Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Guardant Health, Inc. - GH CFD

  18.90
  1.12%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.25
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.69
  Άνοιγμα* 19.19
  Μεταβολή 1 έτους* -37.96%
  Εύρος ημέρας* 18.86 - 19.3
  Εύρος 52 εβδ. 27.65-111.48
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.03M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 22.13M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.13B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 102.44M
  Έσοδα 430.76M
  EPS -5.94
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.62
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 18.90 0.15 0.80% 18.75 19.39 18.75
  Feb 28, 2024 18.69 -0.41 -2.15% 19.10 19.30 18.64
  Feb 27, 2024 19.45 -0.85 -4.19% 20.30 20.30 19.27
  Feb 26, 2024 20.08 0.82 4.26% 19.26 20.26 18.91
  Feb 23, 2024 19.36 -1.54 -7.37% 20.90 21.81 18.99
  Feb 22, 2024 22.17 -0.12 -0.54% 22.29 22.72 21.86
  Feb 21, 2024 22.61 0.28 1.25% 22.33 22.64 21.87
  Feb 20, 2024 22.79 1.06 4.88% 21.73 22.79 21.58
  Feb 16, 2024 22.36 0.82 3.81% 21.54 22.66 21.45
  Feb 15, 2024 22.04 0.15 0.69% 21.89 22.72 20.73
  Feb 14, 2024 21.92 0.24 1.11% 21.68 22.39 21.43
  Feb 13, 2024 21.28 -0.05 -0.23% 21.33 22.08 21.06
  Feb 12, 2024 23.17 1.31 5.99% 21.86 23.31 21.85
  Feb 9, 2024 22.53 0.32 1.44% 22.21 22.71 22.12
  Feb 8, 2024 22.32 0.64 2.95% 21.68 22.41 21.64
  Feb 7, 2024 22.01 -0.22 -0.99% 22.23 22.49 21.88
  Feb 6, 2024 22.39 1.77 8.58% 20.62 22.50 20.62
  Feb 5, 2024 21.21 -0.31 -1.44% 21.52 21.76 21.20
  Feb 2, 2024 22.11 0.60 2.79% 21.51 22.35 20.99
  Feb 1, 2024 21.87 0.00 0.00% 21.87 22.13 21.43

  Guardant Health, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 449.538 373.653 286.73 214.375 90.639
  Έσοδα 449.538 373.653 286.73 214.375 90.639
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 155.625 122.212 92.535 70.72 43.21
  Ακαθάριστο Εισόδημα 293.913 251.441 194.195 143.655 47.429
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 999.216 759.654 541.68 296.746 179.331
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 463.784 398.521 299.283 139.734 89.657
  Έρευνα & Ανάπτυξη 373.807 263.221 149.862 86.292 50.714
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.3 -25 0 0 -4.25
  Λειτουργικά Έσοδα -549.678 -386.001 -254.95 -82.371 -88.692
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.308 1.353 4.905 12.56 4.415
  Άλλο, Καθαρό -99.463 0.178 4.141 0.088 0.052
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -653.449 -384.47 -245.904 -69.723 -84.225
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -654.588 -384.77 -246.283 -67.851 -84.263
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -654.588 -405.67 -253.783 -75.651 -85.063
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη -654.588 -405.67 -253.783 -75.651 -85.063
  Total Adjustments to Net Income 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -654.588 -405.67 -253.783 -75.651 -85.063
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -654.588 -405.67 -253.783 -75.651 -85.063
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -654.588 -405.67 -253.783 -75.651 -85.063
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 102.178 101.314 97.504 90.597 85.8325
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.40635 -4.00409 -2.6028 -0.83503 -0.99104
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.37263 -4.16448 -2.53809 -0.83503 -1.02322
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -20.9 -7.5 -7.8 -0.8
  Other Operating Expenses, Total 0.7 0.7
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 137.15 128.714 126.891 117.404 109.144
  Έσοδα 137.15 128.714 126.891 117.404 109.144
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 53.848 53.073 47.121 40.496 36.727
  Ακαθάριστο Εισόδημα 83.302 75.641 79.77 76.908 72.417
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 280.366 268.269 273.01 267.304 239.465
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 112.559 116.568 119.311 121.491 117.283
  Έρευνα & Ανάπτυξη 90.359 93.128 106.578 100.017 85.455
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23.6 5.5 0 5.3
  Λειτουργικά Έσοδα -143.216 -139.555 -146.119 -149.9 -130.321
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 70.082 6.316 6.906 -12.09 0.742
  Άλλο, Καθαρό 0.859 -0.054 -0.119 0.111 -99.407
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -72.275 -133.293 -139.332 -161.879 -228.986
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -72.771 -133.533 -139.934 -161.994 -229.432
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -72.771 -133.533 -139.934 -161.994 -229.432
  Καθαρά Κέρδη -72.771 -133.533 -139.934 -161.994 -229.432
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -72.771 -133.533 -139.934 -161.994 -229.432
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -72.771 -133.533 -139.934 -161.994 -229.432
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -72.771 -133.533 -139.934 -161.994 -229.432
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 108.808 102.663 102.517 102.289 102.047
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.6688 -1.30069 -1.36498 -1.58369 -2.2483
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.52782 -1.26587 -1.36498 -1.55001 -2.2483
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1191.59 1114.13 1888.36 597.358 468.991
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1011.23 932.748 1794.88 522.802 418.961
  Μετρητά & Ισοδύναμα 141.647 492.202 832.977 143.228 140.544
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 869.584 440.546 961.903 379.574 278.417
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 97.256 97.652 53.299 47.986 35.69
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 97.256 97.652 53.299 47.986 35.69
  Συνολικό Απόθεμα 51.598 30.674 22.716 15.181 9.136
  Προπληρωθέντα Εξοδα 31.509 53.052 17.466 11.389 5.204
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1609.98 2204.5 2271.78 962.535 587.403
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 341.921 313.904 100.125 72.808 31.003
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 430.052 368.728 134.47 94.731 47.637
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -88.131 -54.824 -34.345 -21.923 -16.634
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 698.034 246.597 268.783 77.563
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 61.453 60.938 17.253 11.772 9.846
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 193.22 194.687 66.809 72.734 46.944
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 68.911 17.58 7.34 16.197 10.642
  Δεδουλευμένα Έξοδα 106.906 83.558 46.285 41.21 18.597
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.097
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17.403 93.549 13.184 15.327 17.608
  Σύνολο Οφειλών 1549.81 1559.49 973.286 164.142 104.251
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1137.39 1134.82 806.292 0 0.119
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1137.39 1134.82 806.292
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.119
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 219.194 229.986 43.085 41.808 15.388
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 60.18 645.005 1298.49 798.393 483.152
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1742.11 1657.59 1902.39 1150.09 764.033
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1662.41 -1007.83 -606.592 -352.809 -280.799
  Unrealized Gain (Loss) -19.522 -4.764 2.697 1.111 -0.083
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1609.98 2204.5 2271.78 962.535 587.403
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 102.619 100.214 100.214 94.2614 85.8325
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 57.1 49.6 41.8
  Υπεραξία, Καθαρό 3.29 3.29 3.29 3.29
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11.727 14.207 16.155 8.524
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1346.9 1397.66 1104.46 1191.59 1130.85
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1154.82 1224.85 937.02 1011.23 958.037
  Μετρητά & Ισοδύναμα 457.339 271.073 223.64 141.647 158.31
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 697.482 953.776 713.38 869.584 799.727
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 88.801 86.468 87.204 97.256 86.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 88.801 86.468 87.204 97.256 86.2
  Συνολικό Απόθεμα 77.036 60.529 46.474 51.598 63.047
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.239 25.809 33.762 31.509 23.565
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1797.23 1840.02 1511.63 1609.98 1701.78
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 309.339 321.014 333.88 341.921 346.754
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 426.993 428.483 431.632 430.052 425.377
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -117.654 -107.469 -97.752 -88.131 -78.623
  Υπεραξία, Καθαρό 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9.67 10.361 11.047 11.727 12.417
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 156.741
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 128.035 107.697 58.954 61.453 51.728
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 226.751 200.933 204.155 193.22 175.124
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 77.828 79.784 67.32 68.911 40.911
  Δεδουλευμένα Έξοδα 127.438 108.912 123.214 106.906 117.226
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 21.485 12.237 13.621 17.403 16.987
  Σύνολο Οφειλών 1568.93 1547.29 1556.18 1549.81 1535.03
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1139.32 1138.68 1138.03 1137.39 1136.75
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1139.32 1138.68 1138.03 1137.39 1136.75
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 202.859 207.68 213.993 219.194 223.162
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 228.299 292.726 -44.551 60.18 166.745
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2188.8 2169.91 1763.54 1742.11 1716.07
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1954.82 -1868.72 -1795.95 -1662.41 -1522.48
  Unrealized Gain (Loss) -5.68 -8.469 -12.15 -19.522 -26.852
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1797.23 1840.02 1511.63 1609.98 1701.78
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 117.849 117.662 102.708 102.619 102.414
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -654.588 -384.77 -246.283 -67.851 -84.263
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -309.463 -209.017 -103.927 -47.134 -72.185
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.962 22.271 16.065 11.411 7.136
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 247.599 193.95 173.956 15.398 6.069
  Cash Taxes Paid 1.331 0.393 0.331 0.298 0.102
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 1.181 1.251
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 61.564 -40.468 -47.665 -6.092 -1.127
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 149.816 -63.155 -617.086 -317.57 -153.028
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -77.461 -75.035 -54.059 -21.217 -20.203
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 227.277 11.88 -563.027 -296.353 -132.825
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -189.093 -66.824 1410.31 367.304 293.161
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11.941 17.865 372.353 368.466 256.99
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.071 -0.93 1132.58 -0.128 -0.443
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -350.34 -340.689 689.749 2.684 67.948
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -200.963 -83.759 -94.622 -1.034 36.614
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.6 -1.693 0.455 0.084
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -133.533 -654.588 -514.654 -352.66 -123.228
  Cash From Operating Activities -74.441 -309.463 -218.714 -140.554 -28.619
  Cash From Operating Activities 10.345 35.962 25.793 15.986 7.201
  Non-Cash Items 30.543 247.599 220.162 173.234 37.25
  Cash Taxes Paid
  Cash Interest Paid
  Changes in Working Capital 18.204 61.564 49.985 22.886 50.158
  Cash From Investing Activities 157.224 149.816 79.189 37.915 110.808
  Capital Expenditures -7.524 -77.461 -67.46 -45.734 -22.7
  Other Investing Cash Flow Items, Total 164.748 227.277 146.649 83.649 133.508
  Cash From Financing Activities -0.854 -189.093 -191.411 -172.099 -0.012
  Financing Cash Flow Items -0.993 -200.963 -199.605 -179.964 -0.957
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.157 11.941 8.247 7.9 0.963
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.018 -0.071 -0.053 -0.035 -0.018
  Foreign Exchange Effects -0.163 -1.6 -2.74 -2.211 -0.792
  Net Change in Cash 81.766 -350.34 -333.676 -276.949 81.385
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.1604 10781036 1567989 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 7.0517 8299348 661947 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.4655 7609327 2963721 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7927 4463669 1161901 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.4865 4103367 2522375 2023-06-30 LOW
  Eventide Asset Management, LLC Investment Advisor 3.406 4008602 2133582 2023-06-30 LOW
  Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 3.368 3963872 299510 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 2.4598 2895044 -4329827 2023-06-30 LOW
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 2.3063 2714285 2714285 2023-06-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 2.0683 2434178 1136756 2023-06-30 HIGH
  Talasaz (AmirAli) Individual Investor 2.0576 2421645 48500 2023-04-17 LOW
  Eltoukhy (Helmy A) Individual Investor 2.052 2415013 0 2023-04-17 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9961 2349257 775806 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9203 2260043 790085 2023-06-30 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.8622 2191721 43879 2023-06-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 1.7462 2055099 623203 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6574 1950659 -752989 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.499 1764248 575094 2023-06-30 HIGH
  Capital World Investors Investment Advisor 1.4405 1695327 1695327 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.4362 1690281 690281 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Bio Diagnostics & Testing

  3100 Hanover Street
  PALO ALTO
  CALIFORNIA 94304
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου