Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Enphase Energy, Inc. - ENPH CFD

195.51
0.19%
0.54
Χαμηλό: 191.7
Υψηλό: 198.65
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.54
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 195.88
Άνοιγμα* 198.65
Μεταβολή 1 έτους* 2.67%
Εύρος ημέρας* 191.7 - 198.65
Εύρος 52 εβδ. 128.67-339.92
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.43M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 87.84M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 26.64B
Αναλογία P/E 71.58
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 136.44M
Έσοδα 2.33B
EPS 2.74
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 195.88 -6.89 -3.40% 202.77 203.09 192.04
Mar 23, 2023 204.33 -2.02 -0.98% 206.35 214.54 201.55
Mar 22, 2023 201.81 -6.35 -3.05% 208.16 211.01 201.75
Mar 21, 2023 207.34 10.76 5.47% 196.58 209.14 194.95
Mar 20, 2023 192.25 3.72 1.97% 188.53 196.56 184.92
Mar 17, 2023 183.33 -16.34 -8.18% 199.67 199.97 181.33
Mar 16, 2023 200.82 -2.67 -1.31% 203.49 204.68 197.97
Mar 15, 2023 205.55 -2.62 -1.26% 208.17 211.70 198.40
Mar 14, 2023 212.97 -3.11 -1.44% 216.08 221.16 208.93
Mar 13, 2023 211.30 3.24 1.56% 208.06 215.28 202.87
Mar 10, 2023 209.93 -6.93 -3.20% 216.86 221.13 207.27
Mar 9, 2023 215.66 -2.41 -1.11% 218.07 224.08 214.43
Mar 8, 2023 218.11 -4.34 -1.95% 222.45 222.87 213.52
Mar 7, 2023 224.08 -0.54 -0.24% 224.62 227.30 219.14
Mar 6, 2023 225.11 7.71 3.55% 217.40 230.18 217.36
Mar 3, 2023 216.91 3.95 1.85% 212.96 218.92 210.17
Mar 2, 2023 211.18 2.04 0.98% 209.14 212.12 206.94
Mar 1, 2023 212.68 1.33 0.63% 211.35 216.15 209.86
Feb 28, 2023 210.28 1.03 0.49% 209.25 213.27 206.87
Feb 27, 2023 210.52 7.57 3.73% 202.95 213.02 202.87

Enphase Energy, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2330.85 1382.05 774.425 624.333 316.159
Έσοδα 2330.85 1382.05 774.425 624.333 316.159
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1356.26 827.627 428.444 403.088 221.714
Ακαθάριστο Εισόδημα 974.595 554.422 345.981 221.245 94.445
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1882.59 1222.71 587.986 521.604 314.563
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 339.311 233.064 103.621 75.536 56.133
Έρευνα & Ανάπτυξη 168.846 105.526 55.921 40.381 32.587
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.384 56.497 0 2.599 4.129
Λειτουργικά Έσοδα 448.261 159.335 186.439 102.729 1.596
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.953 -44.457 -63.193 -7.178 -9.635
Άλλο, Καθαρό -1.166 6.05 -3.836 -5.437 -2.19
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 452.048 120.928 119.41 90.114 -10.229
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Καθαρά Κέρδη 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 144.39 142.878 141.918 131.644 99.619
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.752 1.01799 0.94417 1.22412 -0.11671
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.76652 1.27502 0.94417 1.23695 -0.08977
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Depreciation / Amortization 15.793
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 724.652 634.713 530.196 441.292 412.719
Έσοδα 724.652 634.713 530.196 441.292 412.719
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 413.951 366.797 311.191 264.319 249.405
Ακαθάριστο Εισόδημα 310.701 267.916 219.005 176.973 163.314
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 567.692 499.272 436.16 379.468 355.139
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 98.021 83.742 81.761 75.787 74.03
Έρευνα & Ανάπτυξη 49.683 44.188 39.256 35.719 31.589
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.79 0.594 0 0 0.115
Λειτουργικά Έσοδα 156.96 135.441 94.036 61.824 57.58
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 6.786 1.944 -0.385 -3.392 -12.275
Άλλο, Καθαρό 4.432 -3.13 -1.443 -1.025 5.236
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 168.178 134.255 92.208 57.407 50.541
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Καθαρά Κέρδη 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.386 145.962 143.725 144.617 142.239
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.05755 0.78659 0.53558 0.35833 0.36974
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.06881 0.79007 0.53558 0.35833 0.37026
Depreciation / Amortization 4.247 3.951 3.952 3.643
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1462.46 933.064 499.657 222.302 130.446
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1016.65 679.379 251.409 106.237 29.144
Μετρητά & Ισοδύναμα 119.316 679.379 251.409 106.237 29.144
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 333.626 182.165 145.413 78.938 65.346
Accounts Receivable - Trade, Net 333.626 182.165 145.413 78.938 65.346
Total Inventory 74.4 41.764 32.056 16.267 25.999
Prepaid Expenses 37.784 29.756 26.079 20.86 9.957
Total Assets 2079.26 1200.1 713.223 339.937 169.147
Property/Plant/Equipment, Total - Net 96.587 60.668 39.053 20.998 26.483
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 173.953 122.37 91.148 72.895 70.921
Accumulated Depreciation, Total -77.366 -61.702 -52.095 -51.897 -44.438
Goodwill, Net 181.254 24.783 24.783 24.783 3.664
Intangibles, Net 97.758 28.808 30.579 35.306 0.515
Other Long Term Assets, Total 241.196 152.779 119.151 36.548 8.039
Total Current Liabilities 439.796 534.043 199.311 147.161 91.741
Accounts Payable 113.767 72.609 57.474 48.794 28.747
Accrued Expenses 157.912 76.542 47.092 29.01 22.447
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 86.052 325.967 2.884 28.155 17.429
Other Current Liabilities, Total 82.065 58.925 91.861 41.202 23.118
Total Liabilities 1649.09 716.109 441.011 332.161 178.273
Total Long Term Debt 951.594 4.898 102.659 81.628 32.322
Long Term Debt 951.594 4.898 102.659 81.628 32.322
Other Liabilities, Total 257.698 177.168 139.041 103.372 54.21
Total Equity 430.168 483.993 272.212 7.776 -9.126
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 837.924 534.744 458.315 353.335 287.256
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -405.737 -51.186 -185.181 -346.302 -295.727
Other Equity, Total -2.02 0.434 -0.923 0.742 -0.656
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2079.26 1200.1 713.223 339.937 169.147
Total Common Shares Outstanding 133.894 128.962 123.109 107.035 85.914
Total Preferred Shares Outstanding
Other Current Assets, Total 0 44.7
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 897.335
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1558.78 1462.46 1768.08 1665.92 1791.36
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1063.47 1016.65 1394.12 1312.26 1489.01
Μετρητά & Ισοδύναμα 251.85 119.316 885.546 1312.26 1489.01
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 383.179 333.626 273.012 281.154 236.09
Accounts Receivable - Trade, Net 383.179 333.626 273.012 281.154 236.09
Total Inventory 96.436 74.4 65.405 37.756 34.876
Prepaid Expenses 15.697 37.784 35.541 34.748 31.386
Total Assets 2263.28 2079.26 2230.16 2100.66 2194.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 104.515 96.587 88.63 78.904 70.336
Goodwill, Net 195.637 181.254 61.038 61.321 61.038
Intangibles, Net 103.173 97.758 43.146 45.409 47.917
Other Long Term Assets, Total 228.031 241.196 269.269 249.103 223.546
Total Current Liabilities 453.756 439.796 393.455 356.593 344.473
Accounts Payable 104.738 113.767 92.213 82.141 81.524
Accrued Expenses 169.146 157.912 131.765 119.234 115.172
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 87.219 86.052 86.039 85.125 84.356
Other Current Liabilities, Total 92.653 82.065 83.438 70.093 63.421
Total Liabilities 1932.3 1649.09 1582.35 1516.26 1461.36
Total Long Term Debt 1196.95 951.594 940.244 929.015 917.873
Long Term Debt 1196.95 951.594 940.244 929.015 917.873
Other Liabilities, Total 281.589 257.698 248.65 230.649 199.012
Total Equity 330.982 430.168 647.815 584.399 732.841
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 666.511 837.924 806.294 762.611 751.688
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -328.206 -405.737 -158.328 -180.137 -19.488
Other Equity, Total -7.324 -2.02 -0.152 1.924 0.64
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2263.28 2079.26 2230.16 2100.66 2194.2
Total Common Shares Outstanding 134.959 133.894 134.848 128.962 135.691
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 811.621 897.335 508.577
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 173.953
Accumulated Depreciation, Total -77.366
Note Receivable - Long Term 73.138
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 145.449 133.995 161.148 -11.627 -45.192
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 352.028 216.334 139.067 16.132 -28.442
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 32.439 18.103 14.119 9.667 9.004
Deferred Taxes -31.241 -17.117 -73.375 0.123 -1.394
Μη Χρηματικά Στοιχεία 190.318 106.006 35.75 16.445 10.557
Cash Taxes Paid 4.823 3.452 1.755 0.775 0.909
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.733 1.875 2.689 6.343 5.816
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 15.063 -24.653 1.425 1.524 -1.417
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1219.55 -25.568 -14.788 -19.151 -4.121
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -52.508 -20.558 -14.788 -4.151 -4.121
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1167.04 -5.01 0 -15 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 309.411 191.678 65.85 80.614 43.297
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -94.571 -85.834 -20.693 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -492.516 8.395 4.985 22.566 26.955
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 896.498 269.117 81.558 58.048 16.342
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.955 0.826 -0.257 -0.502 0.646
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -560.063 383.27 189.872 77.093 11.38
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 51.821 145.449 92.858 71.049 31.698
Cash From Operating Activities 102.443 352.028 254.855 141.501 75.841
Cash From Operating Activities 15.558 32.439 21.467 13.154 5.558
Deferred Taxes 3.165 -31.241 -28.79 -30.127 -35.367
Non-Cash Items 51.039 190.318 147.097 88.318 61.367
Changes in Working Capital -19.14 15.063 22.223 -0.893 12.585
Cash From Investing Activities 39.735 -1219.55 -663.029 -126.607 -90.179
Capital Expenditures -12.375 -52.508 -39.3 -26.368 -9.94
Other Investing Cash Flow Items, Total 52.11 -1167.04 -623.729 -100.239 -80.239
Cash From Financing Activities -8.94 309.411 615.643 618.914 824.671
Financing Cash Flow Items -9.344 -94.571 -85.746 -82.433 -74.62
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.404 -492.516 -196.316 -196.358 0.214
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 896.498 897.705 897.705 899.077
Foreign Exchange Effects -0.704 -1.955 -1.302 -0.926 -0.702
Net Change in Cash 132.534 -560.063 206.167 632.882 809.631
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.4941 15623202 296598 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.4063 8707650 -48644 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8108 5179783 -68523 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.6823 3645903 806890 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.094 2846187 75001 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.9236 2614682 -501705 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.5406 2094090 -176693 2022-12-31 HIGH
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3014 1768923 9130 2023-02-28 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.2093 1643785 -368764 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0194 1385629 329687 2022-12-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9564 1300019 409697 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9031 1227469 200754 2022-12-31 LOW
Kothandaraman (Badrinarayanan) Individual Investor 0.8724 1185760 26400 2023-03-08 LOW
Coatue Management, L.L.C. Hedge Fund 0.8382 1139372 -61747 2022-12-31 HIGH
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8347 1134596 -348864 2022-12-31 HIGH
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7772 1056343 705653 2022-12-31 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7566 1028464 -1046207 2022-12-31 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7531 1023633 442009 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6976 948175 6158 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.6885 935861 123028 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Enphase Energy, Inc. Company profile

Σχετικά με την Enphase Energy, Inc.

Η Enphase Energy, Inc. είναι μια εταιρεία ενεργειακής τεχνολογίας. Η εταιρεία είναι προμηθευτής ηλιακών συστημάτων και μπαταριών που βασίζονται σε μικρομετατροπείς και επιτρέπουν στους ανθρώπους να αξιοποιούν τον ήλιο για να παράγουν, να χρησιμοποιούν, να εξοικονομούν και να πωλούν τη δική τους ενέργεια και να τα ελέγχουν όλα αυτά με μια έξυπνη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Ο βασισμένος σε ημιαγωγούς μικρομετατροπέας της μετατρέπει την ενέργεια σε επίπεδο μεμονωμένης ηλιακής μονάδας και, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες δικτύωσης και λογισμικού που παρέχει προηγμένη παρακολούθηση και έλεγχο της ενέργειας. Η πλατφόρμα Enphase Home Energy Solution with IQ της εταιρείας, η οποία είναι μια ολοκληρωμένη προσφορά ηλιακής ενέργειας, αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, χρησιμοποιεί μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα για τη διαχείριση ολόκληρης της λύσης, επιτρέποντας την ταχεία θέση σε λειτουργία με το Installer Toolkit, την παρακολούθηση της κατανάλωσης με την πύλη επικοινωνίας Envoy Communications Gateway with IQ Combiner+, το Enphase Enlighten και την μπαταρία Enphase AC Battery. Οι ιδιοκτήτες του συστήματος μπορούν να χρησιμοποιούν το Enphase Enlighten για να παρακολουθούν την ηλιακή παραγωγή, την αποθήκευση ενέργειας και την κατανάλωση του σπιτιού τους από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Web.

Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

47281 Bayside Parkway
94538

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.47 Price
+5.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00436

BTC/USD

27,056.05 Price
-2.780% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,957.73 Price
-1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,695.00 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου