Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Full Truck Alliance Co. Ltd. - YMM CFD

  7.73
  0.52%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.69
  Άνοιγμα* 7.83
  Μεταβολή 1 έτους* 7.85%
  Εύρος ημέρας* 7.65 - 7.86
  Εύρος 52 εβδ. 5.41-9.75
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.83M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 116.03M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.01B
  Αναλογία P/E 27.32
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 21.41B
  Έσοδα 1.10B
  EPS 0.24
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 7.69 -0.13 -1.66% 7.82 7.98 7.69
  Apr 11, 2024 8.03 0.21 2.69% 7.82 8.04 7.82
  Apr 10, 2024 7.83 0.22 2.89% 7.61 7.85 7.61
  Apr 9, 2024 7.72 0.26 3.49% 7.46 7.73 7.46
  Apr 8, 2024 7.61 0.16 2.15% 7.45 7.81 7.45
  Apr 5, 2024 7.50 0.25 3.45% 7.25 7.54 7.25
  Apr 4, 2024 7.37 -0.08 -1.07% 7.45 7.58 7.35
  Apr 3, 2024 7.46 0.06 0.81% 7.40 7.50 7.36
  Apr 2, 2024 7.47 0.04 0.54% 7.43 7.51 7.42
  Apr 1, 2024 7.48 0.25 3.46% 7.23 7.57 7.23
  Mar 28, 2024 7.24 -0.02 -0.28% 7.26 7.33 7.21
  Mar 27, 2024 7.33 0.02 0.27% 7.31 7.39 7.18
  Mar 26, 2024 7.38 0.08 1.10% 7.30 7.43 7.27
  Mar 25, 2024 7.33 0.01 0.14% 7.32 7.44 7.22
  Mar 22, 2024 7.33 0.30 4.27% 7.03 7.34 7.01
  Mar 21, 2024 7.12 -0.04 -0.56% 7.16 7.21 7.07
  Mar 20, 2024 7.17 0.00 0.00% 7.17 7.27 7.10
  Mar 19, 2024 7.16 0.04 0.56% 7.12 7.24 6.84
  Mar 18, 2024 7.17 -0.25 -3.37% 7.42 7.45 7.13
  Mar 15, 2024 7.44 -0.01 -0.13% 7.45 7.56 7.29

  Full Truck Alliance Co. Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Full Truck Alliance Co Ltd Earnings Release
  Q1 2024 Full Truck Alliance Co Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Full Truck Alliance Co Ltd Earnings Release
  Q2 2024 Full Truck Alliance Co Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 6733.64 4657.02 2580.82 2473.06
  Έσοδα 6733.64 4657.02 2580.82 2473.06
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3514.55 2540 1316.02 1389.86
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3219.09 2117.02 1264.8 1083.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6895.65 8564.53 6217.45 4203.99
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2514.47 5206.11 4487.07 1720.33
  Έρευνα & Ανάπτυξη 914.151 729.668 413.369 396.692
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 111.567 22.03 710.331
  Other Operating Expenses, Total -47.53 -22.815 -21.031 -13.223
  Λειτουργικά Έσοδα -162.002 -3907.51 -3636.63 -1730.93
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 439.306 260.106 190.596 183.175
  Άλλο, Καθαρό 230.631 7.067 -5.559 -8.585
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 507.935 -3640.34 -3451.6 -1556.34
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 411.9 -3654.53 -3470.93 -1541.67
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.138 0.08 0.008 0.007
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 406.762 -3654.45 -3470.92 -1541.66
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0.452 18.01
  Καθαρά Κέρδη 406.762 -3654.45 -3470.47 -1523.65
  Total Adjustments to Net Income 0 -518.432 -120.086 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 406.762 -4172.88 -3591.01 -1541.66
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 406.762 -4172.88 -3590.56 -1523.65
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 406.762 -4172.88 -3590.56 -1523.65
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21579.6 13446 21716.9 21716.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01885 -0.31034 -0.16536 -0.07099
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01885 -0.30495 -0.1647 -0.04973
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2062.03 1702.26 1922.47 1808.56 1670.05
  Έσοδα 2062.03 1702.26 1922.47 1808.56 1670.05
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 975.269 849.373 951.779 952.953 925.937
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1086.76 852.884 970.694 855.607 744.114
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1728.24 1536.49 1927.74 1666.88 1716.47
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 534.629 478.062 743.21 489.779 581.047
  Έρευνα & Ανάπτυξη 223.696 229.879 250.207 226.615 216.373
  Other Operating Expenses, Total -5.355 -20.821 -17.453 -2.471 -6.891
  Λειτουργικά Έσοδα 333.789 165.764 -5.27 141.684 -46.415
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 297.776 258.381 209.98 111.476 62.567
  Άλλο, Καθαρό 4.259 6.663 5.085 217.463 -0.799
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 635.824 430.808 209.795 470.623 15.353
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 608.992 411.428 195.685 395.483 12.74
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.455 -2.519 -1.845 -1.978 -1.329
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 605.537 408.909 193.84 393.505 11.411
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη 605.537 408.909 193.84 393.505 11.411
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 605.537 408.909 193.84 393.505 11.411
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 605.537 408.909 193.84 393.505 11.411
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 605.537 408.909 193.84 393.505 11.411
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21218.8 21352.4 21302.6 21317.7 21695.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02854 0.01915 0.0091 0.01846 0.00053
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02854 0.01915 0.0091 0.01846 0.00053
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31004.1 28898.2 20683.4 12501.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26224.4 25918.9 18791.6 10295.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5137.31 4284.29 10060.4 3983.72
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21087.1 21634.6 8731.2 6311.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4055.12 2371.98 1590.5 1733.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13.015 29.139 34.729 25.743
  Προπληρωθέντα Εξοδα 604.819 482.466 166.146 338.402
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 119.709 124.864 135.119 133.831
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 36696.3 34398.4 25133.4 16958.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 240.824 102.158 38.984 51.358
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 347.796 186.137 104.691 107.27
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -106.972 -83.979 -65.707 -55.912
  Υπεραξία, Καθαρό 3124.83 3124.83 2865.07 2780.19
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 502.421 557.016 491.279 508.357
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1774.27 1678.35 875.205 985.259
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 49.917 37.839 179.466 131.884
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2731.76 2733.78 1962.35 2281.37
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 27.953 29.381 23.839 17.98
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1986.8 1141.35 906.76 466.43
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 9 0 500
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 717.009 1554.06 1031.75 1296.96
  Σύνολο Οφειλών 3039.08 2942.99 2081.55 2405.14
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 121.611 135.764 118.783 123.333
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 149.771 73.441 0.422 0.43
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33657.2 31455.4 23051.8 14553.3
  Redeemable Preferred Stock 0 32846.1 21645
  Κοινή Μετοχή 1.377 1.416 0.296 0.226
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 47758.2 49245.8 3809.06 1232.95
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -16613.5 -17020.3 -13365.8 -9895.33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2511.17 -771.49 -237.833 1570.46
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 36696.3 34398.4 25133.4 16958.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22168 21829.4 21716.9 21716.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 35.931
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30253.6 30897.1 31004.1 30954.9 29861
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24930.9 25717.2 26224.4 26700 26031.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7071.05 6820.43 5137.31 4955.41 4811.93
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17859.8 18896.8 21087.1 21744.5 21219.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3159.22 2780.18 2661.46 2731.03 2353.13
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 17.81 20.922 13.015 16.602 14.727
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2079.18 2309.7 2034.43 1451.05 1411.47
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 84.327 89.979 83.759 72.829 65.22
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 38383 36620.9 36696.3 36732.4 35577.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 269.133 267.234 240.824 263.686 268.181
  Υπεραξία, Καθαρό 3124.83 3124.83 3124.83 3124.83 3124.83
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 475.235 488.026 502.421 517.224 528.166
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4202.02 1793.64 1774.27 1795.7 1734.67
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 58.174 50.159 49.917 76.111 60.865
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2910.37 2544.03 2731.76 2707.48 2503.54
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 34.593 28.479 27.953 24.182 29.807
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2143.61 1900.14 1986.8 2022.6 1846.31
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 732.163 615.418 717.009 660.7 622.421
  Σύνολο Οφειλών 3320.01 2842.75 3039.08 3032.17 2786.46
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 115.101 118.356 121.611 125.142 128.672
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 273.937 152.29 149.771 147.926 94.448
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35063 33778.2 33657.2 33700.2 32791.2
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 1.363 1.377 1.377 1.37 1.386
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 47502.4 47846.9 47758.2 47585 48326.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -15599 -16204.6 -16613.5 -16807.3 -17200.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3348.11 2215.86 2511.17 2921.22 1664.42
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 38383 36620.9 36696.3 36732.4 35577.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21408.4 21408.4 22168 22168 22168
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 20.602 28.076 35.931 51.621 59.798
  Treasury Stock - Common -189.871 -81.321
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 411.9 -3654.53 -3470.48 -1523.66
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.52 -211.419 574.742 -923.965
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 88.343 67.422 63.669 70.708
  Deferred Taxes -35.151 -12.751 -12.508 -24.338
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1184.4 3995.14 3615.51 1358.11
  Cash Taxes Paid 110.491 49.612 16.379 5.25
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.175 0.065 9.052 39.924
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1665.01 -606.706 378.547 -804.791
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2131.22 -14399 -2690.9 -3391.2
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -85.686 -43.22 -53.064 -10.418
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2216.91 -14355.8 -2637.83 -3380.78
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1330.18 8901.51 8324.45 1693.22
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -436.823 -334.546 -1698.84 420.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -884.352 9236.06 10523.3 1287.54
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9 0 -500 -14.41
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 71.932 -87.677 -127.77 19.884
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 857.458 -5796.56 6080.52 -2602.05
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Full Truck Alliance Co. Ltd. Company profile

  Σχετικά με την Full Truck Alliance Co. Ltd.

  Η Full Truck Alliance Co Ltd είναι μια πλατφόρμα αποστολής εμπορευμάτων που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, των μεγάλων δεδομένων, του κινητού Διαδικτύου και της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι κύριες υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες καταχώρισης εμπορευμάτων, μπορεί να βοηθήσει τους αποστολείς να εκδώσουν τιμολόγια και να βοηθήσουν τους οδηγούς φορτηγών να βρουν εμπορεύματα με τυποποιημένο τρόπο μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα- υπηρεσίες διαμεσολάβησης εμπορευμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες αντιστοίχισης εμπορευμάτων από άκρη σε άκρη, για την παροχή υψηλότερου επιπέδου διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών- και υπηρεσίες online συναλλαγών. Η Εταιρεία παρέχει επίσης μια σειρά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φορτωτών και των οδηγών φορτηγών. Για παράδειγμα, οι φορτωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης μεταφορών, πιστωτικές λύσεις και ασφάλιση στην πλατφόρμα. Οι φορτηγατζήδες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λογισμικό για τη δρομολόγηση και τη διαχείριση αρχείων κλήσεων, πιστωτικές λύσεις, ασφάλιση, ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπηρεσίες και ενεργειακές υπηρεσίες στην πλατφόρμα.

  Industry: Software (NEC)

  Building #3, Wanbo R&D Park
  20 Fengxin Road, Yuhuatai District
  NANJING
  JIANGSU 210012
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου