Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Forafric Global Plc - AFRI CFD

  10.31
  0.48%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.38
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.36
  Άνοιγμα* 10.31
  Μεταβολή 1 έτους* -6.53%
  Εύρος ημέρας* 10.31 - 10.38
  Εύρος 52 εβδ. 9.35-12.01
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 445.26K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 282.50M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 56.88M
  Έσοδα -100.00B
  EPS -100.00K
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 10.36 0.13 1.27% 10.23 10.36 10.23
  Feb 29, 2024 10.40 0.06 0.58% 10.34 10.47 10.23
  Feb 28, 2024 10.36 0.13 1.27% 10.23 10.36 10.23
  Feb 27, 2024 10.38 0.45 4.53% 9.93 10.42 9.93
  Feb 26, 2024 10.33 0.33 3.30% 10.00 10.33 10.00
  Feb 23, 2024 10.33 0.47 4.77% 9.86 10.33 9.86
  Feb 22, 2024 10.35 0.46 4.65% 9.89 10.36 9.89
  Feb 21, 2024 10.38 0.22 2.17% 10.16 10.46 10.16
  Feb 20, 2024 10.38 0.42 4.22% 9.96 10.43 9.96
  Feb 16, 2024 10.46 0.04 0.38% 10.42 10.47 10.37
  Feb 15, 2024 10.38 0.43 4.32% 9.95 10.63 9.95
  Feb 14, 2024 10.38 0.43 4.32% 9.95 10.38 9.95
  Feb 13, 2024 10.43 0.43 4.30% 10.00 10.48 9.83
  Feb 12, 2024 10.44 0.06 0.58% 10.38 10.49 10.10
  Feb 9, 2024 10.44 -0.04 -0.38% 10.48 10.53 10.25
  Feb 8, 2024 10.42 0.09 0.87% 10.33 10.65 10.19
  Feb 7, 2024 10.44 0.33 3.26% 10.11 10.53 10.11
  Feb 6, 2024 10.43 0.31 3.06% 10.12 10.50 10.12
  Feb 5, 2024 10.41 0.41 4.10% 10.00 10.58 10.00
  Feb 2, 2024 10.41 0.38 3.79% 10.03 10.42 10.03

  Forafric Global Plc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 289.772 261.679 196.596 183.209
  Έσοδα 289.772 261.679 196.596 183.209
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 260.399 219.311 156.188 147.498
  Ακαθάριστο Εισόδημα 29.373 42.368 40.408 35.711
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 291.194 258.293 186.705 179.231
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30.795 38.982 30.517 31.733
  Λειτουργικά Έσοδα -1.422 3.386 9.891 3.978
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.115 -11.259 -9.887 -9.568
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.228 -7.873 0.004 -5.59
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.17 -7.784 -0.139 -8.099
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.042 -0.198 0.029 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
  Καθαρά Κέρδη -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.33629 -0.14138 -0.00195 -0.14345
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33629 -0.14138 -0.00195 -0.14345
  Άλλο, Καθαρό -1.691
  Dec 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 289.772 89.071 76.162 185.517 0
  Έσοδα 289.772 89.071 76.162 185.517
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 260.399 79.562 62.109 157.202
  Ακαθάριστο Εισόδημα 29.373 9.509 14.053 28.315
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 291.194 88.462 76.676 181.617 0.34926
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30.795 8.9 14.567 24.415 0.34926
  Λειτουργικά Έσοδα -1.422 0.609 -0.514 3.9 -0.34926
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.115 -3.118 -3.15 -8.109 0.00177
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.228 -2.509 -3.664 -4.209 -0.34749
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.17 -3.479 -4.406 -3.378 -0.34749
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.042 0.027 -0.04 -0.158
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
  Καθαρά Κέρδη -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568 15.0508
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.33629 -0.06114 -0.07875 -0.06263 -0.02309
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33629 -0.06114 -0.07875 -0.06263 -0.02309
  Άλλο, Καθαρό -1.691
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 143.572 117.548 82.562 64.289
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.827 14.393 12.683 8.994
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.827 14.393 12.683 8.994
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 84.492 43.697 37.351 35.339
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 30.858 32.313 27.482 27.949
  Συνολικό Απόθεμα 27.218 37.563 26.545 14.864
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.208 2.712 2.737 1.531
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.827 19.183 3.246 3.561
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 307.164 299.902 237.736 212.577
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 110.957 125.835 106.255 102.744
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 158.471 170.48 141.189 134.039
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -47.514 -44.645 -34.934 -31.295
  Υπεραξία, Καθαρό 45.898 51.571 48.072 44.669
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.723 3.975 0.363 0.448
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.014 0.973 0.484 0.427
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 238.181 202.897 149.052 125.145
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 27.295 26.196 12.841 13.728
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.395 13.747 12.139 11.468
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 184.411 149.865 113.151 88.101
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.796 10.16 6.642 6.669
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.284 2.929 4.279 5.179
  Σύνολο Οφειλών 269.111 259.767 185.824 286.66
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.964 29.103 13.61 138.073
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.729 26.18 9.044 131.828
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.235 2.923 4.566 6.245
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.399 18.721 21.864 22.059
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.902 7.517 0.082 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.665 1.529 1.216 1.383
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.053 40.135 51.912 -74.083
  Κοινή Μετοχή 0.057 120 120 0.004
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -102.678 -83.55 -74.397 -74.622
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.984 3.685 6.309 0.535
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 307.164 299.902 237.736 212.577
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143.658
  Dec 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 143.572 118.473 117.548 118.702 0.51991
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.827 21.081 14.393 20.04 0.19671
  Μετρητά 0.19671
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.208 2.629 2.712 2.234 0.3232
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 307.164 293.662 299.902 300.763 116.674
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 116.154
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 238.181 196.635 202.897 199.419 0.81543
  Payable/Accrued 0.11543
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 184.411 140.851 149.865 149.247 0.7
  Σύνολο Οφειλών 269.111 259.652 259.767 253.657 0.81543
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.964 36.371 29.103 28.054 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.053 34.01 40.135 47.106 115.858
  Κοινή Μετοχή 0.057 120 120 120 110.859
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143.658 5.80093
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -102.678 -87.002 -83.55 -77.933 -0.80134
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 307.164 293.662 299.902 300.763 116.674
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568 15.0508
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.827 21.081 14.393 20.04
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 84.492 51.537 43.697 43.315
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 30.858 38.882 32.313 31.03
  Συνολικό Απόθεμα 27.218 24.21 37.563 44.298
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.827 19.016 19.183 8.815
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 110.957 120.626 125.835 118.075
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 158.471 166.328 170.48 160.993
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -47.514 -45.702 -44.645 -42.918
  Υπεραξία, Καθαρό 45.898 49.58 51.571 61.946
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.723 3.812 3.975 0.349
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.014 1.171 0.973 1.691
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 27.295 35.254 26.196 15.945
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.395 8.218 13.747 15.307
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.796 9.006 10.16 12.997
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.284 3.306 2.929 5.923
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.729 34.143 26.18 24.464
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.235 2.228 2.923 3.59
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.399 18.032 18.721 19.348
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.902 7.315 7.517 5.888
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.665 1.299 1.529 0.948
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.984 1.012 3.685 5.039
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2.67068 -0.08989
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.62256 -0.30759
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.05595 -0.21771
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.15 -116.15
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.15 -116.15
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2.6 116.66
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.79149
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 115.868
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2.6 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.17256 0.20207
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.00784
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -1.05617 -2.67068 -1.60181 -0.71145 -0.36396
  Cash From Operating Activities -0.6066 -1.62256 -0.89366 -0.70536 -0.27397
  Non-Cash Items -0.00965 -0.00784 -0.00563 -0.00384 -0.00208
  Changes in Working Capital 0.45923 1.05595 0.71378 0.00993 0.09207
  Cash From Financing Activities 1.7273 2.6 0.7 0.7 0.1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.7273 2.6 0.7 0.7 0.1
  Net Change in Cash -0.0293 -0.17256 -0.19366 -0.00536 -0.17397
  Cash From Investing Activities -1.15 -1.15
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1.15 -1.15
  Financing Cash Flow Items 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Lighthouse Capital, Ltd. Corporation 71.6188 19250483 0 2023-05-31 LOW
  Globis SPAC LLC Corporation 8.2261 2211099 -1379395 2022-12-31
  Feis Equities LLC Corporation 2.8408 763587 763587 2022-02-22 LOW
  Elbaz (Yariv) Individual Investor 1.0425 280213 0 2022-09-09
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.3306 88860 88860 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2285 61410 48636 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1185 31843 31843 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1083 29118 29118 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0807 21704 21704 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0444 11937 11937 2023-06-30 LOW
  BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.0355 9550 -201 2023-09-30 LOW
  New York State Common Retirement Fund Pension Fund 0.0335 9000 9000 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.0236 6332 0 2023-08-31 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0221 5934 5934 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.0203 5469 4269 2023-06-30 LOW
  Rhumbline Advisers Ltd. Partnership Investment Advisor 0.0189 5088 5088 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0181 4865 4865 2023-06-30 MED
  BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0174 4690 4690 2023-06-30 LOW
  Barclays Bank PLC Investment Advisor 0.0165 4448 4448 2023-06-30 MED
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.0161 4326 0 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Globis Acquisition Corp. Company profile

  Σχετικά με την Globis Acquisition Corp.

  Η Globis Acquisition Corp. είναι εταιρεία λευκής επιταγής. Η εταιρεία δημιουργείται με σκοπό την πραγματοποίηση συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου επιχειρηματικού συνδυασμού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή οντότητες. Η Εταιρεία επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που επωφελούνται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, ιδίως όπως αυτή επηρεάζει τις αναδυόμενες αγορές. Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες και δεν έχει δημιουργήσει έσοδα.

  Industry: Grain (Crop) Production

  Unit 5.3, Madison Building
  GIBRALTAR CITY
  GX111AA
  GI

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.29

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου