Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Evonik Industries AG - EVK CFD

21.340
0.97%
0.070
Χαμηλό: 21.27
Υψηλό: 21.57
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:30

Mon - Fri: 08:02 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.070
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Evonik Industries AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 21.55
Άνοιγμα* 21.57
Μεταβολή 1 έτους* -25.26%
Εύρος ημέρας* 21.27 - 21.57
Εύρος 52 εβδ. 16.52-29.66
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 745.01K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.30M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.07B
Αναλογία P/E 10.85
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 466.00M
Έσοδα 18.24B
EPS 1.99
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.41667
Beta 1.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 21.550 0.420 1.99% 21.130 21.660 20.980
Feb 2, 2023 21.230 0.580 2.81% 20.650 21.250 20.560
Feb 1, 2023 20.460 0.140 0.69% 20.320 20.580 20.270
Jan 31, 2023 20.220 0.110 0.55% 20.110 20.270 20.050
Jan 30, 2023 20.230 -0.020 -0.10% 20.250 20.320 20.150
Jan 27, 2023 20.370 -0.020 -0.10% 20.390 20.420 20.150
Jan 26, 2023 20.260 -0.020 -0.10% 20.280 20.350 20.010
Jan 25, 2023 20.150 -0.030 -0.15% 20.180 20.230 20.070
Jan 24, 2023 20.200 -0.020 -0.10% 20.220 20.290 20.070
Jan 23, 2023 20.130 0.020 0.10% 20.110 20.190 19.970
Jan 20, 2023 20.020 0.050 0.25% 19.970 20.090 19.770
Jan 19, 2023 19.750 -0.100 -0.50% 19.850 19.925 19.590
Jan 18, 2023 19.965 0.025 0.13% 19.940 20.090 19.770
Jan 17, 2023 19.840 -0.095 -0.48% 19.935 19.990 19.625
Jan 16, 2023 19.695 0.070 0.36% 19.625 19.850 19.405
Jan 13, 2023 19.630 0.145 0.74% 19.485 19.740 19.485
Jan 12, 2023 19.555 0.215 1.11% 19.340 19.615 19.240
Jan 11, 2023 19.355 0.180 0.94% 19.175 19.525 19.120
Jan 10, 2023 19.260 -0.320 -1.63% 19.580 19.595 19.200
Jan 9, 2023 19.825 0.020 0.10% 19.805 19.980 19.670

Evonik Industries AG Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 12732 14383 13267 13108 12199 14955
Έσοδα 12732 14383 13267 13108 12199 14955
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8534 9905 9271 9413 8865 10925
Ακαθάριστο Εισόδημα 4198 4478 3996 3695 3334 4030
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11434 13158 12218 12022 11380 13782
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2201 2409 2162 2079 2032 2263
Έρευνα & Ανάπτυξη 438 476 437 428 433 464
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 34 -10 -15 -1 -11 -8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1 70 239 63 21 53
Other Operating Expenses, Total 228 308 124 40 40 85
Λειτουργικά Έσοδα 1298 1225 1049 1086 819 1173
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -143 -170 -136 -92 -22 -4
Άλλο, Καθαρό -31 -33 -19 -40 -113 -84
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1124 1022 894 954 684 1085
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 762 730 708 774 503 769
Δικαίωμα Μειοψηφίας -14 -17 -22 -21 -14 -21
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 748 713 686 753 489 748
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 96 0 246 1353 -24 -2
Καθαρά Κέρδη 844 713 932 2106 465 746
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 748 713 686 753 489 748
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 844 713 932 2106 465 746
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 844 713 932 2106 465 746
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 466 466 466 466 466 466
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.60515 1.53004 1.4721 1.61588 1.04936 1.60515
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.17
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.8161 2.05579 2.49518 1.76213 1.21505 1.85763
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 3358 3636 3871 4090 4498
Έσοδα 3358 3636 3871 4090 4498
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2368 2550 2802 3205 3277
Ακαθάριστο Εισόδημα 990 1086 1069 885 1221
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3050 3256 3498 3977 4042
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 522 539 581 620 622
Έρευνα & Ανάπτυξη 104 111 118 131 112
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2 -2 -2 -2 -2
Other Operating Expenses, Total 58 58 -1 23 33
Λειτουργικά Έσοδα 308 380 373 113 456
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22 -24 -29 11 -14
Άλλο, Καθαρό 1 -16 -8 -1 2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 287 340 336 123 444
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 199 227 236 107 318
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -6 -5 -5 -4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 193 221 231 102 314
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -7 -3 4 4 0
Καθαρά Κέρδη 186 218 235 106 314
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 193 221 231 102 314
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 186 218 235 106 314
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 186 218 235 106 314
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 465 463.83 470 462.54 468.657
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.41505 0.47647 0.49149 0.22052 0.67
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 1.17 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.45681 0.50238 0.51241 0.31456 0.69445
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8808 5430 5593 6608 4963 6110
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4668 1059 1012 2382 1260 1027
Μετρητά & Ισοδύναμα 4623 1004 988 1165 563 456
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45 55 24 1217 697 571
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2123 1925 1922 1934 1666 2153
Accounts Receivable - Trade, Net 1661 1755 1686 1569 1455 1954
Total Inventory 1679 2038 2304 1884 1806 2548
Prepaid Expenses 69
Other Current Assets, Total 269 408 355 408 231 382
Total Assets 19645 19940 20282 22023 20897 22284
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6041 6495 6785 7075 7256 7571
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18562 19142 19971 19524 19942 21183
Accumulated Depreciation, Total -12521 -12647 -13186 -12449 -12686 -13612
Goodwill, Net 2832 4642 4748 4569 4545 4785
Intangibles, Net 480 1463 1386 1289 1332 1260
Long Term Investments 157 179 214 626 672 649
Note Receivable - Long Term 135 353 79 101 120 151
Other Long Term Assets, Total 1192 1378 1477 1755 2009 1758
Total Current Liabilities 3195 3287 3354 3554 2926 3992
Accounts Payable 1212 1449 1493 1324 1273 2022
Accrued Expenses 642 566 636 448 400 604
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 500 45 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 288 298 180 254 252 166
Other Current Liabilities, Total 1053 974 1045 1028 956 1200
Total Liabilities 11987 12509 12553 13053 12885 12995
Total Long Term Debt 3230 3694 3684 3701 3541 3478
Long Term Debt 3230 3694 3684 3162 3009 3004
Deferred Income Tax 453 541 557 537 586 628
Minority Interest 92 88 96 90 87 83
Other Liabilities, Total 5017 4899 4862 5171 5745 4814
Total Equity 7658 7431 7729 8970 8012 9289
Common Stock 466 466 466 466 466 466
Additional Paid-In Capital 1166 1167 1167 1167 1167 1168
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5716 6012 6237 7341 6876 7767
Unrealized Gain (Loss) 31 45 4 2
Other Equity, Total 279 -259 -145 -6 -497 -112
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19645 19940 20282 22023 20897 22284
Total Common Shares Outstanding 466 466 466 466 466 466
Treasury Stock - Common 0
Capital Lease Obligations 539 532 474
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5590 5311 5916 6110 7059
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1371 815 1200 1027 1220
Μετρητά & Ισοδύναμα 936 520 821 456 647
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 435 295 379 571 573
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1919 1999 2012 2153 2502
Accounts Receivable - Trade, Net 1721 1799 1877 1954 2345
Total Inventory 1996 2151 2351 2548 2863
Other Current Assets, Total 304 346 353 382 474
Total Assets 21427 21002 21683 22284 23083
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7291 7288 7330 7571 7590
Intangibles, Net 5990 5891 5982 6045 1240
Long Term Investments 647 656 639 662 647
Note Receivable - Long Term 116 141 175 141 135
Other Long Term Assets, Total 1793 1715 1641 1755 1589
Total Current Liabilities 3366 3292 3569 3992 5243
Accounts Payable 1470 1496 1600 2022 2139
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 411 426 378 477 1373
Other Current Liabilities, Total 1485 1370 1591 1493 1731
Total Liabilities 12512 12320 12519 12995 12905
Total Long Term Debt 3592 3553 3631 3531 2795
Long Term Debt 3592 3553 3631 3531 2795
Deferred Income Tax 580 582 591 628 644
Minority Interest 84 77 82 83 83
Other Liabilities, Total 4890 4816 4646 4761 4140
Total Equity 8915 8682 9164 9289 10178
Common Stock 466 466 466 466 466
Additional Paid-In Capital 1171 1168 1168 1168 1171
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7604 7389 7778 7767 8526
Treasury Stock - Common -15
Other Equity, Total -311 -341 -248 -112 15
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21427 21002 21683 22284 23083
Total Common Shares Outstanding 466 466 466 466 466
Goodwill, Net 4823
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1298 1225 1049 1086 819 1173
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1758 1551 1760 1321 1727 1815
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 747 923 787 984 1018 1073
Μη Χρηματικά Στοιχεία 42 -83 279 -49 -34 35
Cash Taxes Paid 492 313 170 454 83 308
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 101 127 121 114 77 94
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -329 -514 -355 -700 -76 -466
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -883 -5181 -973 -292 -570 -1070
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -948 -1040 -948 -880 -956 -877
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 65 -4141 -25 588 386 -193
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1384 23 -801 -856 -1734 -856
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -46 59 -130 -131 -77 -24
Total Cash Dividends Paid -536 -536 -536 -536 -536 -536
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1 -4 -4 -4 -3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1966 499 -131 -185 -1117 -293
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4 -12 -2 4 -25 4
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2255 -3619 -16 177 -602 -107
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 308 688 1060 1173 456
Cash From Operating Activities 494 766 1467 1815 309
Cash From Operating Activities 251 501 761 1073 264
Non-Cash Items -3 17 15 35 -1
Cash Taxes Paid 35 93 78 308 52
Cash Interest Paid 16 34 72 94 14
Changes in Working Capital -62 -440 -369 -466 -410
Cash From Investing Activities -53 -211 -526 -1070 -190
Capital Expenditures -182 -353 -530 -877 -176
Other Investing Cash Flow Items, Total 129 142 4 -193 -14
Cash From Financing Activities -73 -605 -688 -856 65
Financing Cash Flow Items -10 35 -8 -24 -15
Issuance (Retirement) of Stock, Net -15 -3 -3 -3 -16
Issuance (Retirement) of Debt, Net -48 -101 -141 -293 96
Foreign Exchange Effects 5 7 5 4 7
Net Change in Cash 373 -43 258 -107 191
Total Cash Dividends Paid -536 -536 -536
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
RAG-Stiftung Corporation 56 260960000 0 2023-01-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.0066 14010795 2104209 2022-06-08 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.7909 8345534 -26364 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5218 7091527 -9499 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1783 5490905 33892 2022-12-31 LOW
EdgePoint Investment Group Inc. Investment Advisor 1.1043 5145865 4033444 2022-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8716 4061541 1473074 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.8251 3845107 14491 2022-12-31 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.8121 3784277 200711 2021-12-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7211 3360305 -307772 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4477 2086443 300616 2022-12-31 HIGH
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4367 2034795 -26320 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3825 1782221 9039 2022-12-31 LOW
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.3387 1578327 -12156 2022-06-30 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.2966 1382273 24894 2022-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.2935 1367590 24555 2022-11-30 LOW
Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 0.2539 1182994 -112702 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2365 1101911 -13186 2022-12-31 LOW
CPR Asset Management Investment Advisor 0.2267 1056280 -5114 2022-10-31 LOW
Fineco Asset Management DAC Investment Advisor 0.2223 1036048 193916 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Evonik Company profile

Σχετικά με την Evonik Industries AG

Η Evonik Industries AG (Evonik) είναι μια εταιρεία ειδικών χημικών προϊόντων με έδρα τη Γερμανία, η οποία δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς: Ο τομέας Resource Efficiency προσφέρει υλικές λύσεις για φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις κόλλες και τις κατασκευές, ο τομέας Performance Materials παράγει πολυμερή υλικά και τα ενδιάμεσα προϊόντα τους, κυρίως για τους τομείς του καουτσούκ, των πλαστικών και της γεωργίας, και ο τομέας Services περιλαμβάνει τη διαχείριση εγκαταστάσεων, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής, τεχνολογίας διεργασιών, μηχανικής και εφοδιαστικής για τους τομείς χημικών και τους εξωτερικούς πελάτες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο κύριος μέτοχός της είναι η RAG Stiftung.

Industry: Specialty Chemicals (NEC)

Rellinghauser Straße 1-11
ESSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN 45128
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.45 Price
+1.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1117%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0782%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.40 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00321

US100

12,480.00 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0072%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,840.05 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου