Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Currys PLC - CURY.L CFD

  0.452
  3.21%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.019
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02526 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02526%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003343%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Currys PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.467
  Άνοιγμα* 0.459
  Μεταβολή 1 έτους* -34.71%
  Εύρος ημέρας* 0.452 - 0.463
  Εύρος 52 εβδ. 0.43-0.87
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.98M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 51.89M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 544.76M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.13B
  Έσοδα 9.51B
  EPS -0.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.55431
  Beta 2.03
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 0.467 0.010 2.19% 0.457 0.473 0.452
  Dec 5, 2023 0.458 0.021 4.81% 0.437 0.467 0.437
  Dec 4, 2023 0.452 0.014 3.20% 0.438 0.458 0.438
  Dec 1, 2023 0.444 0.017 3.98% 0.427 0.448 0.427
  Nov 30, 2023 0.432 -0.012 -2.70% 0.444 0.444 0.430
  Nov 29, 2023 0.438 -0.007 -1.57% 0.445 0.461 0.438
  Nov 28, 2023 0.452 -0.006 -1.31% 0.458 0.466 0.452
  Nov 27, 2023 0.464 0.008 1.75% 0.456 0.470 0.456
  Nov 24, 2023 0.467 0.007 1.52% 0.460 0.471 0.460
  Nov 23, 2023 0.464 -0.003 -0.64% 0.467 0.476 0.464
  Nov 22, 2023 0.470 0.001 0.21% 0.469 0.486 0.469
  Nov 21, 2023 0.472 -0.009 -1.87% 0.481 0.491 0.468
  Nov 20, 2023 0.487 -0.013 -2.60% 0.500 0.506 0.484
  Nov 17, 2023 0.480 0.013 2.78% 0.467 0.489 0.467
  Nov 16, 2023 0.475 -0.009 -1.86% 0.484 0.490 0.474
  Nov 15, 2023 0.484 -0.004 -0.82% 0.488 0.502 0.484
  Nov 14, 2023 0.483 0.018 3.87% 0.465 0.496 0.465
  Nov 13, 2023 0.476 0.015 3.25% 0.461 0.476 0.460
  Nov 10, 2023 0.467 0.006 1.30% 0.461 0.471 0.458
  Nov 9, 2023 0.479 0.019 4.13% 0.460 0.482 0.460

  Currys PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, December 14, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 Currys PLC Earnings Release
  Half Year 2024 Currys PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, January 18, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Q3 2024 Currys PLC Trading Statement Release
  Q3 2024 Currys PLC Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Full Year 2024 Currys PLC Trading Statement Release
  Full Year 2024 Currys PLC Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 9511 10122 10330 10170 10433
  Έσοδα 9511 10122 10330 10170 10433
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7827 8356 8592 8318 8330
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1684 1766 1738 1852 2103
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9859 9902 10194 10200 10658
  Depreciation / Amortization
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 607 32 112 177 547
  Other Operating Expenses, Total 1425 1514 1490 1705 1781
  Λειτουργικά Έσοδα -348 220 136 -30 -225
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -85 -76 -85 -95 -23
  Άλλο, Καθαρό -17 -18 -18 -15 -11
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -450 126 33 -140 -259
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -481 71 0 -161 -311
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -481 71 0 -161 -311
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 12 -2 -9
  Καθαρά Κέρδη -481 71 12 -163 -320
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -481 71 0 -161 -311
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -481 71 12 -163 -320
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -481 71 12 -163 -320
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1104 1175 1194 1157 1159
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.43569 0.06043 0 -0.13915 -0.26833
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0315 0.03 0.0225 0.0675
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01236 0.15682 0.17094 0.10411 0.21311
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 May 2021
  Συνολικά έσοδα 5038 4473 5339 4783 5471
  Έσοδα 5038 4473 5339 4783 5471
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4886 4971 5212 4688 5424
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 85 527 36 -6 61
  Other Operating Expenses, Total 4801 4444 5176 4694 5363
  Λειτουργικά Έσοδα 152 -498 127 95 47
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -51 -46 -45 -43 -59
  Άλλο, Καθαρό -3 -4 -4 -4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 98 -548 78 48 -12
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 79 -560 29 42 -17
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 79 -560 29 42 -17
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 12
  Καθαρά Κέρδη 79 -560 29 42 -5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 79 -560 29 42 -17
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 79 -560 29 42 -5
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 79 -560 29 42 -5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1106 1102 1160 1190 1149
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07143 -0.50817 0.025 0.03529 -0.0148
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.0215 0.01 0.03
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13338 -0.19732 0.04517 0.03088 0.01971
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1904 2137 1965 2538 2878
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 67 96 140 628 622
  Μετρητά 67 96 140 628 622
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 633 697 588 832 1039
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 631 696 587 831 1039
  Συνολικό Απόθεμα 1151 1286 1178 970 1156
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 53 58 59 108 61
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5849 6913 6880 7731 7145
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1150 1169 1235 1354 276
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1711 1758 1814 1859 746
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -561 -589 -579 -505 -470
  Υπεραξία, Καθαρό 2270 2814 2851 2803 2840
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 350 385 426 469 464
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 10 18
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 152 126 141 298 387
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23 282 262 259 282
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2387 2703 2621 3104 3081
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1439 1614 1420 1249 1571
  Δεδουλευμένα Έξοδα 444 538 609 582 590
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 16 2 0 540 559
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 213 210 222 302 3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 275 339 370 431 358
  Σύνολο Οφειλών 3957 4412 4499 5451 4505
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1198 1137 1110 1466 368
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 178 80 0 280 288
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1020 1057 1110 1186 80
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 15 208 162 162 156
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 357 364 606 719 900
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1892 2501 2381 2280 2640
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2263 2263 2263 2263 2263
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -372 237 117 16 376
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5849 6913 6880 7731 7145
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1133 1133 1166 1162 1160
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 May 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1904 2690 2137 2550 1965
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 97 138 126 255 175
  Μετρητά & Ισοδύναμα 97 138 126 255 175
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 633 786 697 687 588
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 631 785 696 686 587
  Συνολικό Απόθεμα 1151 1750 1286 1580 1178
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23 16 28 28 24
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5849 6836 6913 7343 6880
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1150 1146 1169 1125 1235
  Υπεραξία, Καθαρό 2270 2296 2814 2836 2851
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 350 374 385 430 426
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 152 102 126 139 141
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23 228 282 263 262
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2387 3159 2703 3245 2621
  Payable/Accrued 2067 2856 2368 2871 2233
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 16 1 2 5 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 213 213 210 209 222
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 91 89 123 160 166
  Σύνολο Οφειλών 3957 4989 4412 4961 4499
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1198 1266 1137 1018 1110
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 178 242 80 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1020 1024 1057 1018 1110
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 15 205 208 166 162
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 357 359 364 532 606
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1892 1847 2501 2382 2381
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2263 2263 2263 2263 2263
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -372 -417 237 118 117
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5849 6836 6913 7343 6880
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1133 1133.49 1133 1166.46 1166
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 222 147 -28 -223 321
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 428 844 583 286 312
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 338 362 367 174 204
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9 51 29 308 -59
  Cash Taxes Paid 18 35 20 45 62
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 87 101 106 23 19
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -141 284 215 27 -154
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -134 -103 -192 -150 -132
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -133 -122 -191 -166 -187
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1 19 -1 16 55
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -340 -672 -383 -209 -192
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -93 -101 -110 -24 -21
  Total Cash Dividends Paid -46 0 -78 -116 -130
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -73 -13 -12 0 1
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -128 -558 -183 -69 -42
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1 -20 6 -6 -2
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -45 49 14 -79 -14
  Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 May 2021 Oct 2020
  Net income/Starting Line -498 222 95 147 100
  Cash From Operating Activities 82 428 344 844 706
  Cash From Operating Activities 166 338 168 362 178
  Non-Cash Items 479 9 -23 51 -13
  Cash Taxes Paid 24 18 6 35 16
  Cash Interest Paid 47 87 43 101 52
  Changes in Working Capital -65 -141 104 284 441
  Cash From Investing Activities -56 -134 -52 -103 -57
  Capital Expenditures -56 -133 -51 -122 -58
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -1 -1 19 1
  Cash From Financing Activities -22 -340 -209 -672 -423
  Financing Cash Flow Items -48 -93 -49 -101 -52
  Total Cash Dividends Paid -24 -46 -34 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -4 -73 -28 -13 -3
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 54 -128 -98 -558 -368
  Foreign Exchange Effects 9 1 -2 -20 -7
  Net Change in Cash 13 -45 81 49 219
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 15.9566 180867222 0 2023-04-29 LOW
  Cobas Asset Management, SGIIC, SA Investment Advisor 9.1844 104105111 13369681 2023-07-11 MED
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.265 59677996 0 2023-04-29 LOW
  Wishbone Management, LP Hedge Fund 5.0287 57000000 15500000 2023-07-10 MED
  Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.9775 56419795 -21646317 2023-06-22 MED
  Ross (David Peter John) Individual Investor 4.9174 55738699 0 2023-04-29 LOW
  Ruffer LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.6206 52373898 0 2023-04-29 MED
  UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 3.9736 45040040 -11485424 2023-03-17 LOW
  Greater Manchester Pension Fund Pension Fund Portfolio 3.9736 45040040 45040040 2023-04-29
  Liontrust Portfolio Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.9072 44288264 0 2023-04-29 LOW
  Frasers Group PLC Corporation 3.5076 39758765 3444280 2023-10-03 MED
  J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.2748 37119960 2402763 2023-06-20 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.02 34232009 295522 2023-06-20 LOW
  Dixons Carphone PLC Employee Benefit Trust Corporation 2.9809 33788905 -1419881 2022-02-17
  Currys PLC Employee Benefit Trust Corporation 2.9809 33788905 0 2023-07-06 LOW
  Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.81 31851616 22063295 2023-04-29 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2482 25483264 -2226338 2023-06-20 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.8667 21159023 -188040 2023-06-08 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7648 20004402 0 2023-10-01 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.6808 19051629 -34159 2023-10-01 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Currys PLC Company profile

  Σχετικά με την Currys PLC

  Η Currys plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εμπορεύεται προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας, κυρίως μέσω καταστημάτων ή διαδικτυακών καναλιών. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 832 καταστήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) και την Ιρλανδία, η Εταιρεία εμπορεύεται ως Currys, στις Σκανδιναβικές χώρες με το εμπορικό σήμα Elkjop και ως Κωτσόβολος στην Ελλάδα. Οι λειτουργικοί της τομείς περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Ελλάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της αποθήκης Carphone της Εταιρείας, της iD Mobile και των δραστηριοτήτων Business to Business (B2B). Ο τομέας Nordics δραστηριοποιείται στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Δανία με δραστηριότητες franchise στην Ισλανδία, τη Γροιλανδία και τα Νησιά Φερόε. Η Ελλάδα της, αποτελείται από τις τρέχουσες δραστηριότητές της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

  Industry: Computer & Electronics Retailers (NEC)

  1 Portal Way
  LONDON
  W3 6RS
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0206%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου