Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Fresenius SE & Co KGaA - FRE CFD

26.98
0.11%
0.11
Χαμηλό: 26.87
Υψηλό: 27.13
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:02

Mon - Fri: 08:02 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Fresenius SE & Co KGaA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 27.01
Άνοιγμα* 26.87
Μεταβολή 1 έτους* -27.44%
Εύρος ημέρας* 26.87 - 27.13
Εύρος 52 εβδ. 19.69-38.11
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.22M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.88M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.27B
Αναλογία P/E 9.40
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 563.24M
Έσοδα 40.16B
EPS 2.88
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.39358
Beta 1.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 27.01 0.15 0.56% 26.86 27.14 26.62
Feb 2, 2023 27.25 0.70 2.64% 26.55 27.28 26.55
Feb 1, 2023 26.56 0.02 0.08% 26.54 26.67 26.36
Jan 31, 2023 26.48 -0.16 -0.60% 26.64 26.68 26.33
Jan 30, 2023 26.74 0.19 0.72% 26.55 26.80 26.31
Jan 27, 2023 26.70 0.51 1.95% 26.19 26.79 26.15
Jan 26, 2023 26.30 -0.38 -1.42% 26.68 26.80 26.11
Jan 25, 2023 26.89 -0.48 -1.75% 27.37 27.47 26.76
Jan 24, 2023 27.71 -0.33 -1.18% 28.04 28.07 27.53
Jan 23, 2023 28.12 -0.33 -1.16% 28.45 28.47 27.84
Jan 20, 2023 28.25 0.21 0.75% 28.04 28.29 27.93
Jan 19, 2023 27.99 -0.19 -0.67% 28.18 28.30 27.66
Jan 18, 2023 28.34 -0.24 -0.84% 28.58 28.71 28.15
Jan 17, 2023 28.49 0.06 0.21% 28.43 28.73 28.17
Jan 16, 2023 28.61 0.17 0.60% 28.44 28.67 28.35
Jan 13, 2023 28.25 0.04 0.14% 28.21 28.48 27.97
Jan 12, 2023 28.23 0.02 0.07% 28.21 28.84 27.96
Jan 11, 2023 27.98 0.57 2.08% 27.41 28.23 27.31
Jan 10, 2023 27.49 -0.55 -1.96% 28.04 28.12 27.35
Jan 9, 2023 28.28 -0.05 -0.18% 28.33 28.66 28.20

Fresenius SE & Co KGaA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 29471 33886 33530 35409 36277 37520
Έσοδα 29471 33886 33530 35409 36277 37520
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19958 23395 23696 25061 25961 27209
Ακαθάριστο Εισόδημα 9513 10491 9834 10348 10316 10311
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25169 29297 28279 30778 31892 33362
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4853 5554 4873 5406 5430 5453
Έρευνα & Ανάπτυξη 486 543 650 603 724 762
Depreciation / Amortization 16 15 16 17 20 22
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 26 -26 -802 -4 -24 21
Other Operating Expenses, Total -170 -184 -154 -305 -219 -105
Λειτουργικά Έσοδα 4302 4589 5251 4631 4385 4158
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -582 -667 -587 -719 -659 -506
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3720 3922 4664 3912 3726 3652
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2676 3033 3714 3029 2823 2819
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1116 -1219 -1687 -1146 -1116 -1001
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1560 1814 2027 1883 1707 1818
Καθαρά Κέρδη 1560 1814 2027 1883 1707 1818
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1560 1814 2027 1883 1707 1818
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1560 1814 2027 1883 1707 1818
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1560 1814 2027 1883 1707 1818
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 550.085 557.507 557.305 557.417 557.744 558.156
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.83593 3.25377 3.63715 3.37808 3.06054 3.25715
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.62 0.75 0.8 0.84 0.88 0.92
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.95754 3.552 2.65123 3.5531 3.34581 2.6265
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 8984 9246 9324 9966 9720
Έσοδα 8984 9246 9324 9966 9720
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6526 6628 6801 7254 7162
Ακαθάριστο Εισόδημα 2458 2618 2523 2712 2558
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7978 8225 8316 8843 8818
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1266 1400 1300 1487 1488
Έρευνα & Ανάπτυξη 181 186 198 197 174
Depreciation / Amortization 5 5 6 6 5
Λειτουργικά Έσοδα 1006 1021 1008 1123 902
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -137 -121 -126 -122 -118
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 869 900 882 1001 784
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 671 708 681 759 599
Δικαίωμα Μειοψηφίας -236 -237 -268 -260 -186
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 435 471 413 499 413
Καθαρά Κέρδη 435 471 413 499 413
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 435 471 413 499 413
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 435 471 413 499 413
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 435 471 413 499 413
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 557.649 560.714 558.108 558.487 558.502
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.78006 0.84 0.74 0.89349 0.73948
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.92 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.46297 0.59729 0.77459 0.67626 0.53715
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 11 4
Other Operating Expenses, Total -105
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -11
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11744 12604 14790 15264 15772 17461
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1769 1462 2586 1543 1716 931
Cash 1215 956 1150 1047 1071
Μετρητά & Ισοδύναμα 303 497 1436 496 645 931
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251 9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6051 7206 7766 8972 8695 9308
Accounts Receivable - Trade, Net 5311 6288 6628 7880 7411 7532
Total Inventory 3189 3252 3218 3633 3945 4218
Prepaid Expenses 113 121 147 273 459 441
Other Current Assets, Total 622 563 1073 843 957 2563
Total Assets 46697 53133 56703 67006 66646 71962
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8139 9555 10366 17266 17603 18583
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15401 17172 18881 27566 29156 32271
Accumulated Depreciation, Total -7262 -7617 -8515 -10300 -11553 -13688
Goodwill, Net 22901 25285 25713 27737 26599 28943
Intangibles, Net 1763 3172 3130 3869 3736 3831
Long Term Investments 256 19
Note Receivable - Long Term 460 555 723 220 132
Other Long Term Assets, Total 1434 1943 1981 2650 2804 3144
Total Current Liabilities 9079 10665 13275 13884 13216 15062
Accounts Payable 1315 1688 1823 1905 1816 2039
Accrued Expenses 3030 2912 3298 1056 915 1150
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 2475 245 2841
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2059 3017 5094 3033 3425 1931
Other Current Liabilities, Total 2675 3048 3060 5415 6815 7101
Total Liabilities 34033 39472 41292 50228 49697 52964
Total Long Term Debt 12843 16143 14040 21750 22243 22383
Long Term Debt 12697 15909 13821 16104 16821 16625
Capital Lease Obligations 146 234 219 5646 5422 5758
Deferred Income Tax 935 1110 1284 1418 1390 1515
Minority Interest 8185 8059 9597 9802 9074 10290
Other Liabilities, Total 2991 3495 3096 3374 3774 3714
Total Equity 12664 13661 15411 16778 16949 18998
Common Stock 547 555 556 557 557 558
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11544 13504 15185 16411 17527 18886
Other Equity, Total 573 -398 -330 -190 -1135 -446
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 46697 53133 56703 67006 66646 71962
Total Common Shares Outstanding 547.208 554.71 556.225 557.38 551.853 558.502
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16693 16901 17334 17461 18002
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1877 2250 2413 931 2077
Μετρητά & Ισοδύναμα 1877 2250 2413 931 2077
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7776 7497 7553 7192 7983
Accounts Receivable - Trade, Net 7596 7369 7402 7045 7794
Total Inventory 4092 4197 4257 4218 4423
Other Current Assets, Total 2948 2957 3111 5120 3519
Total Assets 68966 69655 71081 71962 73114
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17914 17940 18126 18583 18643
Goodwill, Net 27523 27675 28338 28943 29373
Intangibles, Net 3752 3754 3771 3831 3836
Other Long Term Assets, Total 3084 3385 3512 3144 3260
Total Current Liabilities 15947 15204 15352 15062 14138
Accounts Payable 1635 1669 1649 2039 1897
Notes Payable/Short Term Debt 2037 2738 2472 2841 2652
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4079 2536 2577 1931 1282
Other Current Liabilities, Total 8196 8261 8654 8251 8307
Total Liabilities 51159 51956 52780 52964 53244
Total Long Term Debt 20392 22015 22142 22383 23277
Long Term Debt 14812 16470 16554 16625 17543
Capital Lease Obligations 5580 5545 5588 5758 5734
Deferred Income Tax 1526 1750 1800 1515 1650
Minority Interest 9707 9432 9885 10290 10714
Other Liabilities, Total 3587 3555 3601 3714 3465
Total Equity 17807 17699 18301 18998 19870
Common Stock 557 558 558 558 558
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 17961 17948 18376 18886 19313
Other Equity, Total -711 -807 -633 -446 -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 68966 69655 71081 71962 73114
Total Common Shares Outstanding 557.542 558.041 558.454 558.502 558.502
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2676 3033 3714 3029 2823 2819
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3585 3937 3742 4263 6549 5078
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 982 1139 1133 2085 2715 2667
Amortization 233 298 362 327
Deferred Taxes 3 -230 100 71 43 84
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2 -122 -876 -67 -60 42
Cash Taxes Paid 894 1187 918 773 765 750
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 562 566 519 733 627 517
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -311 -181 -691 -1182 1028 -534
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2101 -7570 -1464 -4856 -3011 -2817
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1641 -1823 -2149 -2459 -2406 -2047
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -460 -5747 685 -2397 -605 -770
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -974 3872 -1273 -484 -3117 -1452
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 116 157 -290 381 -980 -601
Total Cash Dividends Paid -738 -924 -904 -952 -468 -491
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 78 23 55 -551 -348 38
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -430 4616 -134 638 -1321 -398
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 25 -182 68 22 -238 118
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 535 57 1073 -1055 183 927
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 671 1379 2060 2819 599
Cash From Operating Activities 652 2103 3329 5078 101
Cash From Operating Activities 622 1263 1922 2667 693
Deferred Taxes -24 -38 -34 84 -22
Non-Cash Items -8 -4 -26 42 -11
Cash Taxes Paid 83 428 552 750 87
Cash Interest Paid 143 256 377 517 158
Changes in Working Capital -609 -497 -593 -534 -1158
Cash From Investing Activities -474 -1429 -1986 -2817 -448
Capital Expenditures -417 -924 -1371 -2047 -362
Other Investing Cash Flow Items, Total -57 -505 -615 -770 -86
Cash From Financing Activities -184 -328 -895 -1452 -375
Financing Cash Flow Items -50 -434 -511 -601 470
Total Cash Dividends Paid 0 -491 -491 -491 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1 21 36 38 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -135 576 71 -398 -846
Foreign Exchange Effects 46 67 128 118 35
Net Change in Cash 40 413 576 927 -687
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Else Kroner-Fresenius Foundation Corporation 26.96 151848770 0 2022-11-23 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.74 26697447 0 2022-11-23 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.02 17009766 0 2022-07-07 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 2.98 16784471 189035 2022-07-07 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1356 12028619 33229 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 2.11 11884186 533930 2022-12-31 HIGH
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.5399 8673403 314431 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5039 8470403 -755472 2022-12-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1631 6551075 4448 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1567 6514879 -11045 2022-12-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.6428 3620496 115247 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5374 3026773 -22435 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5309 2990424 27106 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5187 2921254 -45468 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4935 2779757 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.4468 2516717 -24863 2022-12-31 LOW
Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.4093 2305529 0 2022-11-30 MED
Tweedy, Browne Company LLC Investment Advisor 0.4039 2275130 -652500 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.3902 2197748 -22543 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.3775 2126132 -6968 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fresenius SE & Co Company profile

Σχετικά με την Fresenius SE & Co KGaA

Η Fresenius SE & Co KGaA είναι ένας όμιλος υγειονομικής περίθαλψης με έδρα τη Γερμανία. Δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων επιχειρηματικών τομέων. Η Fresenius Medical Care διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο δίκτυο κλινικών αιμοκάθαρσης, παρέχοντας θεραπεία σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Προσφέρει επίσης συσκευές αιμοκάθαρσης, μηχανήματα αιμοκάθαρσης και νεφρικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η Fresenius Kabi ειδικεύεται στα ενδοφλέβια χορηγούμενα γενόσημα φάρμακα (ενδοφλέβια φάρμακα), στην κλινική διατροφή και στις θεραπείες έγχυσης. Προμηθεύει επίσης νοσοκομεία με ιατρικές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας μετάγγισης. Η Fresenius Helios είναι ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης νοσοκομείων, με πάνω από 130 εγκαταστάσεις στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων μέγιστης φροντίδας και κέντρων αποκατάστασης και, μέσω της Quironsalud, πάνω από 80 νοσοκομεία και κέντρα εξωτερικών ιατρείων, καθώς και περίπου 300 Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου στην Ισπανία. Η Fresenius Vamed διαχειρίζεται έργα και παρέχει υπηρεσίες για εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, από την ανάπτυξη και την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι έως τη συντήρηση και τη συνολική λειτουργική διαχείριση.

Industry: Hospitals, Clinics & Primary Care Services

Else-Kröner-Str. 1
BAD HOMBURG VOR DER HOHE
HESSEN 61352
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,477.00 Price
-0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00360

Natural Gas

2.44 Price
+1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1199%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0848%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

74.19 Price
+0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου