Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dxc Technology - DXC CFD

23.31
0.43%
0.09
Χαμηλό: 22.71
Υψηλό: 23.38
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

DXC Technology Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 23.21
Άνοιγμα* 22.71
Μεταβολή 1 έτους* -29.54%
Εύρος ημέρας* 22.71 - 23.38
Εύρος 52 εβδ. 22.46-36.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.38M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.41M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.32B
Αναλογία P/E 7.96
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 227.68M
Έσοδα 14.85B
EPS 2.94
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.98
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 23.31 0.56 2.46% 22.75 23.39 22.54
Mar 23, 2023 23.21 -0.37 -1.57% 23.58 23.98 22.97
Mar 22, 2023 23.48 -0.39 -1.63% 23.87 24.42 23.47
Mar 21, 2023 23.98 0.75 3.23% 23.23 24.07 23.23
Mar 20, 2023 23.12 0.28 1.23% 22.84 23.54 22.71
Mar 17, 2023 22.88 -0.17 -0.74% 23.05 23.19 22.39
Mar 16, 2023 23.37 0.69 3.04% 22.68 23.59 22.42
Mar 15, 2023 23.28 -0.26 -1.10% 23.54 23.72 22.72
Mar 14, 2023 24.49 -0.14 -0.57% 24.63 25.13 24.11
Mar 13, 2023 24.31 -0.68 -2.72% 24.99 25.02 24.18
Mar 10, 2023 25.46 -0.50 -1.93% 25.96 26.01 25.31
Mar 9, 2023 26.37 -0.74 -2.73% 27.11 27.56 26.28
Mar 8, 2023 27.30 0.93 3.53% 26.37 27.43 26.16
Mar 7, 2023 26.41 -1.16 -4.21% 27.57 27.83 26.39
Mar 6, 2023 28.41 -0.28 -0.98% 28.69 29.05 28.26
Mar 3, 2023 28.76 0.59 2.09% 28.17 29.04 28.14
Mar 2, 2023 28.23 0.80 2.92% 27.43 28.29 27.32
Mar 1, 2023 27.78 0.32 1.17% 27.46 27.88 27.46
Feb 28, 2023 27.71 -0.13 -0.47% 27.84 28.38 27.70
Feb 27, 2023 27.99 0.22 0.79% 27.77 28.45 27.67

Dxc Technology Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 16265 17729 19577 20753 21733
Έσοδα 16265 17729 19577 20753 21733
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12683 14086 14901 14946 16317
Ακαθάριστο Εισόδημα 3582 3643 4676 5807 5416
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14972 16798 24649 18985 20269
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1382 1708 1732 1558 1531
Depreciation / Amortization 1717 1970 1942 1968 1795
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 284 -1054 6732 866 1148
Other Operating Expenses, Total -1094 88 -658 -353 -522
Λειτουργικά Έσοδα 1293 931 -5072 1768 1464
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -152 -277 -156 -253 -160
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1141 654 -5228 1515 1304
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 729 -150 -5389 1183 1569
Δικαίωμα Μειοψηφίας -18 -3 -11 -5 -31
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 711 -153 -5400 1178 1538
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 7 4 31 79 213
Καθαρά Κέρδη 718 -149 -5369 1257 1751
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 711 -153 -5400 1178 1538
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 718 -149 -5369 1257 1751
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 718 -149 -5369 1257 1751
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 255.21 254.14 258.57 281.43 289.77
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.78594 -0.60203 -20.8841 4.18577 5.30766
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.82 0.75 0.68
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.28692 -7.62572 -3.96102 6.58858 7.8828
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 4008 4089 4027 4141 4385
Έσοδα 4008 4089 4027 4141 4385
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3161 3179 3088 3255 3561
Ακαθάριστο Εισόδημα 847 910 939 886 824
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3180 3900 4230 3675 5123
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 312 329 367 374 420
Depreciation / Amortization 423 424 448 422 478
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 75 53 429 -273 244
Other Operating Expenses, Total -791 -85 -102 -103 420
Λειτουργικά Έσοδα 828 189 -203 466 -738
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -29 -23 -45 -42 -55
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 799 166 -248 424 -793
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 539 102 -187 282 -808
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -4 -1 -4 6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 530 98 -188 278 -802
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 4
Καθαρά Κέρδη 530 98 -188 278 -798
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 530 98 -188 278 -802
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 530 98 -188 278 -798
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 530 98 -188 278 -798
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 248.07 254.82 252.4 260.32 254.47
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.13649 0.38459 -0.74485 1.06792 -3.15165
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.23856 0.52927 0.3857 0.07299 -2.08669
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7446 8208 8987 9066 9620
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2672 2968 3679 2899 2593
Μετρητά & Ισοδύναμα 2672 2968 3679 2899 2593
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3854 4156 4392 5181 5481
Accounts Receivable - Trade, Net 3854 4156 4392 5181 5481
Prepaid Expenses 617 567 646 627 496
Other Current Assets, Total 303 517 270 359 1050
Total Assets 20139 22038 26006 29574 33921
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3545 4312 4975 3179 3363
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7543 8433 8793 7137 7049
Accumulated Depreciation, Total -3998 -4121 -3818 -3958 -3686
Goodwill, Net 617 641 2017 7606 7619
Intangibles, Net 3378 4043 5731 5939 7179
Other Long Term Assets, Total 5153 4834 4296 3784 6140
Total Current Liabilities 6853 8150 7895 9453 9852
Accounts Payable 840 914 1598 1666 1513
Accrued Expenses 3840 4474 3881 3994 3855
Notes Payable/Short Term Debt 362 213 542 694 863
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 538 954 734 1248 1055
Other Current Liabilities, Total 1273 1595 1140 1851 2566
Total Liabilities 15087 17065 21221 18172 20434
Total Long Term Debt 4065 4345 8672 5470 6092
Long Term Debt 3711 3849 8070 4825 5473
Capital Lease Obligations 354 496 602 645 619
Deferred Income Tax 994 854 1157 1184 1166
Minority Interest 323 335 344 323 350
Other Liabilities, Total 2852 3381 3153 1742 2974
Total Equity 5052 4973 4785 11402 13487
Common Stock 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 10057 10761 10714 11301 12210
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4450 -5331 -5177 478 1301
Treasury Stock - Common -173 -158 -152 -136 -85
Other Equity, Total -385 -302 -612 -253 49
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 20139 22038 26006 29574 33921
Total Common Shares Outstanding 237.63 254.595 253.525 268.425 285.376
Unrealized Gain (Loss) 9 9 9
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7446 7503 7384 7541 8208
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2672 2919 2699 2460 2968
Μετρητά & Ισοδύναμα 2672 2919 2699 2460 2968
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3854 3670 3821 4081 4156
Accounts Receivable - Trade, Net 3854 3670 3821 4081 4156
Prepaid Expenses 617 600 534 659 567
Other Current Assets, Total 303 314 330 341 517
Total Assets 20139 19953 20115 20867 22038
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3545 3677 3865 4140 4312
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6410 6617 6764 6961 7067
Accumulated Depreciation, Total -3998 -4062 -4073 -4120 -4121
Goodwill, Net 617 629 631 639 641
Intangibles, Net 3378 3575 3691 3888 4043
Other Long Term Assets, Total 5153 4569 4544 4659 4834
Total Current Liabilities 6853 6728 6819 7406 8150
Accounts Payable 840 759 724 857 914
Accrued Expenses 3840 4060 4157 4219 4474
Notes Payable/Short Term Debt 362 222 232 237 213
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 538 484 513 580 954
Other Current Liabilities, Total 1273 1203 1193 1513 1595
Total Liabilities 15087 15181 15343 15790 17065
Total Long Term Debt 4065 4236 4363 4116 4345
Long Term Debt 3711 3869 3968 3668 3849
Capital Lease Obligations 354 367 395 448 496
Deferred Income Tax 994 779 711 771 854
Minority Interest 323 315 311 309 335
Other Liabilities, Total 2852 3123 3139 3188 3381
Total Equity 5052 4772 4772 5077 4973
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 10057 10383 10646 10713 10761
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4450 -5058 -5225 -5045 -5331
Treasury Stock - Common -173 -171 -170 -168 -158
Other Equity, Total -385 -385 -482 -426 -302
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 20139 19953 20115 20867 22038
Total Common Shares Outstanding 237.63 245.549 252.229 253.984 254.595
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 736 -146 -5358 1262 1782
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1553 61 2350 1783 2567
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1742 1988 1960 2023 2014
Deferred Taxes 255 -403 -56 97 -842
Μη Χρηματικά Στοιχεία -174 -458 7358 64 -26
Cash Taxes Paid 394 798 247 197 376
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 227 334 371 308 288
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1006 -920 -1554 -1663 -361
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -60 4665 -2137 69 719
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -758 -776 -866 -952 -763
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 698 5441 -1271 1021 1482
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1818 -5476 657 -1663 -1890
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -97 -28 -61 1107 -104
Total Cash Dividends Paid 0 -53 -214 -210 -174
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -615 1 -725 -1297 6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1106 -5396 1657 -1263 -1618
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 29 39 -90 -19 65
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -296 -711 780 170 1461
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 736 197 95 282 -146
Cash From Operating Activities 1553 1293 597 34 61
Cash From Operating Activities 1742 1309 879 427 1988
Deferred Taxes 255 17 -41 -25 -403
Non-Cash Items -174 367 198 -239 -458
Cash Taxes Paid 394 326 274 52 798
Cash Interest Paid 227 177 155 65 334
Changes in Working Capital -1006 -597 -534 -411 -920
Cash From Investing Activities -60 93 199 311 4665
Capital Expenditures -758 -580 -434 -275 -776
Other Investing Cash Flow Items, Total 698 673 633 586 5441
Cash From Financing Activities -1818 -1460 -1063 -866 -5476
Financing Cash Flow Items -97 -5 0 6 -28
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 0 -53
Issuance (Retirement) of Stock, Net -615 -340 -138 -39 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1106 -1115 -925 -833 -5396
Foreign Exchange Effects 29 25 -2 13 39
Net Change in Cash -296 -49 -269 -508 -711
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.5967 26403709 490858 2022-12-31 LOW
Templeton Investment Counsel, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 6.8975 15704453 -216505 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.1466 11717844 450268 2022-12-31 LOW
Glenview Capital Management, LLC Hedge Fund 4.2623 9704553 57096 2022-12-31 MED
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0837 9297787 12378 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 3.7639 8569833 42056 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3799 7695421 20061 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.879 6554939 1273031 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5251 5749117 294897 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 2.2286 5074063 -1892234 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1861 4977277 107357 2022-12-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.4921 3397268 55270 2022-12-31 LOW
GWL Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.4234 3240725 2986 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.4205 3234283 -84314 2022-12-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1819 2690928 600507 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.15 2618304 -207893 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1295 2571713 -814488 2022-12-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.0852 2470844 927480 2022-12-31 MED
Nuveen LLC Pension Fund 1.0586 2410305 573218 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9265 2109450 -1415575 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Computer Sciences Company profile

Σχετικά με την Dxc Technology

Η DXC Technology Company δραστηριοποιείται στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ). Η εταιρεία επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και του cloud, των λειτουργιών με βάση τα δεδομένα και του εκσυγχρονισμού του χώρου εργασίας. Βοηθά τους πελάτες να διαχειρίζονται την περιουσία τους στον τομέα της πληροφορικής με το εύρος και την κλίμακα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν αναλύσεις, υπηρεσίες εφαρμογών, υπηρεσίες επιχειρηματικών διαδικασιών, υπηρεσίες cloud και πλατφόρμας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφαρμογές για επιχειρήσεις και cloud, εξωτερική ανάθεση IT, σύγχρονο χώρο εργασίας και ασφάλεια. Η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κλάδους όπως η ασφάλιση, τα ταξίδια, οι μεταφορές και η φιλοξενία, οι τράπεζες και οι κεφαλαιαγορές, η αεροδιαστημική και η άμυνα, η κατανάλωση και το λιανικό εμπόριο, η μεταποίηση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και οι τηλεπικοινωνίες και ο δημόσιος τομέας.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

20408 Bashan Drive
Suite 231
ASHBURN
VIRGINIA 20147
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.06 Price
+1.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,950.17 Price
-1.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.47 Price
+5.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00429

US100

12,807.90 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου