Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Electro Optic Systems - EOSau CFD

  1.793
  3.76%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:02 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:02 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.009
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.863
  Άνοιγμα* 1.868
  Μεταβολή 1 έτους* 246.57%
  Εύρος ημέρας* 1.738 - 1.868
  Εύρος 52 εβδ. 0.43-3.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 452.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 101.89M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 150.91M
  Έσοδα 168.29M
  EPS -0.72
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.16
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.773 -0.040 -2.21% 1.813 1.828 1.743
  Feb 29, 2024 1.808 -0.010 -0.55% 1.818 1.843 1.738
  Feb 28, 2024 1.823 0.045 2.53% 1.778 1.893 1.763
  Feb 27, 2024 1.773 0.145 8.91% 1.628 1.798 1.598
  Feb 26, 2024 1.628 0.040 2.52% 1.588 1.658 1.583
  Feb 25, 2024 1.593 -0.005 -0.31% 1.598 1.633 1.573
  Feb 23, 2024 1.623 0.015 0.93% 1.608 1.628 1.523
  Feb 22, 2024 1.613 -0.019 -1.16% 1.632 1.688 1.603
  Feb 21, 2024 1.628 0.020 1.24% 1.608 1.628 1.553
  Feb 20, 2024 1.608 -0.075 -4.46% 1.683 1.733 1.603
  Feb 19, 2024 1.688 0.090 5.63% 1.598 1.713 1.593
  Feb 18, 2024 1.598 0.005 0.31% 1.593 1.603 1.538
  Feb 16, 2024 1.598 0.030 1.91% 1.568 1.618 1.538
  Feb 15, 2024 1.568 -0.035 -2.18% 1.603 1.608 1.553
  Feb 14, 2024 1.593 0.150 10.40% 1.443 1.608 1.433
  Feb 13, 2024 1.438 -0.075 -4.96% 1.513 1.548 1.428
  Feb 12, 2024 1.513 -0.100 -6.20% 1.613 1.673 1.458
  Feb 11, 2024 1.618 0.045 2.86% 1.573 1.638 1.518
  Feb 9, 2024 1.468 0.035 2.44% 1.433 1.503 1.388
  Feb 8, 2024 1.438 0.155 12.08% 1.283 1.443 1.268

  Electro Optic Systems Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 137.912 212.331 184.494 165.986 87.1304
  Έσοδα 137.912 212.331 184.494 165.986 87.1304
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 91.397 111.539 115.987 90.0976 43.1991
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.515 100.792 68.5068 75.8879 43.9313
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 200.201 200.528 196.976 144.241 79.7243
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 88.158 76.595 74.6957 48.3552 35.0909
  Depreciation / Amortization 11.059 10.051 9.55761 4.1324 0.63324
  Other Operating Expenses, Total 3.142 2.343 2.50911 1.65585 0.80111
  Λειτουργικά Έσοδα -62.289 11.803 -12.4822 21.7445 7.40606
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.674 8.104 -17.1189 -0.34789 7.67532
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.2999 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.885 15.974 -29.9011 21.3966 15.0814
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -53.607 6.743 -25.2079 17.643 15.0814
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -52.586 7.58 -24.4027 18.0196 15.3022
  Καθαρά Κέρδη -114.54 -13.006 -24.4027 18.0196 15.3022
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -52.586 7.58 -24.4027 18.0196 15.3022
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -114.54 -13.006 -24.4027 18.0196 15.3022
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -114.54 -13.006 -24.4027 18.0196 15.3022
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 146.854 138.877 129.165 93.1629 87.5826
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.35808 0.05458 -0.18893 0.19342 0.17472
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.32956 0.05458 -0.21647 0.19342 0.17472
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.021 0.837 0.80521 0.37667 0.22084
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.445 0 -5.77335
  Άλλο, Καθαρό -6.27 -3.933
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -61.954 -20.586
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 74.298 84.1357 53.776 114.511 97.8202
  Έσοδα 74.298 84.1357 53.776 114.511 97.8202
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 48.323 57.047 34.351 54.8172 56.7218
  Ακαθάριστο Εισόδημα 25.975 27.0887 19.425 59.6937 41.0983
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 96.528 39.4489 87.426 92.9607 107.567
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 41.187 29.6928 44.901 32.5957 44.0363
  Depreciation / Amortization 7.018 4.64562 5.255 4.45184 5.59916
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -51.7808 2.919 0
  Other Operating Expenses, Total -0.15568 1.09606 1.20994
  Λειτουργικά Έσοδα -22.23 44.6868 -33.65 21.5501 -9.74711
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.434 3.16069 2.622 4.98544 3.11856
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.00996 -0.01 0.00892 -0.00892
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -35.471 42.6407 -32.962 24.7874 -8.81338
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.431 45.3386 -26.382 18.4702 -11.7272
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.469 0.51731 0.504 0.4351 0.4019
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -31.962 45.856 -25.878 18.9053 -11.3253
  Καθαρά Κέρδη -31.962 -16.098 -98.442 -1.68069 -11.3253
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -31.962 45.856 -25.878 18.9053 -11.3253
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -31.962 -16.098 -98.442 -1.68069 -11.3253
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -31.962 -16.098 -98.442 -1.68069 -11.3253
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 159.227 154.803 138.905 140.24 137.513
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.20073 0.29622 -0.1863 0.13481 -0.08236
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20073 0.07876 -0.17259 0.13476 -0.08232
  Άλλο, Καθαρό -6.807 -5.21677 -1.924 -1.75707 -2.17593
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -61.954 -72.564 -20.586
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 261.676 284.812 306.721 212.757 106.537
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.681 59.2607 65.9335 77.8818 40.5382
  Μετρητά & Ισοδύναμα 21.681 59.2607 65.9335 77.8818 40.5382
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 147.563 130.573 160.344 66.7931 26.8197
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 134.272 129.235 158.876 65.4258 26.2285
  Συνολικό Απόθεμα 74.841 74.5794 67.3083 53.4912 26.4655
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.591 20.3988 13.1351 14.5905 12.7137
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 417.398 458.092 437.381 305.253 128.869
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 55.469 84.6798 49.2682 22.0226 3.96085
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 93.427 120.856 75.4087 48.1691 24.4895
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -37.958 -36.1765 -26.1605 -26.1465 -20.5287
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 72.108 52.1068 34.4913 28.1256 16.1189
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.326 4.50619 12.2987 10.2344 2.25218
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 104.793 96.8232 70.8135 60.8188 28.6958
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 25.105 18.5882 18.2485 18.3381 11.2775
  Δεδουλευμένα Έξοδα 29.163 29.122 17.9537 24.934 6.01972
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 34.4484 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.291 9.50476 31.1693 14.9335 11.3986
  Σύνολο Οφειλών 181.104 126.755 96.4425 78.1805 32.4258
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 69.95 24.864 17.6659 11.3867 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.563 7.24889 9.30675 6.51347 3.89177
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 236.294 331.337 340.938 227.073 96.4434
  Κοινή Μετοχή 432.248 413.728 413.479 274.312 161.785
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -196.231 -80.5676 -69.3735 -46.1776 -65.3414
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 417.398 458.092 437.381 305.253 128.869
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 171.236 150.914 149.579 113.078 96.1039
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.202 -2.18074 -1.34365 -0.53844 -0.16177
  Υπεραξία, Καθαρό 12.373 14.8783 14.8783 14.8783
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12.446 17.1092 19.7236 17.2357
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 27.234 5.15985 3.44203 2.61322
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 20.507 24.864 17.6659 11.3867
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.277 -1.82337 -3.16739 -1.06121
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 49.443
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 236.749 261.676 236.04 284.812 269.324
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.029 21.681 13.8434 59.2607 51.1179
  Μετρητά & Ισοδύναμα 42.029 21.681 13.8434 59.2607 51.1179
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 105.268 147.563 120.405 130.573 137.954
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 88.136 135.318 119.559 130.377 137.954
  Συνολικό Απόθεμα 72.904 74.841 83.1884 74.5794 68.9206
  Προπληρωθέντα Εξοδα 16.548 17.591 18.6033 20.3988 11.3321
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 398.602 417.398 390.197 458.092 424.457
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 57.319 55.469 59.0848 84.6798 62.3424
  Υπεραξία, Καθαρό 12.373 12.373 12.3734 14.8783 14.8783
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11.648 12.446 13.2444 17.1092 18.4211
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 77.897 72.108 58.1315 52.1068 46.3071
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.616 3.326 11.3232 4.50619 13.1841
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 121.365 104.793 123.232 96.8232 60.4922
  Payable/Accrued 44.247 43.179 62.0928 43.0365 40.631
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 34.833 34.4484 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 48.779 27.234 5.13919 5.15985 4.12204
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 28.339 34.38 21.1675 14.1785 15.7392
  Σύνολο Οφειλών 193.712 181.104 155.363 126.755 93.0901
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 62.894 69.95 25.9882 24.864 23.4256
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 23.162 20.507 25.9882 24.864 23.4256
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.671 -3.202 -2.68444 -2.18074 -1.74555
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 13.124 9.563 8.82631 7.24889 10.9179
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 204.89 236.294 234.834 331.337 331.367
  Κοινή Μετοχή 432.248 432.248 413.728 413.728 413.728
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -227.894 -196.231 -179.329 -80.5676 -79.7524
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.536 0.277 0.43636 -1.82337 -2.60808
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 398.602 417.398 390.197 458.092 424.457
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 171.236 171.236 150.914 150.914 150.914
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 39.732 49.443
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -51.572 0.22145 -109.159 -33.8296 -15.6862
  Cash Receipts 145.889 233.934 107.617 109.149 63.87
  Cash Payments -188.637 -225.251 -204.443 -141.283 -80.31
  Cash Taxes Paid -1.014 -2.62713 -11.9687 -1.88111
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -8.04 -5.86489 -1.03638 -0.38422 -0.0369
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.23 0.03028 0.67159 0.56992 0.79066
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -28.31 -37.7078 -36.9791 -8.63394 -12.1608
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.253 -29.0066 -29.7211 -4.59984 -3.18891
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 45.351 30.5845 135.929 79.5803 58.4427
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14.62 139.167 81.3032 58.4427
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.049 0.22906 -1.73855 0.22679 -0.04734
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -37.58 -6.67284 -11.9483 37.3435 30.5483
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -9.057 -8.70124 -7.25806 -4.0341 -8.97193
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 34.835 31.1476 -3.23867 -1.72292
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.104 -0.5632
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -51.572 -17.0626 0.22145 4.56897 -109.159
  Cash Receipts 145.889 74.4903 233.934 116.982 107.617
  Cash Payments -188.637 -86.1887 -225.251 -109.695 -204.443
  Cash Taxes Paid -1.014 -0.88855 -2.62713 -0.75918 -11.9687
  Cash Interest Paid -8.04 -4.48264 -5.86489 -2.25543 -1.03638
  Changes in Working Capital 0.23 0.00705 0.03028 0.29649 0.67159
  Cash From Investing Activities -28.31 -23.6338 -37.7078 -17.3242 -36.9791
  Capital Expenditures -19.253 -16.0657 -29.0066 -8.97032 -29.7211
  Other Investing Cash Flow Items, Total -9.057 -7.56803 -8.70124 -8.35386 -7.25806
  Cash From Financing Activities 45.351 -2.55874 30.5845 -1.87747 135.929
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 14.62 0 139.167
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 34.835 -2.55874 31.1476 -2.12601 -3.23867
  Foreign Exchange Effects -3.049 -2.16215 0.22906 -0.18294 -1.73855
  Net Change in Cash -37.58 -45.4172 -6.67284 -14.8156 -11.9483
  Financing Cash Flow Items -4.104 0 -0.5632 0.24854
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 9.95 17037983 0 2023-03-13 LOW
  EOS Loan Plan Pty. Ltd. Corporation 7.0133 12009375 0 2023-03-13 LOW
  Archon Capital Management LLC Hedge Fund 5.0393 8629115 8629115 2023-04-13 MED
  Capital Property Corporation Pty. Ltd. Corporation 2.8614 4899738 4899738 2023-03-13 LOW
  N & J Properties Pty Ltd Corporation 1.8657 3194816 -1153714 2023-03-13 LOW
  Technology Transformations Pty Ltd Corporation 1.611 2758662 2758662 2023-03-27
  Ace Property Holdings Pty. Ltd. Corporation 1.494 2558200 2558200 2023-03-13 LOW
  Brazil Farming Pty. Ltd. Corporation 1.0699 1832129 -1000000 2023-03-13 LOW
  Capitol Enterprises Ltd. Corporation 0.9052 1550000 0 2023-03-13 LOW
  A & D Wire Ltd. Corporation 0.851 1457276 0 2023-03-13 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7607 1302663 -7854 2022-12-31 LOW
  Technology Investments Pty. Ltd. Corporation 0.732 1253477 1253477 2023-03-27
  Lucky Dragon Property Pty. Ltd. Corporation 0.632 1082161 1082161 2023-03-13
  Bundarra Trading Company Pty. Ltd. Corporation 0.587 1005173 0 2023-03-13 LOW
  Wright (Trevor) Individual Investor 0.4088 700000 700000 2023-03-13 MED
  Hounsell (Garry Arthur) Individual Investor 0.292 500000 0 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0813 139237 3739 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0714 122198 0 2023-09-30 LOW
  Nicholson (Robert) Individual Investor 0.0701 120000 120000 2023-09-21
  Kaye (Robert George) Individual Investor 0.0657 112555 0 2022-12-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Aerospace & Defense (NEC)

  18 Wormald Street
  Symonston
  AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2609
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0259%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0478%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου