Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Eventbrite, Inc. - EB CFD

8.55
3.28%
0.08
Χαμηλό: 8.55
Υψηλό: 8.86
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 8.84
Άνοιγμα* 8.82
Μεταβολή 1 έτους* -36.82%
Εύρος ημέρας* 8.55 - 8.86
Εύρος 52 εβδ. 5.30-15.75
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 932.87K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.59M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 829.47M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 99.58M
Έσοδα 260.93M
EPS -0.57
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.58
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 21, 2023 8.84 0.40 4.74% 8.44 8.94 8.19
Mar 20, 2023 8.30 0.17 2.09% 8.13 8.46 8.13
Mar 17, 2023 8.25 -0.29 -3.40% 8.54 8.69 7.99
Mar 16, 2023 8.82 0.98 12.50% 7.84 8.85 7.78
Mar 15, 2023 8.01 0.17 2.17% 7.84 8.06 7.74
Mar 14, 2023 8.13 0.20 2.52% 7.93 8.48 7.93
Mar 13, 2023 7.85 -0.11 -1.38% 7.96 8.11 7.68
Mar 10, 2023 8.19 -0.16 -1.92% 8.35 8.40 7.83
Mar 9, 2023 8.42 -0.44 -4.97% 8.86 9.22 8.31
Mar 8, 2023 8.92 -0.06 -0.67% 8.98 9.06 8.60
Mar 7, 2023 9.04 0.29 3.31% 8.75 9.15 8.62
Mar 6, 2023 8.84 -0.25 -2.75% 9.09 9.26 8.83
Mar 3, 2023 9.24 -0.23 -2.43% 9.47 9.54 9.04
Mar 2, 2023 9.54 0.05 0.53% 9.49 9.63 8.97
Mar 1, 2023 9.82 0.79 8.75% 9.03 10.13 9.03
Feb 28, 2023 8.75 0.20 2.34% 8.55 8.93 8.55
Feb 27, 2023 8.66 0.26 3.10% 8.40 8.71 8.26
Feb 24, 2023 8.39 0.25 3.07% 8.14 8.44 8.08
Feb 23, 2023 8.50 0.22 2.66% 8.28 8.58 8.20
Feb 22, 2023 8.26 0.35 4.42% 7.91 8.26 7.79

Eventbrite, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 187.134 106.006 326.801 291.611 201.597
Έσοδα 187.134 106.006 326.801 291.611 201.597
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 70.294 62.33 129.141 120.653 81.667
Ακαθάριστο Εισόδημα 116.84 43.676 197.66 170.958 119.93
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 304.889 304.286 398.494 330.464 235.004
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 107.933 174.872 193.034 151.428 115.869
Έρευνα & Ανάπτυξη 66.303 54.551 64.196 46.071 30.608
Depreciation / Amortization 10.382 10.433 10.381 11.334 5.16
Λειτουργικά Έσοδα -117.755 -198.28 -71.693 -38.853 -33.407
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.967 -21.986 -1.886 -4.795 -3.362
Άλλο, Καθαρό 0.07 -4.532 4.627 -19.28 -1.791
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -137.652 -224.798 -68.952 -62.928 -38.56
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -16.672
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -16.672
Καθαρά Κέρδη -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -38.547
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -16.672
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -38.547
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -38.547
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 94.303 89.335 81.979 37.54 76.5523
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.47482 -2.51545 -0.83875 -1.70693 -0.21779
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.13035 -2.4309 -0.8183 -1.68999 -0.2026
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 49.977 2.1 1.742 0.978 1.7
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -21.875
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 55.875 59.638 53.367 46.311 27.818
Έσοδα 55.875 59.638 53.367 46.311 27.818
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19.973 20.328 18.238 18.053 13.675
Ακαθάριστο Εισόδημα 35.902 39.31 35.129 28.258 14.143
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 70.456 72.116 64.595 64.54 103.638
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.787 31.266 27.067 27.508 22.092
Έρευνα & Ανάπτυξη 18.518 17.91 16.678 16.396 15.319
Depreciation / Amortization 2.178 2.612 2.612 2.583 2.575
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 49.977
Λειτουργικά Έσοδα -14.581 -12.478 -11.228 -18.229 -75.82
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.798 -6.767 -2.814 -2.776 -7.61
Άλλο, Καθαρό -0.603 2.952 -2.46 0.526 -0.948
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -17.982 -16.293 -16.502 -20.479 -84.378
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.185 -16.836 -16.813 -20.54 -84.891
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.185 -16.836 -16.813 -20.54 -84.891
Καθαρά Κέρδη -18.185 -16.836 -16.813 -20.54 -84.891
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.185 -16.836 -16.813 -20.54 -84.891
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.185 -16.836 -16.813 -20.54 -84.891
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.185 -16.836 -16.813 -20.54 -84.891
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 97.554 95.83 94.462 93.899 92.879
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.18641 -0.17569 -0.17799 -0.21875 -0.914
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.18641 -0.17569 -0.17799 -0.21875 -0.56424
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 673.608 537.133 524.576 545.704 276.048
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 634.378 505.756 420.712 437.892 188.986
Cash
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.307 11.265 57.828 62.766 54.524
Accounts Receivable - Trade, Net 19.307 11.265 57.828 62.766 54.524
Prepaid Expenses 17.877 9.804 14.157 16.467 10.662
Other Current Assets, Total 2.046 10.308 31.879 28.579 21.876
Total Assets 902.976 795.685 808.015 836.884 570.837
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18.102 25.46 41.895 44.219 42.492
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75.83 81.905 94.449 88.795 76.541
Accumulated Depreciation, Total -57.728 -56.445 -52.554 -44.576 -34.049
Goodwill, Net 174.388 174.388 170.56 170.56 158.766
Intangibles, Net 31.116 42.333 49.158 59.973 79.541
Other Long Term Assets, Total 5.762 16.371 20.904 14.541 11.555
Total Current Liabilities 357.966 246.536 350.308 308.204 246.182
Accounts Payable 286.305 193.037 310.241 273.229 229.488
Accrued Expenses 50.266 20.274 39.667 29.34 16.694
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 733.076 480.113 382.2 421.662 392.633
Total Long Term Debt 353.564 206.63 0.3 95.597 107.245
Long Term Debt 353.564 206.63 0 67.087 77.751
Capital Lease Obligations 0.3 28.51 29.494
Other Liabilities, Total 21.546 26.947 31.592 17.861 39.206
Total Equity 169.9 315.572 425.815 415.222 178.204
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 334.018
Additional Paid-In Capital 903.47 913.115 798.64 718.405 83.291
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -733.571 -597.544 -372.826 -302.695 -238.617
Treasury Stock - Common 0 -0.488 -0.488
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 902.976 795.685 808.015 836.884 570.837
Total Common Shares Outstanding 97.2465 92.6548 85.7189 78.3584 76.5523
Μετρητά & Ισοδύναμα 634.378 505.756 420.712 437.892 188.986
Note Receivable - Long Term 0 0.922 1.887 2.435
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.4 5.635 0
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0 0
Other Current Liabilities, Total 21.395 33.225
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 749.349 673.608 712.919 716.486 624.244
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 709.853 634.378 667.868 685.364 593.342
Μετρητά & Ισοδύναμα 709.853 634.378 667.868 685.364 593.342
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26.244 19.307 20.564 17.721 15.224
Accounts Receivable - Trade, Net 26.244 19.307 20.564 17.721 15.224
Prepaid Expenses 10.816 17.877 20.566 7.492 8.697
Other Current Assets, Total 2.436 2.046 3.921 5.909 6.981
Total Assets 972.901 902.976 945.286 953.724 868.05
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.775 18.102 17.834 19.147 21.457
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 74.545 75.83 74.362 74.644 80.298
Accumulated Depreciation, Total -58.77 -57.728 -56.528 -55.497 -58.841
Goodwill, Net 174.388 174.388 174.388 174.388 174.388
Intangibles, Net 28.735 31.116 33.946 36.765 39.555
Note Receivable - Long Term 0
Other Long Term Assets, Total 4.654 5.762 6.199 6.938 8.406
Total Current Liabilities 435.804 357.966 400.592 404.169 307.956
Accounts Payable 381.775 286.305 328.418 348.39 256.167
Accrued Expenses 33.048 50.266 49.195 32.312 23.767
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 20.981 21.395 22.979 23.467 28.022
Total Liabilities 808.465 733.076 774.828 778.604 684.758
Total Long Term Debt 354.044 353.564 353.069 352.552 352.06
Long Term Debt 354.044 353.564 353.069 352.552 352.06
Other Liabilities, Total 18.617 21.546 21.167 21.883 24.742
Total Equity 164.436 169.9 170.458 175.12 183.292
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 916.191 903.47 887.192 875.041 862.673
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -751.756 -733.571 -716.735 -699.922 -679.382
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 972.901 902.976 945.286 953.724 868.05
Total Common Shares Outstanding 97.6807 97.2465 94.832 94.2669 93.4955
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -139.08 -224.718 -68.76 -64.078 -38.547
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 79.081 -156.892 28.658 7.162 29.821
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18.716 22.61 24.324 34.608 19.418
Deferred Taxes -0.183 -0.38 0.103 -0.4
Μη Χρηματικά Στοιχεία 111.357 169.241 66.943 52.951 20.773
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.595 6.751 10.657 7.588 0.868
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 88.088 -123.842 6.531 -16.422 28.577
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.533 -12.657 -13.598 -0.039 -140.652
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.533 -6.282 -13.598 -12.65 -8.678
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -6.375 0 12.611 -131.974
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 51.181 255.039 -31.52 240.056 159.514
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18.339 250.582 -1.936 -15.816 2.258
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 18.526 20.574 44.3 249.073 135.703
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 50.994 -16.117 -73.884 6.799 21.553
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 127.729 85.49 -16.46 247.179 48.683
Cash Taxes Paid 0.135 0.835 1.096 0.202
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -18.185 -139.08 -122.244 -105.431 -84.891
Cash From Operating Activities 76.219 79.081 116.239 132.572 40.169
Cash From Operating Activities 3.763 18.716 14.492 10.064 5.288
Deferred Taxes 0.607 0.53 0.452
Non-Cash Items 17.031 111.357 93.696 74.692 61.304
Cash Taxes Paid 0.008 0.135 0.155 0.167 0.037
Cash Interest Paid 0.857 9.595 5.678 4.834 1.055
Changes in Working Capital 73.61 88.088 129.688 152.717 58.016
Cash From Investing Activities -0.831 -2.533 -1.658 -0.875 -0.118
Capital Expenditures -0.831 -2.533 -1.658 -0.875 -0.118
Cash From Financing Activities -0.278 51.181 46.634 47.032 47.651
Financing Cash Flow Items -1.711 -18.339 -15.097 -12.33 -7.93
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.464 18.526 10.98 8.52 4.68
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.031 50.994 50.751 50.842 50.901
Net Change in Cash 75.11 127.729 161.215 178.729 87.702
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cadian Capital Management LP Hedge Fund 9.7768 8010707 0 2022-12-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.5295 7808098 136891 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 8.3044 6804260 -782974 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.0278 5758275 652175 2022-12-31 LOW
Broad Bay Capital Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 5.7362 4700000 -250000 2022-12-31 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 4.6301 3793694 -20097 2021-12-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 3.7876 3103436 -36305 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 3.133 2567034 -530659 2022-12-31 LOW
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Investment Advisor 2.9161 2389310 -299148 2022-12-31 LOW
Harvey Partners, LLC Hedge Fund 2.3189 1900000 1150000 2022-12-31 HIGH
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.1572 1767543 94590 2022-12-31 LOW
HOOPP Investment Management Pension Fund 2.1376 1751500 392700 2022-12-31 HIGH
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0696 1695744 623253 2022-12-31 LOW
Marathon-London Investment Advisor 1.8995 1556409 -61895 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.8589 1523079 -447492 2022-12-31 HIGH
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8508 1516434 146367 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.847 1513331 -69561 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7194 1408776 58932 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.6981 1391370 240046 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.4782 1211205 490044 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Eventbrite Company profile

Σχετικά με την Eventbrite, Inc.

Η Eventbrite, Inc. είναι μια παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης εισιτηρίων και εμπειριών που εξυπηρετεί τους δημιουργούς εκδηλώσεων. Η εταιρεία παρέχει μια παγκόσμια πλατφόρμα για ζωντανές εμπειρίες. Η πλατφόρμα της Εταιρείας επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργεί, να μοιράζεται, να βρίσκει και να παρακολουθεί εκδηλώσεις. Επιτρέπει εκδηλώσεις που κυμαίνονται από εράνους, μουσικά φεστιβάλ, μαραθώνιους, συνέδρια, κοινοτικές συγκεντρώσεις μέχρι διαγωνισμούς τυχερών παιχνιδιών και διαγωνισμούς εναέριας κιθάρας. Η πλατφόρμα της επιτρέπει επίσης στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν υπηρεσίες από τρίτους συνεργάτες. Η εταιρεία προσφέρει την εφαρμογή Eventbrite, η οποία επιτρέπει στους δημιουργούς μια πλατφόρμα για τις ανάγκες τους, προσφέροντας τα πάντα, από τη βασική εγγραφή και την έκδοση εισιτηρίων έως μια πλήρως εξοπλισμένη πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων. Το κατάστημα εφαρμογών της Eventbrite επιτρέπει στους δημιουργούς να βρίσκουν και να εγκαθιστούν αυτές τις λύσεις για την προώθηση των εκδηλώσεών τους, την αλληλεπίδραση με το κοινό τους και την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων. Η εταιρεία προσφέρει τρία πακέτα τιμολόγησης: Essentials, Professional και Premium.

Industry: Online Services (NEC)

535 Mission Street
8Th Floor
94105

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.11 Price
+0.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,587.30 Price
-1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.42 Price
-14.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00337

Gold

1,971.76 Price
+1.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου