Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Fluent - FLNT CFD

  0.4504
  2.2%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0036
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Fluent Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.4407
  Άνοιγμα* 0.439
  Μεταβολή 1 έτους* -65.97%
  Εύρος ημέρας* 0.439 - 0.4584
  Εύρος 52 εβδ. 0.56-1.81
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 349.03K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.94M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 48.69M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 81.15M
  Έσοδα 333.11M
  EPS -1.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.33
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 6, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 28, 2023 0.4504 0.0114 2.60% 0.4390 0.4584 0.4390
  Sep 27, 2023 0.4407 -0.0073 -1.63% 0.4480 0.4584 0.4364
  Sep 26, 2023 0.4524 -0.0060 -1.31% 0.4584 0.4685 0.4486
  Sep 25, 2023 0.4584 0.0020 0.44% 0.4564 0.4662 0.4533
  Sep 22, 2023 0.4559 0.0075 1.67% 0.4484 0.4584 0.4434
  Sep 21, 2023 0.4584 0.0190 4.32% 0.4394 0.4585 0.4394
  Sep 20, 2023 0.4414 -0.0171 -3.73% 0.4585 0.4687 0.4394
  Sep 19, 2023 0.4647 -0.0037 -0.79% 0.4684 0.4685 0.4088
  Sep 18, 2023 0.4804 -0.0180 -3.61% 0.4984 0.5084 0.4794
  Sep 15, 2023 0.5494 -0.0190 -3.34% 0.5684 0.5684 0.5484
  Sep 14, 2023 0.5663 -0.0071 -1.24% 0.5734 0.5784 0.5604
  Sep 13, 2023 0.5739 -0.0245 -4.09% 0.5984 0.5984 0.5739
  Sep 12, 2023 0.5884 0.0200 3.52% 0.5684 0.6284 0.5633
  Sep 11, 2023 0.5705 -0.0379 -6.23% 0.6084 0.6239 0.5614
  Sep 8, 2023 0.6132 0.0150 2.51% 0.5982 0.6182 0.5962
  Sep 7, 2023 0.5982 -0.0100 -1.64% 0.6082 0.6082 0.5982
  Sep 6, 2023 0.6092 -0.0340 -5.29% 0.6432 0.6442 0.6045
  Sep 5, 2023 0.6433 0.0001 0.02% 0.6432 0.6582 0.6362
  Sep 1, 2023 0.6432 0.0075 1.18% 0.6357 0.6583 0.6357
  Aug 31, 2023 0.6412 -0.0003 -0.05% 0.6415 0.6682 0.6322

  Fluent Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, November 6, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Fluent Inc Earnings Release
  Q3 2023 Fluent Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 361.134 329.25 310.719 281.684 250.28
  Έσοδα 361.134 329.25 310.719 281.684 250.28
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 267.487 243.716 215.135 194.435 161.56
  Ακαθάριστο Εισόδημα 93.647 85.534 95.584 87.249 88.72
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 480.725 336.879 302.34 276.465 238.908
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 70.591 60.886 58.481 59.61 49.67
  Depreciation / Amortization 13.214 13.17 15.302 13.94 13.174
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 111.274 3.318 0.818 0.425 9.225
  Λειτουργικά Έσοδα -119.591 -7.629 8.379 5.219 11.372
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.965 -2.184 -5.35 -6.892 -8.134
  Άλλο, Καθαρό 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -121.556 -9.813 3.029 -1.673 3.238
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -123.332 -10.059 2.207 -1.747 3.192
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -123.332 -10.059 2.207 -1.747 3.192
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -21.124
  Καθαρά Κέρδη -123.332 -10.059 2.207 -1.747 -17.932
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -123.332 -10.059 2.207 -1.747 3.192
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -123.332 -10.059 2.207 -1.747 -17.932
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -123.332 -10.059 2.207 -1.747 -17.932
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 81.4126 79.9773 79.5252 79.3738 76.7059
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.5149 -0.12577 0.02775 -0.02201 0.04161
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.51679 -0.04732 0.12231 0.02044 0.11759
  Έρευνα & Ανάπτυξη 18.159 15.789 12.604 8.055 5.279
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 82.145 77.254 84.664 89.046 98.361
  Έσοδα 82.145 77.254 84.664 89.046 98.361
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 59.54 58.272 64.628 65.27 70.026
  Ακαθάριστο Εισόδημα 22.605 18.982 20.036 23.776 28.335
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 75.406 108.407 151.861 88.419 149.753
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.156 17.138 24.149 15.131 16.172
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.615 4.938 4.18 4.622 4.802
  Depreciation / Amortization 3.095 2.359 3.177 3.398 3.332
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 25.7 55.727 -0.002 55.421
  Λειτουργικά Έσοδα 6.739 -31.153 -67.197 0.627 -51.392
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.795 -0.689 -0.634 -0.517 -0.43
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.944 -31.842 -67.831 0.11 -51.822
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.251 -31.943 -67.488 3.113 -56.944
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.251 -31.943 -67.488 3.113 -56.944
  Καθαρά Κέρδη 4.251 -31.943 -67.488 3.113 -56.944
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.251 -31.943 -67.488 3.113 -56.944
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.251 -31.943 -67.488 3.113 -56.944
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.251 -31.943 -67.488 3.113 -56.944
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 82.7526 81.9069 81.6675 81.7 81.4938
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05137 -0.38999 -0.82638 0.0381 -0.69875
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00665 -0.16635 -0.30701 0.04636 -0.24704
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 92.217 107.2 86.191 81.515 68.392
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.547 34.467 21.087 18.679 17.769
  Μετρητά & Ισοδύναμα 25.547 34.467 21.087 18.679 17.769
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 63.164 70.228 62.669 60.915 48.652
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 63.164 70.228 62.669 60.915 48.652
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.506 2.505 2.435 1.921 1.971
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 183.969 318.182 310.22 317.093 293.269
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.166 8.262 10.485 12.728 1.38
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.817 10.508 11.95 13.423
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.651 -2.246 -1.465 -0.695
  Υπεραξία, Καθαρό 55.111 165.088 165.088 164.774 159.791
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 28.745 35.747 45.417 55.603 61.812
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.73 1.885 3.039 2.473 1.894
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 50.219 57.94 50.217 52.227 33.365
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.19 16.13 7.692 21.574 7.855
  Δεδουλευμένα Έξοδα 38.015 36.159 33.859 22.64 21.566
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 5 7.293 6.873 3.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.014 0.651 1.373 1.14 0.444
  Σύνολο Οφειλών 90.014 104.772 93.335 106.156 86.103
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 35.594 40.329 33.283 44.098 51.972
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 35.594 40.329 33.283 44.098 51.972
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.201 6.503 9.835 9.831 0.766
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 93.955 213.41 216.885 210.937 207.166
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.042 0.042 0.04 0.039 0.038
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 423.384 419.059 411.753 406.198 395.769
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -318.3 -194.968 -184.909 -187.116 -185.369
  Treasury Stock - Common -11.171 -10.723 -9.999 -8.184 -3.272
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 183.969 318.182 310.22 317.093 293.269
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 80.0853 78.9653 76.3493 75.8737 75.2924
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 88.914 92.217 102.968 106.483 96.105
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.567 25.547 33.106 26.396 28.944
  Μετρητά & Ισοδύναμα 26.567 25.547 33.106 26.396 28.944
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.759 63.164 67.55 77.986 65.023
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 56.759 63.164 67.55 77.986 65.023
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.588 3.506 2.312 2.101 2.138
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 157.17 183.969 253.018 259.14 306.795
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.604 6.166 6.716 7.088 7.667
  Υπεραξία, Καθαρό 33.354 55.111 110.78 110.78 166.18
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 27.65 28.745 30.714 32.872 34.938
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.648 1.73 1.84 1.917 1.905
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 54.472 50.219 51.228 59.591 49.534
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12.929 6.19 14.918 17.043 12.782
  Δεδουλευμένα Έξοδα 35.538 38.015 29.979 36.85 31.051
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 5 5 5 5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.005 1.014 1.331 0.698 0.701
  Σύνολο Οφειλών 94.246 90.014 92.969 103.022 94.62
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 34.404 35.594 36.78 37.964 39.147
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 34.404 35.594 36.78 37.964 39.147
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.37 4.201 4.961 5.467 5.939
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 62.924 93.955 160.049 156.118 212.175
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 424.531 423.384 421.99 421.172 420.285
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -350.243 -318.3 -250.812 -253.925 -196.981
  Treasury Stock - Common -11.407 -11.171 -11.171 -11.171 -11.171
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 157.17 183.969 253.018 259.14 306.795
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 80.9338 80.0853 79.9428 79.8459 79.6834
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -123.332 -10.059 2.207 -1.747 -17.932
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.964 12.424 20.298 26.018 23.484
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.214 13.17 15.302 13.94 13.174
  Deferred Taxes -0.225 0.198 0.12 0.035 0.046
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 116.081 10.42 9.663 14.703 33.454
  Cash Taxes Paid 1.014 0.356 0.843 0.135 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.758 1.722 3.804 5.387 6.429
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.774 -1.305 -6.994 -0.913 -5.258
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.436 -2.993 -4.273 -11.958 -22.588
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.4 -2.993 -2.847 -4.712 -1.474
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.036 0 -1.426 -7.246 -21.114
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5.448 2.469 -13.617 -13.15 1.789
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.448 -0.724 -0.515 -3.324 -1.989
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1.07 -1.3 -1.792 13.383
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5 2.123 -11.802 -8.034 -9.605
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -8.92 11.9 2.408 0.91 2.685
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -31.943 -123.332 -55.844 -58.957 -2.013
  Cash From Operating Activities 4.89 1.964 7.134 -1.947 -1.776
  Cash From Operating Activities 2.359 13.214 10.037 6.639 3.307
  Non-Cash Items 26.767 116.081 58.675 57.693 1.265
  Cash Taxes Paid 0.055 1.014 0.603 0.035 0.034
  Cash Interest Paid 0.664 1.758 1.162 0.687 0.301
  Changes in Working Capital 7.707 -3.774 -7.853 -12.444 -4.335
  Cash From Investing Activities -2.384 -5.436 -4.297 -3.176 -2.049
  Capital Expenditures -1.134 -4.4 -3.326 -2.205 -1.078
  Cash From Financing Activities -1.486 -5.448 -4.198 -2.948 -1.698
  Financing Cash Flow Items -0.236 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.25 -5 -3.75 -2.5 -1.25
  Net Change in Cash 1.02 -8.92 -1.361 -8.071 -5.523
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1.25 -1.036 -0.971 -0.971 -0.971
  Deferred Taxes 0 -0.225 2.119 5.122

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Fluent Company profile

  Σχετικά με την Fluent

  Η Fluent, Inc. είναι μια εταιρεία υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ με γνώμονα τα δεδομένα. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει υπηρεσίες προσέλκυσης μέσω εκστρατειών ψηφιακού μάρκετινγκ. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Fluent και All Other. Η Εταιρεία παραδίδει εκτελέσεις μάρκετινγκ και αρχεία δεδομένων για την παραγωγή μολύβδου σε πελάτες, οι οποίοι αποτελούνται από καταναλωτικά εμπορικά σήματα, εταιρείες άμεσου μάρκετινγκ και οργανισμούς σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, της υγείας και της ευεξίας, του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτών, καθώς και της στελέχωσης και πρόσληψης προσωπικού.

  Industry: Advertising & Marketing (NEC)

  300 Vesey St Fl 9
  NEW YORK
  NEW YORK 10282-1163
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0755%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0975%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου