826 2593
Έσοδα 2140.16 2365.41 2568 2918 2826 2593
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1691.85 1860.4 1885 2232 2801 2693
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1638.95 1800.67 2085 2230 2209 2226
Depreciation / Amortization 52.796 55.943 61 122 122 129
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.106 3.795 -261 -120 469 338
Λειτουργικά Έσοδα 448.316 505.008 683 686 25 -100
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 86.042 76.138 72 62 57 61
Άλλο, Καθαρό -1.26 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 533.098 581.146 755 748 82 -39
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 417.149 452.76 590 605 41 -117
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 417.149 452.76 590 605 41 -117
Καθαρά Κέρδη 417.149 452.76 590 605 41 -117
Total Adjustments to Net Income -15.688 -40.371 -54 -63 -86 -90
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 401.461 412.389 536 542 -45 -207
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 401.461 412.389 536 542 -45 -207
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 401.461 412.389 536 542 -45 -207
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 80.7154 80.9563 85.2771 89.308 89.303 89.303
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.97379 5.09397 6.28539 6.06889 -0.5039 -2.31795
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.3 1.9 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.97481 5.13049 3.89365 4.9821 2.12199 0.14221
Other Operating Expenses, Total 1
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 475 603 672 677 609
Έσοδα 475 603 672 677 609
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 597 566 610 615 463
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 461 558 541 577 463
Depreciation / Amortization 26 30 39 31 26
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 110 -22 30 7 -26
Λειτουργικά Έσοδα -122 37 62 62 146
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 14 15 20 11 9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -108 52 82 73 155
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -125 -48 75 77 123
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -125 -48 75 77 123
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -96 56
Καθαρά Κέρδη -221 -48 75 77 179
Total Adjustments to Net Income -31 -22 -22 -22 -33
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -156 -70 53 55 90
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -252 -70 53 55 146
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -252 -70 53 55 146
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 89.3617 88.6076 91.3793 88.9526 89.5705
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.74571 -0.79 0.58 0.61831 1.00479
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.9456 -2.03143 0.88028 0.66946 0.77445
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2276.98 1490.35 2653 2729 2411 1576
Cash 3.073 0.202 0 0 0 0
Μετρητά & Ισοδύναμα 2273.9 1490.15 2653 2729 2411 1576
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 134.433 77.102 115 302 492 253
Accounts Receivable - Trade, Net 132.74 75.305 111 298 143 98
Total Assets 19149.9 22536.6 29255 34387 31864 30372
Property/Plant/Equipment, Total - Net 40.815 42.394 59 269 262 205
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 144.141 162.784 230 486 528 539
Accumulated Depreciation, Total -103.326 -120.39 -171 -217 -266 -334
Goodwill, Net 133.199 144.593 153 156 140 145
Intangibles, Net 110.141 142.445 234 226 218 215
Long Term Investments 2779.84 3944.06 3944 3016 4281 3796
Note Receivable - Long Term 13512.5 16535.6 21866 27424 23637 23854
Other Long Term Assets, Total 47.269 21.241 22 32 97 160
Other Assets, Total 114.76 95.742 181 213 241 75
Accounts Payable 55.981 72.953 101 117 105 105
Accrued Expenses 220.673 229.209 255 180 281 253
Notes Payable/Short Term Debt 11849 13227.5 17093 21435 17928 18169
Other Current Liabilities, Total 52.887 84.091 92 86 132 189
Total Liabilities 16224.6 19308.3 24842 29489 26706 25431
Total Long Term Debt 3467.71 5158.26 6789 6752 7380 6040
Long Term Debt 3467.71 5158.26 6789 6752 7176 5896
Deferred Income Tax 163.264 147.523 188 150 141 127
Other Liabilities, Total 415.157 388.776 324 769 739 548
Total Equity 2925.3 3228.3 4413 4898 5158 4941
Common Stock 26.906 27.061 30 30 30 30
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 892.271 1212.43 1620 2161 2128 1924
Other Equity, Total 2006.12 1988.81 2763 2707 3000 2987
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19149.9 22536.6 29255 34387 31864 30372
Total Common Shares Outstanding 80.7196 81.1845 89.303 89.303 89.303 89.303
Prepaid Expenses 42.994 28 20 85 93
Capital Lease Obligations 204 144
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1427 2466 1124 1576 1530
Cash 0 0 0 0 0
Μετρητά & Ισοδύναμα 1427 2466 1124 1576 1530
Total Assets 30111 30867 30763 30372 31322
Property/Plant/Equipment, Total - Net 231 232 219 205 179
Intangibles, Net 362 375 369 360 347
Long Term Investments 3973 4274 3532 3657 3899
Note Receivable - Long Term 23366 22794 24824 23820 20142
Other Long Term Assets, Total 140 142 145 160 4802
Other Assets, Total 612 584 550 594 423
Accrued Expenses 271 259 236 194 166
Notes Payable/Short Term Debt 16605 17447 17165 18169 18418
Other Current Liabilities, Total 126 207 203 189 142
Total Liabilities 25206 26029 25890 25431 26259
Total Long Term Debt 7390 7289 7413 5896 6013
Long Term Debt 7390 7289 7413 5896 6013
Deferred Income Tax 135 129 127 127 91
Other Liabilities, Total 679 698 746 856 1429
Total Equity 4905 4838 4873 4941 5063
Common Stock 30 30 30 30 30
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1878 1803 1846 1924 2071
Other Equity, Total 2997 3005 2997 2987 2962
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 30111 30867 30763 30372 31322
Total Common Shares Outstanding 89.303 89.303 89.303 89.303 89.303
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 533.097 581.146 755 748 82 -39
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2976.53 2495.32 2828 3117 4857 3481
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.796 55.943 61 122 134
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1994.77 1854.14 -356 -164 456 95
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 288.713 356.255 289 374 449 530
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 395.87 4.086 2368 2411 4185 3425
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4604.97 -5439.2 -8055 -5098 -3066 -2996
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -54.116 -87.829
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4550.86 -5351.37 -8055 -5098 -3066 -2996
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1031.75 2750.74 5861 3923 -2410 -1448
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 275.83 745.999 114 -102 354 -90
Total Cash Dividends Paid -58.974 -104.935
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 35.296 28.83 555 0 -8 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 779.599 2080.85 5192 4025 -2756 -1358
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.673 26.692 34 22 -66 12
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -598.363 -166.449 668 1964 -685 -951
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -246 -193 -112 -39 209
Cash From Operating Activities 571 1502 2594 3481 1742
Non-Cash Items 373 310 370 95 117
Cash Interest Paid 81 253 356 530 64
Changes in Working Capital 444 1385 2336 3425 1416
Cash From Investing Activities -493 -1669 -2149 -2996 -1578
Other Investing Cash Flow Items, Total -493 -1669 -2149 -2996 -1578
Cash From Financing Activities -1494 -606 -974 -1448 93
Financing Cash Flow Items -31 -58 -90 -90 -33
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1463 -548 -884 -1358 126
Foreign Exchange Effects 45 36 45 12 22
Net Change in Cash -1371 -737 -484 -951 279
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Arwidsson (Per) Individual Investor 17.3 15449419 0 2022-09-30 LOW
Selin (Erik) Individual Investor 15.48 13824143 1143117 2022-12-28 LOW
Avanza Bank Holding AB Corporation 8.8 7858664 -267909 2022-09-30 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 5.4094 4830747 0 2022-12-31 LOW
Svea Bank AB Corporation 5.1 4554453 0 2022-09-30 HIGH
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9117 4386252 0 2022-07-31 LOW
Nordnet Pensionsforsakring AB Corporation 4.4 3929332 714424 2022-09-30 LOW
Josefsson (Per) Individual Investor 3.9 3482817 0 2022-09-30 LOW
RAM Rational Asset Management AB Hedge Fund 2 1786060 0 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2 1786060 -89303 2022-09-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.7236 646161 33200 2022-12-31 LOW
Celina Fondförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.6636 592584 582834 2022-12-31 MED
SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.5311 474285 -6 2022-12-31 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.2399 214235 0 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1934 172670 0 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0991 88461 1585 2022-12-31 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.0958 85528 0 2022-12-31 LOW
SPP Fonder AB Investment Advisor 0.078 69695 0 2022-12-31 LOW
Case Kapitalförvaltning AB Investment Advisor 0.0728 65000 5000 2022-12-31 LOW
Zonabend (Peter) Individual Investor 0.0683 61000 61000 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Hoist Company profile

Σχετικά με την Hoist Finance

Η Hoist Finance publ AB είναι μια εταιρεία αναδιάρθρωσης χρέους με έδρα τη Σουηδία, η οποία εξυπηρετεί κυρίως διεθνείς τράπεζες. Παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων καταναλωτικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και της είσπραξης οφειλών, καθώς και καταθέσεων. Η προσφορά της περιλαμβάνει την αγορά και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων, η οποία διεξάγεται από εσωτερικά κέντρα είσπραξης σε όλη την Ευρώπη. Η δραστηριότητά της βασίζεται σε φιλικούς διακανονισμούς, καθώς και στην εξυπηρέτηση για λογαριασμό τρίτων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Επιπλέον, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των καταθέσεων λιανικής μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας αποταμίευσης, HoistSpar.

Industry: Consumer Lending (NEC)

Bryggargatan 4
STOCKHOLM
STOCKHOLM 111 21
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,417.95 Price
-0.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου