Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Gentherm - THRM CFD

73.34
0.7%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 73.86
Άνοιγμα* 72.38
Μεταβολή 1 έτους* -18.38%
Εύρος ημέρας* 72.38 - 74.4
Εύρος 52 εβδ. 49.45-92.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 132.03K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.85M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.46B
Αναλογία P/E 50.88
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.20M
Έσοδα 1.11B
EPS 1.45
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.34
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 73.34 0.40 0.55% 72.94 74.70 71.33
Feb 2, 2023 73.86 -0.62 -0.83% 74.48 75.96 73.06
Feb 1, 2023 75.13 3.67 5.14% 71.46 75.82 71.46
Jan 31, 2023 74.29 5.16 7.46% 69.13 74.29 69.13
Jan 30, 2023 72.20 2.56 3.68% 69.64 72.79 69.63
Jan 27, 2023 71.94 0.82 1.15% 71.12 72.74 69.88
Jan 26, 2023 70.73 3.26 4.83% 67.47 70.83 67.46
Jan 25, 2023 68.46 -3.69 -5.11% 72.15 72.16 68.45
Jan 24, 2023 73.02 3.07 4.39% 69.95 73.04 69.95
Jan 23, 2023 72.78 1.72 2.42% 71.06 73.00 71.06
Jan 20, 2023 72.30 2.35 3.36% 69.95 73.01 69.77
Jan 19, 2023 71.35 -1.10 -1.52% 72.45 72.45 70.42
Jan 18, 2023 72.87 1.06 1.48% 71.81 73.41 71.80
Jan 17, 2023 71.70 0.13 0.18% 71.57 72.89 70.40
Jan 13, 2023 71.92 4.44 6.58% 67.48 72.93 67.24
Jan 12, 2023 71.51 0.60 0.85% 70.91 73.10 70.91
Jan 11, 2023 72.72 0.27 0.37% 72.45 73.46 71.76
Jan 10, 2023 72.39 3.44 4.99% 68.95 72.43 68.95
Jan 9, 2023 69.54 0.58 0.84% 68.96 71.80 68.95
Jan 6, 2023 69.76 4.77 7.34% 64.99 70.55 64.96

Gentherm Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 917.6 993.991 1048.51 971.684 913.098 1046.15
Έσοδα 917.6 993.991 1048.51 971.684 913.098 1046.15
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 622.563 674.796 743.647 683.349 644.994 742.519
Ακαθάριστο Εισόδημα 295.037 319.195 304.858 288.335 268.104 303.631
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 811.481 896.893 987.193 908.63 823.881 931.144
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 115.252 139.619 137.398 118.356 105.044 109.554
Έρευνα & Ανάπτυξη 72.923 82.478 79.9 72.476 68.04 75.214
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.743 26.248 34.449 5.803 3.857
Λειτουργικά Έσοδα 106.119 97.098 61.312 63.054 89.217 115.006
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.553 -27.993 -4.32 -2.437 -9.998 -1.271
Άλλο, Καθαρό -0.109 0.15 1.127 -1.466 2.337 0.117
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 110.563 69.255 58.119 59.151 81.556 113.852
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 76.598 55.327 41.899 48.866 59.69 93.434
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 76.598 55.327 41.899 48.866 59.69 93.434
Καθαρά Κέρδη 76.598 35.227 41.899 48.866 59.69 93.434
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 76.598 55.327 41.899 48.866 59.69 93.434
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 76.598 35.227 41.899 48.866 59.69 93.434
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 76.598 35.227 41.899 48.866 59.69 93.434
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.6008 36.814 36.177 33.298 33.028 33.51
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.0928 1.50288 1.15817 1.46754 1.80725 2.78824
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.10686 1.50288 1.68122 2.32221 1.93585 2.8827
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -20.1
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 288.535 266.005 243.384 248.226 267.657
Έσοδα 288.535 266.005 243.384 248.226 267.657
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 200.866 186.792 173.997 180.864 203.544
Ακαθάριστο Εισόδημα 87.669 79.213 69.387 67.362 64.113
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 247.786 234.333 222.68 226.345 253.467
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.526 27.223 27.344 26.461 29.308
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.603 18.227 20.59 18.794 20.434
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.791 2.091 0.749 0.226 0.181
Λειτουργικά Έσοδα 40.749 31.672 20.704 21.881 14.19
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.266 -1.145 -0.382 0.522 1.648
Άλλο, Καθαρό -0.009 0.012 0.01 0.104 0.204
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 40.474 30.539 20.332 22.507 16.042
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32.909 24.791 15.686 20.048 11.747
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32.909 24.791 15.686 20.048 11.747
Καθαρά Κέρδη 32.909 24.791 15.686 20.048 11.747
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32.909 24.791 15.686 20.048 11.747
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32.909 24.791 15.686 20.048 11.747
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32.909 24.791 15.686 20.048 11.747
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.39 33.544 33.609 33.573 33.377
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.98559 0.73906 0.46672 0.59715 0.35195
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.00486 0.78966 0.48391 0.60314 0.35592
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 484.363 461.069 443.075 373.863 643.606 565.845
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 177.187 103.172 39.62 50.443 268.345 190.606
Μετρητά & Ισοδύναμα 177.187 103.172 39.62 50.443 268.345 190.606
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 170.084 185.058 166.858 186.73 241.386 206.701
Accounts Receivable - Trade, Net 170.084 185.058 166.858 159.71 211.672 182.987
Total Inventory 105.074 121.409 112.535 118.479 122.401 159.477
Prepaid Expenses 32 51.217 54.271 7.022 3.93 3.407
Other Current Assets, Total 0.018 0.213 69.791 11.189 7.544 5.654
Total Assets 843.03 883.405 803.047 738.832 1022.84 935.343
Property/Plant/Equipment, Total - Net 172.052 200.294 171.38 172.192 183.223 179.657
Goodwill, Net 51.735 69.685 55.311 64.572 68.024 66.033
Intangibles, Net 57.557 83.286 56.385 49.783 46.421 37.554
Other Long Term Assets, Total 77.323 69.071 76.896 78.422 81.565 86.254
Total Current Liabilities 193.623 171.315 175.396 156.704 205.984 213.089
Accounts Payable 84.511 89.596 93.113 83.035 116.043 122.727
Accrued Expenses 105.625 77.209 65.808 71.169 87.441 87.862
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.092 3.46 3.413 2.5 2.5 2.5
Other Current Liabilities, Total 1.395 1.05 13.062
Total Liabilities 382.625 329.531 323.348 254.736 436.508 281.537
Total Long Term Debt 169.433 141.209 136.477 78.124 189.934 36.25
Long Term Debt 169.433 141.209 136.477 78.124 189.934 36.25
Deferred Income Tax 8.058 6.347 1.177
Other Liabilities, Total 11.511 10.66 10.298 19.908 40.59 32.198
Total Equity 460.405 553.874 479.699 484.096 586.331 653.806
Common Stock 262.251 265.048 140.3 102.507 121.073 118.646
Additional Paid-In Capital 10.323 15.625 14.934 10.852 7.458 5.866
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 256.922 293.645 363.965 413.092 472.782 566.216
Other Equity, Total -69.091 -20.444 -39.5 -42.355 -14.982 -36.922
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 843.03 883.405 803.047 738.832 1022.84 935.343
Total Common Shares Outstanding 36.5345 36.7614 33.8566 32.6744 32.9213 33.0082
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 283.698 270.085 301.65 346.337 364.829
Accumulated Depreciation, Total -83.404 -98.705 -129.458 -163.114 -185.172
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 564.469 559.002 573.703 565.845 602.47
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 170.955 186.863 195.086 190.606 177.917
Μετρητά & Ισοδύναμα 170.955 186.863 195.086 190.606 177.917
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 246.553 219.69 213.593 206.701 235.81
Accounts Receivable - Trade, Net 222.385 198.225 182.324 182.987 207.351
Total Inventory 132.057 138.246 154.296 159.477 176.168
Prepaid Expenses 8.143 8.007 5.671 3.407 4.751
Other Current Assets, Total 6.761 6.196 5.057 5.654 7.824
Total Assets 932.454 933.873 943.978 935.343 967.113
Property/Plant/Equipment, Total - Net 178.64 181.634 180.506 179.657 179.733
Goodwill, Net 66.289 66.71 66.769 66.033 64.979
Intangibles, Net 42.859 41.009 39.14 37.554 34.982
Other Long Term Assets, Total 80.197 85.518 83.86 86.254 84.949
Total Current Liabilities 222.75 207.142 215.353 213.089 243.7
Accounts Payable 132.831 115.096 124 122.727 156.236
Accrued Expenses 87.419 89.546 88.853 87.862 84.964
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Total Liabilities 319.696 288.663 288.498 281.537 311.326
Total Long Term Debt 59.319 45.794 37.5 36.25 36.25
Long Term Debt 59.319 45.794 37.5 36.25 36.25
Other Liabilities, Total 37.627 35.727 35.645 32.198 31.376
Total Equity 612.758 645.21 655.48 653.806 655.787
Common Stock 129.6 132.742 135.449 118.646 117.832
Additional Paid-In Capital 6.123 6.162 5.98 5.866 5.72
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 505.691 530.482 546.168 566.216 577.963
Other Equity, Total -28.656 -24.176 -32.117 -36.922 -45.728
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 932.454 933.873 943.978 935.343 967.113
Total Common Shares Outstanding 33.1106 33.1451 33.2248 33.0082 33.1275
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 76.598 35.227 41.899 37.506 59.69 93.434
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 108.4 49.88 118.434 118.803 110.695 143.076
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 37.764 44.972 50.638 44.246 41.114 38.78
Deferred Taxes -8.843 5.135 6.699 3.617 0.849 -0.15
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.946 13.057 23.206 37.076 13.943 15.232
Cash Taxes Paid 21.608 76.741 23.159 11.008 5.013 14.857
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.029 4.54 5.027 4.462 4.204 2.378
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7.065 -48.511 -4.008 -3.642 -4.901 -4.22
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -144.338 -117.688 -40.757 5.84 -18.22 -48.83
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -66.316 -50.785 -41.541 -23.729 -20.36 -46.025
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -78.022 -66.903 0.784 29.569 2.14 -2.805
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 79.858 -31.564 -139.266 -108.593 115.48 -169.141
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 5.664 -1.837 -1.188 -2.68 -1.735 -4.177
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.438 -2.571 -133.297 -46.726 7.46 -11.721
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 72.756 -27.156 -4.781 -59.187 109.755 -153.243
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -11.212 25.357 -1.963 -2.722 7.442 -2.844
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 32.708 -74.015 -63.552 13.328 215.397 -77.739
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 32.909 57.7 73.386 93.434 11.747
Cash From Operating Activities 39.667 84.362 117.106 143.076 -0.684
Cash From Operating Activities 9.854 19.571 29.43 38.78 9.577
Deferred Taxes 0.105 -0.225 3.867 -0.15 -0.778
Non-Cash Items 5.08 10.655 9.41 15.232 2.642
Cash Taxes Paid 2.555 8.563 12.348 14.857 3.267
Cash Interest Paid 0.844 1.455 1.823 2.378 0.421
Changes in Working Capital -8.281 -3.339 1.013 -4.22 -23.872
Cash From Investing Activities -10.103 -25.859 -39.958 -48.83 -5.957
Capital Expenditures -9.913 -25.869 -37.142 -46.025 -5.659
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.19 0.01 -2.816 -2.805 -0.298
Cash From Financing Activities -125.616 -139.625 -148.586 -169.141 -3.75
Financing Cash Flow Items -1.6 -2.186 -4.06 -4.177 -4.319
Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.984 6.292 7.467 -11.721 0.569
Issuance (Retirement) of Debt, Net -130 -143.731 -151.993 -153.243 0
Foreign Exchange Effects -1.338 -0.36 -1.821 -2.844 -2.298
Net Change in Cash -97.39 -81.482 -73.259 -77.739 -12.689
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.307 4749644 70329 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.7028 3553122 14046 2022-09-30 LOW
Trigran Investments, Inc. Hedge Fund 5.1547 1711272 566583 2022-09-30 LOW
Disciplined Growth Investors, Inc. Investment Advisor 3.5829 1189442 -2498 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3232 1103251 13072 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2195 1068801 453 2022-09-30 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7283 905734 16393 2022-09-30 MED
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC Investment Advisor 2.685 891359 177363 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 2.2447 745206 644495 2022-09-30 MED
Van Berkom & Associates Inc. Investment Advisor 2.1309 707433 -52676 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.0894 693646 -242958 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.0808 690771 12450 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0375 676419 16869 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 2.016 669284 307 2022-09-30 LOW
Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 1.857 616475 10218 2022-11-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7448 579235 -7005 2022-09-30 LOW
GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 1.7227 571917 51014 2022-09-30 LOW
Guinness Atkinson Asset Management Inc. Investment Advisor 1.6601 551117 43987 2022-12-31 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 1.4788 490945 -370 2022-09-30 MED
Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 1.4561 483397 4016 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Gentherm Company profile

Σχετικά με την Gentherm

Η Gentherm Incorporated αναπτύσσει και εμπορεύεται παγκοσμίως τεχνολογίες θερμικής διαχείρισης για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών θέρμανσης, ψύξης και ελέγχου της θερμοκρασίας. Η εταιρεία έχει δύο τομείς: Automotive και Medical. Ο τομέας Automotive περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο τομέας Medical αντιπροσωπεύει τα συνδυασμένα αποτελέσματα από την επιχείρηση συστημάτων διαχείρισης θερμοκρασίας ασθενών, την επιχείρηση συστημάτων απομακρυσμένης παραγωγής ενέργειας, την Gentherm Global Power Technologies (GPT), την επιχείρηση εξοπλισμού περιβαλλοντικών δοκιμών, την επιχείρηση βιομηχανικού θαλάμου Cincinnati Sub Zero (CSZ-IC) και τα έξοδα εκτός αυτοκινητοβιομηχανίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Τα προϊόντα της παρέχουν λύσεις για την άνεση και την ευκολία των επιβατών αυτοκινήτων, τη θερμική διαχείριση μπαταριών, την απομακρυσμένη παραγωγή ενέργειας, τη διαχείριση της θερμοκρασίας ασθενών, τη δοκιμή περιβαλλοντικών προϊόντων και άλλες ανάγκες ελέγχου της θερμοκρασίας καταναλωτών και βιομηχανίας.

Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

21680 Haggerty Rd
NORTHVILLE
MICHIGAN 48167-8994
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

23,362.25 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου