Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Enterprise Products Partners - EPD CFD

25.50
0.47%
0.14
Χαμηλό: 25.27
Υψηλό: 25.52
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Enterprise Products Partners LP ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 25.38
Άνοιγμα* 25.52
Μεταβολή 1 έτους* 0.16%
Εύρος ημέρας* 25.27 - 25.52
Εύρος 52 εβδ. 22.90-28.65
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.85M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 96.94M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 55.20B
Αναλογία P/E 10.28
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.17B
Έσοδα 58.19B
EPS 2.47
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.70743
Beta 1.05
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 25.50 0.22 0.87% 25.28 25.61 25.23
Mar 28, 2023 25.38 0.23 0.91% 25.15 25.57 25.07
Mar 27, 2023 25.30 -0.06 -0.24% 25.36 25.54 25.13
Mar 24, 2023 25.27 0.50 2.02% 24.77 25.45 24.70
Mar 23, 2023 24.92 0.13 0.52% 24.79 25.16 24.73
Mar 22, 2023 24.89 -0.33 -1.31% 25.22 25.26 24.86
Mar 21, 2023 25.07 0.13 0.52% 24.94 25.28 24.94
Mar 20, 2023 24.87 -0.04 -0.16% 24.91 25.33 24.76
Mar 17, 2023 25.05 -0.11 -0.44% 25.16 25.25 24.62
Mar 16, 2023 25.19 0.33 1.33% 24.86 25.21 24.65
Mar 15, 2023 25.11 -0.15 -0.59% 25.26 25.78 24.75
Mar 14, 2023 25.65 0.25 0.98% 25.40 25.99 25.40
Mar 13, 2023 25.36 0.16 0.63% 25.20 25.71 24.70
Mar 10, 2023 25.55 -0.10 -0.39% 25.65 25.94 25.43
Mar 9, 2023 25.76 -0.20 -0.77% 25.96 26.17 25.76
Mar 8, 2023 25.96 0.02 0.08% 25.94 26.26 25.79
Mar 7, 2023 26.07 0.05 0.19% 26.02 26.32 25.91
Mar 6, 2023 26.18 0.16 0.61% 26.02 26.31 25.83
Mar 3, 2023 26.04 0.44 1.72% 25.60 26.23 25.60
Mar 2, 2023 25.94 0.44 1.73% 25.50 26.04 25.30

Enterprise Products Partners Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 58186 40806.9 27199.7 32789.2 36534.2
Έσοδα 58186 40806.9 27199.7 32789.2 36534.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47994 31924.5 18684.7 23914.1 28476.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 10192 8882.4 8515 8875.1 8057.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 51279 34703.2 22164.6 26710.5 31086.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 241 209.3 219.6 211.7 208.3
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -464 -583.4 -426.1 -563 -480
Λειτουργικά Έσοδα 6907 6103.7 5035.1 6078.7 5448
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1206 -1252.9 -1243.8 -1323.2 -1111.7
Άλλο, Καθαρό -4 -25.5 -29.9 -22.8 -37.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5697 4825.3 3761.4 4732.7 4298.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5615 4755.3 3885.7 4687.1 4238.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας -125 -117.6 -110.1 -95.8 -66.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5490 4637.7 3775.6 4591.3 4172.4
Καθαρά Κέρδη 5490 4637.7 3775.6 4591.3 4172.4
Total Adjustments to Net Income -49 -40.6 -32.9 -27.7 -21.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5441 4597.1 3742.7 4563.6 4150.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5441 4597.1 3742.7 4563.6 4150.9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5441 4597.1 3742.7 4563.6 4150.9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2199 2203.3 2185.8 2201.7 2187
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.47431 2.08646 1.71228 2.07276 1.89799
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.88 1.8 1.78 1.755 1.715
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.49851 2.19323 1.97581 2.12989 1.89005
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 54 238.7 886.2 127 -17.6
Other Operating Expenses, Total 3454 2914.1 2800.2 3020.7 2898.7
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 13650 15468 16060 13008 11370.2
Έσοδα 13650 15468 16060 13008 11370.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11062 12856 13452 10624 9191.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 2588 2612 2608 2384 2178.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11885 13756 14296 11342 9966.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 62 55 62 62 54.2
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -129 -111 -107 -117 -136.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3 30 5 16 117
Other Operating Expenses, Total 887 926 884 757 739.9
Λειτουργικά Έσοδα 1765 1712 1764 1666 1403.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -295 -297 -301 -313 -320.6
Άλλο, Καθαρό 10 -5 -6 -3 -5.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1480 1410 1457 1350 1077.3
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1452 1392 1440 1331 1064.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας -32 -31 -28 -34 -35.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1420 1361 1412 1297 1029.3
Καθαρά Κέρδη 1420 1361 1412 1297 1029.3
Total Adjustments to Net Income -12 -12 -13 -12 -8.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1408 1349 1399 1285 1020.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1408 1349 1399 1285 1020.4
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1408 1349 1399 1285 1020.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2196 2199 2201 2199 2200.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.64117 0.61346 0.63562 0.58436 0.46375
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.475 0.475 0.465 0.465 0.45
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.64251 0.62693 0.63787 0.59153 0.5163
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13269.4 9909.4 7862.9 6060.7 6506.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2819.4 1059.9 334.7 344.8 5.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 2819.4 1059.9 334.7 344.8 5.1
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7002.8 4898.4 4893.7 3675.9 4360.2
Accounts Receivable - Trade, Net 7002.8 4898.4 4893.7 3675.9 4360.2
Total Inventory 2681 3303.5 2091.4 1522.1 1609.8
Prepaid Expenses 384.4 320.8 340.6 298.2 312.7
Other Current Assets, Total 381.8 326.8 202.5 219.7 218.6
Total Assets 67525.6 64106.7 61733.2 56969.8 54418.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 42433.3 42244.8 41813.6 38737.6 35620.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 59516.3 57829.5 55495.2 50897.2 46545.2
Accumulated Depreciation, Total -17083 -15584.7 -13681.6 -12159.6 -10924.8
Goodwill, Net 5448.9 5448.9 5745.2 5745.2 5745.2
Intangibles, Net 3150.6 3309.1 3449 3608.4 3690.3
Long Term Investments 2428.4 2429.2 2600.2 2615.1 2659.4
Other Long Term Assets, Total 795 765.3 262.3 202.8 196.4
Total Current Liabilities 11624.5 8988 9129.7 7167.5 9295.1
Accounts Payable 798.6 854.1 1166.8 1243 929
Accrued Expenses 8582.3 5878.8 5387.8 3871.4 4924.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 1755.7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1399.8 1325 1981.9 1500.1 1099.3
Other Current Liabilities, Total 843.8 930.1 593.2 553 586.8
Total Liabilities 42147.4 39753.3 36969.2 33116.3 31870.9
Total Long Term Debt 28135.3 28540.7 25643.2 24678.1 21713.7
Long Term Debt 28135.3 28540.7 25643.2 24678.1 21713.7
Deferred Income Tax 518 464.7 100.4 80.4 58.5
Minority Interest 1109.6 1073.3 1063.5 438.7 225.2
Other Liabilities, Total 760 686.6 1032.4 751.6 578.4
Total Equity 25378.2 24353.4 24764 23853.5 22547.2
Common Stock 26340.3 25766.6 24692.6 23802.6 22718.9
Other Equity, Total 285.9 -165.2 71.4 50.9 -171.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 67525.6 64106.7 61733.2 56969.8 54418.1
Total Common Shares Outstanding 2176.38 2182.31 2189.23 2184.87 2161.09
Redeemable Preferred Stock 49.3 49.3
Treasury Stock - Common -1297.3 -1297.3
Total Preferred Shares Outstanding 0.05041 0.05014
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12978 13269.4 12828.4 10311.2 10584.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 231 2819.4 2213.5 404.5 229.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 231 2819.4 2213.5 404.5 229.4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9074 7002.8 6287.4 5397 5853.4
Accounts Receivable - Trade, Net 9074 7002.8 6287.4 5397 5853.4
Total Inventory 2652 2681 3095.9 3346.8 3703.3
Prepaid Expenses 356 384.4 392.1 404.1 370
Other Current Assets, Total 665 381.8 839.5 758.8 428
Total Assets 70319 67525.6 67319.9 64805.1 64983.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 44401 42433.3 42606.7 42551.4 42427
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 61905 59516.3 59199.8 58742.9 58232.9
Accumulated Depreciation, Total -17504 -17083 -16593.1 -16191.5 -15805.9
Goodwill, Net 5608 5448.9 5448.9 5448.9 5448.9
Intangibles, Net 4101 3150.6 3190 3229.7 3259.8
Long Term Investments 2426 2428.4 2433.4 2442.7 2449.8
Other Long Term Assets, Total 805 795 812.5 821.2 813.9
Total Current Liabilities 15374 11624.5 11870.7 10528.6 10538.9
Accounts Payable 930 798.6 832.8 950.4 915.8
Accrued Expenses 10849 8582.3 8257.8 7157.3 7304.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2629 1399.8 1399.3 1398.9 1513.4
Other Current Liabilities, Total 966 843.8 1380.8 1022 805.4
Total Liabilities 44717 42147.4 42349.4 39983 39941.9
Total Long Term Debt 26889 28135.3 28132.8 27148.6 27145.9
Long Term Debt 26889 28135.3 28132.8 27148.6 27145.9
Deferred Income Tax 549 518 511.3 502.3 482.8
Minority Interest 1104 1109.6 1063.4 1074 1077.9
Other Liabilities, Total 801 760 771.2 729.5 696.4
Total Equity 25602 25378.2 24970.5 24822.1 25041.6
Redeemable Preferred Stock 49 49.3 49.3 49.3 49.3
Common Stock 26610 26340.3 26390.3 26268.8 26108.6
Treasury Stock - Common -1297 -1297.3 -1297.3 -1297.3 -1297.3
Other Equity, Total 240 285.9 -171.8 -198.7 181
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 70319 67525.6 67319.9 64805.1 64983.5
Total Common Shares Outstanding 2180.45 2176.38 2182.13 2185.38 2185.18
Total Preferred Shares Outstanding 0.05041 0.05041 0.05041 0.05041 0.05041
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4755.3 3885.7 4687.1 4238.5 2855.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8512.5 5891.5 6520.5 6126.3 4666.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1723.5 2071.9 1949.3 1791.6 1644
Deferred Taxes 39.8 -147.6 20 21.4 6.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία -305 422.1 -246.3 -423.7 -299.8
Cash Taxes Paid 18.1 25.1 23.6 15.5 20.9
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1230.7 1201.3 1080.3 1017.9 912.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1909.5 -340.6 110.4 498.5 460.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2134.6 -3120.7 -4575.5 -4281.6 -3286.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2223.2 -3287.9 -4531.7 -4223.2 -3101.8
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 88.6 167.2 -43.8 -58.4 -184.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4571.3 -2022.7 -1945.1 -1504.9 -1727.5
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -93.7 -242.4 437.5 82.8 -86.7
Total Cash Dividends Paid -3930.4 -3891 -3839.8 -3726.9 -3569.9
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -213.9 -154.8 1.1 507.6 1073.4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -333.3 2265.5 1456.1 1631.6 855.7
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1806.6 748.1 -0.1 339.8 -347.3
Amortization 389.4
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1331 4755.3 3690.7 2508.6 1362.6
Cash From Operating Activities 2145 8512.5 6387.3 4017 2023.1
Cash From Operating Activities 440 1723.5 1281 851.5 425.4
Amortization 99 389.4 293.7 196.9 97
Deferred Taxes 9 39.8 33.1 24.1 4.6
Non-Cash Items -34 -305 -363.7 -224.7 -76.1
Cash Taxes Paid 14 18.1 17 -17.1 -4.5
Cash Interest Paid 540 1230.7 1143.5 624 541.1
Changes in Working Capital 300 1909.5 1452.5 660.6 209.6
Cash From Investing Activities -3532 -2134.6 -1721.5 -1228.7 -657
Capital Expenditures -349 -2223.2 -1805.7 -1301.2 -679
Other Investing Cash Flow Items, Total -3183 88.6 84.2 72.5 22
Cash From Financing Activities -1125 -4571.3 -3465.8 -3335.4 -2189.8
Financing Cash Flow Items -93 -93.7 -95.2 -31.5 15.8
Total Cash Dividends Paid -1012 -3930.4 -2948.5 -1965 -981.7
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -213.9 -88.8 -13.9 -13.9
Issuance (Retirement) of Debt, Net -20 -333.3 -333.3 -1325 -1210
Net Change in Cash -2512 1806.6 1200 -547.1 -823.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Williams (Randa Duncan) Individual Investor 32.3664 702611523 224405 2023-02-16 LOW
Marquard & Bahls AG Investment Advisor 1.702 36947247 0 2022-12-31 LOW
Alps Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2893 27987437 2510567 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0168 22072234 -1108297 2022-12-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8612 18694595 -319762 2022-12-31 LOW
Harvest Fund Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8158 17710484 -12373813 2022-12-31 LOW
Fayez Sarofim & Co. Investment Advisor 0.7355 15965478 -3050 2022-12-31 LOW
Energy Income Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7258 15756090 1054389 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6986 15165195 1146735 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6185 13427382 713070 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.5805 12600976 993956 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.5787 12562698 214832 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5711 12397184 297738 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.5699 12371209 -171042 2022-12-31 LOW
CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5438 11804615 -338803 2022-12-31 LOW
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5007 10868935 -295997 2022-12-31 LOW
Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 0.4978 10806963 72673 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.4678 10155130 -1380396 2022-12-31 LOW
Ensign Peak Advisors, Inc. Foundation 0.4262 9252060 0 2022-12-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.4089 8877116 1858692 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Enterprise Products Company profile

Σχετικά με την Enterprise Products Partners

Η Enterprise Products Partners L.P. είναι πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών midstream σε παραγωγούς και καταναλωτές φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), αργού πετρελαίου, πετροχημικών και διυλισμένων προϊόντων στη Βόρεια Αμερική. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν αγωγούς και υπηρεσίες NGL, αγωγούς και υπηρεσίες αργού πετρελαίου, αγωγούς και υπηρεσίες φυσικού αερίου και υπηρεσίες πετροχημικών και διυλισμένων προϊόντων. Ο τομέας NGL Pipelines & Services περιλαμβάνει την επεξεργασία φυσικού αερίου και τις σχετικές δραστηριότητες εμπορίας NGL, τους αγωγούς NGL, τις εγκαταστάσεις κλασματοποίησης NGL, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης NGL και συναφών προϊόντων και τους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς NGL. Ο τομέας Crude Oil Pipelines & Services περιλαμβάνει τους αγωγούς αργού πετρελαίου, τους αποθηκευτικούς και θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς αργού πετρελαίου και τις συναφείς δραστηριότητες εμπορίας αργού πετρελαίου. Ο τομέας Natural Gas Pipelines & Services περιλαμβάνει τα συστήματα αγωγών φυσικού αερίου. Ο τομέας Petrochemical & Refined Products Services περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής προπυλενίου και τις δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς.

Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

1100 Louisiana 10Th Floor
77002

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,969.52 Price
+0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,906.80 Price
+0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.55 Price
-0.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00470

BTC/USD

28,688.80 Price
+1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου