Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dow Inc. - DOW CFD

51.73
0.27%
0.10
Χαμηλό: 50.51
Υψηλό: 51.85
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Dow Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 51.59
Άνοιγμα* 50.51
Μεταβολή 1 έτους* -20.14%
Εύρος ημέρας* 50.51 - 51.85
Εύρος 52 εβδ. 42.91-71.86
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.68M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 105.43M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 36.66B
Αναλογία P/E 8.29
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 707.99M
Έσοδα 56.90B
EPS 6.25
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.40749
Beta 1.35
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 51.73 1.10 2.17% 50.63 51.89 50.40
Mar 23, 2023 51.59 0.30 0.58% 51.29 52.88 51.09
Mar 22, 2023 51.33 -0.50 -0.96% 51.83 52.60 51.28
Mar 21, 2023 52.01 -0.29 -0.55% 52.30 52.53 51.50
Mar 20, 2023 51.21 0.66 1.31% 50.55 51.36 50.55
Mar 17, 2023 49.98 -0.10 -0.20% 50.08 50.63 49.56
Mar 16, 2023 50.85 1.46 2.96% 49.39 50.93 49.13
Mar 15, 2023 50.45 -0.26 -0.51% 50.71 50.74 49.62
Mar 14, 2023 52.24 -0.80 -1.51% 53.04 53.68 51.52
Mar 13, 2023 52.34 -0.40 -0.76% 52.74 53.19 51.94
Mar 10, 2023 53.83 -1.13 -2.06% 54.96 55.13 53.25
Mar 9, 2023 55.06 -0.77 -1.38% 55.83 56.61 54.88
Mar 8, 2023 56.20 0.00 0.00% 56.20 56.81 56.03
Mar 7, 2023 55.76 -0.71 -1.26% 56.47 57.10 55.48
Mar 6, 2023 57.06 -0.83 -1.43% 57.89 58.04 56.70
Mar 3, 2023 58.26 -0.27 -0.46% 58.53 58.54 57.73
Mar 2, 2023 58.39 1.01 1.76% 57.38 58.59 57.26
Mar 1, 2023 57.97 0.86 1.51% 57.11 58.60 57.08
Feb 28, 2023 57.14 0.09 0.16% 57.05 57.45 56.76
Feb 27, 2023 56.94 -0.34 -0.59% 57.28 57.56 56.72

Dow Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 56902 54968 38542 42951 49604
Έσοδα 56902 54968 38542 42951 49604
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 48338 44191 33329 36657 41074
Ακαθάριστο Εισόδημα 8564 10777 5213 6294 8530
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 51262 47561 36364 44018 45471
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1675 1645 1471 1590 1782
Έρευνα & Ανάπτυξη 851 857 768 765 800
Depreciation / Amortization 336 388 401 419 469
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 62 480 395 4587 1346
Λειτουργικά Έσοδα 5640 7407 2178 -1067 4133
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -338 291 -838 -946 -426
Άλλο, Καθαρό 389 342 139 766 42
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6090 8145 2071 -1247 3749
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4640 6405 1294 -1717 2940
Δικαίωμα Μειοψηφίας -58 -94 -78 -87 -134
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4582 6311 1216 -1804 2806
Καθαρά Κέρδη 4582 6311 1216 -1359 4641
Total Adjustments to Net Income -24 -32
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4558 6279 1216 -1804 2806
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4558 6279 1216 -1359 4641
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4558 6279 1216 -1359 4641
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 725.6 749 742.3 742.5 747.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.2817 8.38318 1.63815 -2.42963 3.75535
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.8 2.8 2.8 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.21135 9.02676 1.01443 1.58593 5.16802
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 445 1835
Gain (Loss) on Sale of Assets 399 105 592
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 11859 14115 15664 15264 14364
Έσοδα 11859 14115 15664 15264 14364
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10656 12381 12899 12402 11778
Ακαθάριστο Εισόδημα 1203 1734 2765 2862 2586
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11212 13018 13652 13380 12459
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 386 356 435 498 436
Έρευνα & Ανάπτυξη 225 191 217 218 225
Depreciation / Amortization 80 83 85 88 87
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -135 7 16 174 -67
Λειτουργικά Έσοδα 647 1097 2012 1884 1905
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -221 -203 49 37 87
Gain (Loss) on Sale of Assets 346 10 12 31 31
Άλλο, Καθαρό 93 97 96 103 95
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 865 1001 2169 2055 2118
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 647 760 1681 1552 1761
Δικαίωμα Μειοψηφίας -34 -21 -20 17 -25
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 613 739 1661 1569 1736
Καθαρά Κέρδη 613 739 1661 1569 1736
Total Adjustments to Net Income -3 -4 -9 -8 -9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 610 735 1652 1561 1727
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 610 735 1652 1561 1727
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 610 735 1652 1561 1727
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 713 718.1 731.5 739.8 743.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.85554 1.02353 2.25837 2.11003 2.32342
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5639 1.09754 2.32724 2.30808 2.26749
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20848 19084 16815 39370
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2988 5104 2388 2824
Μετρητά & Ισοδύναμα 2988 5104 2367 2724
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21 100
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9633 7452 7596 9054
Accounts Receivable - Trade, Net 6920 4901 4885 5665
Total Inventory 7372 5701 6214 6899
Other Current Assets, Total 855 827 617 20593
Total Assets 62990 61470 60524 83699
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21967 22095 23068 21418
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 59016 58181 56982 53984
Accumulated Depreciation, Total -37049 -36086 -33914 -32566
Goodwill, Net 8764 8908 8796 9846
Intangibles, Net 2881 3352 3759 4225
Long Term Investments 5238 4102 3992 5966
Note Receivable - Long Term 504 476 1067 361
Other Long Term Assets, Total 2788 3453 3027 2513
Total Current Liabilities 13226 11108 10679 15547
Accounts Payable 5577 3763 3889 4456
Accrued Expenses 3586 3724 2838 2925
Notes Payable/Short Term Debt 161 156 586 298
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 231 460 435 338
Other Current Liabilities, Total 3671 3005 2931 7530
Total Liabilities 44825 49035 46983 51216
Total Long Term Debt 14280 16491 15975 19253
Long Term Debt 13517 16027 15612 19253
Deferred Income Tax 506 405 347 501
Minority Interest 574 570 553 1138
Other Liabilities, Total 16239 20461 19429 14777
Total Equity 18165 12435 13541 32483
Common Stock 8 8 8 0
Additional Paid-In Capital 8151 7595 7325 7042
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 20623 16361 17045 35460
Treasury Stock - Common -1625 -625 -500 0
ESOP Debt Guarantee -15 -49 -91 -134
Other Equity, Total -9036 -10959 -10310 -9885
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 62990 61470 60524 83699
Total Common Shares Outstanding 735.215 743.19 741.499 748.557
Capital Lease Obligations 763 464 363
Unrealized Gain (Loss) 59 104 64
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22165 20848 20393 20352 19163
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3143 2988 2911 3491 4133
Μετρητά & Ισοδύναμα 3143 2988 2911 3491 4133
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9995 9633 9461 9157 8347
Accounts Receivable - Trade, Net 7459 6920 6896 6507 5658
Total Inventory 7760 7372 7111 6952 6157
Other Current Assets, Total 1267 855 910 752 526
Total Assets 63335 62990 61749 61768 60437
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21686 21967 21375 21609 21707
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 57707 57604 56522 56564 56009
Accumulated Depreciation, Total -37360 -37049 -36874 -36700 -36112
Goodwill, Net 8716 8764 8801 8833 8819
Intangibles, Net 2761 2881 2962 3093 3199
Long Term Investments 4888 5238 4963 4518 4056
Note Receivable - Long Term 478 504 511 508 482
Other Long Term Assets, Total 2641 2788 2744 2855 3011
Total Current Liabilities 13054 13226 12793 12308 11354
Accounts Payable 5769 5577 4601 4664 4200
Accrued Expenses 3358 3586 3907 3685 3529
Notes Payable/Short Term Debt 92 161 270 203 152
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 355 231 291 445 492
Other Current Liabilities, Total 3480 3671 3724 3311 2981
Total Liabilities 44455 44825 45310 46195 46434
Total Long Term Debt 14108 14280 14027 15093 16200
Long Term Debt 13356 13517 13553 14607 15710
Capital Lease Obligations 752 763 474 486 490
Deferred Income Tax 654 506 501 504 485
Minority Interest 545 574 589 580 560
Other Liabilities, Total 16094 16239 17400 17710 17835
Total Equity 18880 18165 16439 15573 14003
Common Stock 8 8 8 8 8
Additional Paid-In Capital 8217 8151 7988 7898 7743
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 21672 20623 19357 18200 16829
Treasury Stock - Common -2221 -1625 -1225 -825 -625
ESOP Debt Guarantee 0 -15 -24 -32 -39
Unrealized Gain (Loss) -37 59 59 55 55
Other Equity, Total -8759 -9036 -9724 -9731 -9968
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 63335 62990 61749 61768 60437
Total Common Shares Outstanding 728.102 735.215 739.614 745.772 746.989
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6405 1294 -1272 4775 595
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7009 6226 5930 4254 -4929
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2842 2874 2938 2909 2546
Deferred Taxes 278 258 -228 -429 1413
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1069 608 4105 -1343 2016
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1447 1192 387 -1658 -11499
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2914 -841 -2192 -2195 7518
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2195 -1257 -1970 -2117 -2994
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -719 416 -222 -78 10512
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6071 -2764 -4095 -5404 -3325
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -622 -264 1364 -4283 -3465
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -680 -17 -407 112 66
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2696 -412 -2967 -1233 74
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -99 107 -27 -99 320
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2075 2728 -384 -3444 -416
Total Cash Dividends Paid -2073 -2071 -2085
Cash Taxes Paid 731
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 801
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1552 6405 4644 2938 1006
Cash From Operating Activities 1603 7009 4434 1713 -291
Cash From Operating Activities 752 2842 2187 1462 717
Deferred Taxes 253 278 488 388 144
Non-Cash Items 637 -1069 -900 -1247 -1130
Changes in Working Capital -1591 -1447 -1985 -1828 -1028
Cash From Investing Activities -367 -2914 -1535 -768 -13
Capital Expenditures -317 -2195 -1040 -625 -291
Other Investing Cash Flow Items, Total -50 -719 -495 -143 278
Cash From Financing Activities -1017 -6071 -4974 -2500 -595
Financing Cash Flow Items 105 -622 -582 -134 -19
Total Cash Dividends Paid -513 -2073 -1561 -1043 -521
Issuance (Retirement) of Stock, Net -565 -680 -388 0 127
Issuance (Retirement) of Debt, Net -44 -2696 -2443 -1323 -182
Foreign Exchange Effects -45 -99 -57 -12 -48
Net Change in Cash 174 -2075 -2132 -1567 -947
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5564 60578105 -2828722 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.1776 36656758 -341642 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.376 30981524 -42934 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.8206 19969387 -964 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8458 13067805 -160738 2022-12-31 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4882 10535990 3024868 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3032 9226298 641286 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.2984 9192228 -164748 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.8044 5694942 320910 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7662 5424764 -2145711 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7383 5226921 -22288 2022-12-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.6803 4816352 0 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6747 4776907 -1244549 2022-12-31 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.626 4431958 1270940 2022-12-31 HIGH
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6067 4295705 -367037 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.5842 4136126 -256898 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5391 3817068 20051 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5375 3805287 158208 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.5371 3802940 -68185 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5096 3607719 -23201 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dow Inc. Company profile

Σχετικά με την Dow Inc.

Η Dow Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου της The Dow Chemical Company και των θυγατρικών της (TDCC). Η εταιρεία διεξάγει τις παγκόσμιες δραστηριότητές της μέσω έξι παγκόσμιων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οργανωμένες σε τρεις τομείς: Βιομηχανικά Ενδιάμεσα Προϊόντα & Υποδομές, και Υλικά Επιδόσεων & Επικαλύψεις. Ο τομέας Packaging & Specialty Plastics αποτελείται από δύο ολοκληρωμένες παγκόσμιες επιχειρήσεις, όπως Hydrocarbons & Energy και Packaging and Specialty Plastics. Ο τομέας Industrial Intermediates & Infrastructure αποτελείται από δύο πελατοκεντρικές παγκόσμιες επιχειρήσεις, όπως οι Industrial Solutions και Polyurethanes & Construction Chemicals, οι οποίες αναπτύσσουν ενδιάμεσα χημικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και μεταγενέστερα, προσαρμοσμένα υλικά και σκευάσματα που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες ανάπτυξης. Ο τομέας Performance Materials & Coatings αποτελείται από δύο παγκόσμιες επιχειρήσεις, όπως Coatings & Performance Monomers και Consumer Solutions.

Industry: Plastics

2211 H H Dow Way
MIDLAND
MICHIGAN 48642-4815
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,956.95 Price
+1.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,828.40 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

69.37 Price
+0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,975.65 Price
-0.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου