Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Grange Resources Limited - GRRau CFD

  0.4296
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:04

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0058
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.4296
  Άνοιγμα* 0.4296
  Μεταβολή 1 έτους* -59.05%
  Εύρος ημέρας* 0.4296 - 0.4346
  Εύρος 52 εβδ. 0.49-1.79
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.93M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 93.12M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 914.30M
  Αναλογία P/E 3.68
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.16B
  Έσοδα 672.14M
  EPS 0.21
  Μέρισμα (Απόδοση %) 15.1899
  Beta 1.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 0.4296 -0.0050 -1.15% 0.4346 0.4346 0.4296
  Feb 25, 2024 0.4296 0.0000 0.00% 0.4296 0.4346 0.4296
  Feb 22, 2024 0.4246 0.0050 1.19% 0.4196 0.4296 0.4196
  Feb 21, 2024 0.4246 -0.0050 -1.16% 0.4296 0.4296 0.4246
  Feb 20, 2024 0.4296 0.0000 0.00% 0.4296 0.4446 0.4246
  Feb 19, 2024 0.4246 -0.0200 -4.50% 0.4446 0.4446 0.4246
  Feb 18, 2024 0.4396 0.0000 0.00% 0.4396 0.4446 0.4346
  Feb 16, 2024 0.4396 0.0000 0.00% 0.4396 0.4446 0.4346
  Feb 15, 2024 0.4346 0.0050 1.16% 0.4296 0.4396 0.4296
  Feb 14, 2024 0.4346 -0.0050 -1.14% 0.4396 0.4396 0.4296
  Feb 13, 2024 0.4346 -0.0050 -1.14% 0.4396 0.4396 0.4346
  Feb 12, 2024 0.4446 0.0000 0.00% 0.4446 0.4496 0.4446
  Feb 11, 2024 0.4446 -0.0150 -3.26% 0.4596 0.4596 0.4396
  Feb 9, 2024 0.4596 0.0000 0.00% 0.4596 0.4645 0.4546
  Feb 8, 2024 0.4546 -0.0149 -3.17% 0.4695 0.4696 0.4496
  Feb 7, 2024 0.4696 0.0000 0.00% 0.4696 0.4796 0.4646
  Feb 6, 2024 0.4646 0.0151 3.36% 0.4495 0.4796 0.4446
  Feb 5, 2024 0.4446 -0.0100 -2.20% 0.4546 0.4596 0.4446
  Feb 4, 2024 0.4596 -0.0050 -1.08% 0.4646 0.4646 0.4546
  Feb 2, 2024 0.4696 -0.0050 -1.05% 0.4746 0.4746 0.4646

  Grange Resources Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 594.555 781.662 526.324 368.601 368.204
  Έσοδα 594.555 781.662 526.324 368.601 368.204
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 336.908 339.898 298.854 289.484 242.034
  Ακαθάριστο Εισόδημα 257.647 441.764 227.47 79.117 126.17
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 364.071 342.622 301.752 293.082 244.656
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.753 1.254 1.601 2.167 1.799
  Έρευνα & Ανάπτυξη 20.93 12.611 1.414 1.235 0.822
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.047 -2.159 -0.02 0.09 0.531
  Other Operating Expenses, Total 0.433 -8.982 -0.097 0.106 -0.53
  Λειτουργικά Έσοδα 230.484 439.04 224.572 75.519 123.548
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 20.737 22.756 -11.565 7.102 13.078
  Άλλο, Καθαρό -2.395 -0.906 -4.128 -0.995 -1.298
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 248.826 460.89 208.879 81.626 135.328
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 171.735 321.615 203.186 77.334 112.938
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 171.735 322.26 204.179 77.661 113.325
  Καθαρά Κέρδη 171.735 322.26 204.179 77.661 113.325
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 171.735 322.26 204.179 77.661 113.325
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 171.735 322.26 204.179 77.661 113.325
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 171.735 322.26 204.179 77.661 113.325
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1157.49 1157.34 1157.34 1157.34 1157.34
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14837 0.27845 0.17642 0.0671 0.09792
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.12 0.03 0.02 0.02
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15078 0.27715 0.1764 0.06718 0.0983
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.645 0.993 0.327 0.387
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 278.382 253.504 341.051 331.09 450.572
  Έσοδα 278.382 253.504 341.051 331.09 450.572
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 172.838 178.176 158.732 170.821 169.077
  Ακαθάριστο Εισόδημα 105.544 75.328 182.319 160.269 281.495
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 185.988 199.813 164.258 170.59 172.032
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.868 0.89 0.863 -0.629 1.883
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.575 16.03 4.9 11.275 1.336
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.03 0.017 -2.159 0
  Other Operating Expenses, Total 0.707 0.687 -0.254 -8.718 -0.264
  Λειτουργικά Έσοδα 92.394 53.691 176.793 160.5 278.54
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.584 4.512 16.225 6.83 15.884
  Άλλο, Καθαρό -1.271 -1.124 -0.452 -0.412
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 100.978 56.932 191.894 166.878 294.012
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 70.399 39.547 132.188 116.353 205.262
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -0.007 0.652
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 70.399 39.547 132.188 116.346 205.914
  Καθαρά Κέρδη 70.399 39.547 132.188 116.346 205.914
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 70.399 39.547 132.188 116.346 205.914
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 70.399 39.547 132.188 116.346 205.914
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 70.399 39.547 132.188 116.346 205.914
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1157.88 1157.63 1157.34 1157.21 1157.47
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0608 0.03416 0.11422 0.10054 0.1779
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.02 0.02 0.1 0.02
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0608 0.03658 0.11423 0.09924 0.1779
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 521.913 650.809 420.403 340.536 316.676
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 108.411 443.89 183.385 142.143 204.497
  Μετρητά 9.074 5.24 9.508 6.435 7.664
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 99.337 438.65 173.877 135.708 196.833
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 57.172 23.621 93.415 57.616 27.912
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 48.727 18.822 79.323 30.469 23.592
  Συνολικό Απόθεμα 162.904 162.001 123.01 119.801 60.73
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.249 0.498 1.054 1.193 3.803
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 192.177 20.799 19.539 19.783 19.734
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1098.22 1120.23 873.78 688.821 608.615
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 565.734 418.097 385.602 306.96 270.647
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1311.64 1247.09 1172.81 1116.73 1020.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -943.751 -911.751 -885.919 -869.678 -841.306
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.988 51.329 67.775 41.325 20.681
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 94.014 160.046 83.506 92.65 72.41
  Payable/Accrued 45.003 36.613 34.037 25.048 20.156
  Δεδουλευμένα Έξοδα 20.684 20.723 18.229 15.476 2.174
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 14.044 16.755 1.798
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.284 16.92 1.109 0.839 5.328
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 24.043 85.79 16.087 34.532 42.954
  Σύνολο Οφειλών 194.093 249.016 160.52 156.592 130.859
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.198 0.535 5.567 2.084 0.611
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 4.268 0.611
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 80.365 88.435 72.616 62.034 57.764
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 904.126 871.219 713.26 532.229 477.756
  Κοινή Μετοχή 331.513 331.513 331.513 331.513 331.513
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 572.613 539.706 381.747 200.716 146.243
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1098.22 1120.23 873.78 688.821 608.615
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1157.34 1157.34 1157.34 1157.34 1157.34
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.611
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -1.169 -0.176 0.074
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.198 0.535 1.299 2.084
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.584
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 17.516
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 468.005 521.913 589.178 650.809 639.167
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 107.837 108.411 299.864 443.89 397.034
  Μετρητά 9.588 9.074 5.611 5.24 11.996
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 98.249 99.337 294.253 438.65 385.038
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.864 57.172 13.518 23.621 98.305
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 43.197 48.727 8.52 18.822 83.157
  Συνολικό Απόθεμα 162.427 162.904 195.339 162.001 122.546
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.868 1.249 1.755 0.498 1.875
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 137.009 192.177 78.702 20.799 19.407
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1130.84 1098.22 1074.89 1120.23 1090.92
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 651.179 565.734 448.479 418.097 392.694
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1362.96 1311.64 1261.48 1247.09 1187.73
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -964.093 -943.751 -925.408 -911.751 -898.602
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.988 37.234 51.329 59.055
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 60.075 94.014 115.332 160.046 131.583
  Payable/Accrued 31.53 45.003 36.28 36.613 29.891
  Δεδουλευμένα Έξοδα 20.234 20.684 19.459 20.723 18.058
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.875 0 0 0 14.044
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.807 4.284 23.434 16.92 2.133
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.629 24.043 36.159 85.79 67.457
  Σύνολο Οφειλών 179.427 194.093 187.202 249.016 194.889
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.302 2.198 0.224 0.535 3.667
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.302 2.198 0.224 0.535 3.667
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -1.821
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 82.103 80.365 71.646 88.435 61.46
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 951.409 904.126 887.689 871.219 896.027
  Κοινή Μετοχή 331.513 331.513 331.513 331.513 331.513
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 619.896 572.613 556.176 539.706 564.514
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1130.84 1098.22 1074.89 1120.23 1090.92
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1157.34 1157.34 1157.34 1157.34 1157.34
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.643 1.584
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 35.947 17.516
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 10.009
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 196.945 498.16 202.568 55.736 167.382
  Cash Receipts 561.485 841.849 478.54 359.299 376.96
  Cash Payments -291.866 -305.541 -234.585 -276.845 -207.728
  Cash Taxes Paid -101.777 -44.286 -46.468 -34.085 -8.132
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -1.047 -0.304 -0.327 -0.038 -0.226
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 30.15 6.442 5.408 7.405 6.508
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -396.244 -79.566 -125.12 -104.492 -110.099
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -224.579 -80.07 -127.744 -93.188 -90.076
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -171.665 0.504 2.624 -11.304 -20.023
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -145.551 -165.25 -26.886 -14.652 -27.649
  Total Cash Dividends Paid -138.881 -162.028 -23.148 -23.148 -23.148
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6.67 -3.222 -3.738 8.419 -4.962
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 9.371 7.161 -9.32 1.054 6.874
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -335.479 260.505 41.242 -62.354 36.508
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.077 0.461
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 196.945 89.779 498.16 278.043 202.568
  Cash Receipts 561.485 349.916 841.849 445.908 478.54
  Cash Payments -291.866 -169.19 -305.541 -146.137 -234.585
  Cash Taxes Paid -101.777 -93.387 -44.286 -25.08 -46.468
  Cash Interest Paid -1.047 -0.423 -0.304 -0.327
  Changes in Working Capital 30.15 2.863 6.442 3.352 5.408
  Cash From Investing Activities -396.244 -119.943 -79.566 -46.065 -125.12
  Capital Expenditures -224.579 -69.927 -80.07 -46.065 -127.744
  Other Investing Cash Flow Items, Total -171.665 -50.016 0.504 0 2.624
  Cash From Financing Activities -145.551 -119.722 -165.25 -23.925 -26.886
  Financing Cash Flow Items 0
  Total Cash Dividends Paid -138.881 -115.734 -162.028 -23.147 -23.148
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -6.67 -3.988 -3.222 -0.778 -3.738
  Foreign Exchange Effects 9.371 5.858 7.161 5.596 -9.32
  Net Change in Cash -335.479 -144.028 260.505 213.649 41.242
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Shagang International Holdings Ltd. Corporation 47.9343 554762656 0 2023-01-27 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5598 41199488 6180696 2023-01-27 LOW
  Pacific International Co. Pty. Ltd. Corporation 3.053 35333399 -20920780 2023-01-27 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 2.4008 27785852 1326318 2023-01-27 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9128 22137322 1317230 2023-01-27 MED
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.9015 22007307 22007307 2023-01-27 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.4984 17342006 2261544 2023-09-30 LOW
  Vinva Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0225 11834090 11834090 2023-01-27 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8013 9273321 2997706 2023-01-27 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 0.7303 8452120 737020 2023-01-27 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 0.7273 8417027 14413 2023-01-27 LOW
  Swinnerton (John) Individual Investor 0.553 6400000 100000 2023-01-27
  Rathvale Pty. Ltd. Corporation 0.537 6214400 6214400 2023-01-27 LOW
  Stubbe (E.F.L.) Individual Investor 0.4579 5300000 5300000 2023-01-27
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4426 5122245 23695 2023-01-27 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4415 5110102 3101340 2023-01-27 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.397 4595099 32673 2023-09-30 MED
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.3632 4203524 4203524 2023-01-27 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3592 4157231 0 2023-01-27 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.1638 1895693 -428983 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Iron & Steel (NEC)

  34a Alexander Street
  BURNIE
  TASMANIA 7320
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου