Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές HIVE Blockchain Technologies Ltd. - HIVE CFD

  4.25
  12.14%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.79
  Άνοιγμα* 3.89
  Μεταβολή 1 έτους* 47.91%
  Εύρος ημέρας* 3.89 - 4.29
  Εύρος 52 εβδ. 3.05-8.96
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 872.02K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 402.77M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 93.67M
  Έσοδα 106.36M
  EPS -2.34
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 4.38
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 19, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 4.25 0.44 11.55% 3.81 4.30 3.80
  Feb 23, 2024 3.79 -0.20 -5.01% 3.99 4.06 3.75
  Feb 22, 2024 4.09 0.00 0.00% 4.09 4.24 4.06
  Feb 21, 2024 4.06 0.07 1.75% 3.99 4.14 3.97
  Feb 20, 2024 4.24 -0.17 -3.85% 4.41 4.44 3.98
  Feb 16, 2024 4.38 -0.05 -1.13% 4.43 4.56 4.19
  Feb 15, 2024 4.44 0.05 1.14% 4.39 4.47 4.15
  Feb 14, 2024 4.32 0.42 10.77% 3.90 4.32 3.85
  Feb 13, 2024 3.61 0.10 2.85% 3.51 3.83 3.45
  Feb 12, 2024 3.84 0.24 6.67% 3.60 3.92 3.59
  Feb 9, 2024 3.59 -0.01 -0.28% 3.60 3.64 3.43
  Feb 8, 2024 3.39 0.20 6.27% 3.19 3.39 3.15
  Feb 7, 2024 3.08 0.01 0.33% 3.07 3.11 2.95
  Feb 6, 2024 3.05 0.04 1.33% 3.01 3.09 2.96
  Feb 5, 2024 2.97 -0.08 -2.62% 3.05 3.08 2.94
  Feb 2, 2024 3.10 -0.01 -0.32% 3.11 3.19 3.03
  Feb 1, 2024 3.22 0.03 0.94% 3.19 3.32 3.10
  Jan 31, 2024 3.17 -0.08 -2.46% 3.25 3.43 3.16
  Jan 30, 2024 3.35 -0.09 -2.62% 3.44 3.52 3.30
  Jan 29, 2024 3.44 0.11 3.30% 3.33 3.51 3.18

  HIVE Blockchain Technologies Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, June 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  CA

  Γεγονός

  Q4 2024 HIVE Blockchain Technologies Ltd Earnings Release
  Q4 2024 HIVE Blockchain Technologies Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 106.317 209.609 66.6979 29.2198 31.8244
  Έσοδα 106.317 209.609 66.6979 29.2198 31.8244
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 208.34 114.248 12.7433 28.196 64.2564
  Ακαθάριστο Εισόδημα -102.023 95.3603 53.9547 1.02387 -32.432
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 328.282 137.189 34.8121 30.9079 168.343
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.6212 17.7062 6.79649 5.42508 5.86868
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.57952 -3.3491 -7.17382 -2.71317 7.29033
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 97.7409 10.1587 23.4422 0 90.9277
  Λειτουργικά Έσοδα -221.964 72.4198 31.8858 -1.68803 -136.519
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.6334 7.41177 -7.59018 0.85594 -1.51041
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -236.133 82.0381 24.2956 -0.83208 -138.029
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -236.422 79.6221 24.1442 -1.66282 -137.802
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -236.422 79.6221 24.1442 -1.66282 -137.802
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη -236.422 79.6221 24.1442 -1.66282 -137.802
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -236.422 79.6221 24.1442 -1.66282 -137.802
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -236.422 79.6221 24.1442 -1.66282 -137.802
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -236.422 79.6221 24.1442 -1.66282 -137.802
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 82.8713 84.8083 73.2895 13.0758 12.5832
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.85289 0.93885 0.32944 -0.12717 -10.9513
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.07532 1.02985 0.6473 -0.12717 -6.25432
  Other Operating Expenses, Total -1.57538 -0.99602
  Gain (Loss) on Sale of Assets -1.39463 2.20653 0
  Άλλο, Καθαρό -0.1409
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 18.2234 14.3187 73.7751 44.1785
  Έσοδα 18.2234 14.3187 73.7751 44.1785
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15.8977 37.04 155.402 113.614
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.32565 -22.7213 -81.6271 -69.4352
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 27.1652 102.326 198.791 154.904
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.31388 5.80474 9.50255 4.31868
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 5.96073 -2.01613 -3.36508 25.9569
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.00715 61.4969 37.2511 11.0146
  Λειτουργικά Έσοδα -8.94181 -88.0068 -125.016 -110.725
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.83856 -1.36204 -7.43285 -5.3014
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.118 -1.29204 0.0154 0
  Άλλο, Καθαρό -0.38075 0.23985 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.2791 -90.4211 -132.433 -116.027
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.1101 -90.0101 -132.302 -116.027
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.1101 -90.0101 -132.302 -116.027
  Καθαρά Κέρδη -14.1101 -90.0101 -132.302 -116.027
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.1101 -90.0101 -132.302 -116.027
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.1101 -90.0101 -132.302 -116.027
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.1101 -90.0101 -132.302 -116.027
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.8173 82.7045 82.6302 82.242
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16834 -1.08833 -1.60113 -1.4108
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.17524 -0.59486 -1.30822 -1.27687
  Other Operating Expenses, Total 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 82.4923 199.078 107.54 18.3347 15.6549
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.1385 192.32 98.772 8.58588 12.9835
  Μετρητά 4.37284 5.31892 40.2905 5.13013 6.81047
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.7656 187.001 58.4815 3.45576 6.17307
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.35388 6.75802 6.84561 9.10433 2.43791
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.9225 0.64452 0.23349
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 196.118 452.274 178.331 29.1044 27.7612
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 98.2015 190.131 24.5771 8.65597 9.79896
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 273.68 342.761 111.284 85.0755 82.2847
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -175.478 -152.631 -86.707 -76.4195 -72.4857
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.06712 0.33559 0.60407 0 2.3073
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.54182 59.6937 45.5327 1.87951 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.8931 26.1546 9.85813 7.24245 5.81267
  Payable/Accrued 3.47814 2.13018 2.98565
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 7.13895 9.37524 0 2.71307 2.82702
  Σύνολο Οφειλών 47.3018 63.2218 50.177 8.01793 5.81267
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24.7207 30.5518 24.5813 0.77548 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.206 1.529 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 148.816 389.053 128.154 21.0864 21.9485
  Κοινή Μετοχή 419.213 413.66 259.905 188.543 188.027
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -277.802 -48.0074 -141.809 -167.193 -166.031
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7.4045 23.3995 10.0576 -0.26311 -0.04786
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 196.118 452.274 178.331 29.1044 27.7612
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 84.1727 82.242 73.5424 13.0858 13.027
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.25562 1.64759
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.07674 0.23415
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.55444 3.38876 6.3069 1.56846
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.97932 1.65963 0.07309 0.83074
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 8.13807 10.4845 1.15313 0.77548
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5.81478 3.03627 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 16.5826 20.0672 23.4281
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.482 4.98635 15.7376
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.85881 7.7658
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.3616 3.96519
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 63.954 75.2664 82.4923 63.86 88.7141
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 53.926 66.299 73.1385 53.1023 79.5563
  Μετρητά 4.544 4.51986 4.37284 8.6114 8.14244
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.382 61.7792 68.7656 44.491 71.4139
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.028 8.96735 9.35388 3.73851 5.46588
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.01917 3.69189
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 169.957 188.371 196.118 189.396 278.37
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 96.333 96.4336 98.2015 104.854 141.879
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 301.384 287.872 273.68 272.865 323.516
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -205.051 -191.439 -175.478 -168.011 -181.638
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0.06712 0.13424 0.20136
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5.66 5.97332 5.81478 4.66002 1.81596
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.01 10.6973 9.54182 15.8876 45.7598
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25.405 24.121 21.8931 22.3182 23.6642
  Payable/Accrued 9.35363 9.58037 10.3597
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6.445 6.86782 7.13895 7.55274 7.88657
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.078 4.95733 3.55444 3.31108 3.13285
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.239 3.69692 1.8461 1.874 2.285
  Σύνολο Οφειλών 47.054 46.7901 47.3018 48.5224 49.8778
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 20.863 22.0442 24.7207 26.1118 25.4064
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.126 14.594 16.5826 17.9073 17.2255
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6.737 7.45016 8.13807 8.2045 8.1809
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.578 0 0.206 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.208 0.62488 0.482 0.09234 0.80731
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 122.903 141.581 148.816 140.874 228.492
  Κοινή Μετοχή 427.912 421.126 419.213 418.575 414.548
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -312.869 -292.152 -277.802 -288.085 -196.213
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7.86 12.6067 7.4045 10.3839 10.1569
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 169.957 188.371 196.118 189.396 278.37
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 86.2249 84.722 84.1727 83.7665 82.4471
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.844 6.54625
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.799 2.05273
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Toroso Asset Management Investment Advisor 3.2431 2812862 -78053 2023-06-30 MED
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.6731 2318476 -1284285 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5042 1304662 893402 2023-06-30 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.2699 1101403 318099 2023-06-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.9912 859693 -25290 2023-09-30 LOW
  Exchange Traded Concepts, LLC Investment Advisor 0.9817 851470 -211790 2023-09-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.817 708577 669337 2023-06-30 HIGH
  Vident Investment Advisory, LLC Investment Advisor 0.6845 593674 56596 2023-06-30 MED
  INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 0.5985 519100 -331602 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.4076 353500 353500 2023-06-30 HIGH
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.3858 334648 -15708 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.365 316568 43444 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1395 121020 68453 2023-09-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.1355 117523 116523 2023-06-30 LOW
  Jump Financial, LLC Investment Advisor 0.1333 115590 115590 2023-06-30 HIGH
  New (Marcus A) Individual Investor 0.1254 108800 21200 2023-03-31 LOW
  BMO Private Investment Counsel Inc. Investment Advisor 0.1059 91880 0 2023-06-30 LOW
  Amplify Investments LLC Investment Advisor 0.0982 85166 2286 2023-07-31 MED
  BIT Capital GmbH Investment Advisor 0.0927 80439 80439 2023-02-28 HIGH
  BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 0.0898 77926 44129 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Cryptocurrency Mining

  855 - 789 West Pender Street
  VANCOUVER
  BRITISH COLUMBIA V6C 1H2
  CA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου