Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές DXP Enterprises - DXPE CFD

30.95
1.41%
0.09
Χαμηλό: 30.25
Υψηλό: 31.15
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 30.52
Άνοιγμα* 30.25
Μεταβολή 1 έτους* 3.74%
Εύρος ημέρας* 30.25 - 31.15
Εύρος 52 εβδ. 22.09-34.74
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 41.80K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.24M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 568.57M
Αναλογία P/E 15.11
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 18.76M
Έσοδα 1.37B
EPS 2.00
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.89
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 30.95 0.95 3.17% 30.00 31.18 29.70
Feb 1, 2023 30.52 0.40 1.33% 30.12 30.94 29.89
Jan 31, 2023 30.21 0.86 2.93% 29.35 30.31 28.96
Jan 30, 2023 29.35 0.70 2.44% 28.65 29.83 28.65
Jan 27, 2023 29.55 0.98 3.43% 28.57 29.84 28.57
Jan 26, 2023 29.73 1.12 3.91% 28.61 29.98 28.59
Jan 25, 2023 29.30 1.20 4.27% 28.10 29.47 28.10
Jan 24, 2023 29.15 0.51 1.78% 28.64 29.37 28.64
Jan 23, 2023 28.94 0.32 1.12% 28.62 29.43 28.55
Jan 20, 2023 28.91 0.30 1.05% 28.61 29.23 28.56
Jan 19, 2023 29.12 0.15 0.52% 28.97 29.13 27.95
Jan 18, 2023 29.30 -0.05 -0.17% 29.35 29.90 28.96
Jan 17, 2023 29.71 0.51 1.75% 29.20 30.03 28.96
Jan 13, 2023 30.19 0.92 3.14% 29.27 30.30 29.27
Jan 12, 2023 30.03 0.80 2.74% 29.23 30.16 29.01
Jan 11, 2023 29.26 1.26 4.50% 28.00 29.62 27.97
Jan 10, 2023 29.30 1.32 4.72% 27.98 29.39 27.98
Jan 9, 2023 28.70 0.02 0.07% 28.68 29.25 28.28
Jan 6, 2023 28.67 2.04 7.66% 26.63 28.90 26.63
Jan 5, 2023 27.71 0.20 0.73% 27.51 27.73 26.49

DXP Enterprises Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 962.092 1006.78 1218.71 1264.85 1005.27 1113.92
Έσοδα 962.092 1006.78 1218.71 1264.85 1005.27 1113.92
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 697.29 735.201 882.866 915.062 728.07 785.415
Ακαθάριστο Εισόδημα 264.802 271.581 335.843 349.789 277.196 328.506
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 942.76 973.292 1146.62 1197.44 1030.63 1074.06
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 245.47 238.091 263.757 282.377 244.981 288.649
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 57.583 0
Other Operating Expenses, Total 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 19.332 33.49 72.086 67.412 -25.368 39.857
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.564 -17.054 -20.937 -19.498 -22.871 -21.089
Άλλο, Καθαρό 5.906 0.456 1.192 0.045 -0.074 0.414
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.674 16.892 52.341 47.959 -48.313 19.182
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.151 15.235 38.315 36.765 -29.617 13.164
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.551 0.359 0.111 0.26 0.348 0.745
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.702 15.594 38.426 37.025 -29.269 13.909
Καθαρά Κέρδη 7.702 16.888 38.345 37.025 -29.269 16.496
Total Adjustments to Net Income -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.612 15.504 38.336 36.935 -29.359 13.819
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.612 16.798 38.255 36.935 -29.359 16.406
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.612 16.888 38.255 36.935 -29.359 16.406
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.882 18.24 18.393 18.432 17.748 19.789
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.47928 0.85493 2.08427 2.00385 -1.65421 0.69832
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.47928 0.85493 2.08427 2.00385 0.4547 0.69832
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.294 -0.081 0 0 2.587
Ρύθμιση Αραίωσης 0.09
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 245.587 285.691 289.494 293.149 319.411
Έσοδα 245.587 285.691 289.494 293.149 319.411
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 173.957 200.413 202.551 208.494 224.527
Ακαθάριστο Εισόδημα 71.63 85.278 86.943 84.655 94.884
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 239.354 270.845 278.309 285.556 297.852
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 65.397 70.432 75.758 77.062 73.325
Λειτουργικά Έσοδα 6.233 14.846 11.185 7.593 21.559
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.243 -5.337 -5.264 -5.245 -5.162
Άλλο, Καθαρό 0.43 0.105 0.45 -0.571 -0.536
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.42 9.614 6.371 1.777 15.861
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.159 7.93 6.936 -1.861 12.529
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.212 0.189 0.189 0.155 0.113
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.371 8.119 7.125 -1.706 12.642
Καθαρά Κέρδη 0.371 8.119 7.125 0.881 12.642
Total Adjustments to Net Income -0.023 -0.022 -0.023 -0.022 -0.023
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.348 8.097 7.102 -1.728 12.619
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.348 8.097 7.102 0.859 12.619
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.348 8.097 7.102 0.859 12.619
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.026 20.131 19.55 19.456 19.374
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01738 0.40222 0.36327 -0.08882 0.65134
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01738 0.40222 0.36327 -0.08882 0.65134
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2.587
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 257.325 317.915 385.59 409.349 409.425 404.574
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.59 22.047 40.304 54.203 119.328 48.989
Cash 1.59 22.047 40.304 54.203 119.328 48.989
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 169.898 195.627 225.303 221.229 188.387 245.078
Accounts Receivable - Trade, Net 148.919 167.272 224.343 221.229 185.4 235.33
Total Inventory 83.699 91.413 114.83 129.57 97.071 100.894
Prepaid Expenses 2.138 5.296 4.938 4.223 4.548 9.522
Other Current Assets, Total 0 3.532 0.215 0.124 0.091 0.091
Total Assets 602.052 639.083 699.962 789.088 868.131 906.192
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60.807 53.337 51.33 129.894 112.087 109.101
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 113.389 113.545 117.46 203.461 190.857 201.531
Accumulated Depreciation, Total -52.582 -60.208 -66.13 -73.567 -78.77 -92.43
Goodwill, Net 187.591 187.591 194.052 194.052 261.767 308.506
Intangibles, Net 94.831 78.525 67.207 52.582 80.088 79.205
Other Long Term Assets, Total 1.498 1.715 1.783 3.211 4.764 4.806
Total Current Liabilities 166.659 124.825 143.277 139.325 147.139 181.062
Accounts Payable 78.698 80.303 87.407 63.676 64.849 77.842
Accrued Expenses 16.962 18.483 21.275 41.015 36.512 41.209
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 51.354 3.381 3.407 2.5 3.3 3.3
Other Current Liabilities, Total 19.645 22.658 31.188 32.134 42.478 58.711
Total Liabilities 350.429 371.104 393.114 435.302 507.793 547.553
Total Long Term Debt 173.331 238.643 236.979 235.419 317.139 315.397
Long Term Debt 173.331 238.643 236.979 235.419 317.139 315.397
Deferred Income Tax 9.513 7.069 8.633 9.602 1.777 7.516
Minority Interest 0.926 0.567 1.406 1.146 0.798 0.053
Total Equity 251.623 267.979 306.848 353.786 360.338 358.639
Redeemable Preferred Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Common Stock 0.173 0.174 0.174 0.174 0.189 0.195
Additional Paid-In Capital 152.313 153.087 156.19 157.886 192.068 206.772
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 117.395 134.193 169.735 215.664 186.078 202.484
Other Equity, Total -18.274 -19.491 -19.267 -19.954 -18.013 -17.317
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 602.052 639.083 699.962 789.088 868.131 906.192
Total Common Shares Outstanding 17.1974 17.3156 17.4013 17.6041 19.2081 18.5804
Total Preferred Shares Outstanding 0.01612 0.01612 0.02612 0.01612 0.01612 0.01612
Other Liabilities, Total 2.819 49.81 40.94 43.525
Treasury Stock - Common -33.511
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 425.674 403.685 410.391 404.574 412.565
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 127.361 79.169 63.043 48.989 36.559
Cash 127.361 79.169 63.043 48.989 36.559
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 187.281 214.064 234.437 245.078 249.736
Accounts Receivable - Trade, Net 184.047 210.375 223.531 235.33 248.717
Total Inventory 103.407 103.447 106.376 100.894 111.862
Prepaid Expenses 7.534 6.914 6.444 9.522 14.317
Other Current Assets, Total 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091
Total Assets 882 901.58 912.957 906.192 902.315
Property/Plant/Equipment, Total - Net 114.059 108.629 104.989 109.101 106.536
Goodwill, Net 261.927 300.643 308.88 308.506 301.563
Intangibles, Net 76.008 83.175 83.589 79.205 77.005
Other Long Term Assets, Total 4.332 5.448 5.108 4.806 4.646
Total Current Liabilities 156.281 187.424 188.621 181.062 177.98
Accounts Payable 70.65 80.208 91.385 77.842 81.45
Accrued Expenses 36.769 43.752 44.81 41.209 41.608
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Other Current Liabilities, Total 45.562 60.164 49.126 58.711 51.622
Total Liabilities 520.174 547.868 551.825 547.553 542.128
Total Long Term Debt 316.741 316.343 315.92 315.397 315.03
Long Term Debt 316.741 316.343 315.92 315.397 315.03
Deferred Income Tax 2.369 2.867 8.501 7.516 7.927
Minority Interest 0.586 0.397 0.208 0.053 -0.06
Other Liabilities, Total 44.197 40.837 38.575 43.525 41.251
Total Equity 361.826 353.712 361.132 358.639 360.187
Redeemable Preferred Stock 0.001 0.001 0.001 0.001
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016
Common Stock 0.189 0.194 0.195 0.195 0.195
Additional Paid-In Capital 191.931 203.562 206.007 206.772 207.51
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 186.426 194.523 201.626 202.484 215.103
Other Equity, Total -16.736 -15.409 -17.538 -17.317 -27.613
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 882 901.58 912.957 906.192 902.315
Total Common Shares Outstanding 19.2009 18.5587 18.7506 18.5804 18.6333
Total Preferred Shares Outstanding 0.01612 0.01612 0.01612 0.01612 0.01612
Treasury Stock - Common -29.174 -29.174 -33.511 -35.024
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 201.531
Accumulated Depreciation, Total -92.43
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7.702 16.888 35.632 37.025 -29.269 16.496
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 48.244 12.544 35.84 41.306 109.65 37.089
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.933 10.52 9.578 10.1 10.396 9.946
Amortization 18.061 17.266 16.586 15.074 12.287 17.197
Deferred Taxes 2.687 -3.827 1.004 0.84 -14.732 6.14
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.049 6.891 5.592 3.656 67.893 2.88
Cash Taxes Paid 4.78 0.714 8.301 13.318 6.277 6.12
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 13.708 15.205 19.134 17.623 13.321 19.531
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7.812 -35.194 -32.552 -25.389 63.075 -15.57
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 27.814 -2.811 -17.576 -22.085 -121.796 -69.023
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.868 -2.811 -9.323 -22.12 -6.672 -5.999
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 32.682 0 -8.253 0.035 -115.124 -63.024
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -76.073 14.188 -2.921 -6.092 77.406 -38.493
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.993 -12.142 0.55 -1.661 -9.271 -1.592
Total Cash Dividends Paid -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 51.889 0 0 0 1.142 -33.511
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -125.879 26.42 -3.381 -4.341 85.625 -3.3
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.088 0.068 -0.403 0.679 -0.168 0.088
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.103 23.989 14.94 13.808 65.092 -70.339
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.371 8.49 15.615 16.496 12.529
Cash From Operating Activities 8.577 16.206 22.831 37.089 2.68
Cash From Operating Activities 2.48 5.132 7.38 9.946 2.517
Amortization 4.146 8.452 12.69 17.197 4.235
Deferred Taxes 0.58 1.068 6.711 6.14 0.411
Non-Cash Items -0.333 0.265 1.268 2.88 1.212
Changes in Working Capital 1.333 -7.201 -20.833 -15.57 -18.224
Cash From Investing Activities 0.617 -44.664 -66.297 -69.023 -6.056
Capital Expenditures -0.68 -1.526 -2.984 -5.999 -0.74
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.297 -43.138 -63.313 -63.024 -5.316
Cash From Financing Activities -1.365 -12.004 -12.904 -38.493 -9.322
Financing Cash Flow Items -0.517 -1.54 -1.592 -1.592 -0.159
Total Cash Dividends Paid -0.023 -0.045 -0.068 -0.09 -0.023
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.825 -1.65 -2.475 -3.3 -0.825
Foreign Exchange Effects 0.204 0.303 0.085 0.088 0.268
Net Change in Cash 8.033 -40.159 -56.285 -70.339 -12.43
Issuance (Retirement) of Stock, Net -8.769 -8.769 -33.511 -8.315
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.8313 2407766 -216301 2022-09-30 LOW
Little (David Robert) Individual Investor 7.1948 1350091 963 2023-01-25 LOW
Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 6.1886 1161280 -43751 2022-09-30 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.7272 1074690 -81164 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.688 1067336 -42092 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8581 911612 38278 2022-09-30 LOW
Little (Nicholas) Individual Investor 4.3201 810659 880 2022-04-19 LOW
Maestas (Paz) Individual Investor 3.3939 632707 1344 2022-06-09 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.1269 586749 -17773 2022-09-30 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 2.3582 442518 -63733 2022-09-30 LOW
Luther King Capital Management Corp. Investment Advisor 2.297 431028 0 2022-09-30 LOW
Kent Lake Capital LLC Hedge Fund 1.5987 300000 38798 2022-09-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5638 293447 1831 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.5554 291864 7475 2022-09-30 LOW
Medina Singh Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5377 288552 57183 2022-09-30 MED
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.4643 274764 -45196 2022-09-30 MED
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.3878 260420 -550 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1937 223995 34712 2022-09-30 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9738 182722 32900 2022-09-30 MED
Hillsdale Investment Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9182 172300 172300 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

DXP Enterprises Company profile

Σχετικά με την DXP Enterprises

Η DXP Enterprises, Inc. δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας (MRO) σε ενεργειακούς και βιομηχανικούς πελάτες. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τα κέντρα εξυπηρέτησης (SC), τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (SCS) και τις καινοτόμες λύσεις άντλησης (IPS). Ο τομέας SC ασχολείται με την παροχή προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών MRO, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων εφοδιαστικής σε ενεργειακούς και βιομηχανικούς πελάτες με τη δυνατότητα παροχής παράδοσης αυθημερόν. Ο τομέας SCS διαχειρίζεται το σύνολο ή μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού ενός πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και της διαχείρισης αποθεμάτων. Ο τομέας SCS παρέχει πλήρως εξωτερικές λύσεις MRO για την προμήθεια προϊόντων MRO. Ο τομέας IPS παρέχει ολοκληρωμένα, προσαρμοσμένα πακέτα skid αντλιών, ανακατασκευή αντλιών και κατασκευάζει επώνυμες αντλίες ιδιωτικής ετικέτας για την κάλυψη των αναγκών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της παγκόσμιας πελατειακής του βάσης. Λειτουργεί από περίπου 168 τοποθεσίες σε περισσότερες από 35 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Industry: Industrial Machinery & Equipment Wholesale

5301 Hollister Street
HOUSTON
TEXAS 77040
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,594.60 Price
+1.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

76.06 Price
-1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00342

Natural Gas

2.47 Price
-1.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1015%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0702%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου