Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Dycom Industries - DY CFD

  137.39
  0.78%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.47
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Dycom Industries Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 138.47
  Άνοιγμα* 137.01
  Μεταβολή 1 έτους* 50.44%
  Εύρος ημέρας* 136.61 - 138.83
  Εύρος 52 εβδ. 77.33-117.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 229.48K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.82M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.35B
  Αναλογία P/E 15.40
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 29.34M
  Έσοδα 4.14B
  EPS 7.41
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.33
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 137.39 0.41 0.30% 136.98 139.00 136.14
  Apr 11, 2024 138.47 2.06 1.51% 136.41 138.98 136.17
  Apr 10, 2024 137.34 -0.31 -0.23% 137.65 139.57 136.59
  Apr 9, 2024 141.36 -0.05 -0.04% 141.41 143.24 140.29
  Apr 8, 2024 141.97 -0.25 -0.18% 142.22 143.33 140.62
  Apr 5, 2024 142.12 2.66 1.91% 139.46 143.18 138.52
  Apr 4, 2024 138.90 -2.00 -1.42% 140.90 142.45 138.50
  Apr 3, 2024 141.05 5.14 3.78% 135.91 142.21 135.69
  Apr 2, 2024 138.12 0.30 0.22% 137.82 139.10 137.22
  Apr 1, 2024 138.99 0.28 0.20% 138.71 142.63 136.35
  Mar 28, 2024 142.79 -0.33 -0.23% 143.12 144.91 142.58
  Mar 27, 2024 143.55 1.29 0.91% 142.26 144.56 142.26
  Mar 26, 2024 141.84 1.17 0.83% 140.67 143.15 140.67
  Mar 25, 2024 141.18 -0.86 -0.61% 142.04 142.44 140.36
  Mar 22, 2024 141.97 -1.04 -0.73% 143.01 146.13 141.96
  Mar 21, 2024 141.83 0.61 0.43% 141.22 142.43 140.72
  Mar 20, 2024 141.11 1.81 1.30% 139.30 141.87 138.28
  Mar 19, 2024 140.23 1.73 1.25% 138.50 142.21 137.95
  Mar 18, 2024 139.53 -1.83 -1.29% 141.36 142.80 139.13
  Mar 15, 2024 142.71 4.43 3.20% 138.28 143.31 138.28

  Dycom Industries Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2025 Dycom Industries Inc Earnings Release
  Q1 2025 Dycom Industries Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Dycom Industries Inc Annual Shareholders Meeting
  Dycom Industries Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2025 Dycom Industries Inc Earnings Release
  Q2 2025 Dycom Industries Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3808.46 3130.52 3199.17 3339.68 3127.7
  Έσοδα 3808.46 3130.52 3199.17 3339.68 3127.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3160.26 2633.88 2641.99 2779.73 2562.39
  Ακαθάριστο Εισόδημα 648.198 496.642 557.176 559.952 565.308
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3597.92 3049.02 3118.87 3221.95 3011.14
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 293.478 262.432 259.77 254.59 269.14
  Depreciation / Amortization 144.181 152.652 175.897 187.556 179.603
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.062 41.218 0.076 0
  Λειτουργικά Έσοδα 210.539 81.496 80.291 117.73 116.565
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -40.618 -33.166 -29.671 -50.859 -44.369
  Gain (Loss) on Sale of Assets 16.759 4.203 10.026 14.879 19.39
  Άλλο, Καθαρό -6.558 0.243 -1.429 -3.214 -3.548
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 180.122 52.776 59.217 78.536 88.038
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 142.213 48.574 31.706 58.308 62.907
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 142.213 48.574 31.706 58.308 62.907
  Καθαρά Κέρδη 142.213 48.574 34.337 57.215 62.907
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 142.213 48.574 31.706 58.308 62.907
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 142.213 48.574 34.337 57.215 62.907
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 142.213 48.574 34.337 57.215 62.907
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.9966 30.8442 32.0906 31.8218 31.9902
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.74097 1.57482 0.98802 1.83233 1.96645
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.29986 1.45125 1.50844 1.48696 1.53335
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2.631 -1.093 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 1041.54 1045.47 917.466 1042.42 972.273
  Έσοδα 1041.54 1045.47 917.466 1042.42 972.273
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 830.409 853.366 765.658 850.897 797.98
  Ακαθάριστο Εισόδημα 211.126 192.108 151.808 191.526 174.293
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 953.234 972.994 874.367 965.149 906.661
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 84.832 82.357 71.964 78.798 73.336
  Depreciation / Amortization 37.993 37.271 36.745 35.454 35.345
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 88.301 72.48 43.099 77.274 65.612
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.277 -11.372 -11.561 -10.592 -9.347
  Gain (Loss) on Sale of Assets 7.558 7.816 2.768 5.135 3.467
  Άλλο, Καθαρό -1.827 -2.825 -2.423 -2.661 -0.88
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 81.755 66.099 31.883 69.156 58.852
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 60.246 51.523 24.809 54.012 43.856
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 60.246 51.523 24.809 54.012 43.856
  Καθαρά Κέρδη 60.246 51.523 24.809 54.012 43.856
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 60.246 51.523 24.809 54.012 43.856
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 60.246 51.523 24.809 54.012 43.856
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 60.246 51.523 24.809 54.012 43.856
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.611 29.7822 29.9646 29.9788 29.9434
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.03459 1.72999 0.82794 1.80167 1.46463
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.84649 1.52542 0.75606 1.66789 1.37835
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1492.68 1356.09 1168.63 1258.29 1096.44
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 224.186 310.757 11.77 54.56 128.342
  Μετρητά & Ισοδύναμα 224.186 310.757 11.77 54.56 128.342
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1114.87 933.191 1056.97 1073.64 844.637
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1078.59 900.119 1040.26 1057.58 830.276
  Συνολικό Απόθεμα 114.972 81.291 70.849 98.324 94.385
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.291 16.211 14.189 19.003 16.318
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2313.25 2118.22 1944.17 2217.63 2097.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 435.092 355.899 337.139 446.206 424.751
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1455.83 1303.25 1180.41 1205.41 1073.38
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1020.74 -947.355 -843.269 -759.207 -648.628
  Υπεραξία, Καθαρό 272.545 272.485 272.485 325.749 325.749
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 86.566 101.832 119.322 139.945 161.125
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.038 17.862 29.015 24.785 34.224
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 469.551 381.796 448.49 323.025 284.991
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 207.739 155.896 158.966 119.612 119.485
  Δεδουλευμένα Έξοδα 209.904 189.655 187.314 164.237 144.035
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17.5 17.5 81.722 22.5 5.625
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 34.408 18.745 20.488 16.676 15.846
  Σύνολο Οφειλών 1444.5 1359.68 1132.86 1349.03 1293.33
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 807.367 823.251 501.562 844.401 867.574
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 807.367 823.251 501.562 844.401 867.574
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 60.205 55.674 47.65 75.527 65.963
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 107.376 98.959 135.155 106.074 74.807
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 868.755 758.544 811.308 868.604 804.168
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 9.783 9.871 10.205 10.528 10.477
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5.654 2.028 2.284 30.158 22.489
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 855.089 748.414 800.588 829.699 772.484
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.771 -1.769 -1.769 -1.781 -1.282
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2313.25 2118.22 1944.17 2217.63 2097.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 29.35 29.6129 30.6152 31.5839 31.43
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.357 14.64 14.849 12.769 12.758
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.333 14.056 17.574 22.653 55.214
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1708.73 1555.25 1483.84 1492.68 1513.02
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.665 83.377 71.397 224.186 65.285
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15.665 83.377 71.397 224.186 65.285
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1534.95 1303.34 1242.84 1114.87 1297.84
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1488.98 1258.99 1208.3 1078.59 1269.66
  Συνολικό Απόθεμα 114.016 117.225 115.748 114.972 107.135
  Προπληρωθέντα Εξοδα 22.676 27.584 31.245 17.357 23.507
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.423 23.716 22.613 21.291 19.254
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2664.17 2395.6 2311.72 2313.25 2305.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 505.108 466.023 447.092 435.092 403.258
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1520.69 1494.17 1473.75 1455.83 1403.95
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1015.58 -1028.15 -1026.66 -1020.74 -1000.7
  Υπεραξία, Καθαρό 309.953 272.545 272.545 272.545 272.485
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 115.755 79.587 83.057 86.566 90.138
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 3.838 5.268 6.801 8.333 9.561
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.782 16.931 18.378 18.038 16.836
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 488.82 459.446 433.074 469.551 471.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 215.278 204.776 196.183 207.739 200.98
  Δεδουλευμένα Έξοδα 231.908 216.306 189.777 209.904 228.616
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 24.134 20.864 29.614 34.408 24.004
  Σύνολο Οφειλών 1610.22 1431.56 1414.28 1444.5 1446.68
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 949.406 799.395 803.382 807.367 811.35
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 949.406 799.395 803.382 807.367 811.35
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 57.981 61.177 62.181 60.205 59.416
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 114.011 111.537 115.647 107.376 104.814
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1053.95 964.046 897.434 868.755 858.616
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 9.779 9.777 9.773 9.783 9.852
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 19.147 12.982 6.62 5.654 12.189
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1026.57 942.833 882.587 855.089 838.348
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.548 -1.546 -1.546 -1.771 -1.773
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2664.17 2395.6 2311.72 2313.25 2305.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 29.3375 29.3325 29.3181 29.35 29.5562
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 142.213 48.574 34.337 57.215 62.907
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 164.789 308.655 381.777 57.999 124.447
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 144.181 152.652 175.897 187.556 179.603
  Deferred Taxes 4.532 8.024 -28.185 9.261 8.523
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 38.672 44.964 86.435 42.869 40.657
  Cash Taxes Paid 6.915 8.601 45.332 12.017 6.396
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 37.928 22.076 20.653 26.655 22.312
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -164.809 54.441 113.293 -238.902 -167.243
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -183.933 -151.679 -44.628 -101.223 -161.355
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -200.955 -157.042 -58.047 -120.574 -164.963
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 17.022 5.363 13.419 19.351 3.608
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -67.427 142.011 -383.444 -31.058 80.877
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.752 -18.285 -0.728 -1.698 -11.932
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -44.175 -104.565 -101.438 0.202 0.871
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -17.5 264.861 -281.278 -29.562 91.938
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -86.571 298.987 -46.295 -74.282 43.969
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 51.523 142.213 117.404 63.392 19.536
  Cash From Operating Activities -85.117 164.789 -81.456 -76.949 -64.915
  Cash From Operating Activities 37.271 144.181 107.436 71.981 36.637
  Deferred Taxes 1.975 4.532 3.742 6.699 2.119
  Non-Cash Items 8.685 38.672 26.346 16.246 6.394
  Cash Taxes Paid 18.201 6.915 3.811 1.897 -0.026
  Cash Interest Paid 17.245 37.928 32.338 16.641 13.64
  Changes in Working Capital -184.571 -164.809 -336.384 -235.267 -129.601
  Cash From Investing Activities -33.608 -183.933 -121.291 -72.102 -33.03
  Capital Expenditures -42.92 -200.955 -135.777 -80.932 -38.405
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9.312 17.022 14.486 8.83 5.375
  Cash From Financing Activities -34.064 -67.427 -42.725 -41.428 -27.244
  Financing Cash Flow Items -9.616 -5.752 -5.625 -5.551 -5.532
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -20.073 -44.175 -23.975 -27.127 -17.337
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -4.375 -17.5 -13.125 -8.75 -4.375
  Net Change in Cash -152.789 -86.571 -245.472 -190.479 -125.189

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Dycom Company profile

  Σχετικά με την Dycom Industries

  Η Dycom Industries, Inc. είναι πάροχος ειδικών εργολαβικών υπηρεσιών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μηχανικού, καθώς και υπηρεσίες κατασκευής, συντήρησης και εγκατάστασης. Παρέχει υπηρεσίες μηχανικού σε παρόχους τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της μελέτης εναέριων, υπόγειων, θαμμένων συστημάτων οπτικών ινών, χαλκού και ομοαξονικών καλωδίων για τους καταναλωτές της. Η Εταιρεία παρέχει μια σειρά υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης και σύνδεσης οπτικών ινών, χάλκινων και ομοαξονικών καλωδίων. Παρέχει επίσης την κατασκευή πύργων, την εγκατάσταση γραμμών και κεραιών, την κατασκευή θεμελίων και βάσεων εξοπλισμού και την τοποθέτηση θέσεων μικρών κυψελών για φορείς ασύρματης τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού και κατασκευής υλικών και ελέγχου χώρων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εντοπισμού υπόγειων εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον εντοπισμό γραμμών τηλεφώνου, καλωδιακής τηλεόρασης, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, αποχέτευσης και φυσικού αερίου.

  Industry: Telecommunication Construction

  Suite 101
  11770 U.S. Highway 1
  PALM BEACH GARDENS
  FLORIDA 33408
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου