Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Green Dot Corporation Class A , - GDOT CFD

16.32
1.43%
0.16
Χαμηλό: 16.15
Υψηλό: 16.46
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 16.09
Άνοιγμα* 16.35
Μεταβολή 1 έτους* -40.91%
Εύρος ημέρας* 16.15 - 16.46
Εύρος 52 εβδ. 14.96-30.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 543.07K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 833.21M
Αναλογία P/E 13.51
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 51.72M
Έσοδα 1.45B
EPS 1.19
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 16.09 0.39 2.48% 15.70 16.13 15.60
Mar 23, 2023 16.02 -0.22 -1.35% 16.24 16.64 15.61
Mar 22, 2023 16.17 -0.56 -3.35% 16.73 16.88 15.87
Mar 21, 2023 16.64 0.39 2.40% 16.25 16.76 16.16
Mar 20, 2023 15.99 0.23 1.46% 15.76 16.31 15.68
Mar 17, 2023 15.66 -0.15 -0.95% 15.81 16.07 15.44
Mar 16, 2023 16.24 0.89 5.80% 15.35 16.33 14.87
Mar 15, 2023 15.71 0.77 5.15% 14.94 15.81 14.83
Mar 14, 2023 15.57 -0.16 -1.02% 15.73 16.06 15.39
Mar 13, 2023 15.04 -0.21 -1.38% 15.25 15.73 14.84
Mar 10, 2023 15.88 -1.05 -6.20% 16.93 16.93 15.60
Mar 9, 2023 16.73 -1.34 -7.42% 18.07 18.34 16.73
Mar 8, 2023 18.33 0.35 1.95% 17.98 18.34 17.77
Mar 7, 2023 18.00 -0.13 -0.72% 18.13 18.51 17.39
Mar 6, 2023 18.20 -0.72 -3.81% 18.92 19.06 18.16
Mar 3, 2023 19.22 0.13 0.68% 19.09 19.44 18.84
Mar 2, 2023 19.05 0.41 2.20% 18.64 19.18 18.40
Mar 1, 2023 18.87 0.24 1.29% 18.63 18.98 17.97
Feb 28, 2023 18.89 1.02 5.71% 17.87 19.19 17.77
Feb 27, 2023 18.02 0.40 2.27% 17.62 18.37 17.45

Green Dot Corporation Class A , Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1449.57 1433.2 1253.76 1108.59 1065.57
Έσοδα 1449.57 1433.2 1253.76 1108.59 1065.57
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1355.19 1366.72 1223.69 985.677 935.16
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1327.43 1338.92 1173.89 953.076 902.359
Depreciation / Amortization 23.5 27.8 28.1 32.6 32.8
Λειτουργικά Έσοδα 94.375 66.474 30.073 122.918 130.415
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.355 -2.45 -0.761 -1.837 -6.598
Άλλο, Καθαρό 3.901 -0.324 -1.217
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 83.921 63.7 28.095 121.081 123.817
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 64.212 47.48 23.131 99.897 118.903
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 64.212 47.48 23.131 99.897 118.903
Καθαρά Κέρδη 64.212 47.48 23.131 99.897 118.703
Total Adjustments to Net Income -0.178 -0.412 -0.346
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 64.034 47.068 22.785 99.897 118.903
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 64.034 47.068 22.785 99.897 118.703
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 64.034 47.068 22.785 99.897 118.703
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 53.871 55.22 53.685 53.138 54.481
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18865 0.85237 0.42442 1.87995 2.18247
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.47677 0.85237 0.75721 1.87996 2.18248
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.264 21.7 0.0006 0.0009
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.2
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 342.432 343.748 763.386 400.617 330.839
Έσοδα 342.432 343.748 763.386 400.617 330.839
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 334.353 332.983 687.855 349.025 338.983
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 334.223 332.983 683.721 346.762 338.983
Λειτουργικά Έσοδα 8.079 10.765 75.531 51.592 -8.144
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.912 -3.227 -7.216 -2.187 -0.037
Άλλο, Καθαρό 2.658 -1.049 2.292 1.33 -4.02
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.825 6.489 70.607 50.735 -12.201
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.884 4.696 53.632 38.624 -10.523
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.884 4.696 53.632 38.624 -10.523
Καθαρά Κέρδη 5.884 4.696 53.632 38.624 -10.523
Total Adjustments to Net Income 0.026 -0.01 -0.194 -0.173 0.135
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.91 4.686 53.438 38.451 -10.388
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.91 4.686 53.438 38.451 -10.388
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.91 4.686 53.438 38.451 -10.388
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 52.2 53.382 53.905 54.622 54.397
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11322 0.08778 0.99134 0.70395 -0.19097
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10978 0.12661 1.23975 0.72955 -0.19097
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.13 0 4.134 2.263
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1809.15 2413.42 1441.99 1375.95 1321.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1322.32 1491.84 1073.45 1114.69 931.132
Μετρητά & Ισοδύναμα 1322.32 1491.84 1063.43 1094.73 919.243
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 10.02 19.96 11.889
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 81.755 67.755 60.413 49.714 42.736
Accounts Receivable - Trade, Net 80.401 67.755 59.543 40.942 35.277
Prepaid Expenses 81.38 66.705 66.183 57.07 47.086
Other Current Assets, Total 323.698 787.121 241.95 154.482 300.251
Total Assets 4725.48 4115.27 2460.59 2287.12 2197.53
Property/Plant/Equipment, Total - Net 146.308 146.534 171.849 120.269 97.282
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 377.605 349.047 288.952 246.528
Accumulated Depreciation, Total -231.297 -202.513 -168.683 -149.246
Goodwill, Net 301.79 301.79 301.79 301.79
Intangibles, Net 165.153 189.988 520.994 249.326 280.587
Long Term Investments 2177 970.969 267.419 181.223 141.62
Note Receivable - Long Term 19.27 21.011 21.417 21.363 18.57
Other Long Term Assets, Total 106.803 71.552 36.919 37.193 36.477
Total Current Liabilities 3643.06 3077.57 1445.13 1337.33 1335.98
Accounts Payable 51.353 34.823 37.876 38.631 34.863
Accrued Expenses 135.212 153.534 116.606 134 123.397
Notes Payable/Short Term Debt 3287.4 2735.35 1175.72 1007.17 1023.55
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 58.705 20.906
Other Current Liabilities, Total 169.097 153.864 114.931 98.832 133.259
Total Liabilities 3654.8 3105.44 1533.23 1377.31 1432.98
Total Long Term Debt 0 0 35 0 58.705
Long Term Debt 0 35 0 58.705
Deferred Income Tax 0 7.192 17.772 9.045 7.78
Other Liabilities, Total 11.74 20.671 35.328 30.927 30.52
Total Equity 1070.67 1009.83 927.356 909.812 764.55
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Common Stock 0.055 0.054 0.052 0.053 0.051
Additional Paid-In Capital 401.055 354.46 296.224 380.753 354.789
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 699.37 651.89 629.04 529.143 410.44
Other Equity, Total -29.807 3.428 2.04 -0.137 -0.73
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4725.48 4115.27 2460.59 2287.12 2197.53
Total Common Shares Outstanding 54.868 54.034 51.807 52.917 51.136
Total Preferred Shares Outstanding
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1961.42 1809.15 2399.81 2400.21 3279.16
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1320.74 1322.32 1804.83 1891.1 2711.79
Μετρητά & Ισοδύναμα 1320.74 1322.32 1804.83 1891.1 2711.79
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 68.6 81.755 75.464 58.91 76.276
Accounts Receivable - Trade, Net 68.6 80.401 74.474 58.299 76.276
Prepaid Expenses 65.916 81.38 62.764 61.795 69.436
Other Current Assets, Total 506.157 323.698 456.752 388.406 421.653
Total Assets 5028.56 4725.48 4391.35 4288.56 5035.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 149.613 146.308 143.584 142.845 143.764
Intangibles, Net 460.13 466.943 474.344 476.89 484.322
Long Term Investments 2263.29 2177 1249.72 1152.01 1058.42
Note Receivable - Long Term 24.663 19.27 28.157 27.355 26.089
Other Long Term Assets, Total 169.447 106.803 95.742 89.25 43.652
Total Current Liabilities 4034.02 3643.06 3290.82 3200.01 3986.91
Accounts Payable 66.605 51.353 41.956 39.032 56.18
Accrued Expenses 115.032 135.212 127.971 127.756 151.589
Notes Payable/Short Term Debt 3606.2 3287.4 2959.82 2865.28 3595.26
Other Current Liabilities, Total 246.179 169.097 161.068 167.942 183.884
Total Liabilities 4044.61 3654.8 3309.41 3220.86 4011.91
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 0 7.192 7.192 7.192
Other Liabilities, Total 10.596 11.74 11.399 13.662 17.803
Total Equity 983.944 1070.67 1081.94 1067.7 1023.49
Common Stock 0.054 0.055 0.055 0.055 0.054
Additional Paid-In Capital 388.299 401.055 386.465 375.551 364.926
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 737.994 699.37 709.893 702.558 677.625
Other Equity, Total -142.403 -29.807 -14.474 -10.464 -19.116
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5028.56 4725.48 4391.35 4288.56 5035.4
Total Common Shares Outstanding 54.293 54.868 54.671 54.64 54.389
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 47.48 23.131 99.897 118.703 85.887
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 162.533 209.178 189.914 251.051 218.31
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 57.024 58.005 49.489 38.581 33.47
Amortization 27.775 28.119 32.616 32.761 31.11
Deferred Taxes 2.722 -15.003 6.876 -0.234 2.78
Μη Χρηματικά Στοιχεία 90.348 83.817 116.984 140.142 114.632
Cash Taxes Paid 27.2 10.618 1.921 6.233 9.603
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.434 0.926 2.452 4.888 4.52
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -62.816 31.109 -115.948 -78.902 -49.569
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1368.49 -785.832 -153.853 -114.967 -145.163
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -57.432 -59.035 -78.214 -61.03 -44.142
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1311.06 -726.797 -75.639 -53.937 -101.021
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1034.89 1007.2 -65.125 -50.961 192.187
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1026.85 1025.2 52.649 -50.341 242.495
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.041 16.997 -92.774 21.88 -27.808
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -35 -25 -22.5 -22.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -171.061 430.547 -29.064 85.123 265.334
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 38.624 47.48 58.003 50.668 25.735
Cash From Operating Activities 115.642 162.533 147.234 119.456 80.672
Cash From Operating Activities 13.804 57.024 42.446 27.181 13.2
Amortization 6.517 27.775 20.831 13.887 6.944
Non-Cash Items 31.844 90.348 65.204 42.508 21.792
Cash Taxes Paid -0.011 27.2 19.394 17.289 -0.02
Cash Interest Paid 0.18 1.434 1.174 0.274 0.084
Changes in Working Capital 24.853 -62.816 -39.25 -14.788 13.001
Cash From Investing Activities -300.614 -1368.49 -399.655 -265.7 -108.261
Capital Expenditures -19.01 -57.432 -39.644 -23.826 -10.474
Other Investing Cash Flow Items, Total -281.604 -1311.06 -360.011 -241.874 -97.787
Cash From Financing Activities 185.974 1034.89 564.696 544.849 1247.58
Financing Cash Flow Items 210.882 1026.85 559.413 539.619 1245.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net -24.908 8.041 5.283 5.23 1.78
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0 0
Net Change in Cash 1.002 -171.061 312.275 398.605 1219.99
Deferred Taxes 2.722
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.056 6235346 -18968 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.9337 5654913 48516 2022-12-31 LOW
Starboard Value LP Hedge Fund 10.2361 5294110 0 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 5.6732 2934157 954860 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0772 2108708 67133 2022-12-31 LOW
Federated Hermes MDTA LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.8139 1972531 326588 2022-12-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6633 1894649 215646 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 2.7959 1446035 -387976 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.8215 942059 639238 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7011 879793 12430 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.6654 861366 -147867 2022-12-31 HIGH
Henry (Daniel R) Individual Investor 1.6199 837788 753532 2022-03-29 MED
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5375 795177 -431 2022-12-31 MED
Thompson, Siegel & Walmsley LLC Investment Advisor 1.5168 784491 105768 2022-12-31 LOW
Divisar Capital Management, LLC Investment Advisor 1.4316 740447 89187 2022-12-31 MED
PAR Capital Management, Inc. Hedge Fund 1.3534 700000 -150000 2022-12-31 LOW
Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 1.3144 679800 -13894 2022-12-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.2703 657005 -55991 2022-12-31 MED
Assenagon Asset Management S.A. Investment Advisor 1.1711 605678 -9270 2022-12-31 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1574 598624 37912 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Green Dot Corporation Class A , Company profile

Σχετικά με την Green Dot Corporation Class A ,

Η Green Dot Corporation είναι μια εταιρεία χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας και τραπεζικών συμμετοχών που επικεντρώνεται στο να καταστήσει τις τραπεζικές συναλλαγές και την κίνηση χρημάτων προσιτές σε όλους. Ο τομέας Καταναλωτικών Υπηρεσιών της αποτελείται από προγράμματα καταθετικών λογαριασμών, όπως τρεχούμενοι λογαριασμοί καταναλωτών, προπληρωμένες κάρτες, εξασφαλισμένες πιστωτικές κάρτες και κάρτες δώρων. Ο τομέας της B2B Services αποτελείται από συνεργασίες με καταναλωτικές και τεχνολογικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες καθιστούν τα τραπεζικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της διαθέσιμα στους καταναλωτές, τους συνεργάτες και το εργατικό δυναμικό τους μέσω της ενσωμάτωσης με την τραπεζική της πλατφόρμα (το Banking-as-a-Service) και μια πλατφόρμα μισθοδοσίας που προσφέρει σε εταιρικές επιχειρήσεις (το κανάλι Employer) για τη διευκόλυνση των πληρωμών για το εργατικό δυναμικό. Ο τομέας υπηρεσιών διακίνησης χρημάτων της ασχολείται με τη διευκόλυνση της διακίνησης μετρητών για λογαριασμό καταναλωτών και επιχειρήσεων, όπως υπηρεσίες διεκπεραίωσης χρημάτων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης επιστροφών φόρων.

Industry: Consumer Credit Cards Services

114 W 7Th Street Suite 240
AUSTIN
TEXAS 78701
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,005.35 Price
-2.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,957.78 Price
-1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.01 Price
+5.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0182%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0037%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.47 Price
+6.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00479

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου