Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Diversified United Investment Limited - DUIau CFD

  4.717
  0.81%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:02 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:02 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.426
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.679
  Άνοιγμα* 4.698
  Μεταβολή 1 έτους* -0.99%
  Εύρος ημέρας* 4.679 - 4.727
  Εύρος 52 εβδ. 4.49-5.34
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 39.07K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.07M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.07B
  Αναλογία P/E 23.04
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 213.74M
  Έσοδα 57.20M
  EPS 0.21
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.23232
  Beta 0.82
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 4.718 0.000 0.00% 4.718 4.718 4.698
  Feb 29, 2024 4.717 0.019 0.40% 4.698 4.717 4.679
  Feb 28, 2024 4.688 -0.001 -0.02% 4.689 4.698 4.669
  Feb 27, 2024 4.688 -0.001 -0.02% 4.689 4.698 4.659
  Feb 26, 2024 4.689 0.000 0.00% 4.689 4.698 4.688
  Feb 25, 2024 4.698 0.000 0.00% 4.698 4.698 4.620
  Feb 23, 2024 4.746 0.010 0.21% 4.736 4.746 4.726
  Feb 22, 2024 4.726 0.008 0.17% 4.718 4.736 4.708
  Feb 21, 2024 4.727 -0.077 -1.60% 4.804 4.804 4.667
  Feb 20, 2024 4.804 0.038 0.80% 4.766 4.813 4.756
  Feb 19, 2024 4.765 0.000 0.00% 4.765 4.766 4.736
  Feb 18, 2024 4.766 0.000 0.00% 4.766 4.766 4.766
  Feb 16, 2024 4.775 -0.019 -0.40% 4.794 4.794 4.775
  Feb 15, 2024 4.804 0.019 0.40% 4.785 4.813 4.766
  Feb 14, 2024 4.784 0.018 0.38% 4.766 4.784 4.746
  Feb 13, 2024 4.756 -0.038 -0.79% 4.794 4.794 4.736
  Feb 12, 2024 4.813 0.048 1.01% 4.765 4.813 4.751
  Feb 11, 2024 4.765 -0.039 -0.81% 4.804 4.804 4.736
  Feb 9, 2024 4.804 0.000 0.00% 4.804 4.813 4.804
  Feb 8, 2024 4.804 0.010 0.21% 4.794 4.823 4.784

  Diversified United Investment Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 51.095 57.196 37.243 36.893 45.456
  Έσοδα 51.095 57.196 37.243 36.893 45.456
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.582 2.215 2.516 3.305 4.41
  Ακαθάριστο Εισόδημα 45.513 54.981 34.727 33.588 41.046
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.243 11.658 1.969 4.179 5.191
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.588 1.468 1.44 0.874 0.781
  Λειτουργικά Έσοδα 45.852 45.538 35.274 32.714 40.265
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45.852 45.538 35.274 32.714 40.265
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 42.838 45.839 31.01 30.07 38.018
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 42.838 45.839 31.01 30.07 38.018
  Καθαρά Κέρδη 42.838 45.839 31.01 30.07 38.018
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42.838 45.839 31.01 30.07 38.018
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42.838 45.839 31.01 30.07 38.018
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 42.838 45.839 31.01 30.07 38.018
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 216.156 213.35 212.878 211.502 210.465
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.19818 0.21485 0.14567 0.14217 0.18064
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.16 0.16 0.155 0.155 0.155
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.19818 0.21485 0.14567 0.14217 0.18064
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.927 7.975 -1.987
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 25.331 25.764 34.305 22.891 24.688
  Έσοδα 25.331 25.764 34.305 22.891 24.688
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.864 2.718 1.137 1.078 1.257
  Ακαθάριστο Εισόδημα 22.467 23.046 33.168 21.813 23.431
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.939 4.304 8.816 2.842 5.446
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.793 0.795 0.733 0.735 0.747
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.718 0.791 6.946 1.029 3.442
  Λειτουργικά Έσοδα 24.392 21.46 25.489 20.049 19.242
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24.392 21.46 25.489 20.049 19.242
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21.792 21.046 26.601 19.238 17.937
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21.792 21.046 26.601 19.238 17.937
  Καθαρά Κέρδη 21.792 21.046 26.601 19.238 17.937
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21.792 21.046 26.601 19.238 17.937
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21.792 21.046 26.601 19.238 17.937
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21.792 21.046 26.601 19.238 17.937
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 216.984 215.327 213.567 213.133 213.532
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10043 0.09774 0.12456 0.09026 0.084
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09 0.07 0.09 0.07 0.085
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10043 0.09774 0.12456 0.09026 0.084
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.938 11.498 14.779 38.198 80.491
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.729 6.064 9.512 5.024 7.014
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.72 6.018 9.506 5.019 7.009
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.09 0.096 0.111 0.082 0.085
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.119 5.338 5.156 33.092 73.392
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1263.02 1210.88 1257.38 1017.35 1112.49
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1252.09 1199.38 1242.6 979.149 1031.99
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 0.724 1.582 1.035 1.404 23.745
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.125 0.116 0.094 0.096 0.158
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.029 1.067 0.714 0.958 0.782
  Σύνολο Οφειλών 286.236 319.357 318.223 213.097 256.61
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 90 150 117.5 72.5 72.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 90 150 117.5 72.5 72.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 195.512 167.775 199.688 139.193 160.315
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0.05
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 976.788 891.521 939.159 804.25 855.876
  Κοινή Μετοχή 462.497 446.415 442.098 437.714 433.372
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 74.178 71.828 49.493 62.786 67.014
  Unrealized Gain (Loss) 440.113 373.278 447.568 303.75 355.49
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1263.02 1210.88 1257.38 1017.35 1112.49
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 217.159 213.738 212.886 211.893 210.966
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.57 0.399 0.227 0.35 0.305
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 22.5
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.938 6.609 11.498 6.199 14.779
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.72 3.596 6.056 2.305 9.512
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.72 3.015 6.018 2.305 9.506
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.218 3.013 5.442 3.894 5.156
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1263.02 1250.54 1210.88 1309.15 1257.38
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1252.09 1243.93 1199.38 1302.95 1242.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 0.724 33.653 1.582 73.536 1.035
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 32.5 72.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.029 0 0.358 0.714
  Σύνολο Οφειλών 286.236 311.313 319.357 351.742 318.223
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 90 96 150 72.5 117.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 90 96 150 72.5 117.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 195.512 181.66 167.775 205.706 199.688
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 976.788 939.224 891.521 957.403 939.159
  Κοινή Μετοχή 462.497 460.593 446.415 444.476 442.098
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 74.178 478.631 445.106 512.927 49.493
  Unrealized Gain (Loss) 440.113 447.568
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1263.02 1250.54 1210.88 1309.15 1257.38
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 217.159 216.771 213.738 213.341 212.886
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.111
  Payable/Accrued 0.695 1.153 1.582 0.678 0.321
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 54.374 26.222 32.562 42.338 33.437
  Cash Receipts 52.411 27.037 34.276 45.766 36.691
  Cash Payments -1.433 -1.47 -1.481 -1.156 -1.171
  Cash Taxes Paid -2.269 -2.029 -1.37 -1.559 -0.593
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -2.044 -2.639 -2.756 -3.892 -3.962
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7.709 5.323 3.893 3.179 2.472
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -57.979 -70.658 -21.967 54.816 -23.971
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -57.979 -70.658 -21.967 54.816 -23.971
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.787 16.5 -50.895 -27.893 -25.939
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Total Cash Dividends Paid -28.713 -28.5 -28.395 -27.893 -25.939
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 32.5 45 -22.5
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.182 -27.936 -40.3 69.261 -16.473
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 24.475 54.374 26.998 26.222 11.951
  Cash Receipts 26.058 52.411 23.46 27.037 11.109
  Cash Payments -0.612 -1.433 -0.541 -1.47 -0.503
  Cash Taxes Paid -0.83 -2.269 -1.42 -2.029 -1.498
  Cash Interest Paid -2.534 -2.044 -0.914 -2.639 -1.364
  Changes in Working Capital 2.393 7.709 6.413 5.323 4.207
  Cash From Investing Activities -0.618 -57.979 -40.159 -70.658 -40.96
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.618 -57.979 -40.159 -70.658 -40.96
  Cash From Financing Activities -26.288 3.787 11.783 16.5 -0.596
  Total Cash Dividends Paid -16.83 -28.713 -15.717 -28.5 -15.596
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -21.23 32.5 27.5 45 15
  Net Change in Cash -2.431 0.182 -1.378 -27.936 -29.605
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 11.772
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ian Potter Foundation Ltd. Corporation 16.5388 35987187 0 2023-07-31 LOW
  Mutual Trust Pty. Ltd. Investment Advisor 7.5204 16363858 -957433 2023-07-31 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 6.1046 13283243 0 2023-07-31 LOW
  Goode (Charles Barrington) Individual Investor 3.4755 7562341 72409 2023-09-19 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 2.9916 6509415 4277024 2023-07-31 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 2.9492 6417226 -1260490 2023-07-31 LOW
  Burgess (Anthony R.) Individual Investor 0.8419 1831968 0 2023-06-30 LOW
  Primrose Properties Pty. Ltd. Corporation 0.5008 1089709 6438 2023-07-31 LOW
  Willpower Investments Pty. Ltd. Corporation 0.4953 1077755 -23913 2023-07-31 LOW
  Brownell Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.4717 1026438 6438 2023-07-31 LOW
  Somoke Pty. Ltd. Corporation 0.2988 650126 0 2023-07-31 LOW
  Guest (James Vincent Chester) Individual Investor 0.2835 616903 0 2023-07-31 LOW
  A.J. Dixon Pty. Ltd. Corporation 0.2791 607282 33736 2023-07-31 LOW
  Timbs (John James) Individual Investor 0.2713 590323 0 2023-07-31 LOW
  Yelgarn Pty. Ltd. Corporation 0.2385 518991 6438 2023-07-31 LOW
  Hiscock (Stephen G.) Individual Investor 0.0397 86438 0 2023-06-30 LOW
  Sisson (Andrew Roy Newbery) Individual Investor 0.0386 83992 0 2023-06-30 LOW
  Larke (Andrew James Paget) Individual Investor 0.011 23938 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  L 20 101 Collins St
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου