Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - 3606 CFD

  40.20
  2.19%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Wednesday at 08:00

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.55
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022703 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.31)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022703%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000785 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000785%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Fuyao Glass Industry Group Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 41.05
  Άνοιγμα* 41.1
  Μεταβολή 1 έτους* 26.66%
  Εύρος ημέρας* 40.15 - 41.15
  Εύρος 52 εβδ. 28.10-40.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.40M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.93M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 109.08B
  Αναλογία P/E 17.54
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.61B
  Έσοδα 32.85B
  EPS 2.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.7404
  Beta 0.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 17, 2024 40.80 -0.15 -0.37% 40.95 41.35 40.75
  Apr 16, 2024 41.05 -0.80 -1.91% 41.85 41.85 40.85
  Apr 15, 2024 41.85 1.75 4.36% 40.10 41.90 40.10
  Apr 12, 2024 40.55 0.75 1.88% 39.80 40.75 39.80
  Apr 11, 2024 40.15 0.15 0.37% 40.00 40.55 39.65
  Apr 10, 2024 40.30 -0.25 -0.62% 40.55 40.75 39.80
  Apr 9, 2024 40.00 0.40 1.01% 39.60 40.20 39.50
  Apr 8, 2024 40.00 0.20 0.50% 39.80 41.00 39.65
  Apr 5, 2024 40.30 0.55 1.38% 39.75 40.50 39.75
  Apr 3, 2024 40.15 0.20 0.50% 39.95 40.50 39.55
  Apr 2, 2024 39.85 0.45 1.14% 39.40 40.10 39.40
  Mar 28, 2024 39.25 0.85 2.21% 38.40 39.55 37.85
  Mar 27, 2024 38.85 0.40 1.04% 38.45 39.15 38.45
  Mar 26, 2024 39.05 0.75 1.96% 38.30 39.15 38.30
  Mar 25, 2024 38.50 0.50 1.32% 38.00 39.15 38.00
  Mar 22, 2024 38.20 0.70 1.87% 37.50 38.50 37.40
  Mar 21, 2024 37.45 -1.35 -3.48% 38.80 38.85 37.45
  Mar 20, 2024 38.65 0.00 0.00% 38.65 39.05 38.30
  Mar 19, 2024 38.20 -0.35 -0.91% 38.55 38.70 37.60
  Mar 18, 2024 38.60 -2.50 -6.08% 41.10 41.10 38.30

  Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 28098.8 23603.1 19906.6 21103.9 20225
  Έσοδα 28098.8 23603.1 19906.6 21103.9 20225
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18901.1 15352.7 12271.4 13399.3 11828.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9197.66 8250.41 7635.22 7704.57 8396.52
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22515.8 19661.6 16744.9 17719.1 15126.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3506.82 3109.95 3564.86 3675.79 3538.99
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1248.59 997.203 815.579 813.13 887.722
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1026.84 486.752 354.237 -100.016 -322.409
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 149.073 146.75 130.51 29.789 -572.603
  Other Operating Expenses, Total -262.952 -431.706 -391.654 -98.89 -233.436
  Λειτουργικά Έσοδα 5582.97 3941.46 3161.68 3384.76 5098.26
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.425 -123.128 -52.618 -154.191 -136.452
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5578.54 3818.33 3109.06 3230.57 4961.81
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4752.23 3142.47 2597.92 2897.62 4106.62
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.8 3.186 2.325 0.251 13.315
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4755.03 3145.65 2600.25 2897.87 4119.94
  Καθαρά Κέρδη 4755.03 3145.65 2600.25 2897.87 4119.94
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4755.03 3145.65 2600.25 2897.87 4119.94
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4755.03 3145.65 2600.25 2897.87 4119.94
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4755.03 3145.65 2600.25 2897.87 4119.94
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2609.74 2567.61 2508.62 2508.62 2508.62
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.82203 1.22513 1.03652 1.15517 1.64231
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.25696 0.98417 0.76566 0.73308 1.16245
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.90513 1.27217 1.08 1.16582 1.4534
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 15031.3 15195.1 12903.7 12059.9 11543.2
  Έσοδα 15031.3 15195.1 12903.7 12059.9 11543.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10016.7 10306.4 8594.73 8396.21 6956.44
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5014.57 4888.7 4308.97 3663.68 4586.73
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11853.4 12335.2 10180.6 10262.5 9399.15
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1821.89 1884.9 1617.83 1200.63 1903.88
  Έρευνα & Ανάπτυξη 628.377 691.131 557.462 525.124 472.079
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -596.948 -519.756 -507.085 342.001 144.751
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 72.148 116.651 36.515 85.498 66.688
  Other Operating Expenses, Total -88.717 -144.104 -118.848 -287.013 -144.693
  Λειτουργικά Έσοδα 3177.82 2859.88 2723.09 1797.44 2144.02
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 141.719 49.451 -53.876 -54.759 -68.369
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3319.54 2909.33 2669.22 1742.68 2075.65
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2836.27 2371.99 2380.25 1375.72 1766.74
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.321 1.419 1.381 0.946 2.24
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2835.95 2373.4 2381.63 1376.67 1768.98
  Καθαρά Κέρδη 2835.95 2373.4 2381.63 1376.67 1768.98
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2835.95 2373.4 2381.63 1376.67 1768.98
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2835.95 2373.4 2381.63 1376.67 1768.98
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2835.95 2373.4 2381.63 1376.67 1768.98
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2609.74 2609.74 2609.74 2609.74 2525.47
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.08668 0.90944 0.91259 0.52751 0.70046
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.25696 0 0.98417 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.1103 0.94588 0.92507 0.55337 0.72293
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29677.9 24683.1 18559.6 17774.4 15581.1
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18126.2 15445.7 10409.9 9997.98 6744.92
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12237.9 14325.3 8807.95 8352.67 6357.66
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5593.46 4505.59 4436.44 3943.48 4986.38
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5257.35 4311.23 3734.5 3457.43 3593.71
  Συνολικό Απόθεμα 5403.36 4327.05 3280.99 3280.47 3241.74
  Προπληρωθέντα Εξοδα 515.904 402.777 430.327 548.869 552.246
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 38.981 2.034 2.034 3.57 55.859
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 50778.1 44796.1 38435.3 38838.5 34503.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18712 17586.4 17722 18738.9 17115.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 33233.9 30243.5 28963.8 28538.2 25434.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14521.9 -12657.1 -11241.8 -9799.38 -8319.58
  Υπεραξία, Καθαρό 154.941 154.941 154.941 154.941 153.707
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 185.502 183.671 192.534 221.101 123.665
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 327.607 298.145 264.749 199.805 205.737
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1720.14 1889.84 1541.48 1749.43 1323.84
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17360.4 14718.8 12131.3 14785.9 12404.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1964.98 1474.47 1281.03 1203.45 1272.39
  Δεδουλευμένα Έξοδα 733.189 603.36 578.921 553.412 631.788
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 9523.08 8355.52 6735.7 9611.79 7153.33
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5139.12 4285.44 3535.6 3417.25 3347.33
  Σύνολο Οφειλών 21764.5 18478.9 16829.1 17455.9 14299.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3483.98 2845.4 3694.3 1764.28 1246.88
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3007 2337.72 3183.78 1193 1246.88
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 199.324 179.5 195.685 161.08 159.749
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.712 -11.912 -3.61 -1.285 -1.034
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 735.523 747.107 811.485 745.94 489.112
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 29013.6 26317.2 21606.2 21382.6 20203.7
  Κοινή Μετοχή 2609.74 2609.74 2508.62 2508.62 2508.62
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9680.39 9680.39 6202.55 6202.55 6202.55
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 16602.7 14457.4 13269 12550.4 11534
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 114.652 -430.305 -373.98 121.015 -41.475
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 50778.1 44796.1 38435.3 38838.5 34503.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2609.74 2609.74 2508.62 2508.62 2508.62
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5888.34 1120.33 1601.9 1645.31 387.262
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 476.982 507.683 510.511 571.282
  Unrealized Gain (Loss) 6.184
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33305.5 29677.9 27785.7 24683.1 24359.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20983.7 18126.2 18104.4 15445.7 16295.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 14389.3 12237.9 16930.1 14325.3 15224.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6594.41 5888.34 1174.38 1120.33 1071.39
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6534.43 5593.46 4390.72 4505.59 4313.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5790.1 5257.35 4148.09 4311.23 3928.4
  Συνολικό Απόθεμα 5221.25 5403.36 4929.46 4327.05 3396.48
  Προπληρωθέντα Εξοδα 531.193 515.904 359.05 402.777 349.351
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 34.871 38.981 2.05 2.034 4.389
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55408.3 50778.1 48255 44796.1 44334.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19960.4 18712 18023.8 17586.4 17530.3
  Υπεραξία, Καθαρό 154.941 154.941 154.941 154.941 154.941
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 268.104 185.502 192.27 183.671 191.07
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 320.026 327.607 312.751 298.145 282.319
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1399.36 1720.14 1785.57 1889.84 1816.64
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18490.3 17360.4 17714.4 14718.8 14420
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4441.51 1964.98 1563.96 1474.47 1328.29
  Δεδουλευμένα Έξοδα 637.482 733.189 509.406 603.36 448.384
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10534.7 9523.08 11230.5 8355.52 8026.77
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2876.54 5139.12 4410.6 4285.44 4616.59
  Σύνολο Οφειλών 26602.4 21764.5 21691.3 18478.9 19368.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7068.27 3483.98 3077.4 2845.4 3978.96
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6633 3007 2626 2337.72 3521.77
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 435.272 476.982 451.395 507.683 457.196
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 262.423 199.324 181.74 179.5 200.848
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.391 -14.712 -13.293 -11.912 -5.85
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 795.844 735.523 730.986 747.107 774.338
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28805.8 29013.6 26563.8 26317.2 24966.2
  Κοινή Μετοχή 2609.74 2609.74 2609.74 2609.74 2609.74
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9680.39 9680.39 9680.39 9680.39 9680.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 16176.4 16602.7 14229.3 14457.4 13080.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 333.087 114.652 44.369 -430.305 -404.651
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55408.3 50778.1 48255 44796.1 44334.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2609.74 2609.74 2609.74 2609.74 2609.74
  Unrealized Gain (Loss) 6.184 6.184
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5578.54 3818.33 3109.06 3230.57 4961.81
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5590.34 5490.4 4849.52 4700.91 5451.39
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2277.49 2181.69 2169.9 2054.87 1630.76
  Amortization 42.677 45.406 47.454 50.876 26.025
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -675.293 407.57 417.006 -11.971 -729.612
  Cash Taxes Paid 644.944 551.619 530.804 664.615 612.066
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 297.878 320.494 337.751 428.609 406.065
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1633.08 -962.593 -893.902 -623.437 -437.588
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7353.31 -1676.06 -738.378 -2699.29 -2971.31
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3130.25 -2328.51 -1772.54 -2754.32 -3509.96
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4223.05 652.448 1034.17 55.029 538.644
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1235.88 1951.82 -3279.52 -115.537 -3080
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -297.878 -325.631 -337.751 -428.609 -418.161
  Total Cash Dividends Paid -2609.74 -1957.31 -1881.46 -1881.46 -2884.91
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 3578.96
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1671.74 655.792 -1060.31 2194.53 223.066
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 911.391 -248.779 -376.338 108.932 253.288
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2087.46 5517.37 455.283 1995.01 -346.64
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 5590.34 2868.14 5490.4 3164.76 4849.52
  Cash Taxes Paid 644.944 323.956 551.619 316.621 530.804
  Cash Interest Paid 297.878 161.554 320.494 181.971 337.751
  Changes in Working Capital 5590.34 2868.14 5490.4 3164.76 4849.52
  Cash From Investing Activities -7353.31 -1118.54 -1676.06 -636.893 -738.378
  Capital Expenditures -3130.25 -1386.28 -2328.51 -1093.47 -1772.54
  Other Investing Cash Flow Items, Total -4223.05 267.738 652.448 456.58 1034.17
  Cash From Financing Activities -1235.88 364.813 1951.82 3960.13 -3279.52
  Financing Cash Flow Items -297.878 -161.554 -325.631 -181.971 -337.751
  Total Cash Dividends Paid -2609.74 -2557.94 -1957.31 -1023.89 -1881.46
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1671.74 3084.3 655.792 1587.01 -1060.31
  Foreign Exchange Effects 911.391 490.323 -248.779 -71.464 -376.338
  Net Change in Cash -2087.46 2604.74 5517.37 6416.53 455.283
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 3578.96 3578.98

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Fuyao Glass Industry Company profile

  Σχετικά με την Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.

  Η FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, η οποία ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και τη διανομή γυαλιών πλεύσης και γυαλιών αυτοκινήτου. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Εταιρείας αποτελείται από γυαλιά αυτοκινήτων, όπως γυαλιά επίστρωσης και άλλα, τα οποία εφαρμόζονται σε επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, λιμουζίνες και άλλα, και γυαλιά πλωτήρων. Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της στις εγχώριες αγορές και στις αγορές του εξωτερικού.

  Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

  福清市福耀工业村ii区
  FUZHOU
  FUJIAN 350301
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου