Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Eclipx Group Limited - ECXau CFD

1.945
0%
0.015
Χαμηλό: 1.945
Υψηλό: 1.965
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Thu: 00:00 - 05:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.015
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020658 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020658%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00126 %
Charges from borrowed part ($-0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.945
Άνοιγμα* 1.955
Μεταβολή 1 έτους* -22.94%
Εύρος ημέρας* 1.945 - 1.965
Εύρος 52 εβδ. 1.71-2.89
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 895.51K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.57M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 577.42M
Αναλογία P/E 5.82
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 277.58M
Έσοδα 676.67M
EPS 0.35
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.75
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 1.960 0.005 0.26% 1.955 1.965 1.950
Mar 27, 2023 1.960 -0.010 -0.51% 1.970 1.979 1.910
Mar 26, 2023 1.970 -0.020 -1.01% 1.990 1.995 1.964
Mar 24, 2023 1.995 0.005 0.25% 1.990 2.015 1.990
Mar 23, 2023 1.995 -0.030 -1.48% 2.025 2.085 1.995
Mar 22, 2023 2.035 -0.010 -0.49% 2.045 2.045 2.005
Mar 21, 2023 2.045 0.010 0.49% 2.035 2.064 1.995
Mar 20, 2023 2.025 0.041 2.07% 1.984 2.025 1.965
Mar 19, 2023 1.980 0.085 4.49% 1.895 1.980 1.895
Mar 17, 2023 2.015 0.025 1.26% 1.990 2.039 1.990
Mar 16, 2023 1.995 -0.009 -0.45% 2.004 2.039 1.945
Mar 15, 2023 2.005 -0.060 -2.91% 2.065 2.075 1.970
Mar 14, 2023 2.075 0.021 1.02% 2.054 2.089 2.035
Mar 13, 2023 2.055 -0.069 -3.25% 2.124 2.134 2.044
Mar 12, 2023 2.114 0.020 0.96% 2.094 2.144 2.094
Mar 10, 2023 2.144 -0.010 -0.46% 2.154 2.184 2.144
Mar 9, 2023 2.154 -0.080 -3.58% 2.234 2.234 2.154
Mar 8, 2023 2.224 0.010 0.45% 2.214 2.244 2.184
Mar 7, 2023 2.224 0.000 0.00% 2.224 2.274 2.214
Mar 6, 2023 2.214 0.030 1.37% 2.184 2.234 2.184

Eclipx Group Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 676.665 648.057 674.248 709.401 690.534
Έσοδα 676.665 648.057 674.248 709.401 690.534
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 392.454 383.384 441.703 460.207 432.824
Ακαθάριστο Εισόδημα 284.211 264.673 232.545 249.194 257.71
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 522.763 529.946 615.861 709.418 626.256
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.995 70.634 78.922 87.751 89.293
Depreciation / Amortization 11.7 13.159 13.793 13.88 9.45
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 34.592 44.002 58.456 73.39 66.552
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.189 6.916 9 54.089 4.219
Other Operating Expenses, Total 11.833 11.851 13.987 20.101 23.918
Λειτουργικά Έσοδα 153.902 118.111 58.387 -0.017 64.278
Άλλο, Καθαρό -5.564 -9.684 -14.943 -18.521 -14.185
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 147.81 107.541 42.392 -18.538 50.093
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 103.317 75.95 30.23 -13.468 37.17
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 103.317 75.95 30.23 -13.468 37.17
Καθαρά Κέρδη 103.317 75.95 18.205 -341.457 53.222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 103.317 75.95 30.23 -13.468 37.17
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 103.317 75.95 18.205 -341.457 53.222
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 103.317 75.95 18.205 -341.457 53.222
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 296.522 330.363 324.674 319.112 314.21
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.34843 0.2299 0.09311 -0.0422 0.1183
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.16
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.35359 0.24468 0.11288 0.06797 0.12826
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -12.025 -327.989 16.052
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.528 -0.886 -1.052 0
Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020
Συνολικά έσοδα 328.925 347.74 314.902 333.155 337.852
Έσοδα 328.925 347.74 314.902 333.155 337.852
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 191.466 200.988 178.268 205.116 226.156
Ακαθάριστο Εισόδημα 137.459 146.752 136.634 128.039 111.696
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 262.396 260.367 255.799 274.147 311.327
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 37.97 32.025 36.929 33.705 39.138
Depreciation / Amortization 5.533 6.167 7.063 6.096 7.17
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 18.625 15.967 22.331 23.358 30.224
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.294 -0.105 6.628 0.288 4.692
Other Operating Expenses, Total 6.508 5.325 4.58 5.584 3.947
Λειτουργικά Έσοδα 66.529 87.373 59.103 59.008 26.525
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.106 -0.422 -0.394 -0.492 -0.505
Άλλο, Καθαρό -2.864 -2.7 -4.457 -5.227 -6.799
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 63.559 84.251 54.252 53.289 19.221
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43.905 59.412 38.184 37.766 13.827
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 43.905 59.412 38.184 37.766 13.827
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -8.817
Καθαρά Κέρδη 43.905 59.412 38.184 37.766 5.01
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 43.905 59.412 38.184 37.766 13.827
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 43.905 59.412 38.184 37.766 5.01
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 43.905 59.412 38.184 37.766 5.01
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 284.523 308.52 326.41 334.315 332.878
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15431 0.19257 0.11698 0.11297 0.04154
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15988 0.19233 0.13127 0.11358 0.05168
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Yarra Funds Management Limited Investment Advisor 10.0897 28228413 0 2022-11-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.4215 20763452 0 2022-11-21 LOW
Australian Retirement Trust Pension Fund 6.9562 19461711 0 2022-11-21 HIGH
Renaissance Smaller Companies Pty. Ltd. Investment Advisor 5.8874 16471438 564809 2021-09-30 LOW
HESTA Super Fund Pension Fund 5.722 16008693 520004 2021-09-30
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.1257 14340533 14340533 2023-02-22 MED
Vinva Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9952 13975501 -453052 2023-01-17 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9943 13972784 -53997 2023-02-28 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 4.8383 13536452 -657330 2023-02-20 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 4.32 12086416 -800000 2022-11-21 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.6102 10100420 1340376 2022-12-31 LOW
Pendal Group Limited Investment Advisor 1.8206 5093692 541603 2022-02-28 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.5572 4356684 0 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1206 3135272 74365 2023-02-28 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.5945 1663182 447645 2022-12-31 MED
HNSI Pty. Ltd. Corporation 0.5828 1630434 1630434 2022-11-21
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4997 1397954 9058 2023-02-28 LOW
Buoncompagni Investments Pty Ltd Corporation 0.399 1116269 508298 2022-11-21 LOW
Guest (Bevan) Individual Investor 0.302 845017 845017 2022-11-21
MLC Asset Management Investment Advisor 0.283 791725 -58537 2022-08-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Corporate Financial Services (NEC)

Level 6
601 Pacific Highway
2065

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,520.80 Price
-1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.68 Price
+0.930% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.50 Price
+5.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00472

Gold

1,975.07 Price
+0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου