Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - FCC CFD

  12.58
  4.12%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022085 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022085%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000137 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Spain
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Fomento de Construcciones y Contratas SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 13.12
  Άνοιγμα* 13.02
  Μεταβολή 1 έτους* 42.76%
  Εύρος ημέρας* 12.58 - 13.06
  Εύρος 52 εβδ. 8.20-15.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.04K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.03M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.95B
  Αναλογία P/E 17.95
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 433.22M
  Έσοδα 8.44B
  EPS 0.76
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.66569
  Beta 1.00
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 12.58 -0.52 -3.97% 13.10 13.14 12.58
  Feb 29, 2024 13.12 0.12 0.92% 13.00 13.22 12.84
  Feb 28, 2024 12.94 0.02 0.15% 12.92 13.10 12.88
  Feb 27, 2024 12.70 0.24 1.93% 12.46 12.84 12.46
  Feb 26, 2024 12.66 0.00 0.00% 12.66 12.82 12.34
  Feb 23, 2024 12.42 0.02 0.16% 12.40 12.56 12.24
  Feb 22, 2024 12.68 0.36 2.92% 12.32 12.72 12.32
  Feb 21, 2024 12.48 -0.18 -1.42% 12.66 12.66 12.24
  Feb 20, 2024 12.62 0.02 0.16% 12.60 12.72 12.32
  Feb 19, 2024 12.60 0.58 4.83% 12.02 12.62 12.02
  Feb 16, 2024 11.98 -0.12 -0.99% 12.10 12.20 11.96
  Feb 15, 2024 12.04 -0.08 -0.66% 12.12 12.12 11.80
  Feb 14, 2024 12.12 0.18 1.51% 11.94 12.28 11.76
  Feb 13, 2024 11.94 0.14 1.19% 11.80 12.10 11.76
  Feb 12, 2024 12.06 -0.10 -0.82% 12.16 12.16 11.80
  Feb 9, 2024 12.00 -0.18 -1.48% 12.18 12.26 11.82
  Feb 8, 2024 12.12 0.24 2.02% 11.88 12.14 11.80
  Feb 7, 2024 11.68 -0.22 -1.85% 11.90 12.02 11.68
  Feb 6, 2024 11.88 -0.26 -2.14% 12.14 12.14 11.88
  Feb 5, 2024 12.22 -0.22 -1.77% 12.44 12.58 12.14

  Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7705.69 6659.28 6158.02 6276.23 5989.81
  Έσοδα 7705.69 6659.28 6158.02 6276.23 5989.81
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2903.54 2436.45 2251.16 2275.31 2205.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4802.14 4222.83 3906.87 4000.92 3784.01
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7096.56 5830.59 5585.26 5767.92 5503.87
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2238.73 2040.23 1971.11 1925.73 1864.8
  Depreciation / Amortization 511.989 443.936 477.342 449.109 376.338
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 199.845 -123.503 -6.339 63.423 -9.874
  Other Operating Expenses, Total 1264.74 1050.1 891.988 1054.35 1066.8
  Λειτουργικά Έσοδα 609.125 828.694 572.767 508.306 485.937
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -31.283 1.416 -105.143 27.18 -94.01
  Άλλο, Καθαρό -27.189 -22.65 -37.751 -46.496 -33.444
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 550.653 807.46 429.873 488.99 358.483
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 477.93 677.28 343.6 339.924 279.72
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -162.748 -97.145 -81.421 -73.22 -28.151
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 315.182 580.135 262.179 266.704 251.569
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 315.182 580.135 262.179 266.704 251.569
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 315.182 580.135 262.179 266.704 251.569
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 315.182 580.135 262.179 266.704 251.569
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 315.182 580.135 262.179 266.704 251.569
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 452.101 451.552 453.507 436.525 429.083
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.69715 1.28476 0.57812 0.61097 0.58629
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.08081 1.05535 0.56694 0.71197 0.56834
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -22.294 -16.628
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
  Συνολικά έσοδα 4319.8 4121.34 3584.35 1795.2 1696.07
  Έσοδα 4319.8 4121.34 3584.35 1795.2 1696.07
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3854.65 3892.79 3202.37 1489.3 1523.07
  Depreciation / Amortization 278.611 269.864 242.125 117.1 117.44
  Other Operating Expenses, Total 706.583 674.614 591.386 1372.2 1405.63
  Λειτουργικά Έσοδα 465.15 228.546 381.98 305.9 173.001
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -46.409 -70.235 6.817 -65.4 -35.24
  Άλλο, Καθαρό -3.586 -0.232 3.777 11.7 77.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 415.155 158.079 392.574 252.2 214.861
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 316.242 174.651 303.279 223.3 180.568
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -60.267 -86.04 -76.708 -28 -28.26
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 255.975 88.611 226.571 195.3 152.308
  Καθαρά Κέρδη 255.975 88.611 226.571 195.3 152.308
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 255.975 88.611 226.571 195.2 152.308
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 255.975 88.611 226.571 195.2 152.308
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 255.975 88.611 226.571 195.2 152.308
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 456.503 444.701 459.502 399.536 404.234
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56073 0.19926 0.49308 0.48857 0.37678
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.54848 0.49411 0.48545 0.48857 0.37678
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7.341 201.726 -4.537
  Total Adjustments to Net Income -0.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1648.88 1580.37 1323.18
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2670.91 2540.97 2261.17
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1213.12 1158.83 1079.9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 14.786 7.388 -29.682
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5408 5168.09 5704.19 4044.59 3916.83
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1796.79 1719.89 1450.76 1408.11 1445.01
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1575.54 1535.53 1222.11 1218.54 1266.2
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 221.252 184.365 228.652 189.566 178.815
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2406.99 2276.06 2037.89 1834.59 1695.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2020.81 1845.21 1651.09 1504.8 1380.93
  Συνολικό Απόθεμα 1143.2 1107.26 765.604 728.812 691.034
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 58.745 63.203 1448.37 70.861 84.99
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15282.5 14242.2 12834.6 12574.1 10524
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3496.8 2862.56 2810.2 2863.89 2424.02
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10641.1 9846.26 9412.11 9411.62 8725.78
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7144.27 -6983.71 -6601.91 -6547.72 -6301.76
  Υπεραξία, Καθαρό 761.683 948.976 1007.02 1023.51 1078.49
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1580.46 1496.26 1430.84 2434.89 1347.89
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3496.71 3206.34 1303.55 1607.29 1145.09
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 538.885 559.944 578.804 599.97 611.714
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4296.93 4235.55 4394.61 3303.15 2990.56
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1232.39 1072.13 1055.64 1157.75 1126.37
  Δεδουλευμένα Έξοδα 84.485 76.518 69.841 71.97 70.693
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1158.66 1675.8 730.366 558.989 256.139
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1821.39 1411.11 2538.76 1514.44 1537.36
  Σύνολο Οφειλών 11894.7 11235.1 10546.3 10622.9 8840.09
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4085.83 3531.15 3765.02 4525 3721.34
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3739.4 3163.17 3388.53 4119.61 3691.26
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 346.425 367.981 376.487 405.391 30.083
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 281.977 322.219 148.794 142.311 141.088
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1551.11 1433.57 620.381 522.497 274.822
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1678.81 1712.57 1617.48 2129.91 1712.28
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3387.88 3007.09 2288.31 1951.26 1683.95
  Κοινή Μετοχή 438.345 425.174 409.107 392.265 378.826
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3004.64 2722.73 2172.92 1867.99 1649.15
  Treasury Stock - Common -27.264 -26.674 -18.012 -16.068 -11.723
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -27.842 -114.133 -275.699 -292.923 -332.298
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15282.5 14242.2 12834.6 12574.1 10524
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 458.529 460.576 462.105 443.343 443.794
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.271 1.672 1.561 2.219
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5793.45 5408 5169.03 5168.09 4505.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1619.11 1796.79 1347.6 1719.89 1327.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1367.45 1575.54 1153.49 1535.53 1133.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251.662 221.252 194.113 184.365 194
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2872.75 2409.26 2428.5 2277.73 2415.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2457.66 2020.81 2032.65 2277.73 2415.7
  Συνολικό Απόθεμα 1205.2 1143.2 1146.28 1107.26 762.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 96.383 58.745 246.649 63.203 -0.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15968.9 15282.5 14787.1 14242.2 11708.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3705.04 3496.8 3289.27 2862.56 2814.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1601.72 1580.46 1490.55 2445.23 2482.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3569.99 3536.05 3423.66 3207.05 1342.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 528.11 499.54 470.152 559.231 562.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4703.54 4296.93 3648.02 4235.55 3829.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1258.69 1232.39 1088.74 2267.5 2226.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1417.94 1079.69 790.864 1610.93 1251.6
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2026.91 1984.85 1768.42 357.122 351.5
  Σύνολο Οφειλών 12324.6 11894.7 11503.6 11235.1 8900.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4029.51 3739.4 3977.45 3163.17 2493.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3653.99 3739.4 3977.45 3163.17 2493.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 288.641 281.977 267.19 322.219 307.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1572.85 1551.11 1557.19 1433.57 553.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1730.11 2025.24 2053.71 2080.55 1717.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3644.26 3387.88 3283.55 3007.09 2808.2
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6.385 -27.842 -42.689 -114.133 2808.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15968.9 15282.5 14787.1 14242.2 11708.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 480.458 458.529 459.502 437.548 438.693
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11079 10641.1 10458.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7373.93 -7144.27 -7169.4
  Υπεραξία, Καθαρό 770.594 761.683 944.428
  Κοινή Μετοχή 457.521 438.345 440.045 425.174
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3188.02 3004.64 2923.35 2722.73
  Treasury Stock - Common -7.665 -27.264 -37.16 -26.674
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 375.522
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 550.653 807.46 429.873 488.99 358.483
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1545.84 746.246 605.074 630.55 489.412
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 522.201 452.267 488.907 457.724 386.243
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 146.728 -248.401 161.006 130.001 203.869
  Cash Taxes Paid -0.739 135.601 96.734 172.951 111.919
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 123.682 99.105 151.37 136.84 142.398
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 326.257 -265.08 -474.712 -446.165 -459.183
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -938.045 193.082 -401.548 -359.235 -384.673
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -622.914 -387.392 -407.933 -328.415 -290.55
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -315.131 580.474 6.385 -30.82 -94.123
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -567.196 -627.727 -138.437 -345.735 -81.07
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -120.708 -94.327 -145.529 -134.095 -147.922
  Total Cash Dividends Paid -73.177 -63.15 -36.643 -71.589 -6.329
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -39.429 -200.929 186.374 -42.615 924.401
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -333.882 -269.321 -142.639 -97.436 -851.22
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.585 1.815 -61.524 26.767 4.273
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 40.013 313.416 3.565 -47.653 27.942
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 550.653 392.574 807.46 340.334
  Cash From Operating Activities 1545.84 407.261 746.246 163.296
  Cash From Operating Activities 522.201 245.809 452.267 222.466
  Non-Cash Items 146.728 -78.435 -248.401 -78.54
  Cash Taxes Paid -0.739 14.629 135.601 39.992
  Cash Interest Paid 123.682 66.876 99.105 55.377
  Changes in Working Capital 326.257 -152.687 -265.08 -320.964
  Cash From Investing Activities -938.045 -477.838 193.082 232.126
  Capital Expenditures -622.914 -241.035 -387.392 -177.711
  Other Investing Cash Flow Items, Total -315.131 -236.803 580.474 409.837
  Cash From Financing Activities -567.196 -331.944 -627.727 -563.75
  Financing Cash Flow Items -120.708 -64.461 -94.327 -51.509
  Total Cash Dividends Paid -73.177 -9.416 -63.15 -31.304
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -39.429 -18.169 -200.929 -0.094
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -333.882 -239.898 -269.321 -480.843
  Foreign Exchange Effects -0.585 20.484 1.815 -4.294
  Net Change in Cash 40.013 -382.037 313.416 -172.622
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Inversora de Carso, S.A. de C.V. Corporation 71.0532 324476669 16232477 2023-07-28 LOW
  Slim Helu Carlos Individual Investor 11.3748 51945055 2587410 2023-07-28 LOW
  Koplowitz Romero Joseu (Esther) Individual Investor 4.6416 21196724 1076689 2023-07-25
  Cascade Investment, L.L.C. Investment Advisor 3.8299 17489965 0 2023-06-29 LOW
  Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. Investment Advisor 3.1076 14191258 0 2023-09-30 LOW
  Gates (William Henry III) Individual Investor 1.6798 7671037 0 2023-06-29 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.3152 1439346 -1216730 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2663 1216064 -23368 2023-09-30 LOW
  Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC Investment Advisor 0.1509 688970 -62000 2023-09-30 LOW
  Santander Asset Management Investment Advisor 0.1333 608569 -274489 2023-06-30 MED
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.1078 492404 0 2023-02-28 LOW
  Kuri Kaufmann (Gerardo) Individual Investor 0.1056 482179 188809 2022-12-31
  Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.0885 404129 -36647 2023-09-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.084 383494 192 2023-09-30 LOW
  Rodriguez Torres (Juan) Individual Investor 0.0768 350676 23292 2022-12-31
  Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0678 309761 0 2023-03-31 LOW
  Aboumrad Gonzalez (Alejandro) Individual Investor 0.0672 306841 -7787 2022-12-31
  Discover Capital GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.0438 200000 0 2023-03-31 LOW
  Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.0404 184417 -66374 2023-06-30 MED
  Gesconsult S.G.I.I.C., S.A. Investment Advisor 0.0354 161872 25035 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  FCC Company profile

  Σχετικά με την Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

  Η Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία που δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Περιβαλλοντικές υπηρεσίες, Κατασκευές, Διαχείριση υδάτων και Τσιμέντο. Ο τομέας των περιβαλλοντικών υπηρεσιών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στον καθαρισμό δρόμων, τη συντήρηση αστικών πάρκων και κήπων, τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, την επεξεργασία και την ανακύκλωση αποβλήτων. Ο τομέας Κατασκευές προσφέρει μηχανική και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια και υδραυλικά έργα, καθώς και οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Ο τομέας διαχείρισης νερού λειτουργεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο διαχείρισης νερού, ο οποίος περιλαμβάνει την υδροληψία, τον καθαρισμό, την επεξεργασία και τη διανομή των λυμάτων. Ο τομέας τσιμέντου παράγει τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και κονίαμα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πολυάριθμων θυγατρικών στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

  Industry: Environmental Services & Equipment (NEC)

  C/Balmes, 36
  BARCELONA
  BARCELONA 08007
  ES

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου