Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Haleon PLC - HLN CFD

  3.2615
  0.32%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0145
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02526 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02526%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003343%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.272
  Άνοιγμα* 3.252
  Μεταβολή 1 έτους* -0.12%
  Εύρος ημέρας* 3.243 - 3.2625
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 3.2710 0.1325 4.22% 3.1385 3.2950 3.1385
  Feb 22, 2024 3.2595 0.0250 0.77% 3.2345 3.2740 3.2345
  Feb 21, 2024 3.2360 0.0285 0.89% 3.2075 3.2550 3.1485
  Feb 20, 2024 3.2285 0.0100 0.31% 3.2185 3.2535 3.1425
  Feb 19, 2024 3.2205 -0.0195 -0.60% 3.2400 3.2440 3.2120
  Feb 16, 2024 3.2200 0.1250 4.04% 3.0950 3.2560 3.0950
  Feb 15, 2024 3.1945 0.0760 2.44% 3.1185 3.2080 3.0810
  Feb 14, 2024 3.1470 -0.0140 -0.44% 3.1610 3.1830 3.1470
  Feb 13, 2024 3.1695 0.0860 2.79% 3.0835 3.1940 3.0835
  Feb 12, 2024 3.1860 0.0205 0.65% 3.1655 3.2075 3.1585
  Feb 9, 2024 3.1655 0.0180 0.57% 3.1475 3.2190 3.1475
  Feb 8, 2024 3.2275 -0.0345 -1.06% 3.2620 3.2910 3.2245
  Feb 7, 2024 3.2500 -0.0185 -0.57% 3.2685 3.2890 3.2500
  Feb 6, 2024 3.2500 -0.0105 -0.32% 3.2605 3.3000 3.2500
  Feb 5, 2024 3.2680 0.0305 0.94% 3.2375 3.2970 3.2365
  Feb 2, 2024 3.2400 -0.0260 -0.80% 3.2660 3.2785 3.2400
  Feb 1, 2024 3.2380 0.0525 1.65% 3.1855 3.2430 3.1705
  Jan 31, 2024 3.1960 -0.0145 -0.45% 3.2105 3.2485 3.1890
  Jan 30, 2024 3.1975 0.0155 0.49% 3.1820 3.2445 3.1820
  Jan 29, 2024 3.1645 -0.0045 -0.14% 3.1690 3.2200 3.1615

  Haleon PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 10858 9545 9892 8480
  Έσοδα 10858 9545 9892 8480
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4133 3561 3794 3249
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6725 5984 6098 5231
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9241 7872 8265 7580
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3943 3567 3811 3349
  Έρευνα & Ανάπτυξη 303 256 296 267
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 818 519 576 698
  Other Operating Expenses, Total -2 -31 -212 17
  Λειτουργικά Έσοδα 1617 1673 1627 900
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5 -34 -31 -10
  Άλλο, Καθαρό -4 -3 -5 -4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1618 1636 1591 886
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1119 1439 1181 687
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -59 -49 -36 -32
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1060 1390 1145 655
  Καθαρά Κέρδη 1060 1390 1145 655
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1060 1390 1145 655
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1060 1390 1145 655
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1060 1390 1145 655
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9239 9234.57 9234.57 9234.57
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11473 0.15052 0.12399 0.07093
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17596 0.19843 0.17431 0.13029
  Depreciation / Amortization 46
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2752 2986 2778 2892 2561
  Έσοδα 2752 2986 2778 2892 2561
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1039 1146 1224 1068 956
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1713 1840 1554 1824 1605
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2238 2359 2422 2323 2127
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1088 1071 1046 1027 985
  Έρευνα & Ανάπτυξη 66 75 82 84 71
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53 53 70 146 116
  Other Operating Expenses, Total -8 3 -2 -1
  Λειτουργικά Έσοδα 514 627 356 569 434
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -96 -85 -97 -74 -35
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 418 542 259 495 399
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 315 415 210 365 187
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -17 -26 -12 -20 -13
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 298 389 198 345 174
  Καθαρά Κέρδη 298 389 198 345 174
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 298 389 198 345 174
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 298 389 198 345 174
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 298 389 198 345 174
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9266.1 9261.9 9252.28 9234.57 9234.57
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03216 0.042 0.0214 0.03736 0.01884
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.024 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03647 0.04638 0.02753 0.04902 0.02473
  Depreciation / Amortization 11
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4059 5251 5008 5811
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 606 347 281 323
  Μετρητά 346 280 322
  Μετρητά & Ισοδύναμα 606 1 1 1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1871 3825 3590 3994
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1487 1319 1349 1399
  Συνολικό Απόθεμα 1348 951 949 1211
  Προπληρωθέντα Εξοδα 106 56 61 29
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 128 72 127 254
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 34815 34451 34130 35711
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1899 1662 1602 1621
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3113 2804 2794 2762
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1214 -1142 -1192 -1141
  Υπεραξία, Καθαρό 8396 8246 8265 8171
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 20040 18949 18953 19841
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 421 343 302 267
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4370 4238 4014 4269
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1835 1369 1340 1201
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1763 1412 1430 1436
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 393 874 348 481
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 44 30 34 40
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 335 553 862 1111
  Σύνολο Οφειλών 18484 8096 8018 8390
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10003 87 105 121
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 117 87 105 121
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3601 3357 3373 3514
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 126 125 111 91
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 384 289 415 395
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16331 26355 26112 27321
  Κοινή Μετοχή 92 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 0 0 20842
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15193 26354 26111 6478
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 34815 34451 34130 35711
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9234.57 9234.57 9234.57 9234.57
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9886
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1046
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4202 4059
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 490 684
  Μετρητά & Ισοδύναμα 490 684
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2195 1977
  Συνολικό Απόθεμα 1501 1348
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16 50
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 34164 34815
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1847 1899
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 27674 28436
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 441 421
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4987 4370
  Payable/Accrued 3510 3621
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 503 393
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 594 44
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 380 312
  Σύνολο Οφειλών 17714 18484
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8768 10003
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8663 9886
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 105 117
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3439 3601
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 117 126
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 403 384
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16450 16331
  Κοινή Μετοχή 92 92
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15697 15193
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 34164 34815
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9234.57 9234.57
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 661 1046
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Pfizer Inc Corporation 25.6 2364050902 0 2023-10-05 LOW
  GSK plc Corporation 7.9931 738132722 -270000000 2023-10-10 LOW
  Glaxo Group, Ltd. Holding Company 2.845 262727073 262727073 2023-05-12 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.015 186075089 10797900 2023-10-01 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.849 170745042 1286013 2023-08-08 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.6213 149724220 4341932 2023-10-01 LOW
  Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5694 144927104 71121513 2023-07-28 LOW
  Harding Loevner LP Investment Advisor 1.422 131314378 0 2023-08-08 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2803 118233486 4467279 2023-10-01 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2299 113579912 748747 2023-08-08 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2121 111935798 -9472200 2023-10-01 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9592 88579943 351772 2023-10-01 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6191 57173526 4666727 2023-10-01 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.5766 53249103 -182333 2023-08-08 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5285 48806977 -242205 2023-10-01 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5152 47580920 -17672383 2023-10-01 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.4954 45744588 -63332 2023-10-01 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4218 38952564 -1678264 2023-08-08 LOW
  Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.3875 35783647 -680050 2023-07-28 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3681 33988721 0 2023-10-01 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  Building 5, First Floor
  The Heights
  BRENTFORD
  MIDDLESEX KT13 0NY
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου