Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές EOG Resources - EOG CFD

123.63
0.57%
0.42
Χαμηλό: 122.19
Υψηλό: 124.08
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.42
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

EOG Resources Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 124.34
Άνοιγμα* 124.08
Μεταβολή 1 έτους* 8.38%
Εύρος ημέρας* 122.19 - 124.08
Εύρος 52 εβδ. 89.96-149.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.33M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 69.69M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 73.20B
Αναλογία P/E 9.79
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 587.39M
Έσοδα 24.96B
EPS 12.73
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.64805
Beta 1.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 123.63 -0.82 -0.66% 124.45 125.07 121.91
Feb 3, 2023 124.34 0.06 0.05% 124.28 127.59 124.15
Feb 2, 2023 124.63 -1.40 -1.11% 126.03 126.71 122.82
Feb 1, 2023 127.02 -3.85 -2.94% 130.87 131.48 125.12
Jan 31, 2023 132.02 0.55 0.42% 131.47 133.52 131.15
Jan 30, 2023 131.48 -1.47 -1.11% 132.95 133.02 131.15
Jan 27, 2023 134.37 -0.44 -0.33% 134.81 137.69 134.22
Jan 26, 2023 135.33 2.30 1.73% 133.03 135.78 132.22
Jan 25, 2023 132.27 0.46 0.35% 131.81 132.54 130.39
Jan 24, 2023 132.50 -0.31 -0.23% 132.81 134.54 132.13
Jan 23, 2023 133.90 1.09 0.82% 132.81 134.81 132.81
Jan 20, 2023 132.48 2.19 1.68% 130.29 133.14 130.29
Jan 19, 2023 131.01 3.25 2.54% 127.76 131.72 127.32
Jan 18, 2023 128.52 -1.81 -1.39% 130.33 133.59 128.05
Jan 17, 2023 129.81 1.15 0.89% 128.66 130.70 128.38
Jan 13, 2023 129.27 -0.22 -0.17% 129.49 129.84 127.57
Jan 12, 2023 130.21 2.84 2.23% 127.37 131.88 127.37
Jan 11, 2023 126.56 -2.37 -1.84% 128.93 129.21 125.48
Jan 10, 2023 127.35 -0.21 -0.16% 127.56 128.45 125.81
Jan 9, 2023 127.51 -1.51 -1.17% 129.02 129.69 126.81

EOG Resources Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 7444.8 11307.4 17100.8 17256.4 11078.9 18625
Έσοδα 7444.8 11307.4 17100.8 17256.4 11078.9 18625
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3843.09 5287.21 7694.77 7981.92 4976.3 6750
Ακαθάριστο Εισόδημα 3601.7 6020.21 9406.07 9274.44 6102.63 11875
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8670.08 10381 12631.5 13557.3 11622.9 12523
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 744.525 979.129 1199.45 1289.56 961.757 1558
Έρευνα & Ανάπτυξη 114.61 126.951 129.404 141.882 137.871 205
Depreciation / Amortization 3553.42 3409.39 3435.41 3749.7 3400.35 3651
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 414.432 578.336 172.459 394.283 2146.66 359
Λειτουργικά Έσοδα -1225.28 926.402 4469.35 3699.01 -544.016 6102
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -281.681 -274.372 -245.052 -185.129 -205.266 -178
Άλλο, Καθαρό -50.543 9.152 16.704 31.385 10.228 9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1557.51 661.182 4241 3545.27 -739.054 5933
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1096.69 382.579 3367.04 2734.91 -604.572 4664
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1096.69 382.579 3367.04 2734.91 -604.572 4664
Καθαρά Κέρδη -1096.69 2582.58 3419.04 2734.91 -604.572 4664
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1096.69 382.579 3367.04 2734.91 -604.572 4664
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1096.69 2582.58 3419.04 2734.91 -604.572 4664
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1096.69 2582.58 3419.04 2734.91 -604.572 4664
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 553.384 578.693 580.441 580.777 578.949 584
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.98178 0.66111 5.80083 4.70905 -1.04426 7.9863
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.67 0.67 0.81 1.0825 1.5 1.9875
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.49499 1.23938 6.03672 6.10411 1.81494 8.46954
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2200 52
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 3700 4088 4764 6073 3958
Έσοδα 3700 4088 4764 6073 3958
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1455 1608 1822 1865 1978
Ακαθάριστο Εισόδημα 2245 2480 2942 4208 1980
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2768 2917 3293 3545 3412
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 325 359 419 455 514
Έρευνα & Ανάπτυξη 38 43 44 80 43
Depreciation / Amortization 900 914 927 910 847
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 50 -7 81 235 30
Λειτουργικά Έσοδα 932 1171 1471 2528 546
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -47 -45 -48 -38 -48
Άλλο, Καθαρό -4 -2 6 9 -1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 881 1124 1429 2499 497
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 677 907 1095 1985 390
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 677 907 1095 1985 390
Καθαρά Κέρδη 677 907 1095 1985 390
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 677 907 1095 1985 390
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 677 907 1095 1985 390
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 677 907 1095 1985 390
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 583 584 584 584 586
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.16123 1.55308 1.875 3.39897 0.66553
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4125 0.4125 0.4125 0.75 0.75
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.22714 1.54341 1.98128 3.7186 0.7057
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3385.22 3279.11 5057.39 5273.34 5862.17 8584
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1599.9 834.228 1555.63 2027.97 3328.93 5209
Μετρητά & Ισοδύναμα 1599.9 834.228 1555.63 2027.97 3328.93 5209
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1228.62 1710.85 2343.12 2153.32 1545.29 2335
Accounts Receivable - Trade, Net 1216.32 1597.49 1915.21 2001.66 1522.26 2335
Total Inventory 350.017 483.865 859.359 767.297 629.401 584
Other Current Assets, Total 206.679 250.164 299.273 324.747 358.546 456
Total Assets 29299.2 29833.1 33934.5 37124.6 35804.6 38236
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25707.1 25665 28075.5 31137.6 29467.6 29169
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 53600.7 56516.5 61550.7 68135.7 70140.8 73140
Accumulated Depreciation, Total -27893.6 -30851.5 -33475.2 -36998.1 -40673.1 -43971
Other Long Term Assets, Total 206.907 888.933 801.565 713.674 474.806 483
Total Current Liabilities 2027.29 2725.54 3728.36 4486.99 3460.1 4042
Accounts Payable 1511.83 1847.13 2239.85 2429.13 1681.19 2242
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.579 356.235 913.093 1014.52 781.054 37
Other Current Liabilities, Total 508.886 522.176 575.421 673.972 702.768 1523
Total Liabilities 15317.6 13549.8 14570.3 15483.9 15502.7 16056
Total Long Term Debt 6979.78 6030.84 5170.17 4160.92 5035.35 5072
Long Term Debt 6979.78 6030.84 5170.17 4117.92 4854.35 182
Deferred Income Tax 5028.41 3518.21 4413.4 5046.1 4859.33 4749
Other Liabilities, Total 1282.14 1275.21 1258.35 1789.88 2147.93 2193
Total Equity 13981.6 16283.3 19364.2 21640.7 20301.9 22180
Common Stock 205.77 205.788 205.804 205.822 205.837 206
Additional Paid-In Capital 5420.38 5536.55 5658.79 5817.48 5945.02 6087
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8398.12 10593.5 13543.1 15648.6 14170 15919
Treasury Stock - Common -23.682 -33.298 -42.182 -26.533 -6.615 -20
Other Equity, Total -19.01 -19.297 -1.358 -4.652 -12.328 -12
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29299.2 29833.1 33934.5 37124.6 35804.6 38236
Total Common Shares Outstanding 576.7 578.477 580.023 581.914 583.571 585.264
Accrued Expenses 369.365 295.089 240
Capital Lease Obligations 43 181 4890
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6191 6935 7349 8584 8479
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3388 3880 4293 5209 4009
Μετρητά & Ισοδύναμα 3388 3880 4293 5209 4009
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1828 2026 2154 2335 3213
Accounts Receivable - Trade, Net 1828 2015 2154 2335 3213
Total Inventory 562 516 521 584 586
Other Current Assets, Total 413 513 381 456 671
Total Assets 36171 36885 37172 38236 38097
Property/Plant/Equipment, Total - Net 28666 28659 28545 29169 28462
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 70235 70934 71718 73140 70209
Accumulated Depreciation, Total -41569 -42275 -43173 -43971 -41747
Other Long Term Assets, Total 1314 1291 1278 483 1156
Total Current Liabilities 3312 4002 3484 4042 6264
Accounts Payable 1945 2012 1972 2242 2660
Accrued Expenses 269 253 250 240 223
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 39 39 38 37 1283
Other Current Liabilities, Total 1059 1698 1224 1523 2098
Total Liabilities 15409 16004 15407 16056 16557
Total Long Term Debt 5094 5086 5079 5072 3816
Long Term Debt 5094 5086 5079 182 3816
Deferred Income Tax 4825 4730 4630 4749 4286
Other Liabilities, Total 2178 2186 2214 2193 2191
Total Equity 20762 20881 21765 22180 21540
Common Stock 206 206 206 206 206
Additional Paid-In Capital 5979 6017 6058 6087 6095
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 14606 14689 15542 15919 15283
Treasury Stock - Common -15 -16 -28 -20 -31
Other Equity, Total -14 -15 -13 -12 -13
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36171 36885 37172 38236 38097
Total Common Shares Outstanding 583.611 583.859 584.991 585.264 585.654
Capital Lease Obligations 4890
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1096.69 2582.58 3419.04 2734.91 -604.572 4664
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2359.06 4265.34 7768.61 8163.18 5007.78 8791
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3553.42 3409.39 3435.41 3749.7 3400.35 3651
Deferred Taxes -515.206 -1473.87 894.156 631.658 -186.39 -122
Μη Χρηματικά Στοιχεία 673.872 712.154 250.109 653.434 2246.23 1116
Cash Taxes Paid -39.293 188.946 75.634 -291.849 -205.795 1114
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 252.03 275.305 243.279 186.546 205.447 185
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -256.334 -964.912 -230.105 393.474 152.16 -518
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1252.94 -3987.41 -6170.16 -6177.17 -3347.51 -3419
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2582.79 -4124.24 -6076.48 -6422.53 -3464.7 -3850
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1329.85 136.833 -93.687 245.353 117.194 431
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -242.722 -1035.71 -839.103 -1513.32 -359.025 -3493
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 27.755 -0.057 0.057 -5.016 -2.649 0
Total Cash Dividends Paid -372.845 -386.531 -438.045 -588.2 -820.823 -2684
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -58.829 -42.568 -42.896 -7.206 0.039 -22
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 161.197 -606.555 -358.219 -912.899 464.408 -787
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 17.992 -7.883 -37.937 -0.348 -0.296 1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 881.389 -765.667 721.406 472.338 1300.96 1880
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 677 1584 2679 4664 390
Cash From Operating Activities 1870 3429 5625 8791 828
Cash From Operating Activities 900 1814 2741 3651 847
Deferred Taxes -36 -133 -244 -122 -465
Non-Cash Items 441 718 1064 1116 2600
Cash Taxes Paid 20 507 775 1114 46
Cash Interest Paid 49 102 134 185 32
Changes in Working Capital -112 -554 -615 -518 -2544
Cash From Investing Activities -821 -1649 -2582 -3419 -956
Capital Expenditures -917 -1940 -2836 -3850 -1009
Other Investing Cash Flow Items, Total 96 291 254 431 53
Cash From Financing Activities -988 -1229 -2079 -3493 -1072
Total Cash Dividends Paid -219 -458 -1278 -2684 -1023
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10 -3 -24 -22 -39
Issuance (Retirement) of Debt, Net -759 -768 -777 -787 -10
Foreign Exchange Effects -2 0 0 1 0
Net Change in Cash 59 551 964 1880 -1200
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0782 53324151 577875 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.0236 35381953 1294799 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 5.1875 30470691 -1036930 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8482 28477637 -831636 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.0115 23563013 -8899220 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.0882 18140009 7547669 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.9599 17386014 575802 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.3783 13969696 -4070896 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.3746 13947964 -1477951 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9755 11603903 1153223 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8803 11044917 397056 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7416 10230222 81824 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.3768 8086967 -89186 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.3659 8023111 230888 2022-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1998 7047614 -543508 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9813 5763832 5509 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7693 4518657 -191675 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7524 4419778 -629 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7473 4389346 -130225 2022-09-30 LOW
Findlay Park Partners LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6922 4065758 1185883 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

EOG Company profile

Σχετικά με την EOG Resources

Η EOG Resources, Inc. ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται αργό πετρέλαιο, υγρά φυσικού αερίου (NGL) και φυσικό αέριο κυρίως σε λεκάνες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Δημοκρατία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στο Σουλτανάτο του Ομάν και, κατά καιρούς, σε επιλεγμένες άλλες διεθνείς περιοχές. Όλες οι δραστηριότητές της σχετίζονται με την εξερεύνηση και παραγωγή αργού πετρελαίου, NGLs και φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στις παραγωγικές λεκάνες των Ηνωμένων Πολιτειών με έμφαση στο αργό πετρέλαιο και, σε μικρότερο βαθμό, σε κοιτάσματα φυσικού αερίου πλούσια σε υγρά. Έχει δραστηριότητες στα ανοικτά του Τρινιντάντ, στη λεκάνη Sichuan της Κίνας, στο Ομάν και στον Καναδά.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

1111 Bagby, Sky Lobby 2
HOUSTON
TEXAS 77002
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,435.40 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00372

Natural Gas

2.48 Price
-1.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1169%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0827%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.96 Price
+1.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0242%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0085%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου