Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Ecopetrol S.A. - EC CFD

  11.54
  0.26%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 20:00

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Ecopetrol SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.48
  Άνοιγμα* 11.36
  Μεταβολή 1 έτους* 2.71%
  Εύρος ημέρας* 11.36 - 11.54
  Εύρος 52 εβδ. 8.59-13.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.92M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 43.07M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.90B
  Αναλογία P/E 4.35
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 41.12B
  Έσοδα 37.82B
  EPS 2.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) 23.983
  Beta 1.33
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 11.48 0.18 1.59% 11.30 11.56 11.26
  Apr 18, 2024 11.30 -0.15 -1.31% 11.45 11.60 11.25
  Apr 17, 2024 11.41 -0.05 -0.44% 11.46 11.68 11.37
  Apr 16, 2024 11.46 0.05 0.44% 11.41 11.54 11.33
  Apr 15, 2024 11.49 -0.27 -2.30% 11.76 11.77 11.46
  Apr 12, 2024 11.67 -0.37 -3.07% 12.04 12.16 11.67
  Apr 11, 2024 12.04 0.11 0.92% 11.93 12.12 11.81
  Apr 10, 2024 11.80 -0.27 -2.24% 12.07 12.26 11.77
  Apr 9, 2024 12.08 0.03 0.25% 12.05 12.26 12.00
  Apr 8, 2024 12.00 -0.18 -1.48% 12.18 12.30 11.97
  Apr 5, 2024 12.12 0.26 2.19% 11.86 12.24 11.86
  Apr 4, 2024 12.10 0.05 0.41% 12.05 12.26 11.77
  Apr 3, 2024 12.85 0.05 0.39% 12.80 12.86 12.62
  Apr 2, 2024 12.67 0.48 3.94% 12.19 12.67 12.19
  Apr 1, 2024 12.07 0.11 0.92% 11.96 12.09 11.76
  Mar 28, 2024 11.80 0.43 3.78% 11.37 11.84 11.37
  Mar 27, 2024 11.29 0.32 2.92% 10.97 11.33 10.92
  Mar 26, 2024 10.94 -0.09 -0.82% 11.03 11.11 10.84
  Mar 25, 2024 10.99 0.14 1.29% 10.85 11.08 10.85
  Mar 22, 2024 10.77 -0.11 -1.01% 10.88 10.91 10.63

  Ecopetrol S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 159474000 91744100 50026600 70846800 67819900
  Έσοδα 159474000 91744100 50026600 70846800 67819900
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 89458100 55581800 37552600 44957500 41169500
  Ακαθάριστο Εισόδημα 70015800 36162300 12473900 25889300 26650400
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 99381300 62183500 43014300 50431600 46108600
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6848440 4975020 4945560 3741870 3084460
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1512270 959562 689087 763452 1387380
  Depreciation / Amortization 718620 561043 324515 278031 85156
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 476824 240466 -451614 944689 520668
  Other Operating Expenses, Total 367030 -134371 -45830 -253913 -138609
  Λειτουργικά Έσοδα 60092600 29560600 7012220 20415100 21711400
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3711310 -1953990 -875703 74602 -743476
  Άλλο, Καθαρό -2355020 -1317900 -1517460 -1390820 -1112030
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 54026300 26288700 4619060 19098900 19855900
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 37035900 18726500 2842260 14502500 12533800
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3629600 -2031800 -1154180 -1251020 -977427
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33406300 16694700 1688080 13251500 11556400
  Καθαρά Κέρδη 33406300 16694700 1688080 13251500 11556400
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33406300 16694700 1688080 13251500 11556400
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33406300 16694700 1688080 13251500 11556400
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33406300 16694700 1688080 13251500 11556400
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 812.475 406.032 41.0558 322.29 281.064
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 820.425 410.198 34.2971 339.736 289.057
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 17 180 314 89
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 34300200 38853600 39678000 43438300 43884900
  Έσοδα 34300200 38853600 39678000 43438300 43884900
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21487100 22778100 24007400 24435300 23077600
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12813100 16075400 15670600 19003000 20807300
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23801600 25132800 27944300 26216700 25277300
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1867390 1793480 2196140 1742400 1505360
  Έρευνα & Ανάπτυξη 249480 249197 874678 99741 444888
  Depreciation / Amortization 123028 153358 330354 127681 130640
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 79914 33367 386565 -269551 33116
  Other Operating Expenses, Total -5254 125252 149103 81074 85648
  Λειτουργικά Έσοδα 10498500 13720800 11733700 17221700 18607600
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -556799 -508069 -853401 -1144230 -1062600
  Άλλο, Καθαρό -1331670 -655829 -503609 -490080 -690538
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8610070 12556900 10376700 15587400 16854500
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5274180 6963980 7695210 10471800 11545000
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1186720 -1303560 -844330 -959026 -1074990
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4087460 5660420 6850880 9512770 10470000
  Καθαρά Κέρδη 4087460 5660420 6850880 9512770 10470000
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4087460 5660420 6850880 9512770 10470000
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4087460 5660420 6850880 9512770 10470000
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4087460 5660420 6850880 9512770 10470000
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 99.4111 137.667 166.62 231.36 254.641
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 100.602 138.117 173.592 226.956 255.193
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 77276800 51695700 22834400 23364500 27030600
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17070300 16704600 7495120 8844570 11632800
  Μετρητά 9493270 11082000 4215700 5813650 4512150
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5907780 3467860 866606 1262100 1799600
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1669290 2154670 2412810 1768820 5321100
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46881900 25363300 9336620 8198140 9764220
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11529100 9510790 3934180 4775510 3917350
  Συνολικό Απόθεμα 11880000 8398210 5053960 5658100 5100410
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1373170 1141450 873677 632788 412935
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 71406 88244 74995 30860 120204
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 306370000 244250000 139417000 135448000 126241000
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 143949000 126522000 98820400 93729000 85845700
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 266813000 232976000 192733000 179103000 161718000
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -122864000 -106455000 -93912700 -85373600 -75872200
  Υπεραξία, Καθαρό 5109640 4317790 1353800 919445 919445
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18146600 14960600 555043 483098 410747
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11060300 9664770 4051640 6600350 4671050
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 32155200 24159700 676607 786796 755574
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18672000 12929600 11125300 9564880 6607460
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 56782300 30248700 18282400 21742300 17824600
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15034700 10470300 6491910 8115020 6878510
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2753700 2296250 2022140 1929090 1816880
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 22198600 9206280 4923350 5012170 4019930
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 16795400 8275940 4845050 6686020 5109300
  Σύνολο Οφειλών 215335000 172517000 87321900 79035700 69027000
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 92936300 85854600 41808400 33227000 34042700
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 92936300 85854600 41808400 33227000 34042700
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 774059 738407
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 28052300 22019000 3724020 3931790 2090830
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 37563900 34394600 23507000 19360600 14330400
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 91034700 71733000 52095200 56412300 57213600
  Κοινή Μετοχή 25040100 25040100 25040100 25040100 25040100
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6607700 6607700 6607700 6607700 6607700
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 43839900 28811900 12587500 18300400 17783800
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 15547000 11273400 7859990 6464140 7782090
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 306370000 244250000 139417000 135448000 126241000
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 73934300 76637500 86338800 77276800 68012300
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14275300 12694000 17687100 17070300 15608500
  Μετρητά 7152580 6127540 8454470 9493270 8978430
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4918170 5197300 7042880 5907780 3939320
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2204600 1369120 2189720 1669290 2690750
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46528900 52011200 55755000 46881900 39999500
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6316460 5885620 6866180 11529100 7447440
  Συνολικό Απόθεμα 11356500 10295500 11123100 11880000 10783500
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1718460 1573680 1706740 1373170 1520160
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 55176 63148 66885 71406 100580
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 285228000 293045000 312362000 306370000 283132000
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 140012000 139962000 143812000 143949000 138127000
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 264786000 262868000 268108000 266813000 255873000
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -124774000 -122906000 -124296000 -122864000 -117746000
  Υπεραξία, Καθαρό 4724240 4787330 5026020 5109640 4954150
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 15560200 16131300 17542900 18146600 17307500
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9076320 9930390 10044300 11060300 9897070
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 30056300 31887500 32793900 32155200 28493300
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11864100 13709300 16803600 18672000 16340500
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 51721600 63169200 75516600 56782300 51388800
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12030100 11556000 12927700 15034700 11780300
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2822790 2594960 2871790 2753700 2217200
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17616500 17101100 16257400 22198600 22614400
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19252300 31917100 43459800 16795400 14776900
  Σύνολο Οφειλών 207108000 218213000 239753000 215335000 201267000
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 92112200 90959100 100105000 92936300 85125600
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 92112200 90959100 100105000 92936300 85125600
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 25891100 26660900 27067800 28052300 25973400
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 37383200 37424200 37064000 37563900 38778800
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 78119700 74832000 72608500 91034700 81865300
  Κοινή Μετοχή 25040100 25040100 25040100 25040100 25040100
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6607700 6607700 6607700 6607700 6607700
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 34291400 29205600 25118200 43839900 36989100
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 12180500 13978700 15842500 15547000 13228400
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 285228000 293045000 312362000 306370000 283132000
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7 41116.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 37035900 18726500 2842260 14502500 12533800
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 36234600 22536000 9186700 27711800 22392500
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12129000 10159900 9309690 8567930 7690000
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 27315300 12030200 4862820 9153370 11853800
  Cash Taxes Paid 8761290 5702900 5457220 5295700 6650120
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5492250 3333560 2345680 1766220 2610560
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -40245700 -18380600 -7828060 -4512040 -9685100
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -18095000 -20518200 -8528800 -10036000 -8642100
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21877800 -13295000 -11116900 -13979100 -8460430
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3782740 -7223270 2588060 3943170 -181679
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -18934000 6958380 -2629060 -17170300 -15790800
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5577080 -3333560 -2345680 -1766220 -2610560
  Total Cash Dividends Paid -13356900 -2771290 -8734350 -13867000 -4427700
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -16409500 -11267500 -5003880 -1596630 -9270260
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 16409500 24330800 13454900 59550 517747
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1645660 491428 -22294 258548 406246
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 851152 9467600 -1993450 764014 -1634140
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 6963980 37035900 29340700 18868900 7323900
  Cash From Operating Activities 2071020 36234600 24875300 9940190 3786340
  Cash From Operating Activities 3162770 12129000 8749280 5565400 2709440
  Non-Cash Items 8197640 27315300 20528100 13394400 5635300
  Cash Taxes Paid 1963310 8761290 7006080 5054010 1697760
  Cash Interest Paid 1322100 5492250 3648610 2439360 907460
  Changes in Working Capital -16253400 -40245700 -33742700 -27888600 -11882300
  Cash From Investing Activities -3737570 -18095000 -11056400 -6240890 -2778280
  Capital Expenditures -5153960 -21877800 -13434500 -7940520 -3354390
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1416380 3782740 2378070 1699630 576107
  Cash From Financing Activities 1886650 -18934000 -16318300 -8946880 -1546430
  Financing Cash Flow Items -1322100 -5577080 -3663440 -2446780 -907460
  Total Cash Dividends Paid -226924 -13356900 -11187000 -5965400 -273651
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -7335150 -16409500 -11614800 -4348300 -601018
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 10770800 16409500 10146900 3813600 235698
  Foreign Exchange Effects -123818 1645660 867208 801260 -12494
  Net Change in Cash 96287 851152 -1632160 -4446320 -550865

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Ecopetrol S.A. Company profile

  Σχετικά με την Ecopetrol S.A.

  Η Ecopetrol S.A. είναι πετρελαϊκή εταιρεία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κολομβία, το Περού, τη Βραζιλία και την Ακτή του Κόλπου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Έρευνα και Παραγωγή, τη Μεταφορά και τα Logistics, και τη Διύλιση, τα Πετροχημικά και τα Βιοκαύσιμα. Ο τομέας Έρευνας και Παραγωγής της Εταιρείας περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής στην Κολομβία και στο εξωτερικό. Ο τομέας Μεταφορά και Logistics της Εταιρείας περιλαμβάνει τη μεταφορά αργού πετρελαίου, καυσίμων κίνησης, μαζούτ και άλλων διυλισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ και των βιοκαυσίμων. Η λειτουργική ικανότητα των κύριων συστημάτων αγωγών αργού πετρελαίου της Εταιρείας είναι περίπου 1,34 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα (BPD). Τα κύρια διυλιστήρια της Εταιρείας είναι το διυλιστήριο Barrancabermeja, το οποίο της ανήκει και λειτουργεί άμεσα, και ένα διυλιστήριο στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στην Καρθαγένη, το οποίο λειτουργεί από την Reficar S.A., θυγατρική της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατέχει και λειτουργεί επίσης δύο άλλα δευτερεύοντα διυλιστήρια: Orito και Apiay.

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  Edificio Principal Cr 13 No. 36 - 24
  BOGOTA
  CO

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου