Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Full Truck Alliance Co. Ltd. - YMM CFD

6.21
7.63%
0.08
Χαμηλό: 5.94
Υψηλό: 6.42
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.77
Άνοιγμα* 6.01
Μεταβολή 1 έτους* -13.02%
Εύρος ημέρας* 5.94 - 6.42
Εύρος 52 εβδ. 4.58-10.18
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.09M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 123.93M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.21B
Αναλογία P/E 43.46
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 21.41B
Έσοδα 1.00B
EPS 0.13
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 5.79 0.16 2.84% 5.63 5.88 5.59
May 30, 2023 5.76 -0.03 -0.52% 5.79 5.93 5.68
May 26, 2023 5.78 0.30 5.47% 5.48 5.96 5.48
May 25, 2023 5.53 0.05 0.91% 5.48 5.56 5.38
May 24, 2023 5.60 -0.07 -1.23% 5.67 5.77 5.54
May 23, 2023 5.70 -0.06 -1.04% 5.76 5.79 5.61
May 22, 2023 5.72 -0.35 -5.77% 6.07 6.14 5.57
May 19, 2023 5.81 0.02 0.35% 5.79 5.86 5.72
May 18, 2023 5.84 -0.13 -2.18% 5.97 6.02 5.79
May 17, 2023 6.02 0.13 2.21% 5.89 6.07 5.89
May 16, 2023 5.97 0.04 0.67% 5.93 6.07 5.87
May 15, 2023 6.07 0.28 4.84% 5.79 6.14 5.76
May 12, 2023 5.77 0.16 2.85% 5.61 5.86 5.61
May 11, 2023 5.87 0.12 2.09% 5.75 6.04 5.75
May 10, 2023 5.75 0.03 0.52% 5.72 5.83 5.61
May 9, 2023 5.75 0.08 1.41% 5.67 5.85 5.56
May 8, 2023 5.84 -0.22 -3.63% 6.06 6.06 5.62
May 5, 2023 6.11 0.02 0.33% 6.09 6.15 5.95
May 4, 2023 6.15 -0.03 -0.49% 6.18 6.40 6.12
May 3, 2023 6.10 -0.17 -2.71% 6.27 6.32 6.02

Full Truck Alliance Co. Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 6733.64 4657.02 2580.82 2473.06
Έσοδα 6733.64 4657.02 2580.82 2473.06
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3514.55 2540 1316.02 1389.86
Ακαθάριστο Εισόδημα 3219.09 2117.02 1264.8 1083.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6895.65 8564.53 6217.45 4203.99
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2514.47 5206.11 4487.07 1720.33
Έρευνα & Ανάπτυξη 914.151 729.668 413.369 396.692
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 111.567 22.03 710.331
Other Operating Expenses, Total -47.53 -22.815 -21.031 -13.223
Λειτουργικά Έσοδα -162.002 -3907.51 -3636.63 -1730.93
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 439.306 260.106 190.596 183.175
Άλλο, Καθαρό 230.631 7.067 -5.559 -8.585
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 507.935 -3640.34 -3451.6 -1556.34
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 411.9 -3654.53 -3470.93 -1541.67
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.138 0.08 0.008 0.007
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 406.762 -3654.45 -3470.92 -1541.66
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0.452 18.01
Καθαρά Κέρδη 406.762 -3654.45 -3470.47 -1523.65
Total Adjustments to Net Income 0 -518.432 -120.086 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 406.762 -4172.88 -3591.01 -1541.66
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 406.762 -4172.88 -3590.56 -1523.65
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 406.762 -4172.88 -3590.56 -1523.65
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21579.6 13446 21716.9 21716.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01885 -0.31034 -0.16536 -0.07099
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01885 -0.30495 -0.1647 -0.04973
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1702.26 1922.47 1808.56 1670.05 1332.56
Έσοδα 1702.26 1922.47 1808.56 1670.05 1332.56
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 849.373 951.779 952.953 925.937 683.882
Ακαθάριστο Εισόδημα 852.884 970.694 855.607 744.114 648.678
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1536.49 1927.74 1666.88 1716.47 1584.56
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 478.062 743.21 489.779 581.047 700.438
Έρευνα & Ανάπτυξη 229.879 250.207 226.615 216.373 220.956
Other Operating Expenses, Total -20.821 -17.453 -2.471 -6.891 -20.715
Λειτουργικά Έσοδα 165.764 -5.27 141.684 -46.415 -252.001
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 258.381 209.98 111.476 62.567 55.283
Άλλο, Καθαρό 6.663 5.085 217.463 -0.799 8.882
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 430.808 209.795 470.623 15.353 -187.836
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 411.428 195.685 395.483 12.74 -192.008
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.519 -1.845 -1.978 -1.329 0.014
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 408.909 193.84 393.505 11.411 -191.994
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 408.909 193.84 393.505 11.411 -191.994
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 408.909 193.84 393.505 11.411 -191.994
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 408.909 193.84 393.505 11.411 -191.994
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 408.909 193.84 393.505 11.411 -191.994
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21352.4 21302.6 21317.7 21695.9 21858.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01915 0.0091 0.01846 0.00053 -0.00878
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01915 0.0091 0.01846 0.00053 -0.00878
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31004.1 28898.2 20683.4 12501.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26224.4 25918.9 18791.6 10295.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 5137.31 4284.29 10060.4 3983.72
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21087.1 21634.6 8731.2 6311.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4055.12 2371.98 1590.5 1733.7
Accounts Receivable - Trade, Net 13.015 29.139 34.729 25.743
Prepaid Expenses 604.819 482.466 166.146 338.402
Other Current Assets, Total 119.709 124.864 135.119 133.831
Total Assets 36696.3 34398.4 25133.4 16958.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 240.824 102.158 38.984 51.358
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 347.796 186.137 104.691 107.27
Accumulated Depreciation, Total -106.972 -83.979 -65.707 -55.912
Goodwill, Net 3124.83 3124.83 2865.07 2780.19
Intangibles, Net 502.421 557.016 491.279 508.357
Long Term Investments 1774.27 1678.35 875.205 985.259
Other Long Term Assets, Total 49.917 37.839 179.466 131.884
Total Current Liabilities 2731.76 2733.78 1962.35 2281.37
Accounts Payable 27.953 29.381 23.839 17.98
Accrued Expenses 1986.8 1141.35 906.76 466.43
Notes Payable/Short Term Debt 0 9 0 500
Other Current Liabilities, Total 717.009 1554.06 1031.75 1296.96
Total Liabilities 3039.08 2942.99 2081.55 2405.14
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Deferred Income Tax 121.611 135.764 118.783 123.333
Minority Interest 149.771 73.441 0.422 0.43
Total Equity 33657.2 31455.4 23051.8 14553.3
Redeemable Preferred Stock 0 32846.1 21645
Common Stock 1.377 1.416 0.296 0.226
Additional Paid-In Capital 47758.2 49245.8 3809.06 1232.95
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -16613.5 -17020.3 -13365.8 -9895.33
Other Equity, Total 2511.17 -771.49 -237.833 1570.46
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36696.3 34398.4 25133.4 16958.4
Total Common Shares Outstanding 22168 21829.4 21716.9 21716.9
Other Liabilities, Total 35.931
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30897.1 31004.1 30954.9 29861 28218.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25717.2 26224.4 26700 26031.2 25235
Μετρητά & Ισοδύναμα 6820.43 5137.31 4955.41 4811.93 4324.05
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18896.8 21087.1 21744.5 21219.2 20910.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2780.18 2661.46 2731.03 2353.13 2087.29
Accounts Receivable - Trade, Net 20.922 13.015 16.602 14.727 23.017
Prepaid Expenses 2309.7 2034.43 1451.05 1411.47 826.241
Other Current Assets, Total 89.979 83.759 72.829 65.22 69.906
Total Assets 36620.9 36696.3 36732.4 35577.7 33846.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 267.234 240.824 263.686 268.181 222.075
Goodwill, Net 3124.83 3124.83 3124.83 3124.83 3124.83
Intangibles, Net 488.026 502.421 517.224 528.166 542.014
Long Term Investments 1793.64 1774.27 1795.7 1734.67 1680.29
Other Long Term Assets, Total 50.159 49.917 76.111 60.865 59.197
Total Current Liabilities 2544.03 2731.76 2707.48 2503.54 2171.38
Accounts Payable 28.479 27.953 24.182 29.807 32.548
Accrued Expenses 1900.14 1986.8 2022.6 1846.31 1611.21
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 5 9
Other Current Liabilities, Total 615.418 717.009 660.7 622.421 518.62
Total Liabilities 2842.75 3039.08 3032.17 2786.46 2445.32
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 118.356 121.611 125.142 128.672 132.202
Minority Interest 152.29 149.771 147.926 94.448 73.427
Total Equity 33778.2 33657.2 33700.2 32791.2 31401.5
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 1.377 1.377 1.37 1.386 1.42
Additional Paid-In Capital 47846.9 47758.2 47585 48326.3 49485.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -16204.6 -16613.5 -16807.3 -17200.8 -17212.2
Other Equity, Total 2215.86 2511.17 2921.22 1664.42 -873.315
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36620.9 36696.3 36732.4 35577.7 33846.8
Total Common Shares Outstanding 21408.4 22168 22168 22168 22168
Other Liabilities, Total 28.076 35.931 51.621 59.798 68.312
Treasury Stock - Common -81.321
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 411.9 -3654.53 -3470.48 -1523.66
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.52 -211.419 574.742 -923.965
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 88.343 67.422 63.669 70.708
Deferred Taxes -35.151 -12.751 -12.508 -24.338
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1184.4 3995.14 3615.51 1358.11
Cash Taxes Paid 110.491 49.612 16.379 5.25
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.175 0.065 9.052 39.924
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1665.01 -606.706 378.547 -804.791
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2131.22 -14399 -2690.9 -3391.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -85.686 -43.22 -53.064 -10.418
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2216.91 -14355.8 -2637.83 -3380.78
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1330.18 8901.51 8324.45 1693.22
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -436.823 -334.546 -1698.84 420.1
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -884.352 9236.06 10523.3 1287.54
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9 0 -500 -14.41
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 71.932 -87.677 -127.77 19.884
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 857.458 -5796.56 6080.52 -2602.05
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
All-Stars Investment Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.6231 44131097 0 2023-03-31 LOW
Farallon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 4.589 43805238 365495 2023-03-31 MED
Sequoia Capital Global Equities Venture Capital 3.3742 32209496 0 2023-03-31 LOW
Krane Funds Advisors, LLC Investment Advisor 3.1363 29937917 -3105464 2023-03-31 MED
SC China Holding Ltd Investment Advisor 2.8999 27681263 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4754 23629609 -106596 2023-03-31 LOW
SB Investment Advisers (UK) Limited Investment Advisor 1.8062 17241440 8505744 2023-03-31 LOW
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7301 16514994 3335186 2023-03-31 LOW
Ward Ferry Management Limited Hedge Fund 1.7003 16230684 2432229 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.6781 16018544 2685633 2023-03-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.6575 15821759 -10278 2023-03-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.2467 11900411 2177193 2023-03-31 LOW
Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0763 10273726 -1606237 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8404 8022080 4910387 2023-03-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8258 7883137 2884879 2022-12-31 LOW
Sequoia China Equity Partners (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.7905 7545643 2545643 2023-03-31
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.7743 7390978 -1354292 2022-12-31 MED
Greenwoods Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7662 7314343 -2239634 2023-03-31 MED
RWC Asset Advisors (US) LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7342 7008107 -6475116 2023-03-31 MED
Genesis Fortune, Ltd. Private Equity 0.7027 6708107 0 2022-09-30

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Full Truck Alliance Co. Ltd. Company profile

Σχετικά με την Full Truck Alliance Co. Ltd.

Η Full Truck Alliance Co Ltd είναι μια πλατφόρμα αποστολής εμπορευμάτων που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, των μεγάλων δεδομένων, του κινητού Διαδικτύου και της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι κύριες υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες καταχώρισης εμπορευμάτων, μπορεί να βοηθήσει τους αποστολείς να εκδώσουν τιμολόγια και να βοηθήσουν τους οδηγούς φορτηγών να βρουν εμπορεύματα με τυποποιημένο τρόπο μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα- υπηρεσίες διαμεσολάβησης εμπορευμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες αντιστοίχισης εμπορευμάτων από άκρη σε άκρη, για την παροχή υψηλότερου επιπέδου διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών- και υπηρεσίες online συναλλαγών. Η Εταιρεία παρέχει επίσης μια σειρά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φορτωτών και των οδηγών φορτηγών. Για παράδειγμα, οι φορτωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης μεταφορών, πιστωτικές λύσεις και ασφάλιση στην πλατφόρμα. Οι φορτηγατζήδες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λογισμικό για τη δρομολόγηση και τη διαχείριση αρχείων κλήσεων, πιστωτικές λύσεις, ασφάλιση, ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπηρεσίες και ενεργειακές υπηρεσίες στην πλατφόρμα.

Industry: Software (NEC)

Building #3, Wanbo R&D Park
20 Fengxin Road, Yuhuatai District
NANJING
JIANGSU 210012
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,977.93 Price
+0.780% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,466.00 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

70.26 Price
+3.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,885.50 Price
-1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου