Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Expedia Inc - EXPE CFD

118.90
0.3%
0.36
Χαμηλό: 117.17
Υψηλό: 119.66
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.36
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Expedia Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 118.54
Άνοιγμα* 118.16
Μεταβολή 1 έτους* -36.23%
Εύρος ημέρας* 117.17 - 119.66
Εύρος 52 εβδ. 82.39-217.72
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.20M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 48.35M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.53B
Αναλογία P/E 42.11
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 156.09M
Έσοδα 11.33B
EPS 2.82
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.61
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 118.90 2.43 2.09% 116.47 119.76 116.47
Feb 3, 2023 118.54 0.09 0.08% 118.45 120.81 116.89
Feb 2, 2023 121.25 1.64 1.37% 119.61 124.81 118.74
Feb 1, 2023 117.79 4.51 3.98% 113.28 118.11 112.56
Jan 31, 2023 114.14 -0.50 -0.44% 114.64 115.04 113.28
Jan 30, 2023 115.35 0.99 0.87% 114.36 116.44 113.49
Jan 27, 2023 115.94 -0.10 -0.09% 116.04 117.85 115.34
Jan 26, 2023 116.63 -0.14 -0.12% 116.77 118.31 115.15
Jan 25, 2023 116.26 3.60 3.20% 112.66 116.36 111.98
Jan 24, 2023 115.02 1.14 1.00% 113.88 116.62 113.88
Jan 23, 2023 115.58 4.88 4.41% 110.70 115.83 110.59
Jan 20, 2023 111.17 3.68 3.42% 107.49 111.31 106.23
Jan 19, 2023 106.90 4.89 4.79% 102.01 107.92 101.67
Jan 18, 2023 103.75 -4.13 -3.83% 107.88 109.20 103.51
Jan 17, 2023 106.42 1.01 0.96% 105.41 107.63 104.41
Jan 13, 2023 105.92 4.06 3.99% 101.86 106.92 101.63
Jan 12, 2023 102.92 2.85 2.85% 100.07 103.61 98.86
Jan 11, 2023 99.10 1.56 1.60% 97.54 100.13 96.30
Jan 10, 2023 94.50 1.40 1.50% 93.10 94.52 92.26
Jan 9, 2023 93.66 -0.10 -0.11% 93.76 95.31 93.34

Expedia Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 8773.56 10059.8 11223 12067 5199 8598
Έσοδα 8773.56 10059.8 11223 12067 5199 8598
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1596.7 1756.53 1965 2163 1680 1522
Ακαθάριστο Εισόδημα 7176.87 8303.31 9258 9904 3519 7076
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8311.86 9434.71 10509 11164 7931 8236
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5060.21 5973.79 6575 6982 3143 4926
Έρευνα & Ανάπτυξη 873.019 941.787 1122 1226 1010 1074
Depreciation / Amortization 679.141 720.445 778 735 893 814
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 102.797 42.15 69 58 1205 -100
Λειτουργικά Έσοδα 461.702 625.138 714 903 -2732 362
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -182.273 -205.597 -227 -140 -413 -419
Άλλο, Καθαρό -2.829 -2.777 -2 12 -6 19
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 276.6 416.764 485 775 -3151 -38
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 261.285 357.24 398 572 -2728 15
Δικαίωμα Μειοψηφίας 20.563 6.605 8 -7 116 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 281.848 363.845 406 565 -2612 12
Καθαρά Κέρδη 281.848 377.964 406 565 -2612 12
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 281.848 363.845 406 565 -2687 -269
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 281.848 377.964 406 565 -2687 -269
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 281.848 377.964 406 565 -2687 -269
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 154.517 156.385 152.889 149.884 141.414 149.734
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.82406 2.3266 2.65552 3.76958 -19.0009 -1.79652
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 1.16 1.24 1.32 0.34
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.4525 2.55763 3.02587 4.05519 -13.2002 -2.23062
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 14.119 0
Total Adjustments to Net Income -75 -281
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1246 2111 2962 2279 2249
Έσοδα 1246 2111 2962 2279 2249
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 311 374 442 395 371
Ακαθάριστο Εισόδημα 935 1737 2520 1884 1878
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1897 2242 2384 1715 2384
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 820 1383 1496 1227 1525
Έρευνα & Ανάπτυξη 247 276 277 274 270
Depreciation / Amortization 209 205 201 199 197
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 310 4 -32 -380 21
Λειτουργικά Έσοδα -651 -131 578 564 -135
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -99 -93 -119 -108 -74
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -750 -224 465 471 -208
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -581 -177 378 395 -123
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3 5 -2 -9 1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -578 -172 376 386 -122
Καθαρά Κέρδη -578 -172 376 386 -122
Total Adjustments to Net Income -28 -129 -14 -110 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -606 -301 362 276 -122
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -606 -301 362 276 -122
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -606 -301 362 276 -122
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.181 149.093 160.46 153.577 156.336
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.1741 -2.01887 2.25601 1.79714 -0.78037
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.78618 -2.00144 2.0939 -0.27793 -0.69306
Άλλο, Καθαρό 6 15 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3450.25 5539.59 5197 7735 5634 8181
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1869.12 3315.24 2471 3841 3387 4311
Μετρητά & Ισοδύναμα 1796.81 2846.73 2443 3315 3363 4111
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72.313 468.508 28 526 24 200
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1362.65 1886.63 2175 2594 821 1349
Accounts Receivable - Trade, Net 1343.25 1865.99 2151 2524 701 1264
Prepaid Expenses 199.745 268.669 292 499 654 827
Other Current Assets, Total 18.733 69.055 259 801 772 1694
Total Assets 15777.5 18515.6 18033 21416 18690 21548
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1394.9 1575.26 1877 2809 2831 2587
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2970.78 3630.98 4429 5642 6120 5155
Accumulated Depreciation, Total -1575.88 -2055.72 -2552 -2833 -3289 -2568
Goodwill, Net 7942.02 8228.87 8120 8127 7380 7171
Intangibles, Net 2446.65 2308.54 1992 1804 1515 1393
Long Term Investments 520.058 845.45 778 796 668 1450
Other Long Term Assets, Total 23.658 17.93 69 145 662 766
Total Current Liabilities 6127.2 7878.69 8060 10714 5406 9450
Accounts Payable 2086.32 2535.5 2487 2827 1098 2021
Accrued Expenses 1086.42 1264.82 808 1042 979 824
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2954.45 3578.38 4765 6096 3329 5870
Total Liabilities 11645.2 13993.3 13929 17449 16158 19491
Total Long Term Debt 3160.34 3749.05 3717 4189 8216 7715
Long Term Debt 3160.34 3749.05 3717 4189 8216 7715
Deferred Income Tax 484.97 328.602 69 56 67 58
Minority Interest 1560.8 1628.57 1577 1584 1494 1495
Other Liabilities, Total 311.939 408.38 506 906 974.961 772.971
Total Equity 4132.3 4522.33 4104 3967 2532.04 2057.03
Common Stock 0.023 0.024 0 0.03847 0.03896 0.02875
Additional Paid-In Capital 8794.3 9162.91 9549 12978 13566 14229
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 129.034 331.078 517 879 -1781 -1761
Treasury Stock - Common -4510.65 -4822.74 -5742 -9673 -10097 -10262
Unrealized Gain (Loss) 0.027 -6.678 0
Other Equity, Total -280.426 -142.255 -220 -217.038 -178 -149
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15777.5 18515.6 18033 21416 18690 21548
Total Common Shares Outstanding 150.032 151.739 147.134 142.599 143.597 137.336
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 500 0 749 0 735
Redeemable Preferred Stock 1022 0
Total Preferred Shares Outstanding 1.2 1.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8836 11113 9043 8181 11147
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4314 5475 5031 4311 5552
Μετρητά & Ισοδύναμα 4291 5464 5031 4111 5552
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23 11 0 200 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1399 1839 1587 1349 1829
Accounts Receivable - Trade, Net 1007 1440 1485 1264 1736
Prepaid Expenses 1151 1258 838 827 1183
Other Current Assets, Total 1972 2541 1587 1694 2583
Total Assets 21866 24181 21944 21548 24577
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2739 2728 2705 2587 2564
Goodwill, Net 7363 7370 7318 7171 7166
Intangibles, Net 1479 1457 1425 1393 1368
Long Term Investments 665 663 655 1450 1468
Other Long Term Assets, Total 784 850 798 766 864
Total Current Liabilities 8774 11713 9751 9450 12469
Accounts Payable 1292 1935 2033 2021 2226
Accrued Expenses 946 1038 915 824 843
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 6536 8740 6050 5870 9400
Total Liabilities 19635 22574 19830 19491 22499
Total Long Term Debt 8464 8480 7712 7715 7719
Long Term Debt 8464 8480 7712 7715 7719
Deferred Income Tax 23 22 55 58 58
Minority Interest 1479 1486 1488 1495 1489
Other Liabilities, Total 894.961 872.96 823.96 772.971 764
Total Equity 2231.04 1607.04 2114.04 2057.03 2078
Redeemable Preferred Stock 1022 511 511 0 0
Common Stock 0.03932 0.03972 0.03981 0.02875 0.02891
Additional Paid-In Capital 13919 13995 14176 14229 14431
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2359 -2531 -2147 -1761 -1883
Treasury Stock - Common -10152 -10182 -10205 -10262 -10309
Other Equity, Total -199 -186 -221 -149 -161.029
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21866 24181 21944 21548 24577
Total Common Shares Outstanding 146.865 150.72 151.447 137.336 137.574
Total Preferred Shares Outstanding 1.2 0.6 0.6 1.2
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 753 735 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 261.285 371.359 398 572 -2728 15
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1564.33 1799.15 1975 2767 -3834 3748
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 477.061 614.099 676 712 739 715
Amortization 317.141 275.445 325 198 329 99
Deferred Taxes -14.088 -103.308 -308 -91 -488 -145
Μη Χρηματικά Στοιχεία 354.204 48.858 502 185 1216 444
Cash Taxes Paid 124.291 174.18 282 304 108 74
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 153.755 162.932 196 157 313 342
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 168.731 592.701 382 1191 -2902 2620
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -718.321 -1582.39 -559 -1553 -263 -931
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -749.348 -710.33 -878 -1160 -797 -673
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 31.027 -872.06 319 -393 534 -258
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -690.619 687.514 -1489 175 4077 -973
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 177.76 -43.303 -77 -19 -21 -266
Total Cash Dividends Paid -150.159 -175.775 -186 -195 -123 -67
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -314.703 -83.008 -726 -442 1026 -898
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -403.517 989.6 -500 831 3195 258
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -34.882 145.64 -139 3 61 -177
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 120.512 1049.92 -212 1392 41 1667
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -581 -758 -380 15 -123
Cash From Operating Activities 2170 4684 3463 3748 2991
Cash From Operating Activities 182 361 538 715 175
Amortization 27 53 77 99 22
Deferred Taxes -175 -241 -158 -145 -101
Non-Cash Items 412 517 670 444 109
Cash Taxes Paid 11 16 15 74 26
Cash Interest Paid 129 192 298 342 117
Changes in Working Capital 2305 4752 2716 2620 2909
Cash From Investing Activities -180 -413 -506 -931 13
Capital Expenditures -168 -351 -530 -673 -156
Other Investing Cash Flow Items, Total -12 -62 24 -258 169
Cash From Financing Activities 210 -378 -351 -973 -663
Financing Cash Flow Items -265 -262 -254 -266 7
Total Cash Dividends Paid 0 -50 -50 -67
Issuance (Retirement) of Stock, Net 214 -324 -305 -898 54
Issuance (Retirement) of Debt, Net 261 258 258 258 -724
Foreign Exchange Effects -73 -26 -126 -177 -11
Net Change in Cash 2127 3867 2480 1667 2330
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.1779 16830203 263243 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.958 7465199 -45181 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8038 5727288 37000 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.5239 5305893 -1887046 2022-09-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 3.426 5158498 -58454 2022-09-30 LOW
PAR Capital Management, Inc. Hedge Fund 2.6267 3955000 -245000 2022-09-30 LOW
D1 Capital Partners L.P. Hedge Fund 2.1868 3292637 -2862000 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.113 3181509 185280 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0435 3076880 8220 2022-09-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.9766 2976092 441561 2022-09-30 MED
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6158 2432865 662291 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3583 2045193 426242 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.3284 2000091 357166 2022-09-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.2964 1951909 1932082 2022-09-30 HIGH
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2794 1926346 156516 2022-09-30 MED
Southpoint Capital Advisors LP Hedge Fund 1.1955 1800000 300000 2022-09-30 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1091 1669899 -75277 2022-09-30 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.0044 1512319 574440 2022-12-31 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.9941 1496761 -824138 2022-09-30 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.9736 1465939 86277 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Expedia Company profile

Σχετικά με την Expedia Inc

Η Expedia Group, Inc. είναι μια διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων. Ο τομέας λιανικής παρέχει ένα πλήρες φάσμα ταξιδιωτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, το οποίο περιλαμβάνει τις μάρκες Brand Expedia, Hotels.com, Vrbo και άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Orbitz, Travelocity, ebookers και Wotif Group. Ο τομέας B2B λειτουργεί τον οργανισμό Expedia Business Services, ο οποίος περιλαμβάνει την Expedia Partner Solutions. Η Expedia Partner Solutions συνεργάζεται με επιχειρήσεις σε ένα φάσμα χωρών σε ένα εύρος ταξιδιωτικών και μη ταξιδιωτικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εταιρικών ταξιδιών, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών πρακτόρων, διαδικτυακών λιανοπωλητών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο τομέας της trivago ασχολείται με την αποστολή παραπομπών σε διαδικτυακές ταξιδιωτικές εταιρείες και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών από τις ιστοσελίδες μετα-αναζήτησης ξενοδοχείων της. trivago είναι η εταιρεία μετα-αναζήτησης ξενοδοχείων της, με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, η οποία παρέχει στους ταξιδιώτες πρόσβαση σε συγκρίσεις τιμών από διάφορες ιστοσελίδες κρατήσεων για διάφορα ξενοδοχεία και καταλύματα.

Industry: Travel Agents

1111 Expedia Group Way W
SEATTLE
WASHINGTON 98119-1111
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,019.95 Price
+0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00291

US100

12,492.80 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.49 Price
-1.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1182%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0836%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου