Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Digital World Acquisition Corp. - DWAC CFD

12.90
3.52%
0.20
Χαμηλό: 12.85
Υψηλό: 13.3
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.20
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 13.37
Άνοιγμα* 13.3
Μεταβολή 1 έτους* -81.21%
Εύρος ημέρας* 12.85 - 13.3
Εύρος 52 εβδ. 12.34-74.84
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 836.01K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.81M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 502.40M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 37.21M
Έσοδα N/A
EPS -0.30
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 12.90 -0.44 -3.30% 13.34 13.34 12.53
Mar 23, 2023 13.37 0.24 1.83% 13.13 13.45 12.66
Mar 22, 2023 13.17 -0.32 -2.37% 13.49 13.51 12.73
Mar 21, 2023 13.41 -0.54 -3.87% 13.95 14.67 12.83
Mar 20, 2023 13.84 1.40 11.25% 12.44 15.18 12.32
Mar 17, 2023 12.46 0.26 2.13% 12.20 12.74 11.98
Mar 16, 2023 12.49 0.06 0.48% 12.43 12.55 12.28
Mar 15, 2023 12.44 -0.07 -0.56% 12.51 12.88 12.39
Mar 14, 2023 13.25 0.09 0.68% 13.16 13.27 13.06
Mar 13, 2023 13.22 0.21 1.61% 13.01 13.22 12.44
Mar 10, 2023 13.64 -0.22 -1.59% 13.86 14.09 13.28
Mar 9, 2023 13.94 -0.10 -0.71% 14.04 14.22 13.94
Mar 8, 2023 14.19 -0.01 -0.07% 14.20 14.36 14.15
Mar 7, 2023 14.28 -0.16 -1.11% 14.44 14.44 14.19
Mar 6, 2023 14.52 0.04 0.28% 14.48 14.57 14.18
Mar 3, 2023 14.36 -0.03 -0.21% 14.39 14.50 14.12
Mar 2, 2023 14.35 -0.23 -1.58% 14.58 14.58 14.08
Mar 1, 2023 14.70 0.00 0.00% 14.70 14.77 14.48
Feb 28, 2023 14.72 -0.31 -2.06% 15.03 15.03 14.38
Feb 27, 2023 14.84 0.16 1.09% 14.68 14.96 14.53

Digital World Acquisition Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Συνολικά έσοδα 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -1.39159 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.3845 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.39159
Other Operating Expenses, Total 1.39159
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.0071
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.3845
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.3845
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.3845
Καθαρά Κέρδη -1.3845
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.3845
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.3845
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.2147
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0372
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0372
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.91392 1.2303 0.16007 0.00074 0.00049
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.00074 0.00049
Λειτουργικά Έσοδα -1.91392 -1.2303 -0.16007 -0.00074 -0.00049
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Καθαρά Κέρδη -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.88439 -1.2241 -0.15917 -0.00074 -0.00049
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.2147 37.2147 37.2147 32.3866 32.3866
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05064 -0.03289 -0.00428 -0.00002 -0.00001
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05064 -0.03289 -0.00428 -0.00002 -0.00001
Other Operating Expenses, Total 1.91392 1.2303 0.16007
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.02953 0.0062 0.0009
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.5687
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.32773
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.32773
Other Current Assets, Total 0.24097
Total Assets 293.991
Long Term Investments 293.257
Other Long Term Assets, Total 0.16505
Total Current Liabilities 0.68354
Accrued Expenses 0.48354
Notes Payable/Short Term Debt 0
Other Current Liabilities, Total 0.2
Total Liabilities 10.746
Total Long Term Debt 0
Other Liabilities, Total 10.0625
Total Equity 283.245
Common Stock 293.251
Additional Paid-In Capital 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -10.006
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 293.991
Total Common Shares Outstanding 37.2147
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.28246 0.5687 1.49463 0.12624 0.0875
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.04149 0.32773 1.49463 0.02426 0.025
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.04149 0.32773 1.49463 0.02426 0.025
Other Current Assets, Total 0.24097 0.24097 0.10198 0.0625
Total Assets 293.675 293.991 294.746 0.12624 0.0875
Total Current Liabilities 2.2518 0.68354 0.21412 0.10246 0.06299
Accrued Expenses 1.9518 0.68354 0.20312 0.02 0
Notes Payable/Short Term Debt 0.3 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.011 0.08246 0.06299
Total Liabilities 12.3143 10.746 10.2766 0.10246 0.06299
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 281.36 283.245 284.469 0.02378 0.02452
Common Stock 293.251 293.251 293.251 0.00072 0.00072
Additional Paid-In Capital 0 0 0 0.02428 0.02428
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -11.8904 -10.006 -8.78193 -0.00123 -0.00049
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 293.675 293.991 294.746 0.12624 0.0875
Total Common Shares Outstanding 37.2147 37.2147 37.2147 32.3866 32.3866
Long Term Investments 293.287 293.257 293.251
Other Liabilities, Total 10.0625 10.0625 10.0625
Other Long Term Assets, Total 0.10563 0.16505
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.3845
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.11408
Deferred Taxes 0.2
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.0071
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.07751
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -293.25
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -293.25
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 294.692
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.16803
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 298.86
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.32773
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -1.88439 -1.3845 -0.1604 -0.00123 -0.00049
Cash From Operating Activities -0.58624 -1.11408 0.05282 -0.00074 0
Changes in Working Capital 1.27768 0.07751 0.06508 0.00049 0.00049
Cash From Financing Activities 0.3 294.692 294.692 0.025 0.025
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 298.86 298.86 0.025 0.025
Net Change in Cash -0.28624 0.32773 1.49463 0.02426 0.025
Deferred Taxes 0.05 0.2 0.14904
Non-Cash Items -0.02953 -0.0071 -0.0009
Cash From Investing Activities -293.25 -293.25
Other Investing Cash Flow Items, Total -293.25 -293.25
Financing Cash Flow Items -4.16803 -4.16803
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
ARC Global Investments II LLC Corporation 3.7749 1133484 0 2022-08-12 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 1.7757 533197 -20968 2022-12-31 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6794 204017 199328 2022-12-31 LOW
Pentwater Capital Management LP Hedge Fund 0.5368 161191 -807384 2022-12-31 HIGH
Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 0.4901 147152 -231 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3015 90539 35673 2022-12-31 HIGH
Simplex Trading, LLC Research Firm 0.2648 79513 597 2022-12-31 HIGH
Lighthouse Partners Hedge Fund 0.2076 62326 -3175823 2021-10-31 HIGH
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.1948 58490 5968 2022-12-31 HIGH
Commonwealth Financial Network Investment Advisor 0.1395 41896 895 2022-12-31 LOW
Boothbay Fund Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1332 40000 20000 2022-12-31 HIGH
HBKS Wealth Advisors Investment Advisor 0.1332 40000 20000 2022-12-31 MED
LPL Financial LLC Investment Advisor 0.1295 38879 -5676 2022-12-31 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.1022 30689 2293 2022-12-31 LOW
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. Investment Advisor 0.1005 30189 -5915 2022-12-31 LOW
Chickasaw Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0966 29000 0 2022-12-31 LOW
Buckingham Strategic Wealth, LLC Investment Advisor 0.0846 25399 3356 2022-12-31 LOW
Parallax Volatility Advisers, L.P. Hedge Fund 0.0745 22381 -10072 2022-12-31 HIGH
ATW Spac Management LLC Investment Advisor 0.0666 20000 20000 2022-12-31 MED
XTX Markets LLC Investment Advisor 0.0618 18552 -1102 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Digital World Acquisition Corp. Company profile

Σχετικά με την Digital World Acquisition Corp.

Η Digital World Acquisition Corp είναι μια εταιρεία λευκής επιταγής. Η εταιρεία έχει συσταθεί με σκοπό την πραγματοποίηση συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου επιχειρηματικού συνδυασμού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Η εταιρεία σκοπεύει να επικεντρωθεί σε εταιρείες του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εταιρεία δεν ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεν έχει δημιουργήσει έσοδα.

Industry: Shell Companies

5910 Pacific Center Blvd., Suite 300
92121

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,642.25 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.45 Price
+5.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00348

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου