Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Gea Group AG - G1A CFD

  33.935
  1.25%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.370
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  GEA Group AG ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 34.365
  Άνοιγμα* 34.085
  Μεταβολή 1 έτους* 2.37%
  Εύρος ημέρας* 33.935 - 34.285
  Εύρος 52 εβδ. 31.18-44.52
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 264.66K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.20M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.58B
  Αναλογία P/E 14.82
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 172.33M
  Έσοδα 5.38B
  EPS 2.46
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.60488
  Beta 1.04
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 2, 2023 34.365 -0.580 -1.66% 34.945 35.205 34.275
  Sep 29, 2023 35.135 0.080 0.23% 35.055 35.505 35.055
  Sep 28, 2023 34.495 -0.140 -0.40% 34.635 34.925 34.455
  Sep 27, 2023 34.705 -0.030 -0.09% 34.735 34.925 34.605
  Sep 26, 2023 34.835 -0.090 -0.26% 34.925 35.035 34.575
  Sep 25, 2023 34.885 -0.170 -0.48% 35.055 35.435 34.865
  Sep 22, 2023 35.365 0.560 1.61% 34.805 35.455 34.465
  Sep 21, 2023 35.145 -0.170 -0.48% 35.315 35.615 35.135
  Sep 20, 2023 35.725 0.470 1.33% 35.255 35.845 35.255
  Sep 19, 2023 35.715 -0.130 -0.36% 35.845 35.915 35.545
  Sep 18, 2023 35.955 -0.355 -0.98% 36.310 36.490 35.855
  Sep 15, 2023 36.420 0.185 0.51% 36.235 36.810 36.205
  Sep 14, 2023 36.045 0.100 0.28% 35.945 36.045 35.505
  Sep 13, 2023 36.065 -0.160 -0.44% 36.225 36.300 35.835
  Sep 12, 2023 36.310 0.050 0.14% 36.260 36.520 36.255
  Sep 11, 2023 36.550 0.300 0.83% 36.250 36.870 36.250
  Sep 8, 2023 36.530 0.140 0.38% 36.390 36.810 36.220
  Sep 7, 2023 36.370 0.080 0.22% 36.290 36.570 36.205
  Sep 6, 2023 36.500 0.895 2.51% 35.605 36.770 35.525
  Sep 5, 2023 35.825 0.070 0.20% 35.755 36.095 35.755

  Gea Group AG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, March 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:30

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q4 2023 GEA Group AG Earnings Release
  Q4 2023 GEA Group AG Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5164.71 4702.9 4635.05 4879.7 4828.21
  Έσοδα 5164.71 4702.9 4635.05 4879.7 4828.21
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3448.92 3147.45 3218.97 3478.5 3421.71
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1715.79 1555.45 1416.09 1401.2 1406.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4700.52 4321.55 4410.29 4988.15 4569.49
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1174.78 1089.11 1084.45 1150.24 1072.58
  Έρευνα & Ανάπτυξη 98.275 95.248 98.268 90.733 79.914
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 7.929 6.377 -0.53 -14.371 0.346
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.801 15.503 14.298 261.096 18.16
  Other Operating Expenses, Total -27.586 -32.138 -5.17 21.959 -23.225
  Λειτουργικά Έσοδα 464.198 381.354 224.766 -108.448 258.724
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.34 -4.09 -11.566 1.282 -2.182
  Άλλο, Καθαρό -18.823 -19.212 -16.092 -18.356 -25.85
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 446.715 358.052 197.108 -125.522 230.692
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 375.042 299.531 108 -186.554 115.151
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.002 0.002 0.004 0.096 -0.098
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 375.044 299.533 108.004 -186.458 115.053
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 26.386 5.641 -11.175 15.883 -1.618
  Καθαρά Κέρδη 401.43 305.174 96.829 -170.575 113.435
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 375.044 299.533 108.004 -186.458 115.053
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 401.43 305.174 96.829 -170.575 113.435
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 401.43 305.174 96.829 -170.575 113.435
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 175.9 180 180.5 180.5 180.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.13214 1.66407 0.59836 -1.03301 0.63741
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.53954
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.44075 2.01761 0.91528 0.55315 0.75637
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1342.23 1270.87 1413.75 1353.59 1270.98
  Έσοδα 1342.23 1270.87 1413.75 1353.59 1270.98
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 885.528 837.913 950.618 895.356 855.374
  Ακαθάριστο Εισόδημα 456.703 432.955 463.131 458.235 415.611
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1210.17 1159.42 1283.59 1209.92 1169.63
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 302.058 296.321 321.618 295.171 283.887
  Έρευνα & Ανάπτυξη 27.88 27.772 25.587 23.128 24.982
  Other Operating Expenses, Total -5.293 -2.583 -14.235 -3.736 5.39
  Λειτουργικά Έσοδα 132.058 111.445 130.161 143.672 101.352
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.114 -4.334 -1.617 -4.082 -3.316
  Άλλο, Καθαρό 3.086 1.398 -0.392 0.382 -2.519
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 128.03 108.509 128.152 139.972 95.517
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 98.126 83.73 143.016 101.398 68.894
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.002 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 98.126 83.73 143.018 101.398 68.894
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.329 -2.041 2.494 5.624 7.824
  Καθαρά Κέρδη 97.797 81.689 145.512 107.022 76.718
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 98.126 83.73 143.018 101.398 68.894
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 97.797 81.689 145.512 107.022 76.718
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 97.797 81.689 145.512 107.022 76.718
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 172.3 172.3 172.6 176 177.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56951 0.48595 0.82861 0.57613 0.38857
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.53954 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.62422 0.55089 0.89451 0.62017 0.48458
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2938.35 2913.11 2787.17 2643.94 2603.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 752.796 972.58 866.336 537.602 426.987
  Μετρητά 702.344 928.187 821.738 354.179 247.475
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.452 44.393 44.598 183.423 179.512
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1166.62 1063.97 1133.73 1360.9 1426.89
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1104.11 1018.01 1092.43 1328.12 1386.67
  Συνολικό Απόθεμα 846.315 714.926 623.813 741.2 741.344
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 172.617 161.628 163.284 4.238 8.581
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5921.01 5874.37 5686.91 5710.58 5719.07
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 722.744 649.11 627.791 718.524 518.706
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1873.24 1727.67 1660.63 1744.76 1461.87
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1150.5 -1078.56 -1032.84 -1026.24 -943.162
  Υπεραξία, Καθαρό 1475.57 1481.24 1502.07 1512.18 1755.29
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 381.758 381.52 381.845 429.322 482.672
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 43.371 62.932 51.249 54.902 52.474
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 356.939 384.143 336.772 351.711 306.128
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2599.43 2341.75 2125.78 2079.66 1888.77
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 791.777 725.563 666.794 741.956 723.334
  Δεδουλευμένα Έξοδα 325.099 286.226 256.148 273.465 198.476
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 186.995 102.029 106.257 84.664 21.901
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1295.56 1227.93 1096.58 979.573 945.061
  Σύνολο Οφειλών 3640.48 3798.58 3765.88 3620.9 3270.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 206.815 360.402 501.104 423.638 304.823
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 100.066 250.236 400.339 300.372 300.663
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 106.749 110.166 100.765 123.266 4.16
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 110.99 101.913 98.573 104.282 103.008
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.415 0.417 0.418 0.421 0.568
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 722.829 994.093 1040 1012.9 973.028
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2280.53 2075.79 1921.03 2089.67 2448.87
  Κοινή Μετοχή 496.945 513.753 520.376 520.376 520.376
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 488.394 282.089 177.152 265.176 1865.81
  Unrealized Gain (Loss) -2.477 0 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 79.806 62.091 5.642 86.26 62.681
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5921.01 5874.37 5686.91 5710.58 5719.07
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 172.331 178.195 180.492 180.492 180.492
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1217.86 1217.86 1217.86 1217.86
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.276 2.316 0.009
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2822.55 2938.35 3034.29 2918.27 2869.86
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 591.913 789.156 671.619 703.644 869.486
  Μετρητά & Ισοδύναμα 518.305 718.727 606.128 635.484 797.427
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.608 70.429 65.491 68.16 72.059
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1136.27 1156.11 1274.67 1154.86 1053.81
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1087.73 1104.11 1214.13 1113.53 1017.8
  Συνολικό Απόθεμα 934.135 846.315 917.079 910.485 813.751
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 160.236 146.772 170.924 149.29 132.807
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5793.3 5921.01 5917.61 5824.25 5818.19
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 722.022 722.744 689.823 677.652 668.988
  Υπεραξία, Καθαρό 1474.83 1475.57 1475.47 1480.04 1480.54
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 378.675 381.758 379.821 375.013 377.818
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 45.712 46.161 76.006 69.176 69.966
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 349.511 356.425 262.199 304.091 351.026
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2403.1 2599.43 2491.5 2401.05 2315.35
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 767.766 791.777 788.688 799.856 721.813
  Δεδουλευμένα Έξοδα 215.983 293.117 239.73 201.434 186.215
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 133.166 260.298 187.29 175.764 185.342
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1286.18 1254.24 1275.79 1223.99 1221.98
  Σύνολο Οφειλών 3455.04 3640.48 3584.8 3570.49 3623.36
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 212.1 216.898 319.513 319.208 329.653
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 212.1 216.898 319.513 319.208 329.653
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 119.266 110.99 109.46 108.629 107.939
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.415 0.415 0.417 0.417 0.417
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 720.168 712.746 663.918 741.187 870
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2338.26 2280.53 2332.81 2253.76 2194.83
  Κοινή Μετοχή 496.846 496.945 501.596 511.237 511.237
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1217.86 1217.86 1217.86 1217.86 1217.86
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 564.792 488.394 450.46 396.805 385.845
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 61.235 79.806 162.891 127.859 79.892
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5793.3 5921.01 5917.61 5824.25 5818.19
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 172.331 172.331 173.978 177.322 177.322
  Unrealized Gain (Loss) -2.477 -2.477
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 401.428 305.172 96.825 -170.671 113.533
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 469.334 682.001 715.218 477.999 262.656
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 193.065 189.565 257.15 483.458 171.416
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 52.515 113.487 134.057 144.87 95.941
  Cash Taxes Paid 107.425 90.883 59.78 69.371 71.643
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 13.251 12.629 15.968 15.015 7.775
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -177.674 73.777 227.186 20.342 -118.234
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -175.783 -112.47 -91.2 -147.602 -146.887
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -203.802 -129.854 -97.584 -136.962 -132.067
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 28.019 17.384 6.384 -10.64 -14.82
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -497.55 -479.525 -138.639 -226.104 -112.99
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -13.307 -12.702 -16.023 -15.081 -7.884
  Total Cash Dividends Paid -159.59 -153.418 -153.418 -153.418 -153.418
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -119.075 -219.612 30.802 -57.605 72.334
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.57 16.339 -17.714 2.411 -4.797
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -209.569 106.345 467.665 106.704 -2.018
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -205.578 -93.793 0 -24.022
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 81.689 401.428 255.918 148.896 72.178
  Cash From Operating Activities -50.182 469.334 181.688 35.827 -14.414
  Cash From Operating Activities 44.438 193.065 134.803 90.76 43.623
  Non-Cash Items -50.257 52.515 28.345 -30.575 -64.269
  Cash Taxes Paid 20.989 107.425 68.415 35.751 18.155
  Cash Interest Paid 4.119 13.251 10.982 8.245 5.719
  Changes in Working Capital -126.052 -177.674 -237.378 -173.254 -65.946
  Cash From Investing Activities -3.038 -175.783 -97.041 -53.815 -14.1
  Capital Expenditures -35.196 -203.802 -114.593 -73.16 -32.566
  Other Investing Cash Flow Items, Total 32.158 28.019 17.552 19.345 18.466
  Cash From Financing Activities -124.989 -497.55 -425.358 -290.365 -107.323
  Financing Cash Flow Items -4.088 -13.307 -11.022 -8.274 -5.733
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -119.586 -119.075 -104.282 -85.622 -64.711
  Foreign Exchange Effects -5.29 -5.57 18.652 15.65 5.075
  Net Change in Cash -183.499 -209.569 -322.059 -292.703 -130.762
  Total Cash Dividends Paid -159.59 -159.59 -159.59
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.315 -205.578 -150.464 -36.879 -36.879
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 9.6116 17348144 74231 2023-06-30 LOW
  Kuwait Investment Office Sovereign Wealth Fund 8.5 15341835 0 2023-08-22 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.9598 12561858 356184 2023-08-22 LOW
  Desmarais & Frère Family Other Insider Investor 6.2942 11360500 0 2023-08-22 LOW
  Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 2.8339 5115056 0 2023-08-22 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6002 4693103 6966 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8663 3368600 -480127 2022-12-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3373 2413646 24162 2023-07-31 LOW
  Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 1.2566 2268132 3024 2023-06-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.1931 2153487 -1121805 2023-07-31 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.8284 1495240 -7855 2023-07-31 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8094 1460887 -7940 2023-07-31 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.6954 1255059 362403 2023-06-30 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6626 1195854 -76 2023-06-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6466 1167049 -7992 2023-06-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.6214 1121624 48324 2023-03-31 LOW
  Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5258 948961 -4871 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5156 930556 -3342 2023-07-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5059 913054 8777 2023-06-30 LOW
  Lupus alpha Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.5009 904000 86000 2023-04-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Gea Group Company profile

  Σχετικά με την Gea Group AG

  Η GEA Group AG είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου του ομίλου GEA με έδρα τη Γερμανία, η οποία δραστηριοποιείται ως προμηθευτής συστημάτων και εξαρτημάτων για τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και φαρμάκων παγκοσμίως. Η δραστηριότητα της εταιρείας χωρίζεται σε πέντε λειτουργικούς τομείς: Διαχωρισμός & Ροή, Υγρά & Σκόνη, Τρόφιμα & Υγεία, Αγροτικές Τεχνολογίες και Συστήματα Ψύξης. Ο τομέας Separation & Flow περιλαμβάνει τα εξαρτήματα και τα μηχανήματα τεχνολογίας διεργασιών της GEA, όπως διαχωριστές, αποκεντρωτές, ομογενοποιητές, βαλβίδες και αντλίες. Το Liquid & Powder παρέχει λύσεις διεργασιών για τα γαλακτοκομικά, τα ποτά, τα τρόφιμα, τα χημικά και άλλες βιομηχανίες. Επιπλέον, το Food & Healthcare προσφέρει λύσεις για την επεξεργασία τροφίμων, καλύπτοντας την προετοιμασία, το μαρινάρισμα και την περαιτέρω επεξεργασία. Η Farm Technologies προσφέρει, μεταξύ άλλων, συστήματα αυτόματου αρμέγματος και σίτισης, εκτός από συμβατικές λύσεις αρμέγματος και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης κοπαδιών. Τέλος, η Refrigeration Technologies προσφέρει λύσεις βιομηχανικής ψύξης, θέρμανσης και βιώσιμης ενέργειας.

  Industry: Industrial Machinery & Equipment (NEC)

  Peter-Müller-Str. 12
  DUESSELDORF
  NORDRHEIN-WESTFALEN 40468
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου