Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές FlexShopper Inc - FPAY CFD

  1.2061
  6.16%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0278
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.1361
  Άνοιγμα* 1.1961
  Μεταβολή 1 έτους* 21.8%
  Εύρος ημέρας* 1.1961 - 1.2161
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.2061 0.0100 0.84% 1.1961 1.2161 1.1961
  Feb 29, 2024 1.1361 -0.0700 -5.80% 1.2061 1.2061 1.0961
  Feb 28, 2024 1.1861 -0.0200 -1.66% 1.2061 1.2561 1.1661
  Feb 27, 2024 1.2061 0.0800 7.10% 1.1261 1.2161 1.1261
  Feb 26, 2024 1.1661 0.1100 10.42% 1.0561 1.1661 1.0561
  Feb 23, 2024 1.1061 -0.0500 -4.32% 1.1561 1.1561 1.0861
  Feb 22, 2024 1.1361 0.0500 4.60% 1.0861 1.1561 1.0661
  Feb 21, 2024 1.1161 -0.0100 -0.89% 1.1261 1.1361 1.0861
  Feb 20, 2024 1.1161 -0.0300 -2.62% 1.1461 1.1461 1.0961
  Feb 16, 2024 1.1461 0.0000 0.00% 1.1461 1.1561 1.1061
  Feb 15, 2024 1.1361 0.0100 0.89% 1.1261 1.1661 1.1061
  Feb 14, 2024 1.1861 -0.0300 -2.47% 1.2161 1.2161 1.1561
  Feb 13, 2024 1.1561 -0.0800 -6.47% 1.2361 1.2361 1.0661
  Feb 12, 2024 1.2361 -0.0300 -2.37% 1.2661 1.3061 1.2061
  Feb 9, 2024 1.2961 -0.0100 -0.77% 1.3061 1.3061 1.2461
  Feb 8, 2024 1.3061 0.1000 8.29% 1.2061 1.3061 1.2061
  Feb 7, 2024 1.2561 -0.0300 -2.33% 1.2861 1.3361 1.2061
  Feb 6, 2024 1.3261 0.0500 3.92% 1.2761 1.3461 1.2661
  Feb 5, 2024 1.3361 0.0300 2.30% 1.3061 1.3461 1.2061
  Feb 2, 2024 1.3161 -0.0100 -0.75% 1.3261 1.3861 1.3061

  FlexShopper Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 113.056 125.427 102.085 88.7899 61.4892
  Έσοδα 113.056 125.427 102.085 88.7899 61.4892
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 75.9404 79.1779 66.7331 60.2219 42.0628
  Ακαθάριστο Εισόδημα 37.1157 46.2489 35.3514 28.5679 19.4264
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 104.898 116.13 97.4588 83.6857 66.794
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.3964 22.415 16.3208 12.1186 15.8428
  Other Operating Expenses, Total 14.2529 13.5931 14.405 11.3451 8.76182
  Λειτουργικά Έσοδα 8.15806 9.29665 4.62571 5.10424 -5.30484
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.1614 -5.23856 -4.30256 -4.31042 -4.15642
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.00333 4.05808 0.32315 0.79382 -9.46126
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.6317 3.27277 -0.3399 0.57742 -9.46126
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.6317 3.27277 -0.3399 0.57742 -9.46126
  Καθαρά Κέρδη 13.6317 3.27277 -0.3399 0.57742 -9.46126
  Total Adjustments to Net Income -3.83254 -2.4391 -3.1522 -2.43788 -2.42684
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9.79918 0.83368 -3.4921 -1.86047 -11.8881
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9.79918 0.83368 -3.4921 -1.86047 -11.8881
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9.79918 0.83368 -3.4921 -1.86047 -11.8881
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.4254 23.228 20.9953 17.6722 8.57457
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.43697 0.03589 -0.16633 -0.10528 -1.38644
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01781 -0.03084 -0.15706 -0.08873 -1.37167
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14.4613 -1.93183 0 0.12662
  Depreciation / Amortization 4.76961 2.8759
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 24.532 30.7858 21.4113 26.1415 65.5034
  Έσοδα 24.532 30.7858 21.4113 26.1415 65.5034
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16.1408 17.1794 17.5688 19.774 38.5977
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8.3912 13.6064 3.84255 6.36746 26.9057
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26.5634 26.6332 12.4247 30.69 61.7834
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.23022 4.53972 5.53661 5.88449 12.9753
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14.4613 0 0
  Other Operating Expenses, Total 3.30775 3.08791 2.3145 3.78727 8.15118
  Λειτουργικά Έσοδα -2.03132 4.15258 8.98668 -4.54856 3.71995
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.56856 -4.53133 -3.82535 -3.03014 -4.30591
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.59988 -0.37875 5.16133 -7.5787 -0.58596
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.29766 -0.23022 7.90387 -6.28043 12.0083
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.29766 -0.23022 7.90387 -6.28043 12.0083
  Καθαρά Κέρδη -5.29766 -0.23022 7.90387 -6.28043 12.0083
  Total Adjustments to Net Income -0.99249 -0.97223 -1.963 -0.60978 -1.25976
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.29015 -1.20245 5.94087 -6.89021 10.7485
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.29015 -1.20245 5.94087 -6.89021 10.7485
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.29015 -1.20245 5.94087 -6.89021 10.7485
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.9234 21.7513 22.4911 21.6819 22.0427
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21748 -0.05528 0.26414 -0.31779 0.48762
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.21748 -0.05528 -0.15379 -0.31779 0.48762
  Depreciation / Amortization 1.88455 1.82616 1.46602 1.24426 2.05933
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 109.685 76.8933 62.2654 46.8761 45.199
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.05171 5.09464 8.54123 6.86847 6.14121
  Μετρητά 6.05171 5.09464 8.54123 6.86847 6.14121
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 68.4725 29.899 10.0327 8.27233 6.37596
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 29.899 10.0327 8.27233 6.37596
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.48914 0.95753 0.86908 0.67224 0.31716
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 31.6721 40.9421 42.8223 31.0631 32.3647
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 148.29 84.8121 68.2494 52.2149 48.6263
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.49313 7.84121 5.9117 5.26041 3.33666
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26.0163 20.4132 15.6152 12.6957 8.95806
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.5232 -12.5719 -9.70348 -7.43527 -5.62139
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 15.1623
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.9486 0.07758 0.07232 0.07834 0.09062
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.2283 12.5867 17.0678 7.54952 26.1133
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.51194 7.98218 7.90762 4.56789 8.31722
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.30738 3.54266 3.15192 1.90826 1.7286
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 117.255 68.6684 57.0953 42.2466 40.1336
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 94.7608 53.825 37.8977 32.6565 14.0203
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 94.7562 53.8119 37.8758 32.6299 14.0203
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.0347 16.1436 11.154 9.96828 8.49268
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 22.8037 22.8037 22.8037 22.808 23.149
  Κοινή Μετοχή 0.00218 0.00214 0.00214 0.00178 0.00176
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 39.8194 38.5601 36.8433 35.3137 34.0745
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -31.5906 -45.2223 -48.4951 -48.1552 -48.7326
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 148.29 84.8121 68.2494 52.2149 48.6263
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21.7508 21.4423 21.3599 17.784 17.5799
  Total Preferred Shares Outstanding 0.19228 0.19228 0.19228 0.19314 0.26136
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.40899 1.06188 6.00821 1.07338 16.0675
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.0046 0.01307 0.02186 0.02661
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.2657 1.76156 2.12994 2.04058
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.49517
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 105.275 98.3778 106.162 109.685 97.9044
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.73248 6.3727 9.86165 6.05171 5.27422
  Μετρητά 5.73248 6.3727 9.86165 6.05171 5.27422
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 73.1009 64.3325 66.4719 68.4725 60.0167
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.83959 3.06856 2.91245 3.48914 1.4788
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.6019 24.6041 26.916 31.6721 31.1347
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 144.417 138.114 144.971 148.29 122.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10.293 10.1559 10.0435 9.49313 8.86141
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 30.4578 29.0495 27.7301 26.0163 24.276
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -20.1648 -18.8936 -17.6865 -16.5232 -15.4146
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.0156 15.3037 14.0464 13.9486 15.3344
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7.87797 8.12766 8.48482 12.2283 9.20394
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.01054 4.00522 3.84318 6.51194 3.87547
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.4456 2.69521 3.2216 4.30738 4.13718
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.42183 1.42724 1.42005 1.40899 1.1913
  Σύνολο Οφειλών 115.815 110.824 113.745 117.255 99.0172
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 106.55 101.248 94.9092 94.7608 88.0187
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 106.55 101.248 94.9069 94.7562 88.0119
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0.00234 0.0046 0.00679
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.17816
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.38677 1.44779 10.3508 10.2657 1.61642
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.6018 27.2901 31.2264 31.0347 23.083
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 22.8037 22.8037 22.8037 22.8037 22.8037
  Κοινή Μετοχή 0.00218 0.00218 0.00218 0.00218 0.00218
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 42.0746 41.6027 40.2413 39.8194 39.7716
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -36.1783 -37.1185 -31.8208 -31.5906 -39.4944
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 144.417 138.114 144.971 148.29 122.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21.7523 21.7523 21.7523 21.7508 21.7508
  Total Preferred Shares Outstanding 0.19228 0.19228 0.19228 0.19228 0.19228
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 13.8336 14.2762 14.7193 15.1623
  Treasury Stock - Common -0.10023
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13.6317 3.27277 -0.3399 0.57742 -9.46126
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -31.2369 -11.256 -5.20755 -0.46946 -18.1603
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.76961 2.87154 2.57708 2.52442 43.0498
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 135.298 114.057 32.7796 94.0582 23.8125
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 10.2893 4.94569 3.97337 3.60633 2.80629
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -167.654 -131.953 -40.2244 -97.6295 -75.5613
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.20065 -4.94954 -3.09819 -2.24117 -2.28488
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.139 -4.94954 -3.09819 -2.24117 -2.28488
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 37.5163 12.759 9.9785 3.4379 21.6174
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.45001 -0.56527 -0.06439 -0.18224 -1.12342
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.26151 0.06817 0.13691 0.11328 10.0092
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 37.7048 13.2561 9.90598 3.50686 12.7316
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.07871 -3.44659 1.67276 0.72726 1.1723
  Deferred Taxes -17.2824 0.49517
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.93836
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -0.23022 13.6317 5.72785 12.0083 -2.38094
  Cash From Operating Activities 5.59934 -31.2369 -27.5455 -19.6714 -7.94066
  Cash From Operating Activities 1.82616 4.76961 3.30359 2.05932 0.93706
  Deferred Taxes -0.14854 -17.2824 -13.925 -12.5611 -0.31701
  Non-Cash Items 26.1513 135.298 109.545 69.8617 32.0418
  Cash Interest Paid 3.86798 10.2893 6.82866 3.95377 1.6793
  Changes in Working Capital -21.9993 -167.654 -132.197 -91.0396 -38.2215
  Cash From Investing Activities -1.92288 -5.20065 -6.07587 -3.68724 -1.55381
  Capital Expenditures -1.92288 -8.139 -6.07587 -3.68724 -1.55381
  Cash From Financing Activities 0.01972 37.5163 34.2828 23.7139 8.71953
  Financing Cash Flow Items -0.15394 -0.45001 -0.08693 -0.08693 -0.08693
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.00119 0.26151 0.26151 0.13706 0.13706
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.17247 37.7048 34.1082 23.6638 8.6694
  Net Change in Cash 3.69618 1.07871 0.66144 0.35532 -0.77494
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.93836
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  PITA Holdings LLC Corporation 18.2803 3976385 0 2023-09-12 LOW
  Dvorkin (Howard S) Individual Investor 9.8546 2143600 0 2023-09-12 LOW
  Emerson (John Steven) Individual Investor 8.048 1750621 1750621 2023-09-12 LOW
  Waterfall Asset Management, LLC Hedge Fund 7.4914 1629547 0 2023-09-12 LOW
  Perkins Capital Management, Inc. Investment Advisor 5.8961 1282543 -14417 2023-06-30 LOW
  Heiser (Harold Russell Jr) Individual Investor 3.5517 772571 0 2023-09-12 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9462 640870 1969 2023-06-30 LOW
  Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC Investment Advisor 1.5124 328978 0 2023-09-30 LOW
  King (Thomas Scott) Individual Investor 1.3194 287000 0 2023-09-12 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7332 159480 -19800 2023-06-30 HIGH
  Allen (James Douglas) Individual Investor 0.6896 150000 0 2023-09-12 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6229 135500 0 2023-06-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.4597 100000 -2076 2023-06-30 LOW
  Katz (Thomas O) Individual Investor 0.3724 81000 0 2023-09-12 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2383 51826 0 2023-06-30 LOW
  Cetera Advisors LLC Investment Advisor 0.126 27400 0 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1086 23622 0 2023-06-30 LOW
  BerganKDV Wealth Management, LLC Investment Advisor 0.0919 20000 20000 2023-06-30 LOW
  Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc. Investment Advisor 0.0598 13000 0 2023-06-30 LOW
  Davis (John) Individual Investor 0.0355 7720 7720 2023-09-25

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: E-commerce & Auction Services

  2700 N. Military Trail Suite 200
  10801 Johnston Road, Suite 210
  BOCA RATON
  FLORIDA 33431
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου