Ο λογαριασμός μου
GBP/USD
GBP/USD
1.39949 USD
+0.00598 +0.429%
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
 • Πλήρης ονομασία GBP/USD
 • Νόμισμα USD
 • Τύπος spread Διασπορά
 • Περιθώριο 2%
 • Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1000
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0085%
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0001%
 • Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
 • Τύπος παράγωγου Συμβόλαιο επί της διαφοράς
 • Ώρες συναλλαγών (UTC)
  Mon - Thu: 00:00 - 21:00
  21:15 - 00:00
  Fri: 00:00 - 21:00
  Sun: 21:15 - 00:00

GBP/USD

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;
Να μου σταλεί ο σύνδεσμος για τη λήψη της εφαρμογής Capital.com. Λήψη Capital.com