Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Dolphin Entertainment, Inc. - DLPN CFD

  1.7555
  1.13%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0490
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.7755
  Άνοιγμα* 1.7555
  Μεταβολή 1 έτους* -33.5%
  Εύρος ημέρας* 1.6955 - 1.7555
  Εύρος 52 εβδ. 1.61-4.13
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.57K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 969.00K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.57M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.20M
  Έσοδα 41.95M
  EPS -1.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 1.7555 0.0500 2.93% 1.7055 1.7855 1.6955
  Sep 28, 2023 1.7755 0.0300 1.72% 1.7455 1.8655 1.7455
  Sep 27, 2023 1.7855 0.0300 1.71% 1.7555 1.8455 1.6555
  Sep 26, 2023 1.7355 0.1000 6.11% 1.6355 1.7555 1.6255
  Sep 25, 2023 1.6455 0.0100 0.61% 1.6355 1.6655 1.5755
  Sep 22, 2023 1.6355 0.1200 7.92% 1.5155 1.6455 1.5155
  Sep 21, 2023 1.6355 0.0600 3.81% 1.5755 1.6455 1.5055
  Sep 20, 2023 1.5755 0.0800 5.35% 1.4955 1.6255 1.4955
  Sep 19, 2023 1.5155 0.0800 5.57% 1.4355 1.5455 1.4355
  Sep 18, 2023 1.4955 -0.0700 -4.47% 1.5655 1.5955 1.4955
  Sep 15, 2023 1.5955 -0.0400 -2.45% 1.6355 1.6455 1.5755
  Sep 14, 2023 1.6355 0.0000 0.00% 1.6355 1.6755 1.6355
  Sep 13, 2023 1.6855 0.1200 7.67% 1.5655 1.7055 1.5655
  Sep 12, 2023 1.7055 0.1400 8.94% 1.5655 1.7155 1.5655
  Sep 11, 2023 1.6955 0.0600 3.67% 1.6355 1.7055 1.6255
  Sep 8, 2023 1.6373 0.1000 6.50% 1.5373 1.6473 1.5173
  Sep 7, 2023 1.5773 0.0800 5.34% 1.4973 1.5973 1.4873
  Sep 6, 2023 1.5973 0.0000 0.00% 1.5973 1.6073 1.4973
  Sep 5, 2023 1.6073 -0.1300 -7.48% 1.7373 1.7373 1.5973
  Sep 1, 2023 1.7473 0.0500 2.95% 1.6973 1.7973 1.6373

  Dolphin Entertainment, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, November 13, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Dolphin Entertainment Inc Earnings Release
  Q3 2023 Dolphin Entertainment Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 40.5056 35.7272 24.0545 25.0019 22.5513
  Έσοδα 40.5056 35.7272 24.0545 25.0019 22.5513
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.56634 3.81855 2.3453 4.80046 2.17697
  Ακαθάριστο Εισόδημα 36.9392 31.9086 21.7092 20.2014 20.3744
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 45.0807 38.2421 24.8774 28.4813 27.1917
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.3232 31.7299 22.0155 22.3396 20.6871
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.48728 -2.96587 -1.51357 -0.6057 2.34882
  Λειτουργικά Έσοδα -4.57514 -2.51491 -0.82295 -3.47945 -4.6404
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.21878 -3.91004 -1.19831 1.67432 -0.43354
  Άλλο, Καθαρό -0.055 0.19356 1.07
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.35637 -6.42495 -2.07627 -1.61158 -4.00394
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.53335 -6.4623 -1.93919 -1.19338 -2.91332
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.78014 -6.4623 -1.93919 -1.19338 -2.91332
  Καθαρά Κέρδη -4.78014 -6.4623 -1.93919 -1.19338 -2.91332
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.30169
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.78014 -6.4623 -1.93919 -1.49507 -2.91332
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.78014 -6.4623 -1.93919 -1.49507 -2.91332
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.78014 -6.4623 -1.93919 -1.49507 -2.91332
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.79902 7.61477 5.61997 3.30458 2.75468
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.48782 -0.84865 -0.34505 -0.45242 -1.05759
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38916 -1.10182 -0.52011 -0.57156 -0.50336
  Depreciation / Amortization 1.75121 1.90535 2.03023 1.94696 1.9788
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Other Operating Expenses, Total -0.04729 3.75422
  Equity In Affiliates -0.24679 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 11.0249 9.89142 11.1388 9.89901 10.2906
  Έσοδα 11.0249 9.89142 11.1388 9.89901 10.2906
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.21725 0.2189 0.62529 0.83743 0.93939
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10.8077 9.67252 10.5135 9.06158 9.35124
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.4757 12.4574 14.1054 11.0328 10.235
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.1793 11.6899 10.5124 9.46872 9.11761
  Depreciation / Amortization 0.54394 0.5331 0.50259 0.41584 0.41555
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.5174 1.07262 0.3158 0
  Λειτουργικά Έσοδα -7.45073 -2.566 -2.96661 -1.13377 0.05564
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.34054 -0.26429 -0.06286 -0.07051 0.15367
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.79127 -2.8303 -3.02947 -1.20427 0.20931
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.82436 -2.8574 -3.18478 -1.2115 0.20209
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.95924 -2.96932 -3.28794 -1.31172 0.17869
  Καθαρά Κέρδη -7.95924 -2.96932 -3.28794 -1.31172 0.17869
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.95924 -2.96932 -3.28794 -1.31172 0.17869
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.95924 -2.96932 -3.28794 -1.31172 0.17869
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.95924 -2.96932 -3.28794 -1.31172 0.17869
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.2123 12.6403 11.2726 9.66468 9.62614
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.60241 -0.23491 -0.29168 -0.13572 0.01856
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.28178 -0.23491 -0.22983 -0.11448 0.01856
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0
  Other Operating Expenses, Total 0.01774 0.01549 1.39249 -0.005 -0.23756
  Total Adjustments to Net Income 0
  Equity In Affiliates -0.13489 -0.11193 -0.10317 -0.10022 -0.0234
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.8638 18.2874 13.8964 6.86437 10.0687
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.06989 7.68874 7.92328 2.19625 5.54227
  Μετρητά 6.06989 7.68874 7.92328 2.19625 5.54227
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16.1422 9.60667 5.0271 3.58116 3.17311
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16.1422 9.60667 5.0271 3.58116 3.17311
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.65177 0.99194 0.94599 1.08696 1.35334
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 75.3768 52.7915 49.352 42.5717 37.9896
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.63425 6.60307 7.90635 8.47275 1.18252
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11.4827 6.2793 7.7232 8.56458 10.1198
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.22463 1.23428 0.19818 0.50205 0.47596
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25.2876 14.9533 16.8525 22.4909 21.9369
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.79822 0.94209 1.19018 0.83209 0.94423
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.80868 5.84654 6.4348 4.23502 2.625
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.00817 6.11946 5.22009
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.27787 0.30769 2.00919 2.7412 1.10487
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.40288 7.85696 5.21018 8.56309 12.0427
  Σύνολο Οφειλών 41.2857 29.8566 29.6831 32.8829 27.2131
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.46012 5.87497 5.33637 2.9817 1.98928
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.46012 5.87497 5.33637 2.9817 1.98928
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.28479 8.95212 7.49428 7.41035 3.28687
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34.0911 22.9349 19.6688 9.68882 10.7765
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Κοινή Μετοχή 0.18511 0.12031 0.09928 0.2684 0.21185
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143.119 127.248 117.541 105.444 105.093
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -109.214 -104.434 -97.972 -96.0242 -94.5292
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 75.3768 52.7915 49.352 42.5717 37.9896
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 12.3407 8.02038 6.61879 3.57858 2.82463
  Total Preferred Shares Outstanding 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Υπεραξία, Καθαρό 29.3141 20.0214 19.6279 17.948 15.9226
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.25321 0 0.22 0.22
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.25319 0.07621 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11.0691 10.5201 10.7281 3.08234
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.43482 -2.61371 -2.25531 -1.89982
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.60409 0.36609
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.563 23.8638 17.6262 17.6718 18.8644
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.85857 6.06989 4.45256 7.18563 9.62428
  Μετρητά 7.85857 6.06989 4.45256 7.18563 9.62428
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.775 16.1422 11.1425 9.55702 8.28125
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13.775 16.1422 11.1425 9.55702 8.28125
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.92937 1.65177 2.03113 0.92911 0.95891
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 73.9888 75.3768 55.7255 52.5367 54.1435
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.11184 7.63425 8.20985 5.62941 6.16599
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο
  Υπεραξία, Καθαρό 29.3141 29.3141 20.0214 20.0214 20.0214
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.9819 11.4827 6.71498 6.04081 5.94297
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.80972 1.25321 0.93921
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.55619 1.22463 1.64179 2.68123 2.70463
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 23.7761 25.2876 15.5029 14.2073 16.0636
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.66205 4.79822 1.57286 0.88157 1.31902
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.2859 6.44327 6.30942 5.79233 5.94348
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.24955 4.27787 0.51604 0.51318 0.1104
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.57859 9.7683 7.10457 7.02028 8.69068
  Σύνολο Οφειλών 42.2629 41.2857 26.7455 23.7611 29.4264
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12.3829 9.46012 4.30935 4.88509 5.55847
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12.3829 9.46012 4.30935 4.88509 5.55847
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.82364 6.28479 6.83543 4.578 7.72092
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.7259 34.0911 28.9799 28.7756 24.7171
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Κοινή Μετοχή 0.18941 0.18511 0.14999 0.14328 0.12977
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143.719 143.119 134.755 133.246 129.813
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -112.184 -109.214 -105.927 -104.615 -105.227
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 73.9888 75.3768 55.7255 52.5367 54.1435
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 12.6273 12.3407 9.99905 9.55196 8.65105
  Total Preferred Shares Outstanding 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.65209 0.60409 0.57209 0.49209 0.44409
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.28029 0.25319 0.09788 0.09066 0.08343
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -4.78014 -6.4623 -1.93919 -1.19338 -2.91332
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.02723 -1.31872 -1.50631 -2.90521 -0.62472
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.75121 1.90535 2.03023 1.94696 1.9788
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.42639 4.51921 -0.50619 -3.00125 1.42199
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.67708 0.91654 0.90978 0.29677 0.18531
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.60167 -1.28098 -1.09115 -0.65754 -0.06181
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.91936 -3.02586 -1.37597 -0.89848 -1.596
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.0722 0 -0.07736 -0.10349 -0.08965
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7.84716 -3.02586 -1.29861 -0.79499 -1.50635
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.9138 3.93782 8.60932 0.43939 3.19848
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -1.01514 5.9757 -0.41379 2.93997
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5.70991 4.95296 3.64846 2.28242 0.3346
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.03278 -0.40675 5.72704 -3.3643 0.97777
  Cash Taxes Paid 0 0.135
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 5.2039 0 -1.01484 -1.42924 -0.07609
  Deferred Taxes 0.17698 -1.05038
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -2.96932 -4.78014 -1.49219 -0.18047 -0.79248
  Cash From Operating Activities -1.42482 -4.02723 -3.63439 -1.71955 0.81836
  Cash From Operating Activities 0.5331 1.75121 1.24862 0.83279 0.40724
  Non-Cash Items 0.28827 1.42639 -1.06722 -1.46629 -0.87353
  Cash Interest Paid 0.43455 0.67708 0.5549 0.45498 0.10406
  Changes in Working Capital 0.69603 -2.60167 -2.34527 -0.92002 2.06991
  Cash From Investing Activities 0 -7.91936 -3.17254 -2.2987 -1.17226
  Capital Expenditures 0 -0.0722 -0.06446 -0.0599 -0.01776
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -7.84716 -3.10808 -2.2388 -1.1545
  Cash From Financing Activities 3.2135 10.9138 4.16935 3.51514 2.28943
  Financing Cash Flow Items 0.52945 5.2039 4.4491 3.76764 2.51535
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 2.68405 5.70991 -0.27975 -0.2525 -0.22592
  Net Change in Cash 1.78868 -1.03278 -2.63758 -0.50312 1.93553
  Deferred Taxes 0.0271 0.17698 0.02167 0.01445 0.00722

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Dolphin Entertainment, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Dolphin Entertainment, Inc.

  Η Dolphin Entertainment, Inc. είναι μια εταιρεία μάρκετινγκ ψυχαγωγίας και ανάπτυξης περιεχομένου. Παρέχει στρατηγικές υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης σε διάφορα κινηματογραφικά στούντιο, παρόχους ψηφιακού περιεχομένου, ταλέντα διασημοτήτων Α-list, συμπεριλαμβανομένων ηθοποιών, σκηνοθετών, παραγωγών, διάσημων σεφ, κοινωνικών μέσων επιρροής και δισκογραφικών καλλιτεχνών. Παρέχει επίσης στρατηγικές υπηρεσίες δημοσιότητας μάρκετινγκ και στρατηγικές μάρκας για ομίλους ξενοδοχείων και εστιατορίων και καταναλωτικές μάρκες. Λειτουργεί μέσω δύο τομέων: τομέας δημοσιότητας και μάρκετινγκ ψυχαγωγίας και τομέας παραγωγής περιεχομένου. Ο τομέας δημοσιότητας και μάρκετινγκ ψυχαγωγίας αποτελείται από τις εταιρείες 42West, The Door, Viewpoint, Shore Fire, Be Social και B/HI και παρέχει στους πελάτες διαφοροποιημένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σχέσεων, του μάρκετινγκ περιεχομένου ψυχαγωγίας και φιλοξενίας. Ο τομέας παραγωγής περιεχομένου αποτελείται από τις Dolphin Entertainment και Dolphin Films και ασχολείται με την παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου και ταινιών μεγάλου μήκους.

  Industry: Movie, TV Production & Distribution

  150 Alhambra Cir Ste 1200
  CORAL GABLES
  FLORIDA 33134-4535
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0505%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0724%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.19
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου