Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  9.15
  1.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 15:20

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.56)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001778 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.34)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001778%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα NOK
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Norway
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Dno ASA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.03
  Άνοιγμα* 9.04
  Μεταβολή 1 έτους* -24.29%
  Εύρος ημέρας* 9.02 - 9.22
  Εύρος 52 εβδ. 9.28-13.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.43M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 55.78M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.06B
  Αναλογία P/E 16.19
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 975.00M
  Έσοδα 8.48B
  EPS 0.57
  Μέρισμα (Απόδοση %) 10.7759
  Beta 2.86
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 9.03 0.15 1.69% 8.88 9.08 8.88
  Feb 28, 2024 9.03 -0.04 -0.44% 9.07 9.10 8.94
  Feb 27, 2024 9.05 0.02 0.22% 9.03 9.10 8.95
  Feb 26, 2024 8.96 0.08 0.90% 8.88 9.03 8.80
  Feb 23, 2024 8.93 -0.19 -2.08% 9.12 9.12 8.85
  Feb 22, 2024 9.05 -0.25 -2.69% 9.30 9.34 9.01
  Feb 21, 2024 9.08 0.05 0.55% 9.03 9.13 8.91
  Feb 20, 2024 9.16 -0.13 -1.40% 9.29 9.32 9.10
  Feb 19, 2024 9.31 -0.05 -0.53% 9.36 9.38 9.18
  Feb 16, 2024 9.15 0.09 0.99% 9.06 9.30 9.05
  Feb 15, 2024 9.06 0.05 0.55% 9.01 9.09 8.83
  Feb 14, 2024 9.30 0.09 0.98% 9.21 9.32 9.07
  Feb 13, 2024 9.20 -0.36 -3.77% 9.56 9.61 9.19
  Feb 12, 2024 9.58 0.74 8.37% 8.84 9.67 8.84
  Feb 9, 2024 9.00 0.14 1.58% 8.86 9.11 8.86
  Feb 8, 2024 8.93 0.21 2.41% 8.72 8.96 8.59
  Feb 7, 2024 8.75 -0.29 -3.21% 9.04 9.04 8.73
  Feb 6, 2024 9.02 0.12 1.35% 8.90 9.04 8.70
  Feb 5, 2024 8.84 0.01 0.11% 8.83 9.09 8.83
  Feb 2, 2024 9.00 -0.01 -0.11% 9.01 9.08 8.86

  Dno Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  NO

  Γεγονός

  Q1 2024 Dno ASA Earnings Call
  Q1 2024 Dno ASA Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  NO

  Γεγονός

  Q1 2024 Dno ASA Earnings Release
  Q1 2024 Dno ASA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  NO

  Γεγονός

  Dno ASA Annual Shareholders Meeting
  Dno ASA Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1377 1004.1 614.9 971.4 829.3
  Έσοδα 1377 1004.1 614.9 971.4 829.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 460.9 443.1 590 541.4 350.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 916.1 561 24.9 430 478.7
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 945.6 683.2 929.4 895.8 452.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.9 16.2 4.8 26.1 36.7
  Έρευνα & Ανάπτυξη 96.5 132.3 55.9 146.4 64.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 371.3 80.1 276 162 1.7
  Other Operating Expenses, Total 5 11.5 2.7 19.9 -1.4
  Λειτουργικά Έσοδα 431.4 320.9 -314.5 75.6 377
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -51.2 -78.3 -67.5 -80.3 -38
  Άλλο, Καθαρό -33.7 -22.5 -43.8 -43.1 -16.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 346.5 220.1 -425.8 -47.8 322.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 384.9 203.8 -286 73.5 354.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 384.9 203.8 -286 73.5 354.3
  Καθαρά Κέρδη 384.9 203.8 -286 73.5 354.3
  Total Adjustments to Net Income 0.1 0.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 384.9 203.9 -285.9 73.5 354.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 384.9 203.9 -285.9 73.5 354.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 384.9 203.9 -285.9 73.5 354.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 986.97 975.43 975.73 1036.37 1048.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38998 0.20904 -0.29301 0.07092 0.33781
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.10208 0.02271 0.02332 0 0.0463
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.63451 0.28507 0.07471 0.27413 0.33912
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 58.3 268.9 338.1 338.9 360.6
  Έσοδα 58.3 268.9 338.1 338.9 360.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 56.8 104.8 145.6 116.7 103.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.5 164.1 192.5 222.2 256.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 73.3 113.6 414.4 148.2 279.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.7 4.2 6.8 6 2.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 16.5 6.6 17.6 25.4 47.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 244 0 127.2
  Other Operating Expenses, Total 0.3 0.1 6.4 0.1 -1.3
  Λειτουργικά Έσοδα -15 155.3 -76.3 190.7 80.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.8 2.9 -10.4 -14.8 -30.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.8 158.2 -86.7 175.9 50
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.5 87.4 42.5 129.7 72.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.5 87.4 42.5 129.7 72.3
  Καθαρά Κέρδη -18.5 87.4 42.5 129.7 72.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.5 87.4 42.5 129.6 72.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.5 87.4 42.5 129.6 72.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.5 87.4 42.5 129.6 72.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 975 995.45 1021.59 975.43 975.43
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01897 0.0878 0.0416 0.13286 0.07412
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0239 0.02552 0.02297 0.0254
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01897 0.0878 0.19685 0.13286 0.15888
  Άλλο, Καθαρό
  Total Adjustments to Net Income -0.1
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -3 -2.1 -6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1464.9 1277.3 821.6 1157.2 975.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 931.8 720.8 463.5 471.4 307.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 931.8 720.8 463.5 471.4 307.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 449.6 487.7 275.3 605.7 237
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 311.9 344.4 96.3 301.1 182.8
  Συνολικό Απόθεμα 47 35.8 41.9 28.2 8.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 36.5 33 40.9 51.9 422.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2803 2947.8 2708.7 3271.9 2004.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1108.6 1284.9 1174.1 1349.5 758.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3478.6 3124 3225.7 3027.5 2037.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2370.1 -1839.1 -2051.5 -1678 -1279
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 97.2 232.4 308.6 346.6 32.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 76.1 16.2 12.6 21 230.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1 48.8 229.8 63.7 7.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 445.3 385.8 296.1 623 142.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 71.6 103.1 64.6 70.9 46
  Δεδουλευμένα Έξοδα 155.7 123.4 102.4 163.3 67.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 202.8 143.6 125.3 159.9 11
  Σύνολο Οφειλών 1433.6 1929 1863.1 2110.6 786.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 552.9 885.9 948.1 847.1 575.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 546.4 873.4 934.2 836 575.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 373 390 440.1 422.9 68.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1369.4 1018.8 845.6 1161.3 1217.8
  Κοινή Μετοχή 33.9 32.9 32.9 33.3 35
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1020.9 776 593.9 1128 1182.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -29 -77.5 -65
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2803 2947.8 2708.7 3271.9 2004.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1018.01 975.433 975.433 990.114 1048.81
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15.2 15.7 3.8 228.9 18.4
  Υπεραξία, Καθαρό 56.1 88.2 162 333.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6.5 12.5 13.9 11.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 62.4 267.3 178.8 217.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 343.6 247.7 247.7
  Unrealized Gain (Loss) 0 39.7 36.1
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1033.4 1258.3 1407.1 1464.9 1344.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 708.1 729.4 887 931.8 826.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 708.1 729.4 887 931.8 796.6
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 238.3 448.8 442.4 449.6 432.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 151.7 421.6 415.9 311.9 300.3
  Συνολικό Απόθεμα 73.9 66.6 54.1 47 44
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.1 13.5 23.6 36.5 41.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2583.1 2639.7 2737.9 2803 2773
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1142.8 1138 1098.9 1108.6 1283.9
  Υπεραξία, Καθαρό 46.4 51.9 53.1 56.1 60.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 160 124.2 108.8 97.2 81.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 65.8 67.3 69.9 76.1 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 134.7 0 0.1 0.1 2.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 415.4 443.9 400 445.3 366.2
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 169.5 170.3 38.7 15.2 9.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 51 67.6 179.4 202.8 155.7
  Σύνολο Οφειλών 1338.4 1323.9 1372.7 1433.6 1497.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 405.5 404.5 526.3 552.9 560.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 391.2 390.3 520.6 546.4 554.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 14.3 14.2 5.7 6.5 6.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 154.3 115.5 83.9 62.4 209.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 363.2 360 362.5 373 361
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1244.7 1315.8 1365.2 1369.4 1275.7
  Κοινή Μετοχή 32.8 32.8 32.8 33.9 32.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 343.6 343.6 343.6 343.6 247.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 916.7 993.4 1034.2 1020.9 1071.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -48.4 -54 -45.4 -29 -129.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2583.1 2639.7 2737.9 2803 2773
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 975 1018.01 1018.01 1018.01 975.433
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0 0 53.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 90.8 90.1 51.8 71.6 57.5
  Δεδουλευμένα Έξοδα 104.1 115.9 130.1 155.7 143.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 346.5 220.1 -425.8 -47.8 322.5
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1056.3 728.8 389.1 371.5 471.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 216.7 206 361.4 311.8 260.1
  Deferred Taxes -16.1 174.7 236.3 56.9 33.2
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 447.5 184.5 380.9 261 56.7
  Cash Taxes Paid 5.1 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 58.1 73 85.7 78.2 34.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 61.7 -56.5 -163.7 -210.4 -201.4
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -415 -362 -238.6 -823 -339.4
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -300.2 -193.8 -162.2 -339.4 -130.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -114.8 -168.2 -76.4 -483.6 -209.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -419.1 -105.4 -159.1 208.3 167.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -11.7 0 -17.8 -82.3 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -334.5 -83.2 -141.4 337.1 192.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 217.7 259.4 -8.6 -243.2 298.8
  Total Cash Dividends Paid -72.8 -22.2 0 -46.6 -25.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.1 0.1 0.1
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.5 -2
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 158.3 346.5 433.2 257.4 207.4
  Cash From Operating Activities 106.6 1056.3 811.2 547.3 246.9
  Cash From Operating Activities 44.6 216.7 157.8 99.6 51.5
  Deferred Taxes -16.1 -36.9 -36.9 -12.3
  Non-Cash Items -4.4 447.5 187.1 175 24.1
  Cash Interest Paid 11.5 58.1 46.7 34.2 17.1
  Changes in Working Capital -91.9 61.7 70 52.2 -23.8
  Cash From Investing Activities -71.6 -415 -342.3 -229.1 -95.2
  Capital Expenditures -56.6 -300.2 -224.5 -144.6 -67.1
  Other Investing Cash Flow Items, Total -15 -114.8 -117.8 -84.5 -28.1
  Cash From Financing Activities -77.6 -419.1 -378.8 -246.2 -40.5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.4 -334.5 -331.8 -224 -18.4
  Foreign Exchange Effects -1.1 -4.5 -8.8 -7.8 0
  Net Change in Cash -43.7 217.7 81.3 64.2 111.2
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -50.6 -11.7
  Total Cash Dividends Paid -24.6 -72.8 -47 -22.2 -22.2
  Financing Cash Flow Items -0.1 0.1
  Cash Taxes Paid 43.1 5.1 1.8
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  RAK Petroleum Corporation 44.962 438379418 438379418 2022-10-10
  Folketrygdfondet Pension Fund 7.284 71019417 26528827 2023-06-07 LOW
  RAK Gas, L.L.C. Corporation 3.5191 34311403 0 2023-06-07 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6831 16409783 64253 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5947 15548326 130143 2023-09-30 LOW
  Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 1.0898 10625664 239835 2023-09-30 LOW
  Salt Value AS Corporation 0.9664 9422655 927455 2023-06-07 LOW
  KLP Forsikring Pension Fund 0.8912 8689361 442840 2023-06-07 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7854 7657478 82079 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.6437 6275900 -837505 2023-07-31 LOW
  Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5835 5688773 317793 2023-06-30 LOW
  DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 0.5447 5310990 -23937 2023-09-30 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.5256 5124405 678746 2023-09-30 MED
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.307 2993039 11317 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2558 2494440 34301 2023-09-30 LOW
  Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.1954 1904936 0 2023-09-30 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1721 1677723 -271871 2023-06-30 LOW
  Vident Investment Advisory, LLC Investment Advisor 0.1314 1281008 0 2023-09-30 MED
  SEI Investments Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1045 1018483 -651647 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0853 831328 -7306 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Dno Company profile

  Σχετικά με την Dno

  Η Dno ASA, πρώην DNO International ASA, είναι εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα τη Νορβηγία. Ασχολείται με την απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές της ασκούνται κυρίως στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής (MENA). Κατέχει συμμετοχές σε τεμάχια πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διάφορα στάδια έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, στη Δημοκρατία της Υεμένης, στο Σουλτανάτο του Ομάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Δημοκρατία της Τυνησίας και στη Σομαλιλάνδη. Η Εταιρεία λειτουργεί μέσω των κεντρικών της γραφείων στο Όσλο και ενός δικτύου γραφείων σε όλη την περιοχή MENA. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν τις DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS, DNO Mena AS και Origo Exploration Holding AS.

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  Dokkveien 1
  OSLO
  OSLO 0250
  NO

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0482%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου