Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Fujikura Ltd. - 5803 CFD

936.4
1.22%
6.1
Χαμηλό: 927.5
Υψηλό: 940.6
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 6.1
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010991 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010991%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011231 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011231%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 925.1
Άνοιγμα* 927.5
Μεταβολή 1 έτους* 51.18%
Εύρος ημέρας* 927.5 - 940.6
Εύρος 52 εβδ. 533.00-1,166.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 43.59M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 274.27B
Αναλογία P/E 4.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 275.80M
Έσοδα 787.31B
EPS 215.48
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.48112
Beta 1.73
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 936.4 9.7 1.05% 926.7 940.4 925.5
Mar 30, 2023 925.1 6.5 0.71% 918.6 928.1 914.5
Mar 29, 2023 925.5 5.8 0.63% 919.7 927.0 909.6
Mar 28, 2023 916.9 3.0 0.33% 913.9 925.1 907.6
Mar 27, 2023 900.6 0.1 0.01% 900.5 906.2 891.5
Mar 24, 2023 895.5 -4.1 -0.46% 899.6 904.6 888.6
Mar 23, 2023 897.6 16.7 1.90% 880.9 900.8 876.7
Mar 22, 2023 891.0 12.4 1.41% 878.6 892.9 878.6
Mar 20, 2023 872.7 -3.0 -0.34% 875.7 894.7 869.7
Mar 17, 2023 884.6 -16.0 -1.78% 900.6 903.6 882.6
Mar 16, 2023 892.6 10.9 1.24% 881.7 904.0 872.7
Mar 15, 2023 911.6 -7.0 -0.76% 918.6 923.8 904.6
Mar 14, 2023 904.6 -15.1 -1.64% 919.7 921.5 895.5
Mar 13, 2023 937.5 -10.0 -1.06% 947.5 949.8 934.5
Mar 10, 2023 973.4 -2.1 -0.22% 975.5 981.8 966.3
Mar 9, 2023 991.4 -2.0 -0.20% 993.4 994.5 982.3
Mar 8, 2023 990.4 15.7 1.61% 974.7 993.8 969.3
Mar 7, 2023 980.3 8.8 0.91% 971.5 985.5 969.4
Mar 6, 2023 970.8 -1.7 -0.17% 972.5 976.9 964.3
Mar 3, 2023 968.6 -13.5 -1.37% 982.1 983.6 960.4

Fujikura Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 670350 643736 672314 710778 740052
Έσοδα 670350 643736 672314 710778 740052
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 543762 534633 572797 585770 606544
Ακαθάριστο Εισόδημα 126588 109103 99517 125008 133508
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 629850 643047 694708 700596 713125
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 85744 82092 93047 94721 96389
Depreciation / Amortization 2556 2589 3123 2607 2775
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2212 23733 25740 17497 7416
Other Operating Expenses, Total 1 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 40500 689 -22394 10182 26927
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 600 787 3828 87 2842
Gain (Loss) on Sale of Assets 15375 4294 2410
Άλλο, Καθαρό -4800 -4596 -1197 -2172 -1093
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 51675 1174 -19763 10507 28676
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 40130 -4134 -37067 2943 21134
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1030 -1236 -1441 -1489 -2774
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 39100 -5370 -38508 1454 18360
Καθαρά Κέρδη 39100 -5370 -38508 1454 18360
Total Adjustments to Net Income 1 1 -2 -1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 39101 -5369 -38510 1453 18359
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 39101 -5369 -38510 1453 18359
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 39101 -5369 -38510 1453 18359
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 275.648 275.387 281.953 285.286 285.251
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 141.851 -19.4962 -136.583 5.09313 64.3609
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 10 0 5 12 14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 95.2236 32.156 -69.9372 46.1065 92.6992
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 174518 167739 165405 162688 165763
Έσοδα 174518 167739 165405 162688 165763
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 140756 136856 134822 131328 137695
Ακαθάριστο Εισόδημα 33762 30883 30583 31360 28068
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 166715 158685 156859 153104 175819
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23422 21532 21667 21679 20963
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2537 297 370 97 17161
Λειτουργικά Έσοδα 7803 9054 8546 9584 -10056
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -37 719 -450 368 -885
Gain (Loss) on Sale of Assets 11163 4212 5513 3603
Άλλο, Καθαρό -1750 -1250 -1046 -754 -1259
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17179 12735 12563 9198 -8597
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13137 9230 10980 6783 -9282
Δικαίωμα Μειοψηφίας -215 -240 -361 -214 -186
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12922 8990 10619 6569 -9468
Καθαρά Κέρδη 12922 8990 10619 6569 -9468
Total Adjustments to Net Income 2 -1 1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12924 8989 10619 6569 -9467
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12924 8989 10619 6569 -9467
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12924 8989 10619 6569 -9467
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 275.699 275.699 275.695 275.499 275.405
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 46.8772 32.6044 38.5172 23.844 -34.3748
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 10 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 23.7345 23.0777 22.9712 24.7171 -1.74761
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 369141 317374 299785 323259 324178
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 91041 74740 44662 36794 34285
Μετρητά & Ισοδύναμα 91041 74740 44662 36794 34285
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 144250 122462 128020 141099 150540
Accounts Receivable - Trade, Net 129552 122462 128020 141099 150540
Total Inventory 112632 100466 103690 117853 113874
Other Current Assets, Total 21218 19706 23413 27513 25479
Total Assets 611526 569124 576090 638318 638055
Property/Plant/Equipment, Total - Net 174130 183994 210567 231825 211288
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 636104 651875 638081 635644 601657
Accumulated Depreciation, Total -461975 -467881 -427514 -403819 -390368
Goodwill, Net 6878 6257 7064 2671 4236
Intangibles, Net 8535 8074 8681 9055 9858
Long Term Investments 35527 33311 33730 38121 49467
Other Long Term Assets, Total 17315 20114 16263 33387 39028
Total Current Liabilities 198418 216316 252996 259174 233168
Accounts Payable 71841 68512 65774 64999 77166
Notes Payable/Short Term Debt 51515 73412 77141 84078 63374
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 21089 30973 63337 53545 33517
Other Current Liabilities, Total 53973 43419 46744 56552 59111
Total Liabilities 391034 406295 424015 421653 418745
Total Long Term Debt 144994 142925 125618 117118 142264
Long Term Debt 140477 139128 121972 116915 142129
Capital Lease Obligations 4517 3797 3646 203 135
Deferred Income Tax
Minority Interest 23165 21654 20040 24245 22651
Other Liabilities, Total 24457 25400 25361 21116 20662
Total Equity 220492 162829 152075 216665 219310
Common Stock 53076 53076 53076 53075 53075
Additional Paid-In Capital 28054 27740 27903 29571 29989
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 126530 87514 89882 131255 133775
Treasury Stock - Common -10575 -10864 -10915 -6327 -6388
Unrealized Gain (Loss) 1118 1185 989 4753 8380
Other Equity, Total 22289 4178 -8860 4338 479
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 611526 569124 576090 638318 638055
Total Common Shares Outstanding 275.696 275.402 275.351 285.313 285.251
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 369141 351802 340974 326679 317374
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 91041 79676 79392 75191 74740
Μετρητά & Ισοδύναμα 91041 79676 79392 75191 74740
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 144250 137225 129399 125234 122462
Accounts Receivable - Trade, Net 129552 137225 129399 125234 122462
Total Inventory 112632 115821 111134 109851 100466
Other Current Assets, Total 21218 19080 21049 16403 19706
Total Assets 611526 590289 581161 573500 569124
Property/Plant/Equipment, Total - Net 174130 172104 172858 179756 183994
Goodwill, Net 6878 6676 6707 6081 6257
Intangibles, Net 8535 7749 7469 7480 8074
Long Term Investments 29080 28520 28399 27890 27656
Other Long Term Assets, Total 23762 23438 24754 25614 25769
Total Current Liabilities 198418 212623 207968 205995 216316
Accounts Payable 71841 67056 67856 67702 68512
Notes Payable/Short Term Debt 51515 25000 25000 25000 73412
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 21089 81100 73567 72053 30973
Other Current Liabilities, Total 53973 39467 41545 41240 43419
Total Liabilities 391034 394971 400929 404191 406295
Total Long Term Debt 144994 130822 141988 148042 142925
Long Term Debt 140477 130822 141988 148042 139128
Capital Lease Obligations 4517 3797
Minority Interest 23165 22277 21650 21521 21654
Other Liabilities, Total 24457 29249 29323 28633 25400
Total Equity 220492 195318 180232 169309 162829
Common Stock 53076 53076 53076 53076 53076
Additional Paid-In Capital 28054 28054 28054 27740 27740
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 126530 113619 104709 94087 87514
Treasury Stock - Common -10575 -10575 -10572 -10580 -10864
Unrealized Gain (Loss) 1118 930 1116 845 1185
Other Equity, Total 22289 10214 3849 4141 4178
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 611526 590289 581161 573500 569124
Total Common Shares Outstanding 275.696 275.699 275.7 275.693 275.402
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 636104
Accumulated Depreciation, Total -461975
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 51675 1174 -19763 10507 28676
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 40387 62587 46414 42015 27817
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 30516 33600 35709 31598 26870
Amortization 805 1589 2060 1894 2618
Μη Χρηματικά Στοιχεία -18635 12559 15959 11930 3587
Cash Taxes Paid 8548 3863 9308 7098 10182
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2498 2650 3721 3756 3076
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -23974 13665 12449 -13914 -33934
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 7840 -7149 -39437 -48157 -34367
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15767 -18649 -32603 -56096 -40950
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 23607 11500 -6834 7939 6583
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -36917 -26532 1724 8366 9620
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2535 -485 -2983 -368 -633
Total Cash Dividends Paid -2864 -4009 -3431
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1 -4627 -2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -34382 -26046 12198 12743 13686
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 4954 1297 -977 459 -199
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16264 30203 7724 2683 2871
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 51675 21761 1174
Cash From Operating Activities 40387 9093 62587
Cash From Operating Activities 30516 14408 33600
Amortization 805 378 1589
Non-Cash Items -18635 -4568 12559
Cash Taxes Paid 8548 4177 3863
Cash Interest Paid 2498 1262 2650
Changes in Working Capital -23974 -22886 13665
Cash From Investing Activities 7840 -4350 -7149
Capital Expenditures -15767 -8149 -18649
Other Investing Cash Flow Items, Total 23607 3799 11500
Cash From Financing Activities -36917 -468 -26532
Financing Cash Flow Items -2535 -1389 -485
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -34382 921 -26046
Foreign Exchange Effects 4954 393 1297
Net Change in Cash 16264 4668 30203
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 6.1896 18312900 1851055 2021-12-15 LOW
Taiju Life Insurance Company Limited Insurance Company 3.4448 10192000 0 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.212 9503100 -1167200 2022-05-13 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8597 8460800 -32300 2021-11-15 LOW
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bank and Trust 2.8581 8456000 -236 2022-09-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.5409 7517458 -77100 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.4986 7392300 -321100 2021-11-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4369 7209799 26700 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 2.2909 6778000 0 2021-11-15 LOW
Dowa Metals & Mining Co., Ltd. Corporation 2.2186 6564000 0 2022-09-30 LOW
The Shizuoka Bank, Ltd. Bank and Trust 1.9566 5789000 0 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7105 5060800 25800 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.395 4127400 -97100 2023-01-31 LOW
Fujikura Ltd. Employees Corporation 1.3685 4049000 -878000 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1588 3428400 93600 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.0852 3210737 -27700 2023-02-28 LOW
Mitsui Mining and Smelting Co Ltd Corporation 1.0728 3174000 0 2022-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0075 2980813 280952 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6894 2039600 156000 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6332 1873378 0 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fujikura Ltd. Company profile

Σχετικά με την Fujikura Ltd.

Η Fujikura Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή και πώληση προϊόντων για την ενέργεια, τις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά και την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Energy and Information and Communication Company δραστηριοποιείται στην παροχή καλωδίων ενέργειας, καλωδίων επικοινωνίας, καλωδίων αλουμινίου, επικαλυμμένων καλωδίων, οπτικών ινών, οπτικών καλωδίων, εξαρτημάτων επικοινωνίας, οπτικών εξαρτημάτων, οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού δικτύου, καθώς και στις κατασκευαστικές εργασίες. Ο τομέας Electronics Company δραστηριοποιείται στην παροχή πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικών καλωδίων, εξαρτημάτων σκληρών δίσκων και διαφόρων συνδέσμων. Ο τομέας Automotive Electronics Company ασχολείται με την παροχή καλωδιώσεων αυτοκινήτων και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ο τομέας Real Estate Company ασχολείται με την εκμίσθωση ακινήτων. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με τις νέες επιχειρήσεις.

Industry: Electrical Components

木場1-5-1
KOTO-KU
TOKYO-TO 135-8512
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,954.30 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

74.95 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,980.73 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Natural Gas

2.12 Price
-0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4392%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4173%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου