Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές EVgo, Inc. - EVGO CFD

5.79
1.58%
0.07
Χαμηλό: 5.76
Υψηλό: 5.82
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.69
Άνοιγμα* 5.77
Μεταβολή 1 έτους* -0.52%
Εύρος ημέρας* 5.76 - 5.82
Εύρος 52 εβδ. 3.64-14.23
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.32M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 52.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.50B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 265.16M
Έσοδα 34.40M
EPS -0.27
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 30, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 5.69 0.08 1.43% 5.61 6.05 5.52
Mar 21, 2023 5.60 0.32 6.06% 5.28 5.64 5.28
Mar 20, 2023 5.21 -0.26 -4.75% 5.47 5.59 5.14
Mar 17, 2023 5.47 -0.11 -1.97% 5.58 5.70 5.38
Mar 16, 2023 5.63 0.41 7.85% 5.22 5.65 5.20
Mar 15, 2023 5.26 -0.33 -5.90% 5.59 5.71 5.20
Mar 14, 2023 5.80 -0.11 -1.86% 5.91 6.08 5.69
Mar 13, 2023 5.76 0.04 0.70% 5.72 5.96 5.65
Mar 10, 2023 5.92 0.10 1.72% 5.82 6.02 5.65
Mar 9, 2023 5.84 -0.25 -4.11% 6.09 6.30 5.83
Mar 8, 2023 6.14 -0.13 -2.07% 6.27 6.27 6.04
Mar 7, 2023 6.26 0.00 0.00% 6.26 6.53 6.13
Mar 6, 2023 6.28 -0.08 -1.26% 6.36 6.55 6.17
Mar 3, 2023 6.34 0.41 6.91% 5.93 6.34 5.90
Mar 2, 2023 5.94 0.26 4.58% 5.68 5.94 5.60
Mar 1, 2023 5.80 -0.16 -2.68% 5.96 6.19 5.78
Feb 28, 2023 5.93 0.00 0.00% 5.93 6.20 5.84
Feb 27, 2023 5.93 0.05 0.85% 5.88 5.96 5.79
Feb 24, 2023 5.80 -0.22 -3.65% 6.02 6.18 5.72
Feb 23, 2023 6.23 -0.07 -1.11% 6.30 6.32 6.08

EVgo, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 22.214 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -89.831 -1.00981 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.906 -14.3024 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 112.045 1.00981
Other Operating Expenses, Total 0 1.00981
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.25 -13.2926
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -57.762 -14.3024
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -57.762 -14.3024
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.906 -14.3024
Καθαρά Κέρδη -5.906 -14.3024
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.906 -14.3024
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.906 -14.3024
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 68.015 28.474
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08683 -0.5023
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08683 -0.5023
Έσοδα 22.214
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.044
Ακαθάριστο Εισόδημα -6.83
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 71.086
Depreciation / Amortization 11.915
Άλλο, Καθαρό 33.319
Δικαίωμα Μειοψηφίας 51.856
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 7.7 7.119 6.181 8.914 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37.615 37.271 32.11 42.664 1.91445
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 1.91445
Λειτουργικά Έσοδα -29.915 -30.152 -25.929 -33.75 -1.91445
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.208 0.153 -0.121 -1.282 0.00347
Άλλο, Καθαρό -25.138 -16.322 49.641 0 -29.011
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -55.261 -46.321 23.591 -35.032 -30.922
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -55.266 -46.321 23.591 -35.032 -30.922
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.399 -12.036 6.13 0 -30.922
Καθαρά Κέρδη -14.399 -12.036 6.13 0 -30.922
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.399 -12.036 6.13 0 -30.922
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.399 -12.036 6.13 0 -30.922
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.399 -12.036 6.13 0 -30.922
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 68.023 68.006 68.018 68.018 28.75
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21168 -0.17698 0.09012 0 -1.07555
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20419 -0.17698 0.09012 0 -1.07555
Έσοδα 7.7 7.119 6.181 8.914
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.3 8.945 7.834 12.265
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.6 -1.826 -1.653 -3.351
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.904 24.859 20.882 25.345
Depreciation / Amortization 4.411 3.467 3.394 5.054
Δικαίωμα Μειοψηφίας 40.867 34.285 -17.461 35.032
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 506.345 1.25175
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 484.881 0.99025
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.99025
Prepaid Expenses 6.395 0.2615
Total Assets 746.321 231.255
Long Term Investments 230.003
Total Current Liabilities 46.871 0.74828
Accrued Expenses 27.078 0.74828
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Total Liabilities 2104.65 41.6423
Total Long Term Debt 0 0
Other Liabilities, Total 111.529 40.894
Total Equity -1358.33 189.613
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Common Stock 0.027 0.00103
Additional Paid-In Capital 0 19.3014
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1358.36 -14.3024
Other Equity, Total 0 184.613
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 746.321 231.255
Total Common Shares Outstanding 263.821 28.75
Cash 484.881
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.18
Other Current Assets, Total 2.889
Property/Plant/Equipment, Total - Net 133.282
Goodwill, Net 31.052
Intangibles, Net 72.227
Other Long Term Assets, Total 3.415
Accounts Payable 2.946
Other Current Liabilities, Total 16.847
Minority Interest 1946.25
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 457.378 506.345 541.526 264.472 0.80592
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 441.079 484.881 520.356 264.263 0.38527
Cash 441.079 484.881 520.356 264.263 0.38527
Prepaid Expenses 4.168 6.395 8.599 0.20951 0.42065
Total Assets 750.638 746.321 759.601 494.481 230.813
Long Term Investments 230.009 230.007
Total Current Liabilities 55.928 46.871 40.516 6.18405 2.21689
Accrued Expenses 31.933 27.078 15.757 5.90405 2.21689
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0.28 0
Total Liabilities 2732.46 2104.65 1726.58 361.589 72.1219
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 158.547 111.529 90.299 355.405 69.905
Total Equity -1981.82 -1358.33 -966.984 132.892 158.691
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.027 0.027 0.027 0.0016 0.00134
Additional Paid-In Capital 0 0 76.0214 50.223
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1981.85 -1358.36 -967.011 -71.023 -45.2244
Other Equity, Total 0 0 127.892 153.691
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 750.638 746.321 759.601 494.481 230.813
Total Common Shares Outstanding 264.788 263.821 263.818 28.722 28.75
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.717 12.18 11.952
Other Current Assets, Total 1.414 2.889 0.619
Property/Plant/Equipment, Total - Net 189.887 133.282 110.01
Goodwill, Net 31.052 31.052 31.052
Intangibles, Net 69.323 72.227 75.011
Other Long Term Assets, Total 2.998 3.415 2.002
Accounts Payable 8.442 2.946 7.013
Other Current Liabilities, Total 15.553 16.847 17.746
Minority Interest 2517.99 1946.25 1595.77
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 222.1
Accumulated Depreciation, Total -32.213
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -57.762 -14.3024
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -29.603 -0.54759
Μη Χρηματικά Στοιχεία -15.209 13.293
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.458 0.46178
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -87.765 -230
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -22.762 -230
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 594.635 231.538
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -25.444 -0.88048
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 232.421
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 620.079 -0.00268
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 477.267 0.99025
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.901
Deferred Taxes 21.925
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -65.003
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -55.266 -57.762 -11.441 -56.7206 -30.922
Cash From Operating Activities -19.831 -29.603 -17.797 -1.07548 -0.57998
Non-Cash Items 28.792 -15.209 -37.142 50.4124 29.0075
Changes in Working Capital -0.137 -2.458 -6.777 5.23276 1.33446
Cash From Financing Activities 4.101 594.635 593.452 264.348 -0.025
Financing Cash Flow Items 4.101 -25.444 -26.627 264.068 -0.025
Net Change in Cash -43.802 477.267 513.214 263.272 -0.60498
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 620.079 620.079 0.28
Cash From Operating Activities 7.341 23.901 16.62
Deferred Taxes -0.561 21.925 20.943
Cash From Investing Activities -28.072 -87.765 -62.441
Capital Expenditures -28.274 -65.003 -39.679
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.202 -22.762 -22.762
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.1954 6377809 3476 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.7011 4647798 498847 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 4.0211 2788971 868348 2022-12-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6472 2529664 529661 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.5054 2431290 531518 2022-12-31 LOW
Banque Pictet & Cie S.A. Investment Advisor 3.4208 2372600 544000 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9732 1368598 61564 2022-12-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.4951 1036970 984500 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2443 863022 -666 2022-12-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.155 801110 -138800 2022-12-31 HIGH
BG Fund Management Luxembourg S.A. Investment Advisor 0.9187 637207 157874 2022-12-31 MED
Comstock (Elizabeth J) Individual Investor 0.8149 565201 565201 2022-03-23 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7664 531533 -4007 2022-12-31 LOW
CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7209 500000 -169500 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.6642 460707 -136838 2022-12-31 LOW
Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 0.6118 424356 424356 2022-12-31 HIGH
Alps Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5629 390411 -60525 2022-12-31 LOW
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5076 352037 0 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.4135 286775 -76469 2022-12-31 HIGH
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. Investment Advisor 0.3894 270053 -5282 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

EVgo, Inc. Company profile

Σχετικά με την EVgo, Inc.

Η EVgo Inc. (EVgo), πρώην Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation, κατέχει και λειτουργεί το δημόσιο δίκτυο ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) σε διάφορες τοποθεσίες, το οποίο τροφοδοτείται από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση πιστοποιητικών ανανεώσιμης ενέργειας (RECs). Η δραστηριότητα της εταιρείας συνίσταται στην ανάπτυξη και λειτουργία χώρων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) μέσω των οποίων διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε EV που οδηγούνται από ιδιώτες, επαγγελματίες οδηγούς και φορείς εκμετάλλευσης στόλων. Το δίκτυο σταθμών φόρτισης που διαθέτει παρέχει υποδομές φόρτισης EV σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών φόρτισης για EVs όλων των τύπων στο δίκτυο της Εταιρείας. Η Εταιρεία αναπτύσσει και αναπτύσσει λύσεις φόρτισης στόλου για ελαφρούς, μεσαίους και βαρέως τύπου στόλους EV. Αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί μέσα φόρτισης για στόλους σε δικές της αποθήκες, σε εξωτερικούς κόμβους φόρτισης. Η Εταιρεία ενσωματώνει το λογισμικό EVgo Optima για τη σύνδεση με την πλατφόρμα logistics ενός στόλου.

Industry: Power Charging Stations

11835 West Olympic Boulevard
Suite 900E
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90064
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.05 Price
+1.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.44 Price
+3.930% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00477

BTC/USD

27,473.20 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,981.58 Price
+0.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου