Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Duke Energy Corporation - DUK CFD

96.19
1.64%
0.18
Χαμηλό: 95.25
Υψηλό: 96.19
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Duke Energy Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 94.64
Άνοιγμα* 95.25
Μεταβολή 1 έτους* -13.2%
Εύρος ημέρας* 95.25 - 96.19
Εύρος 52 εβδ. 83.76-116.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.71M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 61.09M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 73.02B
Αναλογία P/E 19.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 770.65M
Έσοδα 28.77B
EPS 4.89
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.24274
Beta 0.42
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 96.19 1.31 1.38% 94.88 96.28 94.67
Mar 28, 2023 94.64 0.22 0.23% 94.42 95.72 94.06
Mar 27, 2023 94.59 0.23 0.24% 94.36 95.27 94.17
Mar 24, 2023 94.26 2.79 3.05% 91.47 94.28 91.47
Mar 23, 2023 91.44 -1.11 -1.20% 92.55 93.53 91.23
Mar 22, 2023 92.84 -1.38 -1.46% 94.22 94.86 92.79
Mar 21, 2023 94.66 -2.26 -2.33% 96.92 97.00 93.42
Mar 20, 2023 97.12 0.60 0.62% 96.52 97.53 96.52
Mar 17, 2023 96.29 0.19 0.20% 96.10 97.01 95.51
Mar 16, 2023 97.09 1.14 1.19% 95.95 98.55 95.94
Mar 15, 2023 96.68 1.96 2.07% 94.72 97.34 94.32
Mar 14, 2023 94.97 0.85 0.90% 94.12 96.04 94.00
Mar 13, 2023 94.06 1.64 1.77% 92.42 96.43 92.42
Mar 10, 2023 92.70 -1.44 -1.53% 94.14 94.50 92.15
Mar 9, 2023 94.16 0.24 0.26% 93.92 95.99 93.66
Mar 8, 2023 94.55 1.11 1.19% 93.44 94.74 93.42
Mar 7, 2023 93.47 -2.00 -2.09% 95.47 96.03 92.87
Mar 6, 2023 95.90 0.99 1.04% 94.91 95.94 94.81
Mar 3, 2023 94.95 1.15 1.23% 93.80 95.32 92.92
Mar 2, 2023 93.69 1.98 2.16% 91.71 93.88 91.55

Duke Energy Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 28768 24621 23366 25079 24521
Έσοδα 28768 24621 23366 25079 24521
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10058 6960 6511 7453 7528
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22756 19121 18795 19370 19836
Depreciation / Amortization 5086 4762 4504 4548 4074
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 412 341 967 -4 491
Other Operating Expenses, Total 1466 1355 1311 1307 1280
Λειτουργικά Έσοδα 6012 5500 4571 5709 4685
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2102 -1961 -3918 -1872 -1770
Άλλο, Καθαρό 168 452 267 260 158
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4078 3991 920 4097 3073
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3778 3723 1089 3578 2645
Δικαίωμα Μειοψηφίας 95 329 295 177 22
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3873 4052 1384 3755 2667
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1323 -144 -7 -7 -1
Καθαρά Κέρδη 2550 3908 1377 3748 2666
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3767 3946 1277 3714 2667
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2444 3802 1270 3707 2666
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2444 3802 1270 3707 2666
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 770 769 738 729 708
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.89221 5.13134 1.73035 5.09465 3.76695
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.98 3.9 3.82 3.745 3.635
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.38791 5.545 2.58205 5.08986 5.42275
Operations & Maintenance 5734 5703 5502 6066 6463
Total Adjustments to Net Income -106 -106 -107 -41
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 6983 7968 6685 7132 5762
Έσοδα 6983 7968 6685 7132 5762
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2781 2818 2161 2298 1828
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5687 5944 5272 5853 4568
Depreciation / Amortization 1100 1364 1302 1320 1064
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 226 -10 -17 213 10
Other Operating Expenses, Total 317 378 379 392 282
Λειτουργικά Έσοδα 1296 2024 1413 1279 1194
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -598 -595 -571 -562 -471
Άλλο, Καθαρό 99 89 115 89 143
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 797 1518 957 806 866
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 688 1390 880 820 808
Δικαίωμα Μειοψηφίας 22 9 27 37 82
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 710 1399 907 857 890
Καθαρά Κέρδη -636 1422 907 857 746
Total Adjustments to Net Income -14 -39 -14 -39 -14
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 696 1360 893 818 876
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -650 1383 893 818 732
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -650 1383 893 818 732
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 770 770 770 770 769
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.9039 1.76623 1.15974 1.06234 1.13914
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.005 1.005 0.985 0.985 0.985
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.15726 1.75434 1.13944 1.24214 1.15127
Operations & Maintenance 1263 1394 1447 1630 1384
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1346 23 -144
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9940 8682 9163 9714 8453
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 343 259 329 479 393
Μετρητά & Ισοδύναμα 343 259 311 442 358
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18 37 35
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3610 3153 3060 3134 2774
Accounts Receivable - Trade, Net 3610 3153 3060 3134 2774
Total Inventory 3199 3167 3232 3084 3250
Other Current Assets, Total 2788 2103 2542 3017 2036
Total Assets 169587 162388 158838 145392 137914
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17545 17913 17080 14614 15174
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17544 17913 17080 14614 15174
Goodwill, Net 19303 19303 19303 19303 19396
Long Term Investments 970 961 1937 1413 1191
Other Long Term Assets, Total 26700 25136 24650 23268 22483
Total Current Liabilities 15931 16305 14752 15041 12482
Accounts Payable 3629 3144 3487 3487 3043
Accrued Expenses 1469 1196 1165 1136 1076
Notes Payable/Short Term Debt 3304 2873 3135 3410 2163
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3387 4238 3141 3406 3244
Other Current Liabilities, Total 4142 4854 3824 3602 2956
Total Liabilities 120291 114424 112016 101575 96175
Total Long Term Debt 60448 55625 54985 51123 49035
Long Term Debt 59684 54909 54135 51123 49035
Deferred Income Tax 10212 9931 9502 8374 7160
Minority Interest 1840 1220 1129 17 -2
Other Liabilities, Total 31860 31343 31648 27020 27500
Total Equity 49296 47964 46822 43817 41739
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 44371 43767 40881 40795 38792
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3265 2471 4108 3113 3013
Unrealized Gain (Loss) -2 6 -82 -3 12
Other Equity, Total -301 -243 -48 -89 -79
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 169587 162388 158838 145392 137914
Total Common Shares Outstanding 769 769 733 727 700
Capital Lease Obligations 764 716 850
Redeemable Preferred Stock 1962 1962 1962
Total Preferred Shares Outstanding 40 40 40
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11042 9940 9436 8985 8508
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 853 343 548 367 379
Μετρητά & Ισοδύναμα 853 343 548 367 379
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3738 3610 3429 3088 2784
Accounts Receivable - Trade, Net 3738 3610 3429 3088 2784
Total Inventory 3171 3199 2900 3015 3076
Other Current Assets, Total 3280 2788 2559 2515 2269
Total Assets 171220 169587 167007 165385 163465
Property/Plant/Equipment, Total - Net 113438 112530 111396 110015 109140
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 163700 161819 160652 158272 157372
Accumulated Depreciation, Total -51517 -50555 -50543 -49752 -49772
Goodwill, Net 19303 19303 19303 19303 19303
Long Term Investments 976 970 951 938 919
Other Long Term Assets, Total 26328 26700 25794 26023 25566
Total Current Liabilities 15425 15931 15556 16211 17333
Accounts Payable 3175 3629 2888 2716 2497
Accrued Expenses 1217 1282 1466 1229 1110
Notes Payable/Short Term Debt 3262 3304 2098 3296 4064
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3884 3387 4873 4976 5586
Other Current Liabilities, Total 3887 4329 4231 3994 4076
Total Liabilities 121774 120291 117700 117253 115279
Total Long Term Debt 62196 60448 57929 57410 54768
Long Term Debt 62196 60448 57929 57410 54768
Deferred Income Tax 10504 10212 10679 10414 10206
Minority Interest 1806 1840 1933 1413 1472
Other Liabilities, Total 31843 31860 31603 31805 31500
Total Equity 49446 49296 49307 48132 48186
Redeemable Preferred Stock 1962 1962 1962 1962 1962
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 44364 44371 44348 43788 43761
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3323 3265 3293 2687 2680
Unrealized Gain (Loss) -15 -2 0 2 -2
Other Equity, Total -189 -301 -297 -308 -216
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 171220 169587 167007 165385 163465
Total Common Shares Outstanding 770 769 769 769 769
Total Preferred Shares Outstanding 40 40 40 40 40
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3579 1082 3571 2644 3064
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8290 8856 8209 7186 6624
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5663 5486 5176 4696 4046
Deferred Taxes 191 54 806 1079 1433
Μη Χρηματικά Στοιχεία -453 2765 -471 -70 -689
Cash Taxes Paid -3 -585 -651 -266 4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2248 2186 2195 2086 1963
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -690 -531 -873 -1163 -1230
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10935 -10604 -11957 -10060 -8442
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9715 -9907 -11122 -9389 -8052
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1220 -697 -835 -671 -390
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2609 1731 3730 2960 1782
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1481 293 817 29 1
Total Cash Dividends Paid -3114 -2812 -2668 -2471 -2450
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5 2745 2346 1838 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4237 1505 3235 3564 4231
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -36 -17 -18 86 -36
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 820 3579 2915 1639 941
Cash From Operating Activities 1795 8290 7227 3873 2088
Cash From Operating Activities 1480 5663 4189 2753 1385
Deferred Taxes -11 191 206 119 86
Non-Cash Items -6 -453 -228 -220 -139
Changes in Working Capital -488 -690 145 -418 -185
Cash From Investing Activities -2699 -10935 -8200 -5614 -3137
Capital Expenditures -2551 -9715 -7089 -4636 -2215
Other Investing Cash Flow Items, Total -148 -1220 -1111 -978 -922
Cash From Financing Activities 1404 2609 1160 1750 1185
Financing Cash Flow Items -44 1481 1535 246 244
Total Cash Dividends Paid -799 -3114 -2340 -1541 -783
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 5 5 5 5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2247 4237 1960 3040 1719
Net Change in Cash 500 -36 187 9 136
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0666 69819719 -67374 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8542 45082019 4709985 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.713 43994784 -1160346 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.6612 28193840 -5863211 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.4771 19075732 -733750 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.877 14454783 243312 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9918 7637721 818654 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.9756 7513146 -754043 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9724 7488467 91729 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9323 7179080 -139140 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8769 6753183 493914 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7359 5666938 67218 2022-12-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.6681 5144875 -318468 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.591 4550833 220194 2022-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.5419 4173422 163980 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5321 4097342 1862023 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.5102 3929279 135585 2022-12-31 LOW
RBC Capital Markets Wealth Management Research Firm 0.5033 3875551 113050 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.4974 3830000 0 2022-12-31 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 0.4931 3797605 3184331 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Duke Energy Company profile

Σχετικά με την Duke Energy Corporation

Η Duke Energy Corporation είναι μια ενεργειακή εταιρεία. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure και Commercial Renewables. Ο τομέας Electric Utilities and Infrastructure περιλαμβάνει κυρίως τις ρυθμιζόμενες ηλεκτρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας στην Καρολίνα, τη Φλόριντα και τις μεσοδυτικές πολιτείες. Ο τομέας Electric Utilities and Infrastructure παρέχει υπηρεσίες λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου και Υποδομών περιλαμβάνει την Piedmont, τις τοπικές εταιρείες διανομής φυσικού αερίου στο Οχάιο και το Κεντάκι, καθώς και τις επενδύσεις της Εταιρείας στην αποθήκευση φυσικού αερίου, στον αγωγό midstream και στις ανανεώσιμες πηγές φυσικού αερίου. Ο τομέας Commercial Renewables αποτελείται κυρίως από μη ρυθμιζόμενα περιουσιακά στοιχεία αιολικής και ηλιακής παραγωγής σε κλίμακα κοινής ωφέλειας που βρίσκονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χαρτοφυλάκιο αυτού του τομέα περιλαμβάνει μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας.

Industry: Electric Utilities (NEC)

422 S Church St
28242

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.60 Price
+1.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,907.30 Price
+0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,969.29 Price
+0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,686.60 Price
+0.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου