Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  36.14
  0.9%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  EQT Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 36.47
  Άνοιγμα* 36.31
  Μεταβολή 1 έτους* 9.7%
  Εύρος ημέρας* 35.29 - 36.31
  Εύρος 52 εβδ. 28.11-45.23
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.96M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 110.76M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.48B
  Αναλογία P/E 5.36
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 411.33M
  Έσοδα 8.35B
  EPS 6.56
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.78926
  Beta 1.14
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 15, 2024 36.47 -0.74 -1.99% 37.21 37.58 36.37
  Apr 12, 2024 37.18 -0.33 -0.88% 37.51 38.35 37.08
  Apr 11, 2024 37.43 -0.34 -0.90% 37.77 37.91 36.88
  Apr 10, 2024 37.62 -0.13 -0.34% 37.75 38.19 37.47
  Apr 9, 2024 37.89 0.96 2.60% 36.93 37.89 36.68
  Apr 8, 2024 36.77 0.32 0.88% 36.45 36.97 36.37
  Apr 5, 2024 36.43 0.11 0.30% 36.32 36.66 36.03
  Apr 4, 2024 36.69 -0.66 -1.77% 37.35 37.78 36.61
  Apr 3, 2024 37.14 0.28 0.76% 36.86 37.20 36.62
  Apr 2, 2024 36.81 0.00 0.00% 36.81 37.02 36.47
  Apr 1, 2024 37.04 0.15 0.41% 36.89 37.44 36.54
  Mar 28, 2024 37.03 0.91 2.52% 36.12 37.34 36.05
  Mar 27, 2024 36.01 1.53 4.44% 34.48 36.01 34.48
  Mar 26, 2024 34.88 -0.04 -0.11% 34.92 35.22 34.68
  Mar 25, 2024 34.76 0.33 0.96% 34.43 34.92 34.38
  Mar 22, 2024 34.29 0.18 0.53% 34.11 34.32 34.08
  Mar 21, 2024 34.28 0.40 1.18% 33.88 34.35 33.69
  Mar 20, 2024 33.76 0.86 2.61% 32.90 33.95 32.87
  Mar 19, 2024 33.49 0.28 0.84% 33.21 33.75 33.12
  Mar 18, 2024 33.35 -0.21 -0.63% 33.56 33.78 33.25

  EQT Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, April 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  EQT Corp Annual Shareholders Meeting
  EQT Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 18, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  EQT Corp Annual Shareholders Meeting
  EQT Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, April 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 EQT Corp Earnings Release
  Q1 2024 EQT Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 EQT Corp Earnings Call
  Q1 2024 EQT Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, July 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 EQT Corp Earnings Release
  Q2 2024 EQT Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7497.69 3064.66 3058.84 4416.48 4557.87
  Έσοδα 12140.6 6839.71 2658.63 3799.85 4736.46
  Other Revenue, Total -4642.93 -3775.04 400.214 616.634 -178.591
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2417.96 2167.44 1866.14 1906.54 1892.78
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4919.72 4435.39 3961.94 5568.59 7340.99
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 252.645 196.315 174.769 253.006 284.22
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.438 24.403 5.484 7.223 6.765
  Depreciation / Amortization 1665.96 1676.7 1419.47 1574.66 1610.41
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 567.73 370.53 496.083 1827.17 3546.83
  Λειτουργικά Έσοδα 2577.97 -1370.73 -903.101 -1152.11 -2783.12
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -243.306 -198.807 -351.001 -445.361 -228.958
  Άλλο, Καθαρό -65.349
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2334.66 -1569.54 -1254.1 -1597.47 -3077.43
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1780.94 -1141.5 -958.809 -1221.69 -2375.63
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -9.977 -1.246 0.01 0 -237.41
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2613.04
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 368.474
  Καθαρά Κέρδη 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2244.57
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2613.04
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2244.57
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2244.57
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 406.495 323.196 260.613 255.141 260.932
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.35667 -3.53577 -3.67901 -4.78831 -10.0143
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.12 0.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.42207 -2.79057 -2.44172 -0.1334 -1.17887
  Other Operating Expenses, Total 11.985
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 1186.1 1018.75 2661.07 3479.83 2069.46
  Έσοδα 1008.2 854.365 1836.22 2572.73 3696.76
  Other Revenue, Total 177.906 164.386 824.852 907.096 -1627.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 621.881 578.2 562.924 585.708 622.877
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1171.38 1059.21 1043.58 1161 1172.69
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56.942 60.163 51.894 57.042 67.231
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.447 1.203 0.952 0.568 0.357
  Depreciation / Amortization 446.886 395.684 387.685 396.026 418.695
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.019 10.562 20.468 103.273 48.046
  Λειτουργικά Έσοδα 14.718 -40.455 1617.49 2318.83 896.772
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -60.841 -38.229 -41.607 -46.016 -57.104
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -46.123 -78.684 1575.88 2272.82 839.668
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.73 -66.866 1219.23 1713.84 687.462
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.525 0.24 -0.685 -1.857 -3.792
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 81.255 -66.626 1218.55 1711.98 683.67
  Καθαρά Κέρδη 81.255 -66.626 1218.55 1711.98 683.67
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 81.255 -66.626 1218.55 1711.98 683.67
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 81.255 -66.626 1218.55 1711.98 683.67
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 81.255 -66.626 1218.55 1711.98 683.67
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 416.19 361.982 393.883 494.896 403.889
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.19524 -0.18406 3.09368 3.45928 1.69272
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.20932 -0.16509 3.13388 3.61663 1.79011
  Other Operating Expenses, Total 36.209 13.394 19.662 18.379 15.485
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4014.44 2286.77 1215.45 1754.85 1969.66
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1458.64 113.963 18.21 4.596 3.487
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1458.64 113.963 18.21 4.596 3.487
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1608.09 1438.03 566.552 908.942 1373.42
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1608.09 1438.03 566.552 610.088 1241.84
  Προπληρωθέντα Εξοδα 135.337 191.435 103.615 28.653 111.107
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 812.371 543.337 527.073 812.664 481.654
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22669.9 21607.4 18113.5 18809.2 20721.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18196.5 18445 16075.9 16207.7 17392.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 27393.9 26016.1 21995.2 21655.4 22148
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9226.59 -7597.17 -5940.98 -5499.86 -4755.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 203.38 676.009 1013
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 458.952 465.602 208.774 144.667 268.838
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3732.22 5186.24 1762.41 1345.9 2355
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1574.61 1339.25 705.461 796.438 1059.87
  Δεδουλευμένα Έξοδα 301.902 314.972 197.713 198.991 201.187
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1433.08 2471.05 705.075 334.269 389.551
  Σύνολο Οφειλών 11497.5 11652.6 8858.23 9005.64 9763.12
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5256.33 4530.1 4771.31 5276.77 4792.99
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5256.33 4530.1 4771.31 5276.77 4792.99
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1442.41 907.306 1371.97 1485.81 1823.38
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 40.854 16.236 7.49 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1025.64 1012.74 945.057 897.148 791.742
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11172.5 9954.76 9255.24 9803.59 10958.2
  Κοινή Μετοχή 9891.89 10071.8 8241.68 7818.21 7828.55
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1283.58 -94.4 1048.26 2023.09 3184.27
  Treasury Stock - Common 0 -18.046 -29.348 -32.507 -49.194
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.994 -4.611 -5.355 -5.199 -5.406
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22669.9 21607.4 18113.5 18809.2 20721.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 365.363 376.399 278.345 255.171 254.472
  Υπεραξία, Καθαρό 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 26.006 77.333
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 422.632 1060.97 154.161 16.204 704.39
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 410 410
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1247.24 2425.57 3949.55 4014.44 3902.47
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 64.75 1215.49 2127.26 1458.64 87.541
  Μετρητά & Ισοδύναμα 64.75 1215.49 2127.26 1458.64 87.541
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 559.348 475.211 628.132 1608.09 1938.72
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 559.348 475.211 628.132 1608.09 1938.72
  Προπληρωθέντα Εξοδα 45.214 51.254 215.809 135.337 409.409
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 577.926 683.612 978.351 812.371 1466.8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24555 21273.5 22690.5 22669.9 22541.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 22922.1 18323.5 18233.7 18167.3 18132.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 33313.7 28300 27831.8 27393.9 26979
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10391.6 -9976.46 -9598.1 -9226.59 -8846.79
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 29.25
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 385.67 524.409 507.2 488.152 477.235
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2118.94 2182.83 2664.42 3732.22 6637.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1159.74 1049.9 1153.26 1574.61 1678.08
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 414.592 413.917 413.244 422.632 421.987
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 544.609 719.014 1097.92 1734.98 4537.83
  Σύνολο Οφειλών 10353.7 9267.71 10578.3 11497.5 12922.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5501.27 4257.64 5058.56 5256.33 4347.33
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5501.27 4257.64 5058.56 5256.33 4347.33
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1751.39 1877.58 1880.28 1442.41 893.139
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8.225 39.256 41.454 40.854 39.639
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 973.825 910.403 933.606 1025.64 1004.16
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14201.3 12005.8 12112.1 11172.5 9618.96
  Κοινή Μετοχή 11958.4 9790.86 9776.39 9891.89 9923.54
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2245.61 2217.7 2338.57 1283.58 -299.577
  Treasury Stock - Common 0 -0.579
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.724 -2.781 -2.83 -2.994 -4.421
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24555 21273.5 22690.5 22669.9 22541.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 411.311 361.654 361.586 365.363 368.162
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1780.94 -1154.51 -967.176 -1221.69 -2007.16
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3465.56 1662.45 1537.7 1851.7 2976.26
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1665.96 1676.7 1393.46 1538.74 1729.74
  Amortization 0 0 26.006 35.916 77.374
  Deferred Taxes 534.612 -433.608 -155.84 -275.063 -510.405
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -615.185 1940.57 1102.07 1754.27 3806.2
  Cash Taxes Paid 20.773 19.155 -448.906 -1.71 -3.675
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 236.797 280.511 195.681 198.562 260.959
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 99.229 -366.708 139.178 19.536 -119.495
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1421.75 -2072.74 -1555.8 -1601.14 -3979.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1400.44 -1055.13 -1042.23 -1602.45 -2999.04
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -21.31 -1017.61 -513.569 1.312 -980.067
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -699.126 506.047 31.713 -249.453 859.02
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -33.665 -17.096 -64.152 -7.224 -746.326
  Total Cash Dividends Paid -203.629 0 -7.664 -30.655 -31.375
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -409.485 -12.922 340.923 0 -538.903
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -52.347 536.065 -237.394 -211.574 2175.62
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1344.68 95.753 13.614 1.109 -143.828
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1219.23 1780.94 67.103 -620.359 -1514.58
  Cash From Operating Activities 1662.77 3465.56 2401.76 1251.64 1021.22
  Cash From Operating Activities 387.685 1665.96 1269.94 851.241 422.098
  Amortization 0
  Deferred Taxes 356.618 534.612 -14.229 -164.677 -473.557
  Non-Cash Items -726.444 -615.185 1421.67 1738.62 2454.55
  Cash Taxes Paid 13.526 20.773 10.529 6.415 2.129
  Cash Interest Paid 42.65 236.797 208.239 133.269 82.698
  Changes in Working Capital 425.676 99.229 -342.726 -553.186 132.707
  Cash From Investing Activities -498.326 -1421.75 -1017.14 -507.685 -291.172
  Capital Expenditures -494.784 -1400.44 -1047.47 -684.972 -292.281
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.542 -21.31 30.337 177.287 1.109
  Cash From Financing Activities -495.824 -699.126 -1411.04 -814.173 -827.097
  Financing Cash Flow Items -37.277 -33.665 -23.655 -12.642 -13.129
  Total Cash Dividends Paid -54.07 -203.629 -148.765 -93.272 -47.063
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -203.448 -52.347 -968.277 -491.768 -550.414
  Net Change in Cash 668.618 1344.68 -26.422 -70.218 -97.05
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -201.029 -409.485 -270.345 -216.491 -216.491

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  EQT Company profile

  Σχετικά με την EQT

  Η EQT Corporation είναι παραγωγός φυσικού αερίου με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους σχιστόλιθους Marcellus και Utica της λεκάνης των Απαλαχίων. Διαθέτει περίπου 25,0 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμα (Tcfe) αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου (NGLs) και αργού πετρελαίου σε περίπου 2,0 εκατομμύρια ακαθάριστα στρέμματα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,7 εκατομμυρίων ακαθάριστων στρεμμάτων στο κοίτασμα Marcellus. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εκτέλεση έργων συνδυασμένης ανάπτυξης, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη πολλών γεωτρήσεων ταυτόχρονα. Κατέχει ή μισθώνει περίπου 610.000 καθαρά στρέμματα στην Πενσυλβάνια. Η Εταιρεία κατέχει ή μισθώνει περίπου 405.000 καθαρά στρέμματα στη Δυτική Βιρτζίνια. Επίσης, κατέχει ή μισθώνει περίπου 65.000 καθαρά στρέμματα στο ανατολικό Οχάιο. Συμβάλλεται κυρίως με την MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) για την επεξεργασία του φυσικού αερίου της και την εξαγωγή από το παραγόμενο φυσικό αέριο βαρύτερων ρευμάτων υδρογονανθράκων (που αποτελούνται κυρίως από αιθάνιο, προπάνιο, ισοβουτάνιο, κανονικό βουτάνιο και φυσική βενζίνη.

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  Suite 1700
  625 Liberty Avenue
  PITTSBURGH
  PENNSYLVANIA 15222
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου