Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές EQT - EQT CFD

37.26
3.56%
0.16
Χαμηλό: 35.71
Υψηλό: 37.3
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

EQT Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 35.98
Άνοιγμα* 35.71
Μεταβολή 1 έτους* -25.54%
Εύρος ημέρας* 35.71 - 37.3
Εύρος 52 εβδ. 28.11-51.97
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.95M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 138.49M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.22B
Αναλογία P/E 3.50
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 361.64M
Έσοδα 10.74B
EPS 10.43
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.64159
Beta 1.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 5, 2023 35.98 -0.96 -2.60% 36.94 37.29 35.66
Jun 2, 2023 36.49 1.08 3.05% 35.41 36.89 35.17
Jun 1, 2023 35.04 0.76 2.22% 34.28 35.35 34.23
May 31, 2023 34.69 0.15 0.43% 34.54 35.26 34.39
May 30, 2023 34.99 -0.07 -0.20% 35.06 35.42 34.00
May 26, 2023 36.04 -0.17 -0.47% 36.21 36.58 35.30
May 25, 2023 36.41 0.70 1.96% 35.71 36.52 35.40
May 24, 2023 36.48 0.44 1.22% 36.04 36.50 35.57
May 23, 2023 35.79 -0.44 -1.21% 36.23 36.61 35.61
May 22, 2023 36.25 0.90 2.55% 35.35 36.72 35.14
May 19, 2023 36.17 -1.12 -3.00% 37.29 37.43 35.60
May 18, 2023 36.78 2.16 6.24% 34.62 36.93 34.44
May 17, 2023 34.76 0.01 0.03% 34.75 35.00 34.08
May 16, 2023 34.72 -0.16 -0.46% 34.88 35.72 34.54
May 15, 2023 35.09 1.46 4.34% 33.63 35.55 33.62
May 12, 2023 33.40 1.43 4.47% 31.97 33.53 31.56
May 11, 2023 31.83 0.28 0.89% 31.55 32.24 31.49
May 10, 2023 32.14 -0.11 -0.34% 32.25 32.49 31.79
May 9, 2023 32.26 0.67 2.12% 31.59 33.03 31.47
May 8, 2023 32.23 -0.44 -1.35% 32.67 33.27 32.15

EQT Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 EQT Corp Earnings Release
Q2 2023 EQT Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 24, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 EQT Corp Earnings Release
Q3 2023 EQT Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 7497.69 3064.66 3058.84 4416.48 4557.87
Έσοδα 12140.6 6839.71 2658.63 3799.85 4736.46
Other Revenue, Total -4642.93 -3775.04 400.214 616.634 -178.591
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2417.96 2167.44 1866.14 1906.54 1892.78
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4919.72 4435.39 3961.94 5568.59 7340.99
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 252.645 196.315 174.769 253.006 284.22
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.438 24.403 5.484 7.223 6.765
Depreciation / Amortization 1665.96 1676.7 1419.47 1574.66 1610.41
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 567.73 370.53 496.083 1827.17 3546.83
Λειτουργικά Έσοδα 2577.97 -1370.73 -903.101 -1152.11 -2783.12
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -243.306 -198.807 -351.001 -445.361 -228.958
Άλλο, Καθαρό -65.349
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2334.66 -1569.54 -1254.1 -1597.47 -3077.43
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1780.94 -1141.5 -958.809 -1221.69 -2375.63
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9.977 -1.246 0.01 0 -237.41
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2613.04
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 368.474
Καθαρά Κέρδη 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2244.57
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2613.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2244.57
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1770.96 -1142.75 -958.799 -1221.69 -2244.57
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 406.495 323.196 260.613 255.141 260.932
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.35667 -3.53577 -3.67901 -4.78831 -10.0143
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.12 0.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.42207 -2.79057 -2.44172 -0.1334 -1.17887
Other Operating Expenses, Total 11.985
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 2661.07 3479.83 2069.46 2527.51 -579.11
Έσοδα 1836.22 2572.73 3696.76 3372.6 2498.53
Other Revenue, Total 824.852 907.096 -1627.3 -845.095 -3077.64
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 562.924 585.708 622.877 622.26 587.116
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1043.58 1161 1172.69 1269.95 1316.08
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51.894 57.042 67.231 59.276 69.096
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.952 0.568 0.357 1.741 0.772
Depreciation / Amortization 387.685 396.026 418.695 429.143 422.098
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 20.468 103.273 48.046 150.415 220.65
Λειτουργικά Έσοδα 1617.49 2318.83 896.772 1257.55 -1895.19
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -41.607 -46.016 -57.104 -55.095 -85.091
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1575.88 2272.82 839.668 1202.46 -1980.28
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1219.23 1713.84 687.462 894.224 -1514.58
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.685 -1.857 -3.792 -2.863 -1.465
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1218.55 1711.98 683.67 891.361 -1516.05
Καθαρά Κέρδη 1218.55 1711.98 683.67 891.361 -1516.05
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1218.55 1711.98 683.67 891.361 -1516.05
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1218.55 1711.98 683.67 891.361 -1516.05
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1218.55 1711.98 683.67 891.361 -1516.05
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 393.883 494.896 403.889 407.303 374.142
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.09368 3.45928 1.69272 2.18845 -4.05207
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.15 0.15 0.125 0.125
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.13388 3.61663 1.79011 2.46308 -3.66873
Other Operating Expenses, Total 19.662 18.379 15.485 7.12 16.347
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4014.44 2286.77 1215.45 1754.85 1969.66
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1458.64 113.963 18.21 4.596 3.487
Μετρητά & Ισοδύναμα 1458.64 113.963 18.21 4.596 3.487
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1608.09 1438.03 566.552 908.942 1373.42
Accounts Receivable - Trade, Net 1608.09 1438.03 566.552 610.088 1241.84
Prepaid Expenses 135.337 191.435 103.615 28.653 111.107
Other Current Assets, Total 812.371 543.337 527.073 812.664 481.654
Total Assets 22669.9 21607.4 18113.5 18809.2 20721.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18196.5 18445 16075.9 16207.7 17392.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 27393.9 26016.1 21995.2 21655.4 22148
Accumulated Depreciation, Total -9226.59 -7597.17 -5940.98 -5499.86 -4755.5
Long Term Investments 203.38 676.009 1013
Other Long Term Assets, Total 458.952 465.602 208.774 144.667 268.838
Total Current Liabilities 3732.22 5186.24 1762.41 1345.9 2355
Accounts Payable 1574.61 1339.25 705.461 796.438 1059.87
Accrued Expenses 301.902 314.972 197.713 198.991 201.187
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1433.08 2471.05 705.075 334.269 389.551
Total Liabilities 11497.5 11652.6 8858.23 9005.64 9763.12
Total Long Term Debt 5256.33 4530.1 4771.31 5276.77 4792.99
Long Term Debt 5256.33 4530.1 4771.31 5276.77 4792.99
Deferred Income Tax 1442.41 907.306 1371.97 1485.81 1823.38
Minority Interest 40.854 16.236 7.49 0
Other Liabilities, Total 1025.64 1012.74 945.057 897.148 791.742
Total Equity 11172.5 9954.76 9255.24 9803.59 10958.2
Common Stock 9891.89 10071.8 8241.68 7818.21 7828.55
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1283.58 -94.4 1048.26 2023.09 3184.27
Treasury Stock - Common 0 -18.046 -29.348 -32.507 -49.194
Other Equity, Total -2.994 -4.611 -5.355 -5.199 -5.406
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22669.9 21607.4 18113.5 18809.2 20721.3
Total Common Shares Outstanding 365.363 376.399 278.345 255.171 254.472
Goodwill, Net 0
Intangibles, Net 26.006 77.333
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 422.632 1060.97 154.161 16.204 704.39
Note Receivable - Long Term 0 410 410
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3949.55 4014.44 3902.47 4085.63 3025.93
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2127.26 1458.64 87.541 43.745 16.913
Μετρητά & Ισοδύναμα 2127.26 1458.64 87.541 43.745 16.913
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 628.132 1608.09 1938.72 2058.95 1212.6
Accounts Receivable - Trade, Net 628.132 1608.09 1938.72 2058.95 1212.6
Prepaid Expenses 215.809 135.337 409.409 573.732 492.312
Other Current Assets, Total 978.351 812.371 1466.8 1409.2 1304.11
Total Assets 22690.5 22669.9 22541.1 22621.7 21814.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18233.7 18167.3 18132.2 18202.1 18295.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 27831.8 27393.9 26979 26640.5 26304.4
Accumulated Depreciation, Total -9598.1 -9226.59 -8846.79 -8438.48 -8008.53
Note Receivable - Long Term 0 29.25 29.25 29.25
Other Long Term Assets, Total 507.2 488.152 477.235 304.714 463.542
Total Current Liabilities 2664.42 3732.22 6637.9 7189.75 7605.29
Accounts Payable 1153.26 1574.61 1678.08 1700.41 1416.27
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 413.244 422.632 421.987 440.9 493.815
Other Current Liabilities, Total 1097.92 1734.98 4537.83 5048.44 5695.2
Total Liabilities 10578.3 11497.5 12922.2 13560.5 13625.9
Total Long Term Debt 5058.56 5256.33 4347.33 4601.17 4556.46
Long Term Debt 5058.56 5256.33 4347.33 4601.17 4556.46
Deferred Income Tax 1880.28 1442.41 893.139 742.67 433.769
Minority Interest 41.454 40.854 39.639 28.903 17.36
Other Liabilities, Total 933.606 1025.64 1004.16 997.988 1013.06
Total Equity 12112.1 11172.5 9618.96 9061.19 8188.67
Common Stock 9776.39 9891.89 9923.54 9948.65 9921.35
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2338.57 1283.58 -299.577 -880.127 -1725.28
Treasury Stock - Common 0 -0.579 -2.848 -2.848
Other Equity, Total -2.83 -2.994 -4.421 -4.484 -4.548
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22690.5 22669.9 22541.1 22621.7 21814.6
Total Common Shares Outstanding 361.586 365.363 368.162 369.72 369.074
Accrued Expenses
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1780.94 -1154.51 -967.176 -1221.69 -2007.16
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3465.56 1662.45 1537.7 1851.7 2976.26
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1665.96 1676.7 1393.46 1538.74 1729.74
Amortization 0 0 26.006 35.916 77.374
Deferred Taxes 534.612 -433.608 -155.84 -275.063 -510.405
Μη Χρηματικά Στοιχεία -615.185 1940.57 1102.07 1754.27 3806.2
Cash Taxes Paid 20.773 19.155 -448.906 -1.71 -3.675
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 236.797 280.511 195.681 198.562 260.959
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 99.229 -366.708 139.178 19.536 -119.495
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1421.75 -2072.74 -1555.8 -1601.14 -3979.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1400.44 -1055.13 -1042.23 -1602.45 -2999.04
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -21.31 -1017.61 -513.569 1.312 -980.067
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -699.126 506.047 31.713 -249.453 859.02
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -33.665 -17.096 -64.152 -7.224 -746.326
Total Cash Dividends Paid -203.629 0 -7.664 -30.655 -31.375
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -409.485 -12.922 340.923 0 -538.903
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -52.347 536.065 -237.394 -211.574 2175.62
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1344.68 95.753 13.614 1.109 -143.828
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1219.23 1780.94 67.103 -620.359 -1514.58
Cash From Operating Activities 1662.77 3465.56 2401.76 1251.64 1021.22
Cash From Operating Activities 387.685 1665.96 1269.94 851.241 422.098
Amortization 0
Deferred Taxes 356.618 534.612 -14.229 -164.677 -473.557
Non-Cash Items -726.444 -615.185 1421.67 1738.62 2454.55
Cash Taxes Paid 13.526 20.773 10.529 6.415 2.129
Cash Interest Paid 42.65 236.797 208.239 133.269 82.698
Changes in Working Capital 425.676 99.229 -342.726 -553.186 132.707
Cash From Investing Activities -498.326 -1421.75 -1017.14 -507.685 -291.172
Capital Expenditures -494.784 -1400.44 -1047.47 -684.972 -292.281
Other Investing Cash Flow Items, Total -3.542 -21.31 30.337 177.287 1.109
Cash From Financing Activities -495.824 -699.126 -1411.04 -814.173 -827.097
Financing Cash Flow Items -37.277 -33.665 -23.655 -12.642 -13.129
Total Cash Dividends Paid -54.07 -203.629 -148.765 -93.272 -47.063
Issuance (Retirement) of Debt, Net -203.448 -52.347 -968.277 -491.768 -550.414
Net Change in Cash 668.618 1344.68 -26.422 -70.218 -97.05
Issuance (Retirement) of Stock, Net -201.029 -409.485 -270.345 -216.491 -216.491
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.6609 38554243 -206982 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.2242 26125814 51219 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8908 21303478 -802025 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 5.1335 18564766 1742393 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6314 13132771 800635 2023-03-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.2605 11791467 -399149 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4033 8691411 2050025 2023-03-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 2.3521 8506042 331420 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1771 7873308 103314 2023-03-31 LOW
Soroban Capital Partners LP Hedge Fund 1.7307 6259016 -210000 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3755 4974298 787915 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.2407 4486905 401370 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2286 4443179 -13511284 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.2059 4361061 -796755 2023-03-31 HIGH
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.0806 3908017 1392243 2023-03-31 HIGH
Nuveen LLC Pension Fund 1.0514 3802226 -1648595 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0472 3787109 1273022 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.026 3710564 2761264 2023-03-31 HIGH
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0052 3635374 1512109 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9814 3549301 3314801 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

EQT Company profile

Σχετικά με την EQT

Η EQT Corporation είναι παραγωγός φυσικού αερίου με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους σχιστόλιθους Marcellus και Utica της λεκάνης των Απαλαχίων. Διαθέτει περίπου 25,0 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμα (Tcfe) αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου (NGLs) και αργού πετρελαίου σε περίπου 2,0 εκατομμύρια ακαθάριστα στρέμματα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,7 εκατομμυρίων ακαθάριστων στρεμμάτων στο κοίτασμα Marcellus. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εκτέλεση έργων συνδυασμένης ανάπτυξης, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη πολλών γεωτρήσεων ταυτόχρονα. Κατέχει ή μισθώνει περίπου 610.000 καθαρά στρέμματα στην Πενσυλβάνια. Η Εταιρεία κατέχει ή μισθώνει περίπου 405.000 καθαρά στρέμματα στη Δυτική Βιρτζίνια. Επίσης, κατέχει ή μισθώνει περίπου 65.000 καθαρά στρέμματα στο ανατολικό Οχάιο. Συμβάλλεται κυρίως με την MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) για την επεξεργασία του φυσικού αερίου της και την εξαγωγή από το παραγόμενο φυσικό αέριο βαρύτερων ρευμάτων υδρογονανθράκων (που αποτελούνται κυρίως από αιθάνιο, προπάνιο, ισοβουτάνιο, κανονικό βουτάνιο και φυσική βενζίνη.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

Suite 1700
625 Liberty Avenue
PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,185.50 Price
+5.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.53 Price
+4.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00478

Gold

1,963.92 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.80 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου