Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Fnac Darty SA - FNAC CFD

34.83
0.17%
0.38
Χαμηλό: 34.83
Υψηλό: 35.19
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 16:30

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.38
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο France
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Fnac Darty SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 34.89
Άνοιγμα* 35.19
Μεταβολή 1 έτους* -31.87%
Εύρος ημέρας* 34.83 - 35.19
Εύρος 52 εβδ. 26.98-54.25
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 41.44K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 741.73K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 936.75M
Αναλογία P/E 8.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.69M
Έσοδα 8.01B
EPS 4.17
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.73723
Beta 1.43
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 34.89 -0.04 -0.11% 34.93 35.31 34.69
Feb 7, 2023 34.63 0.20 0.58% 34.43 34.71 34.39
Feb 6, 2023 34.81 0.22 0.64% 34.59 34.97 34.51
Feb 3, 2023 34.53 0.46 1.35% 34.07 34.71 33.83
Feb 2, 2023 34.43 -0.04 -0.12% 34.47 34.97 34.27
Feb 1, 2023 34.05 -0.20 -0.58% 34.25 34.57 33.93
Jan 31, 2023 33.85 0.52 1.56% 33.33 33.97 33.31
Jan 30, 2023 33.67 0.32 0.96% 33.35 33.77 33.15
Jan 27, 2023 33.69 0.12 0.36% 33.57 33.95 33.53
Jan 26, 2023 33.79 0.18 0.54% 33.61 34.09 33.49
Jan 25, 2023 33.69 0.14 0.42% 33.55 33.73 33.37
Jan 24, 2023 33.49 -0.44 -1.30% 33.93 34.11 33.45
Jan 23, 2023 33.69 -0.36 -1.06% 34.05 34.09 33.23
Jan 20, 2023 33.65 0.02 0.06% 33.63 34.03 33.53
Jan 19, 2023 33.67 0.02 0.06% 33.65 33.83 33.23
Jan 18, 2023 33.89 0.46 1.38% 33.43 34.73 33.13
Jan 17, 2023 36.47 -0.68 -1.83% 37.15 37.19 36.05
Jan 16, 2023 37.13 0.84 2.31% 36.29 37.13 36.17
Jan 13, 2023 36.47 -0.06 -0.16% 36.53 36.97 36.37
Jan 12, 2023 36.71 -0.26 -0.70% 36.97 37.46 34.97

Fnac Darty SA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 5369.2 7448.2 7131.9 7348.6 7490.7 8042.6
Έσοδα 5369.2 7448.2 7131.9 7348.6 7490.7 8042.6
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3793.1 5187.3 4949.4 5113.2 5304.9 5669.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 1576.1 2260.9 2182.5 2235.4 2185.8 2373.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5260.9 7231.4 6866.6 7083.9 7291.3 7782.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 785.4 1093.1 1053.8 1096 1055.1 1171.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.2 -1.9 -1.7 -1.8 -0.1 0.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53.4 53.3 38.8 28.6 15.9 10.3
Other Operating Expenses, Total 629.2 899.6 826.3 847.9 915.5 930.9
Λειτουργικά Έσοδα 108.3 216.8 265.3 264.7 199.4 260.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -59.4 -40.3 -40.9 -77.4 -51.4 -46.5
Άλλο, Καθαρό -1.6 -3.7 -1.7 -1.7 0 4.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 47.3 172.8 222.7 185.6 148 218.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 24.1 124.5 157.7 114.1 88.4 144.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.6 -0.3 -0.4 1 7.2 0.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23.5 124.2 157.3 115.1 95.6 145
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -21.6 -87 -7.8 -10.2 -94.4 15.3
Καθαρά Κέρδη 1.9 37.2 149.5 104.9 1.2 160.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23.5 124.2 157.3 115.1 95.6 145
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.9 37.2 149.5 104.9 1.2 160.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.9 37.2 149.5 104.9 1.2 160.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21.4723 26.5523 26.847 26.7765 27.1193 29.8229
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.09443 4.67756 5.85913 4.29855 3.52517 4.86204
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 1 2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.36155 6.12384 6.88254 4.95518 3.87536 5.09034
Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 3464.7 4577.9
Έσοδα 3464.7 4577.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2435.9 3233.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 1028.8 1344.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3433.1 4349.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 543.7 628
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.5 7.8
Other Operating Expenses, Total 451 479.9
Λειτουργικά Έσοδα 31.6 228.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -24.4 -22.9
Άλλο, Καθαρό -0.1 5.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.1 211.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2 146.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.5 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.5 144.5
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 16.7 -1.4
Καθαρά Κέρδη 17.2 143.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.5 144.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 17.2 143.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 17.2 143.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.6552 29.9906
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01686 4.81818
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07166 4.99833
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2307.4 2543.3 2743.8 2733.4 3185.8 2978
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 681.7 797.2 932.8 1007.1 1575.5 1190.5
Cash 272.9 766.4 916 995.5 1568.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 383.1 8.5 2.6 0 0 1181.1
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.7 22.3 14.2 11.6 6.8 9.4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 228.3 315.3 313.6 277.6 289 305.3
Accounts Receivable - Trade, Net 208.9 265.1 271.8 274.8 285.4 303.9
Total Inventory 1057.3 1072.8 1091.8 1079.4 960.2 1104.3
Other Current Assets, Total 340.1 358 405.6 369.3 361.1 377.9
Total Assets 5065.4 5269.8 5510.6 7035.8 7149.3 6959.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 613.4 611.2 620.2 1804.6 1703.6 1689.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1812.6 1834.4
Accumulated Depreciation, Total -1199.1 -1223.2
Goodwill, Net 1541.1 1541.4 1559.5 1654.1 1654.3 1654.3
Intangibles, Net 462.3 473 480 511 505.6 528.2
Long Term Investments 35.7 37.9 40.3 49.3 32.7 40.8
Other Long Term Assets, Total 105.5 63 66.8 283.4 67.3 68.9
Total Current Liabilities 2556.2 2739.7 2850.5 3029.6 3495 3141.5
Accounts Payable 1597.5 1765.6 1876.7 1888.7 1784.4 2036.9
Accrued Expenses 5.6 5.3 5.3 1.3 1.3 1.3
Notes Payable/Short Term Debt 0.1 0 50 75.7 551.6 0.8
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.2 1.9 0.8 212.3 229.7 238.9
Other Current Liabilities, Total 950.8 966.9 917.7 851.6 928 863.6
Total Liabilities 4022.8 4173.8 4257.1 5647.9 5780.8 5404.5
Total Long Term Debt 854.9 853.8 855.1 1903.4 1786 1823.4
Long Term Debt 850 850 852.6 936.4 901.9 932.3
Capital Lease Obligations 4.9 3.8 2.5 967 884.1 891.1
Deferred Income Tax 192.2 194.6 189.9 203.2 164.6 164.9
Minority Interest 6.8 7 7.5 10.4 4.9 8.2
Other Liabilities, Total 412.7 378.7 354.1 501.3 330.3 266.5
Total Equity 1042.6 1096 1253.5 1387.9 1368.5 1555.4
Common Stock 26.1 26.7 26.6 26.5 26.6 26.8
Additional Paid-In Capital 977.5 988.8 984.4 971.3 971.2 971
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 43.4 85.7 247 395.9 375.2 563.3
Other Equity, Total -4.4 -5.2 -4.5 -5.8 -4.5 -5.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5065.4 5269.8 5510.6 7035.8 7149.3 6959.9
Total Common Shares Outstanding 26.1228 26.6581 26.5444 26.4368 26.5406 26.6934
Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1898.8 2978
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 485.4 1190.5
Cash 479
Μετρητά & Ισοδύναμα 0 1181.1
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.4 9.4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 188 305.3
Accounts Receivable - Trade, Net 167.5 303.9
Total Inventory 1055.2 1104.3
Other Current Assets, Total 170.2 377.9
Total Assets 5774 6959.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1616.7 1689.7
Goodwill, Net 1654.2 1654.3
Intangibles, Net 511.7 528.2
Long Term Investments 32.8 40.8
Other Long Term Assets, Total 59.8 68.9
Total Current Liabilities 2165.5 3141.5
Accounts Payable 1231.1 2036.9
Accrued Expenses 1.8 1.3
Notes Payable/Short Term Debt 1.4 0.8
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 230 238.9
Other Current Liabilities, Total 701.2 863.6
Total Liabilities 4366.4 5404.5
Total Long Term Debt 1749.8 1823.4
Long Term Debt 930.2 932.3
Capital Lease Obligations 819.6 891.1
Deferred Income Tax 165 164.9
Minority Interest 1.8 8.2
Other Liabilities, Total 284.3 266.5
Total Equity 1407.6 1555.4
Common Stock 26.8 26.8
Additional Paid-In Capital 971 971
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 416 563.3
Other Equity, Total -6.2 -5.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5774 6959.9
Total Common Shares Outstanding 26.6874 26.6934
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 24.1 124.5 157.7 114.1 88.4 144.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 242.1 254.9 265.1 524.2 521.2 526.9
Deferred Taxes 6.5 -12.4 -10.2 -7.8 -18.2 -11.2
Μη Χρηματικά Στοιχεία 165 184.8 196.7 436.5 449.3 502.8
Cash Taxes Paid 37.5 98.3 71.8 70.4 65.5 69.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 18.5 20.9 31.7 66.9 47.1 47.9
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 46.5 -42 -79.1 -18.6 1.7 -109.2
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1116.6 -113.7 -127.3 -238.9 -116.9 -109.4
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -106.6 -115.2 -8.6 -116.8
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1010 1.5 -127.3 -238.9 -108.3 7.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 984.4 -19.9 6.4 -208.6 169.4 -805.9
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -22.7 -33.3 -36.2 -71.5 -47.5 -50.2
Total Cash Dividends Paid 0 -0.2 0 0 0 -27.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 157.1 16.1 -7.6 -13.9 0.7 -0.6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 850 -2.5 50.2 -123.2 216.2 -727.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.4 -2.3 -0.5 0.2 -0.5 0.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 111.3 119 143.7 76.9 573.2 -387.6
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -2 144.5
Cash From Operating Activities -407.1 526.9
Deferred Taxes -1.6 -11.2
Non-Cash Items 213.4 502.8
Cash Taxes Paid 37.9 69.4
Cash Interest Paid 27.9 47.9
Changes in Working Capital -616.9 -109.2
Cash From Investing Activities -44.9 -109.4
Capital Expenditures -46.7 -116.8
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.8 7.4
Cash From Financing Activities -637.2 -805.9
Financing Cash Flow Items -19.6 -50.2
Total Cash Dividends Paid -0.6 -27.3
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.9 -0.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net -616.1 -727.8
Foreign Exchange Effects -0.5 0.8
Net Change in Cash -1089.7 -387.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ceconomy AG Corporation 24.1957 6501845 0 2022-10-20 LOW
Vesa Equity Investment S.à r.l. Investment Advisor 20.0341 5383523 1368354 2022-07-05 LOW
Sfam SAS Corporation 11.2624 3026422 0 2022-10-20 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0484 550440 -723 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8539 498187 1713 2022-12-31 LOW
Tocqueville Finance S.A. Investment Advisor 1.6344 439198 -84119 2022-11-30 LOW
DNCA Investments Investment Advisor 1.6175 434658 -39859 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.5937 428257 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.462 392867 -147672 2022-12-31 LOW
Fnac Darty SA Employees Corporation 1.3968 375341 0 2022-10-20 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9442 253718 425 2023-01-31 LOW
BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. Investment Advisor 0.8858 238038 0 2022-12-31 MED
Amiral Gestion S.A. Investment Advisor 0.8701 233819 0 2022-07-31 LOW
Dorval Asset Management Investment Advisor 0.6879 184854 74619 2022-09-30 MED
Cartesio Inversiones, SGIIC, SA Investment Advisor 0.4368 117372 0 2022-11-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4334 116451 320 2023-01-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.412 110708 0 2022-12-31 LOW
STANWAHR SARL Investment Advisor 0.4056 109000 10000 2021-09-30 HIGH
Kirao Asset Management Investment Advisor 0.3874 104101 4065 2022-10-31 HIGH
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.3503 94122 267 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fnac Darty Company profile

Σχετικά με την Fnac Darty SA

Η Fnac Darty SA, πρώην Groupe Fnac SA, είναι εταιρεία με έδρα τη Γαλλία. Η Εταιρεία είναι λιανοπωλητής πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και τεχνολογικών προϊόντων για το ευρύ κοινό σε καταστήματα και στο Διαδίκτυο, τόσο στη Γαλλία όσο και παγκοσμίως: Ισπανία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Βέλγιο, Ελβετία και Μαρόκο. Η Fnac Darty SA προσφέρει στους πελάτες της δύο προϊόντα όπως: Εκδοτικά προϊόντα (μουσική, βίντεο, βιβλία και χαρτικά, βιντεοπαιχνίδια) και Τεχνικά προϊόντα (φωτογραφία, τηλεόραση(TV)-βίντεο, ήχος, υπολογιστές, μεταξύ άλλων). Τηλέφωνο, κρατήσεις εισιτηρίων και ταξιδιωτικές δραστηριότητες συμπληρώνουν την προσφορά.

Industry: Computer & Electronics Retailers (NEC)

9 rue des Bâteaux-Lavoirs
IVRY SUR SEINE
ILE-DE-FRANCE 94200
FR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.42 Price
-1.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,614.60 Price
+0.780% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.39 Price
-1.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00355

Oil - Crude

78.89 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου