Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Enel SPA - ENEL CFD

  6.395
  0.54%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.035
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.00014 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.00014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Italy
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Enel SpA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.43
  Άνοιγμα* 6.415
  Μεταβολή 1 έτους* 25.17%
  Εύρος ημέρας* 6.39 - 6.415
  Εύρος 52 εβδ. 4.88-6.52
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.92M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 521.60M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 64.98B
  Αναλογία P/E 11.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.16B
  Έσοδα 98.60B
  EPS 0.56
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.49351
  Beta 0.80
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 27, 2023 6.430 0.010 0.16% 6.420 6.460 6.360
  Nov 24, 2023 6.400 0.005 0.08% 6.395 6.410 6.360
  Nov 23, 2023 6.385 0.020 0.31% 6.365 6.400 6.340
  Nov 22, 2023 6.365 -0.025 -0.39% 6.390 6.425 6.305
  Nov 21, 2023 6.405 -0.070 -1.08% 6.475 6.500 6.405
  Nov 20, 2023 6.470 0.070 1.09% 6.400 6.480 6.390
  Nov 17, 2023 6.390 0.075 1.19% 6.315 6.430 6.310
  Nov 16, 2023 6.275 0.050 0.80% 6.225 6.310 6.220
  Nov 15, 2023 6.235 -0.015 -0.24% 6.250 6.295 6.210
  Nov 14, 2023 6.260 0.080 1.29% 6.180 6.280 6.170
  Nov 13, 2023 6.170 0.060 0.98% 6.110 6.180 6.090
  Nov 10, 2023 6.100 -0.010 -0.16% 6.110 6.135 6.045
  Nov 9, 2023 6.155 0.050 0.82% 6.105 6.170 6.085
  Nov 8, 2023 6.070 -0.100 -1.62% 6.170 6.175 6.050
  Nov 7, 2023 6.105 -0.005 -0.08% 6.110 6.180 6.090
  Nov 6, 2023 6.125 -0.020 -0.33% 6.145 6.170 6.100
  Nov 3, 2023 6.140 0.045 0.74% 6.095 6.200 6.095
  Nov 2, 2023 6.100 0.030 0.49% 6.070 6.130 6.065
  Nov 1, 2023 6.030 0.070 1.17% 5.960 6.050 5.920
  Oct 31, 2023 5.960 0.050 0.85% 5.910 6.000 5.890

  Enel SPA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 135653 81900 63642 77366 73037
  Έσοδα 89486 61002 48784 54426 54356
  Other Revenue, Total 46167 20898 14858 22940 18681
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 96014 46702 25294 33510 35000
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 124460 74349 55187 70488 63137
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23543 23514 22791 22248 24083
  Depreciation / Amortization 6084 5589 5341 5747 5207
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2363 -2520 101 736 -525
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -413 1150 1818 3604 -146
  Other Operating Expenses, Total 1595 -86 -158 4643 -482
  Λειτουργικά Έσοδα 11193 7551 8455 6878 9900
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2450 -1437 -2429 -2403 -1879
  Άλλο, Καθαρό -2 -736 -563 -163 180
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8741 5378 5463 4312 8201
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5218 3758 3622 3476 6350
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1238 -668 -1012 -1302 -1561
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3980 3090 2610 2174 4789
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2298 99
  Καθαρά Κέρδη 1682 3189 2610 2174 4789
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3980 3090 2610 2174 4789
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1682 3189 2610 2174 4789
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1682 3189 2610 2174 4789
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10160.5 10162.6 10164.6 10166.3 10166.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.39171 0.30406 0.25677 0.21384 0.47105
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.38 0.358 0.328 0.28
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42085 0.69495 0.56184 0.49208 0.45993
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 46130 26414 135653 42013 64574
  Έσοδα 36321 20016 89486 27851 41790
  Other Revenue, Total 9809 6398 46167 14162 22784
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22994 12182 96014 25407 46389
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40005 23463 124460 40394 60051
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10301 4932 23543 3573 10969
  Depreciation / Amortization 3062 1525 7447 2168 3059
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1584 640 -2365 -694 -1409
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -116 289 -1940 1056 -257
  Other Operating Expenses, Total 2180 1771 1761 1923 1300
  Λειτουργικά Έσοδα 6125 2951 11193 1619 4523
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1347 -920 -2450 -971 -1040
  Άλλο, Καθαρό -247 67 -2 261 107
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4531 2098 8741 909 3590
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3012 1394 5218 339 2583
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -570 -411 -1238 -273 -259
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2442 983 3980 66 2324
  Καθαρά Κέρδη 2513 1034 1682 66 1692
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2442 983 3980 66 2324
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2513 1034 1682 66 1692
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2513 1034 1682 66 1692
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10159.5 10159.5 10160.5 10160.3 10161.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24037 0.09676 0.39171 0.0065 0.2287
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.4 0 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21642 0.14025 0.33114 0.13656 0.21709
  Fuel Expense 2124 6961
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 71 51 -2298 -632
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 66063 65132 33137 36703 35887
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24794 17503 11019 13334 11790
  Μετρητά 8968 8118 5699 7910 5531
  Μετρητά & Ισοδύναμα 35 8 42 87 328
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15791 9377 5278 5337 5931
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20989 21196 15767 16299 16918
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16711 16197 12222 13249 13722
  Συνολικό Απόθεμα 4853 3109 2401 2531 2818
  Προπληρωθέντα Εξοδα 597 533 479 474 447
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14830 22791 3471 4065 3914
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 219618 206940 163453 171426 165424
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 88521 84572 78718 79809 76631
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 198148 193322 184654 184301 178315
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -109627 -108750 -105936 -104492 -101684
  Υπεραξία, Καθαρό 13742 13821 13779 14241 14273
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17520 18070 17668 19089 19014
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9686 6449 6079 7753 7984
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 508 530 304 487 346
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23578 18366 13768 13344 11289
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 72298 75758 40979 40488 40348
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17641 16959 12859 12960 13387
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1151 1610 1526 1687 1797
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 18392 13306 6345 3917 3616
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2835 4031 3168 3409 3367
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 32279 39852 17081 18515 18181
  Σύνολο Οφειλών 190961 177287 135128 141049 133704
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 68191 54500 49519 54174 48983
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 68191 54500 49519 54174 48983
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9542 9259 7797 8314 8650
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 13425 12689 14032 16561 16132
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 27505 25081 22801 21512 19591
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28657 29653 28325 30377 31720
  Κοινή Μετοχή 10167 10167 10167 10167 10167
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7496 7496 7476 7487 7489
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 21650 23783 21086 19326 20098
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -10609 -11757 -10401 -6602 -6034
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 219618 206940 163453 171426 165424
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10159.5 10161.8 10163.4 10165.1 10166.7
  Treasury Stock - Common -47 -36 -3 -1
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 43056 48427 57347 66063 97872
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16335 13832 20506 24794 63370
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3756 6104 10388 11041 6484
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12579 7728 10118 13753 56886
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 22184 16925 32717 17272 28908
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 15782 15897 4429 16711 21073
  Συνολικό Απόθεμα 4537 4430 4124 4853 5594
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 200457 205109 211613 219618 266345
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 107647 88730 104177 88521 110368
  Υπεραξία, Καθαρό 13196 13197 13188 13742 14219
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9918 10025 9612 9686 18238
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 6663 401 6785 508 7368
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19977 26799 20504 23578 18280
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 56343 56507 60541 72298 104900
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11201 11327 15166 17641 18527
  Δεδουλευμένα Έξοδα 679 699 623
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 13116 0 18392 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 16428 248 15444 2835 27252
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 28035 31816 29232 33430 58498
  Σύνολο Οφειλών 166053 173030 179421 190961 235999
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 60941 66144 67803 68191 68693
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 60941 63761 67803 68191 68693
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 14144 13791 14012 13425 12379
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 34625 27485 37065 27505 50027
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34404 32079 32192 28657 30346
  Κοινή Μετοχή 10167 10167 10167 10167 10167
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7496 7496 7496 7496 7496
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 25116 23389 23830 21650 23614
  Treasury Stock - Common -38 -47 -47 -47 -47
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -8337 -8926 -9254 -10609 -10884
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 200457 205109 211613 219618 266345
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10159.5 10159.5 10159.5 10159.5 10161.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13240 19144
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17530 17520
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9103 9542
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2383
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2920 3857 5463 4312 8201
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8674 9915 11508 11251 11075
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8809 8691 7163 9682 5355
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6307 4715 4378 3624 2724
  Cash Taxes Paid 1934 1846 1575 1850 1721
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5016 4277 3690 4235 4342
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9362 -7348 -5496 -6367 -5205
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13626 -10875 -10117 -9115 -9661
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13242 -12201 -9548 -9259 -8259
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -384 1326 -569 144 -1402
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7369 3931 -3972 306 -1636
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -136 1001 -479 530 -1402
  Total Cash Dividends Paid -4901 -4970 -4742 -3957 -3444
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 12420 7913 1262 3743 3210
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 136 17 -497 -76 -185
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2553 2988 -3078 2366 -407
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -14 -13 -13 -10
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1445 2920 3853 2944 2311
  Cash From Operating Activities 3417 8674 907 664 -707
  Cash From Operating Activities 1781 8809 6026 3676 1479
  Non-Cash Items 1842 6307 1367 2 585
  Changes in Working Capital -1651 -9362 -10339 -5958 -5082
  Cash From Investing Activities -2804 -13626 -10455 -6835 -3625
  Capital Expenditures -3018 -13242 -9356 -5356 -2550
  Other Investing Cash Flow Items, Total 214 -384 -1099 -1479 -1075
  Cash From Financing Activities -1157 7369 7018 3741 1657
  Financing Cash Flow Items 1018 -136 -67 -28 -15
  Total Cash Dividends Paid -2074 -4901 -4706 -2384 -2090
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -101 12420 11805 6156 3762
  Foreign Exchange Effects 57 136 289 242 201
  Net Change in Cash -487 2553 -2241 -2188 -2474
  Cash Taxes Paid 1934 1213
  Cash Interest Paid 5016 3542
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -14 -14 -3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Italian Government Government Agency 23.585 2397811465 0 2023-10-22 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.022 510570667 0 2023-10-22 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2535 229108530 271442 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1643 220041800 18681667 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9954 101200930 527023 2023-08-31 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.8301 84389115 -7399 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7621 77476948 -426313 2023-09-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 0.6545 66541696 -121798 2023-09-30 LOW
  Thornburg Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6398 65048457 -11398622 2023-08-31 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.5793 58898683 376636 2023-09-30 LOW
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4876 49573944 616060 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.4765 48442603 294348 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4709 47872163 22517 2023-09-30 LOW
  Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.4619 46964865 850880 2023-09-30 LOW
  Causeway Capital Management LLC Investment Advisor 0.392 39851454 -7125982 2023-09-30 MED
  Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3206 32597073 1295344 2023-09-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3203 32566217 -442334 2023-09-30 LOW
  ClearBridge Investments Limited Investment Advisor 0.2968 30175015 -46836 2023-09-30 MED
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.279 28364538 1187983 2023-09-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2507 25487103 -42295 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Enel Company profile

  Σχετικά με την Enel SPA

  Η Enel SpA είναι μια πολυεθνική εταιρεία ενέργειας με έδρα την Ιταλία και ένας ολοκληρωμένος φορέας εκμετάλλευσης στις παγκόσμιες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και είναι παρούσα σε περισσότερες από 30 χώρες, παράγοντας ενέργεια με πάνω από 86 γιγαβάτ (GW) εγκατεστημένης ισχύος. Η Enel διανέμει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός δικτύου άνω των 2,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, προμηθεύοντας 74 εκατομμύρια επιχειρηματικούς και οικιακούς τελικούς χρήστες παγκοσμίως. Ο βραχίονας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Enel, η Enel Green Power, παρέχει ενέργεια με περισσότερα από 46 GW αιολικών, ηλιακών, γεωθερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένων στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία. Η Enel X είναι η παγκόσμια επιχειρηματική γραμμή της Enel που επικεντρώνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διανομής και των μπαταριών, του έξυπνου φωτισμού και της ενέργειας και της ηλεκτρικής κινητικότητας.

  Industry: Electric Utilities (NEC)

  Viale Regina Margherita, 137
  ROMA
  ROMA 00198
  IT

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0211%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0008%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου