Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Erg SPA - ERG CFD

27.99
0.64%
0.12
Χαμηλό: 27.65
Υψηλό: 28.07
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:01

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

ERG SpA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 28.17
Άνοιγμα* 27.89
Μεταβολή 1 έτους* 6.94%
Εύρος ημέρας* 27.65 - 28.07
Εύρος 52 εβδ. 22.98-36.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 261.75K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.69M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.22B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 149.54M
Έσοδα -100.00B
EPS -100.00K
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.20741
Beta 0.48
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 27.99 0.12 0.43% 27.87 28.11 27.61
Feb 2, 2023 28.17 0.26 0.93% 27.91 28.25 27.79
Feb 1, 2023 27.79 0.10 0.36% 27.69 28.09 27.57
Jan 31, 2023 27.57 0.02 0.07% 27.55 27.69 27.31
Jan 30, 2023 27.53 -0.10 -0.36% 27.63 27.91 27.41
Jan 27, 2023 27.71 -0.06 -0.22% 27.77 28.01 27.65
Jan 26, 2023 27.71 -0.62 -2.19% 28.33 28.33 27.65
Jan 25, 2023 28.19 0.30 1.08% 27.89 28.29 27.85
Jan 24, 2023 27.71 0.24 0.87% 27.47 27.71 27.35
Jan 23, 2023 27.57 -0.28 -1.01% 27.85 27.91 27.45
Jan 20, 2023 27.73 -0.36 -1.28% 28.09 28.17 27.57
Jan 19, 2023 27.93 -0.34 -1.20% 28.27 28.35 27.85
Jan 18, 2023 28.33 -0.06 -0.21% 28.39 28.65 28.23
Jan 17, 2023 28.27 -0.12 -0.42% 28.39 28.59 28.05
Jan 16, 2023 28.37 -0.20 -0.70% 28.57 28.57 28.23
Jan 13, 2023 28.47 0.68 2.45% 27.79 28.51 27.75
Jan 12, 2023 27.75 -0.14 -0.50% 27.89 27.91 27.16
Jan 11, 2023 27.57 0.00 0.00% 27.57 27.79 27.39
Jan 10, 2023 27.53 -0.38 -1.36% 27.91 28.07 27.37
Jan 9, 2023 27.53 0.12 0.44% 27.41 27.71 27.27

Erg SPA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1025.49 1053.55 1023.74 1021.59 856.089 1038.18
Έσοδα 1025.49 1053.55 1023.74 1021.59 856.089 1038.18
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 330.231 355.82 327.239 290.824 281.889 392.978
Ακαθάριστο Εισόδημα 695.258 697.732 696.497 730.77 574.2 645.204
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 825.73 846.894 818.229 831.649 710.971 875.381
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 254.268 240.685 234.153 242.721 186.853 216.092
Depreciation / Amortization 251.343 250.935 274.068 305.294 247.806 237.645
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.016 -0.001 -0.034 0.586 8.092 25.516
Other Operating Expenses, Total -12.128 -0.545 -17.197 -7.776 -13.669 3.15
Λειτουργικά Έσοδα 199.759 206.658 205.507 189.945 145.118 162.801
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -25.659 -25.603 -46.611 -77.634 -33.222 -25.464
Άλλο, Καθαρό -45.94 -40.866 -14.884 -60.009 -55.624 -25.139
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 128.16 140.189 144.012 52.302 56.272 112.198
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 99.329 107.231 104.329 32.771 48.106 81.902
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.425 0 -0.133 -1.218 -1.655 -1.553
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 96.904 107.231 104.196 31.553 46.451 80.349
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 25.556 99.583 28.432 0 61.434 92.549
Καθαρά Κέρδη 122.46 206.814 132.628 31.553 107.885 172.898
Total Adjustments to Net Income -0.001 0.001 -0.001
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 96.903 107.232 104.196 31.553 46.451 80.348
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 122.459 206.815 132.628 31.553 107.885 172.897
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 122.459 206.815 132.628 31.553 107.885 172.897
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 144.143 148.817 148.817 148.868 148.87 149.314
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.67227 0.72056 0.70016 0.21195 0.31202 0.53812
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.9
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.60165 0.38547 0.57518 0.58949 0.30823 0.90223
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 491.156 497.781 358.308 525.516 512.666
Έσοδα 491.156 497.781 358.308 525.516 512.666
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 144.259 131.263 150.626 133.338 259.64
Ακαθάριστο Εισόδημα 346.897 366.518 207.682 392.178 253.026
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 417.734 385.698 325.273 382.296 493.085
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 122.091 112.26 74.591 113.054 103.038
Depreciation / Amortization 156.882 152.772 95.034 137.843 99.802
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.586 -0.006 8.092 25.516
Other Operating Expenses, Total -6.084 -10.591 -3.07 -1.939 5.089
Λειτουργικά Έσοδα 73.422 112.083 33.035 143.22 19.581
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.972 -24.281 -8.941 -16.934 -8.53
Άλλο, Καθαρό -4.227 -0.452 -55.172 -3.758 -21.381
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41.223 87.35 -31.078 122.528 -10.33
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 30.232 73.734 -25.628 93.035 -11.133
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.608 -1.334 -0.321 -0.682 -0.871
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 29.624 72.4 -25.949 92.353 -12.004
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 61.434 92.549
Καθαρά Κέρδη 29.624 72.4 35.485 92.353 80.545
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 29.624 72.401 -25.95 92.353 -12.005
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 29.624 72.401 35.484 92.353 80.544
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29.624 72.401 35.484 92.353 80.544
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 148.87 148.87 148.87 149.082 149.545
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.19899 0.48634 -0.17431 0.61948 -0.08028
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0 0.75 0 0.9
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.31592 0.47113 -0.16552 0.65616 0.21214
Total Adjustments to Net Income 0.001 -0.001 -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 953.738 1216.1 1217.29 1015.15 1062.43 1932.99
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 535.958 842.399 823.883 675.947 688.412 1388.79
Cash 427.187 812.989 774.186 653.528 603 811
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.008 0.003 0.007 0 0.567 -0.648
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 108.763 29.407 49.69 22.419 84.845 578.436
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 397.415 353.107 371.786 316.927 194.359 336.947
Accounts Receivable - Trade, Net 187.85 137.257 116.335 120.31 114.261 245.006
Total Inventory 20.365 20.597 21.623 22.273 49.382 32.301
Total Assets 4531.6 4661.25 4697.91 4602.81 4526.95 6003.84
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2360.34 2181.86 2288.32 2336.33 2259.39 2048.29
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4281.73 4333.84 4720.08 5128.2 5297.56 4699.51
Accumulated Depreciation, Total -1921.39 -2151.98 -2431.76 -2791.87 -3038.17 -2651.22
Goodwill, Net 125.932 125.932 148.269 220.94 223.381 306.117
Intangibles, Net 676.613 634.569 782.511 889.776 826.477 689.062
Long Term Investments 207.989 58.912 90.604 55.433 52.253 46.33
Note Receivable - Long Term 1.335 2.63
Other Long Term Assets, Total 205.66 441.239 170.919 85.185 103.02 981.055
Total Current Liabilities 424.325 552.497 528.1 325.617 354.505 1885.28
Accounts Payable 152.524 126.716 92.258 87.447 74.067 254.278
Accrued Expenses 32.967 49.422 37.74 14.499 21.822 20.143
Notes Payable/Short Term Debt 7.192 85.211 24.944 9.433 105.453 1059.16
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 151.906 202.44 309.782 119.531 56.358 32.726
Other Current Liabilities, Total 79.736 88.708 63.376 94.707 96.805 518.973
Total Liabilities 2802.51 2783.78 2869.08 2828.21 2768.87 4444.86
Total Long Term Debt 1934.06 1788.71 1868.21 2102.75 2063.72 2186.75
Long Term Debt 1934.06 1788.71 1868.21 2032.62 1971.86 2064.09
Deferred Income Tax 274.357 265.257 288.637 209.064 120.437 107.269
Minority Interest 0 11.53 9.669 9.639
Other Liabilities, Total 169.764 177.311 184.131 179.24 220.544 255.918
Total Equity 1729.1 1877.47 1828.83 1774.61 1758.08 1558.98
Common Stock 15.032 15.032 15.032 15.032 15.032 15.032
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1714.07 1862.43 1813.8 1759.57 1743.04 1543.95
Other Equity, Total -0.001 0.001 -0.001
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4531.6 4661.25 4697.91 4602.81 4526.95 6003.84
Total Common Shares Outstanding 148.817 148.817 148.817 148.817 148.87 149.538
Other Current Assets, Total 0.001 130.276 174.957
Capital Lease Obligations 70.13 91.855 122.663
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1015.15 1060.81 1062.43 1085.27 1932.99
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 675.947 708.249 688.412 679.604 1388.79
Cash 653.528 643.456 603 593 811
Μετρητά & Ισοδύναμα 0 0 0.567 -0.459 -0.648
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.419 64.793 84.845 87.063 578.436
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 316.927 329.604 194.359 189.239 336.947
Accounts Receivable - Trade, Net 120.31 121.515 114.261 89.231 245.006
Total Inventory 22.273 22.962 49.382 42.339 32.301
Other Current Assets, Total 0.001 130.276 174.092 174.957
Total Assets 4602.81 4586.33 4526.95 4757.49 6003.84
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2336.33 2289.75 2259.39 2401.55 2048.29
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5213.33 5303.98 5297.56 5567.44 4699.51
Accumulated Depreciation, Total -2798.56 -2937.57 -3038.17 -3165.89 -2651.22
Goodwill, Net 220.94 223.388 223.381 262.094 306.117
Intangibles, Net 889.776 860.737 826.477 841.382 689.062
Long Term Investments 55.433 52.348 52.253 44.514 46.33
Other Long Term Assets, Total 85.185 99.287 103.02 122.675 981.055
Total Current Liabilities 325.617 387.718 354.505 573.826 1885.28
Accounts Payable 87.447 59.199 74.067 93.213 254.278
Accrued Expenses 14.499 12.392 21.822 17.627 20.143
Notes Payable/Short Term Debt 9.433 86.731 105.453 242.631 1059.16
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 119.531 117.293 56.358 63.69 32.726
Other Current Liabilities, Total 94.707 112.103 96.805 156.665 518.973
Total Liabilities 2828.21 2865.69 2768.87 3061.46 4444.86
Total Long Term Debt 2102.75 2083.39 2063.72 2156.48 2186.75
Long Term Debt 2032.62 2016.06 1971.86 2050.88 2064.09
Capital Lease Obligations 70.13 67.324 91.855 105.594 122.663
Deferred Income Tax 209.064 203.748 120.437 117.946 107.269
Minority Interest 11.53 10.638 9.669 9.481 9.639
Other Liabilities, Total 179.24 180.197 220.544 203.727 255.918
Total Equity 1774.61 1720.64 1758.08 1696.03 1558.98
Common Stock 15.032 15.032 15.032 15.032 15.032
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1759.57 1705.61 1743.04 1681 1543.95
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4602.81 4586.33 4526.95 4757.49 6003.84
Total Common Shares Outstanding 148.817 148.87 148.87 149.538 149.538
Other Equity, Total 0.001 0 -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 124.884 206.815 132.762 32.771 109.541 174.451
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 381.877 400.391 287.206 540.586 410.737 30.593
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 253.658 252.227 274.069 305.955 313.281 285.089
Deferred Taxes -3.186 8.408 -9.618 -40.959 -25.407 -41.9
Μη Χρηματικά Στοιχεία -30.124 -88.248 -37.492 144.101 99.974 -71.262
Cash Taxes Paid 14.23 23.161 20.537 40.959 25.407 41.9
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 40.168 28.72 30.845 40.528 52.508 32.399
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 36.645 21.189 -72.515 98.718 -86.652 -315.785
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -25.122 7.197 60.01 -159.616 -167.648 -727.268
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -59.542 -54.425 -60.248 -76.112 -112.589 -290.277
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 34.42 61.622 120.258 -83.504 -55.059 -436.991
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -661.912 -8.567 -386.016 -501.635 -241.049 901.46
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 94.232 -95.529 -84.425 21.673
Total Cash Dividends Paid -142.8 -74.408 -171.139 -112.362 -115.169 -113.737
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -6.246 15.96
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -512.866 -44.351 -214.877 -293.744 -41.455 993.524
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -38.212 -11.93
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -343.369 387.091 -38.8 -120.665 2.04 204.785
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 32.771 73.734 109.541 93.035 174.451
Cash From Operating Activities 540.586 211.839 410.737 170.284 30.593
Cash From Operating Activities 305.955 152.773 313.281 137.463 285.089
Deferred Taxes -40.959 -25.407 -24.827 -41.9
Non-Cash Items 144.101 13.188 99.974 19.704 -71.262
Cash Taxes Paid 40.959 13.7 25.407 -29.493 41.9
Cash Interest Paid 40.528 52.508 32.399
Changes in Working Capital 98.718 -27.856 -86.652 -55.091 -315.785
Cash From Investing Activities -159.616 -93.848 -167.648 -130.143 -727.268
Capital Expenditures -76.112 -43.244 -112.589 -154.731 -290.277
Other Investing Cash Flow Items, Total -83.504 -50.604 -55.059 24.588 -436.991
Cash From Financing Activities -501.635 -128.061 -241.049 -42.168 901.46
Financing Cash Flow Items -95.529 -24.796 -84.425 -17.765 21.673
Total Cash Dividends Paid -112.362 -113.878 -115.169 -113.023 -113.737
Issuance (Retirement) of Debt, Net -293.744 10.613 -41.455 88.62 993.524
Net Change in Cash -120.665 -10.07 2.04 -2.027 204.785
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
San Quirico, S.A. Corporation 62.533 93999606 -394 2022-09-20 LOW
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 1.6905 2541195 0 2022-09-30 LOW
Amundi SGR SpA Investment Advisor 1.4035 2109706 0 2022-12-31 HIGH
Azimut Capital Management Sgr SpA Investment Advisor/Hedge Fund 1.202 1806843 61000 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1284 1696273 -551454 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0465 1573024 -251940 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9703 1458613 23809 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.9247 1390020 29095 2022-12-31 LOW
Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 0.8089 1216012 137881 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6007 902946 16294 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5331 801297 -15486 2022-12-31 LOW
Tocqueville Finance S.A. Investment Advisor 0.4698 706186 0 2022-10-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4486 674343 -20341 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.421 632890 2638 2022-12-31 HIGH
Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 0.4181 628551 0 2022-12-31 LOW
Allianz Global Investors France Investment Advisor 0.3562 535369 -5000 2022-11-30 MED
Sycomore Asset Management Investment Advisor 0.3384 508687 17819 2022-11-30 LOW
AXA Investment Managers Paris Investment Advisor/Hedge Fund 0.3272 491791 -16386 2022-12-31 LOW
Gravis Capital Management Limited Investment Advisor 0.3012 452729 0 2022-12-31 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.2839 426769 -19735 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ERG Company profile

Σχετικά με την Erg SPA

Η ERG SpA είναι ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με έδρα την Ιταλία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράγει ενέργεια κυρίως από αιολικές, ηλιακές, υδροηλεκτρικές και θερμοηλεκτρικές πηγές. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε τρεις τομείς: Μη προγραμματιζόμενες πηγές, Προγραμματιζόμενες πηγές και Εταιρεία. Ο τομέας των μη προγραμματιζόμενων πηγών διαχειρίζεται τις δραστηριότητες παραγωγής αιολικής ενέργειας- ο τομέας των προγραμματιζόμενων πηγών περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής θερμοηλεκτρικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας- και ο εταιρικός τομέας επικεντρώνεται στις διοικητικές δραστηριότητες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Industry: Independent Power Producers (NEC)

Torre WTC - Via de Marini, 1
GENOVA
GENOVA 16149
IT

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.48 Price
+2.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1105%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0773%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

22,843.95 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00324

US100

12,495.60 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου