Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Flux Power Holdings, Inc. - FLUX CFD

  3.60
  0.28%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.6
  Άνοιγμα* 3.63
  Μεταβολή 1 έτους* 42.35%
  Εύρος ημέρας* 3.59 - 3.66
  Εύρος 52 εβδ. 2.41-7.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 21.33K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 937.41K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 69.34M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.32M
  Έσοδα 65.28M
  EPS -0.49
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.17
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 26, 2023 3.60 -0.24 -6.25% 3.84 3.87 3.59
  Sep 25, 2023 3.84 -0.16 -4.00% 4.00 4.00 3.79
  Sep 22, 2023 4.01 -0.10 -2.43% 4.11 4.38 3.68
  Sep 21, 2023 4.80 0.51 11.89% 4.29 4.98 4.03
  Sep 20, 2023 4.34 0.34 8.50% 4.00 4.38 4.00
  Sep 19, 2023 4.06 0.06 1.50% 4.00 4.19 4.00
  Sep 18, 2023 4.02 -0.03 -0.74% 4.05 4.20 3.99
  Sep 15, 2023 4.05 0.01 0.25% 4.04 4.09 3.97
  Sep 14, 2023 4.04 0.05 1.25% 3.99 4.13 3.99
  Sep 13, 2023 3.99 -0.07 -1.72% 4.06 4.09 3.99
  Sep 12, 2023 4.10 0.07 1.74% 4.03 4.19 4.03
  Sep 11, 2023 4.03 -0.01 -0.25% 4.04 4.19 4.00
  Sep 8, 2023 4.00 -0.12 -2.91% 4.12 4.21 3.87
  Sep 7, 2023 4.11 0.19 4.85% 3.92 4.16 3.92
  Sep 6, 2023 3.96 -0.19 -4.58% 4.15 4.17 3.91
  Sep 5, 2023 4.17 -0.19 -4.36% 4.36 4.36 4.12
  Sep 1, 2023 4.38 0.04 0.92% 4.34 4.56 4.34
  Aug 31, 2023 4.47 -0.10 -2.19% 4.57 4.73 4.37
  Aug 30, 2023 4.62 0.16 3.59% 4.46 4.70 4.46
  Aug 29, 2023 4.35 0.18 4.32% 4.17 4.41 4.16

  Flux Power Holdings, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 8, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Flux Power Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 Flux Power Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Flux Power Holdings Inc Earnings Release
  Q2 2024 Flux Power Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 42.333 26.257 16.842 9.317 4.118
  Έσοδα 42.333 26.257 16.842 9.317 4.118
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35.034 20.467 14.656 8.768 4.913
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.299 5.79 2.186 0.549 -0.795
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 57.69 39.735 29.39 20.568 10.331
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.515 12.599 9.761 7.712 3.462
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.141 6.669 4.973 4.088 1.956
  Λειτουργικά Έσοδα -15.357 -13.478 -12.548 -11.251 -6.213
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.252 -0.622 -1.788 -1.247 -0.752
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Καθαρά Κέρδη -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.4395 11.7962 5.11871 4.36427 2.53943
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.01098 -1.0845 -2.8007 -2.84446 -2.74275
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.01098 -1.0845 -2.8007 -2.84446 -2.74275
  Άλλο, Καθαρό 0 1.307 0 0.084
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 15.087 17.158 17.84 15.195 13.177
  Έσοδα 15.087 17.158 17.84 15.195 13.177
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.368 13.05 13.892 12.196 11.257
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.719 4.108 3.948 2.999 1.92
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.274 18.462 19.651 17.682 16.874
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.724 4.25 4.536 4.113 3.904
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.182 1.162 1.223 1.373 1.713
  Λειτουργικά Έσοδα -1.187 -1.304 -1.811 -2.487 -3.697
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.258 -0.385 -0.328 -0.166 -0.052
  Άλλο, Καθαρό 0 0.008 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Καθαρά Κέρδη -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.445 -1.681 -2.139 -2.653 -3.749
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.048 16.0202 15.9973 15.9932 15.9889
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09004 -0.10493 -0.13371 -0.16588 -0.23447
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09004 -0.10493 -0.13371 -0.16588 -0.23447
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26.617 21.74 9.838 6.702 5.256
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.485 4.713 0.726 0.102 2.706
  Μετρητά 0.485 4.713 0.726 0.102 2.706
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.609 6.097 3.069 2.416 0.946
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.609 6.097 3.069 2.416 0.946
  Συνολικό Απόθεμα 16.262 10.513 5.256 3.813 1.512
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.426 0.371 0.092
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 30.881 26.262 13.975 7.206 5.369
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.175 4.391 3.963 0.346 0.087
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.089 0.131 0.174 0.158 0.026
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.586 10.39 15.797 10.346 12.702
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.645 7.175 4.648 2.483 0.417
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.714 3.02 1.738 1.429 1.405
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4.889 0 2.057 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.338 0.195 2.036
  Σύνολο Οφειλών 16.947 13.256 20.395 10.375 12.804
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.297 0.029 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 1.297
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.361 2.866 3.301 0 0.102
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.934 13.006 -6.42 -3.169 -7.435
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.016 0.014 0.007 0.005 0.031
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 95.732 79.197 46.985 35.902 19.196
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -81.814 -66.205 -53.412 -39.076 -26.662
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 30.881 26.262 13.975 7.206 5.369
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 15.9967 13.6522 7.42049 5.10158 3.1061
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 5.318 6.434 10.88
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.029
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.835 0.417 0.787
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.311 4.951 4.276
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.136 -0.56 -0.313
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 32.377 31.015 32.088 26.617 34.823
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.79 0.157 0.306 0.485 3.804
  Μετρητά 0.79 0.157 0.306 0.485 3.804
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.853 10.467 11.596 8.609 9.508
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.853 10.467 11.596 8.609 9.508
  Συνολικό Απόθεμα 20.959 19.507 18.878 16.262 20.934
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.775 0.884 1.308 1.261 0.577
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 37.255 35.292 36.446 30.881 39.211
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.759 4.162 4.316 4.175 4.299
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.119 0.115 0.042 0.089 0.089
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24.816 22.623 22.279 14.586 20.494
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.827 12.797 13.505 6.645 13.361
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.127 1.674 1.717 2.714 1.71
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 10.491 6.811 5.651 4.889 3.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.14 0.064
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.231 1.277 1.406 0.338 1.923
  Σύνολο Οφειλών 27.35 24.874 24.556 16.947 22.987
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.311 0.172 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.223 2.079 2.277 2.361 2.493
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.905 10.418 11.89 13.934 16.224
  Κοινή Μετοχή 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 96.968 96.036 95.827 95.732 95.369
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -87.079 -85.634 -83.953 -81.814 -79.161
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 37.255 35.292 36.446 30.881 39.211
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 16.1564 16.0295 15.9983 15.9967 15.9921
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.311 0.172
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -15.609 -12.793 -14.336 -12.414 -6.965
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -23.893 -18.358 -8.344 -10.712 -6.5
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.575 0.274 0.141 0.081 0.057
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.463 0.842 4.072 2.904 0.304
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.322 -6.681 1.779 -1.283 0.104
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.797 -1.102 -0.323 -0.275 -0.085
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.797 -1.102 -0.323 -0.275 -0.085
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 20.462 23.447 9.291 8.383 9.17
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 15.573 26.055 1.369 4.39 3.975
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4.889 -2.608 7.922 3.993 5.195
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.228 3.987 0.624 -2.604 2.585
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.151 0.059 0.137
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -5.265 -3.82 -2.139 -15.609 -12.956
  Cash From Operating Activities -5.197 -1.892 -0.589 -23.893 -19.338
  Cash From Operating Activities 0.647 0.371 0.172 0.575 0.412
  Non-Cash Items 1.568 1.043 0.466 1.463 1.034
  Cash Interest Paid 0.524 0.288 0.099 0.151 0.086
  Changes in Working Capital -2.147 0.514 0.912 -10.322 -7.828
  Cash From Investing Activities -0.745 -0.336 -0.352 -0.797 -0.644
  Capital Expenditures -0.753 -0.344 -0.352 -0.797 -0.644
  Cash From Financing Activities 6.247 1.9 0.762 20.462 19.073
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.697 0 0 15.573 15.573
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 5.55 1.9 0.762 4.889 3.5
  Net Change in Cash 0.305 -0.328 -0.179 -4.228 -0.909
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.008 0.008

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Flux Power Holdings, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Flux Power Holdings, Inc.

  Η Flux Power Holdings, Inc. σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί προηγμένες επαναφορτιζόμενες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας ιόντων λιθίου για ανυψωτικά οχήματα και άλλο βιομηχανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης αεροδρομίων (GSE), της αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και άλλων εμπορικών εφαρμογών. Οι συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου της Εταιρείας περιλαμβάνουν το σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS) και την τηλεμετρία, τα οποία παρέχουν στους πελάτες της μια εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις λύσεις με βάση το μολύβδου οξύ και το προπάνιο. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της Flux Power, Inc.

  Industry: Batteries & Uninterruptable Power Supplies

  2685 S. Melrose Drive
  VISTA
  CALIFORNIA 92081
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0587%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0806%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου