Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Eastman Kodak Company - KODK CFD

3.94
3.68%
0.07
Χαμηλό: 3.86
Υψηλό: 3.98
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.8
Άνοιγμα* 3.87
Μεταβολή 1 έτους* -43.67%
Εύρος ημέρας* 3.86 - 3.98
Εύρος 52 εβδ. 2.78-7.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 690.25K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.84M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 307.86M
Αναλογία P/E 28.13
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 79.14M
Έσοδα 1.21B
EPS 0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 3.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 3.80 0.08 2.15% 3.72 3.89 3.70
Mar 27, 2023 3.85 0.01 0.26% 3.84 3.90 3.77
Mar 24, 2023 3.89 0.18 4.85% 3.71 3.91 3.71
Mar 23, 2023 3.72 0.03 0.81% 3.69 3.85 3.64
Mar 22, 2023 3.68 -0.06 -1.60% 3.74 3.86 3.67
Mar 21, 2023 3.81 0.15 4.10% 3.66 3.86 3.66
Mar 20, 2023 3.64 -0.01 -0.27% 3.65 3.85 3.60
Mar 17, 2023 3.71 0.41 12.42% 3.30 3.74 3.30
Mar 16, 2023 3.37 0.08 2.43% 3.29 3.46 3.27
Mar 15, 2023 3.40 0.09 2.72% 3.31 3.40 3.28
Mar 14, 2023 3.42 -0.10 -2.84% 3.52 3.60 3.38
Mar 13, 2023 3.48 0.17 5.14% 3.31 3.55 3.31
Mar 10, 2023 3.48 -0.02 -0.57% 3.50 3.55 3.35
Mar 9, 2023 3.51 -0.19 -5.14% 3.70 3.79 3.48
Mar 8, 2023 3.76 0.16 4.44% 3.60 3.76 3.50
Mar 7, 2023 3.59 0.06 1.70% 3.53 3.62 3.48
Mar 6, 2023 3.57 -0.17 -4.55% 3.74 3.80 3.50
Mar 3, 2023 3.79 0.20 5.57% 3.59 3.79 3.56
Mar 2, 2023 3.63 0.27 8.04% 3.36 3.64 3.36
Mar 1, 2023 3.45 0.04 1.17% 3.41 3.53 3.41

Eastman Kodak Company Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1205 1150 1029 1242 1325
Έσοδα 1205 1150 1029 1242 1325
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1035 986 894 1060 1144
Ακαθάριστο Εισόδημα 170 164 135 182 181
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1231 1196 1105 1344 1443
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 153 177 172 211 225
Έρευνα & Ανάπτυξη 34 33 34 42 48
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10 0 6 30 33
Other Operating Expenses, Total -1 -1 1 -7
Λειτουργικά Έσοδα -26 -46 -76 -102 -118
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -41 -28 -399 -61 -25
Άλλο, Καθαρό 98 102 99 103 130
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31 28 -376 -60 -13
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26 24 -544 -91 -9
Δικαίωμα Μειοψηφίας
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26 24 -544 -91 -9
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 3 207 -7
Καθαρά Κέρδη 26 24 -541 116 -16
Total Adjustments to Net Income -13 -2 -20 -20 -20
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13 22 -564 -111 -29
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13 22 -561 96 -36
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13 22 -561 96 -36
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 80.6 80.5 57.4 43 42.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16129 0.27329 -9.82578 -2.5814 -0.67916
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.26535 0.27329 -9.75784 -2.12791 -0.17681
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 305 289 321 290 307
Έσοδα 305 289 321 290 307
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 262 246 270 257 274
Ακαθάριστο Εισόδημα 43 43 51 33 33
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 306 296 320 309 334
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30 39 41 43 46
Έρευνα & Ανάπτυξη 8 8 9 9 9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7 3 0 0 5
Other Operating Expenses, Total -1 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -1 -7 1 -19 -27
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11 -10 -9 -12 -6
Άλλο, Καθαρό 22 20 27 30 26
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10 3 19 -1 -7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7 2 20 -3 -6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7 2 20 -3 -6
Καθαρά Κέρδη 7 2 20 -3 -6
Total Adjustments to Net Income -3 -3 -4 -3 -3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4 -1 16 -6 -9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4 -1 16 -6 -9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4 -1 16 -6 -9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 80.3 79 90.2 78.7 78.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04981 -0.01266 0.17738 -0.07624 -0.11436
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11083 0.01266 0.17738 -0.07624 -0.07306
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 807 627 706 910 958
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 362 196 233 233 344
Μετρητά & Ισοδύναμα 362 196 233 233 344
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 175 177 208 232 282
Accounts Receivable - Trade, Net 175 177 208 232 282
Total Inventory 219 206 215 231 276
Other Current Assets, Total 51 48 50 214 56
Total Assets 2171 1248 1415 1510 1707
Property/Plant/Equipment, Total - Net 187 200 230 216 314
Goodwill, Net 12 12 12 12 32
Intangibles, Net 34 39 47 58 86
Other Long Term Assets, Total 1131 359 409 301 317
Total Current Liabilities 309 296 368 778 419
Accounts Payable 153 118 153 130 198
Accrued Expenses 85 88 95 84 96
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1 2 2 396 4
Other Current Liabilities, Total 70 88 118 168 121
Total Liabilities 1194 1171 1316 1513 1650
Total Long Term Debt 253 17 109 5 399
Long Term Debt 252 14 105 2 395
Other Liabilities, Total 603 827 826 716 816
Total Equity 977 77 99 -3 57
Common Stock 0.795 0.779 0.439 0
Additional Paid-In Capital 1166 1152 604 617 631
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -596 -620 -79 -200 -174
Treasury Stock - Common -10 -9 -9 -9 -9
Other Equity, Total 220.205 -446.779 -417.439 -411 -391
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2171 1248 1415 1510 1707
Total Common Shares Outstanding 78.7 77.2 43.2 42.8 42.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 628 630 653 611 708
Accumulated Depreciation, Total -441 -430 -423 -395 -394
Capital Lease Obligations 1 3 4 3 4
Deferred Income Tax 29 31 13 14 16
Note Receivable - Long Term 11 11 13
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 196
Total Preferred Shares Outstanding 2
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 790 807 836 848 834
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 309 362 380 395 401
Μετρητά & Ισοδύναμα 309 362 380 395 401
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 182 175 167 174 165
Accounts Receivable - Trade, Net 182 175 167 174 165
Total Inventory 247 219 240 234 224
Other Current Assets, Total 52 51 49 45 44
Total Assets 2187 2171 1535 1534 1489
Property/Plant/Equipment, Total - Net 192 187 186 197 190
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 593 581 580 586 574
Accumulated Depreciation, Total -446 -441 -440 -438 -431
Goodwill, Net 12 12 12 12 12
Intangibles, Net 32 34 35 36 38
Note Receivable - Long Term 11 12 11
Other Long Term Assets, Total 1161 1131 455 429 404
Total Current Liabilities 334 309 312 309 295
Accounts Payable 182 153 151 145 141
Accrued Expenses 12 85 18 18 18
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1 1 2 2 2
Other Current Liabilities, Total 139 70 141 144 134
Total Liabilities 1207 1194 1196 1211 1193
Total Long Term Debt 256 253 250 249 246
Long Term Debt 256 252 249 246 243
Capital Lease Obligations 1 1 3 3
Other Liabilities, Total 617 603 634 653 652
Total Equity 980 977 339 323 296
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 198 196 195 193 192
Common Stock 0.797 0.795 0.794 0.793 0.793
Additional Paid-In Capital 1165 1166 1166 1167 1169
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -599 -596 -590 -598 -614
Treasury Stock - Common -10 -10 -10 -10 -10
Other Equity, Total 225.203 220.205 -422.794 -429.793 -441.793
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2187 2171 1535 1534 1489
Total Common Shares Outstanding 78.9 78.7 78.6 78.5 78.5
Total Preferred Shares Outstanding 2 2 2 2 2
Deferred Income Tax 29
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 24 -541 116 -16 94
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -47 -35 12 -62 -67
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 31 37 55 73 80
Deferred Taxes -1 160 21 18 -129
Μη Χρηματικά Στοιχεία -82 315 -237 -100 -64
Cash Taxes Paid 2 8 17 -9 18
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14 8 21 28 31
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -19 -6 57 -37 -48
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -20 -13 311 -22 -24
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21 -17 -15 -33 -38
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1 4 326 11 14
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 238 10 -298 -11 -29
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2 -10 0 -7
Total Cash Dividends Paid -7 -22 -3 -8 -10
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8 33 0 -1
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 239 -1 -285 -3 -11
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4 4 -2 -7 11
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 167 -34 23 -102 -109
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -3 24 30 22 6
Cash From Operating Activities -43 -47 -33 -21 -16
Cash From Operating Activities 7 31 23 16 8
Deferred Taxes -1 -1 0 0
Non-Cash Items -21 -82 -59 -38 -17
Changes in Working Capital -26 -19 -26 -21 -13
Cash From Investing Activities -5 -20 -9 -5 -1
Capital Expenditures -5 -21 -10 -5 -1
Other Investing Cash Flow Items, Total 1 1 0 0
Cash From Financing Activities -1 238 240 241 242
Financing Cash Flow Items 0 -2 -2 -2 -2
Total Cash Dividends Paid -1 -7 -6 -5 -4
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 8 8 8 8
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 239 240 240 240
Foreign Exchange Effects 0 -4 -3 -2 -4
Net Change in Cash -49 167 195 213 221
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Katz (Philippe D) Individual Investor 13.5202 10699947 10000 2023-03-23 LOW
Richman (Darren L.) Individual Investor 8.0373 6360770 6360770 2022-03-24
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.904 3881033 109834 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8606 3846676 22376 2022-12-31 LOW
Kennedy Lewis Investment Management LLC Investment Advisor 4.6561 3684872 0 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4372 1928837 -302528 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 1.9601 1551271 -1463 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4969 1184628 57692 2022-12-31 LOW
Continenza (James V) Individual Investor 1.3449 1064369 200000 2023-02-26 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.854 675873 321957 2022-12-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.772 610980 304910 2022-12-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.639 505740 23494 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.5705 451483 -1616 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.4738 375000 -26300 2022-12-31 HIGH
Squarepoint Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.3348 264968 198323 2022-12-31 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2652 209905 195660 2022-12-31 HIGH
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.2636 208584 66878 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2189 173228 -6501 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.2095 165818 -27891 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2084 164897 6455 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Eastman Kodak Company Company profile

Σχετικά με την Eastman Kodak Company

Η Eastman Kodak Company είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής που επικεντρώνεται στις εμπορικές εκτυπώσεις και στα προηγμένα υλικά και χημικά. Η εταιρεία παρέχει υλικό, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες κυρίως σε πελάτες στον τομέα της εμπορικής εκτύπωσης, της συσκευασίας, των εκδόσεων, της μεταποίησης και της ψυχαγωγίας. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την παραδοσιακή εκτύπωση, την ψηφιακή εκτύπωση, τα προηγμένα υλικά και χημικά και το εμπορικό σήμα. Ο τομέας της Παραδοσιακής Εκτύπωσης αποτελείται από λύσεις προεκτύπωσης. Ο τομέας της ψηφιακής εκτύπωσης αποτελείται από τέσσερις επιχειρηματικούς κλάδους, που περιλαμβάνουν την επιχείρηση ηλεκτροφωτογραφικών λύσεων εκτύπωσης, την επιχείρηση ευημερίας, την επιχείρηση versamark και την επιχείρηση λογισμικού. Ο τομέας Προηγμένων Υλικών και Χημικών αποτελείται από τέσσερις επιχειρηματικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών φιλμ και χημικών, των κινηματογραφικών ταινιών, των προηγμένων υλικών και λειτουργικών εκτυπώσεων και των υπηρεσιών kodak για επιχειρήσεις. Ο τομέας Brand περιλαμβάνει την αδειοδότηση του εμπορικού σήματος Kodak σε τρίτους.

Industry: Photographic Equipment

343 State St
14650-0910

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.93 Price
-0.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+4.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00456

Gold

1,963.58 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,851.70 Price
+1.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου