Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η διαφορά (spread);

  Βασικές πληροφορίες για τη διαφορά (spread)

  Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου, στοιχείου του ενεργητικού ή εμπορεύματος. Για έναν επενδυτή, η αυτή η διαφορά μπορεί να σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας ευκαιρίας συναλλαγής.

  Πού συναντήσατε τον όρο «διαφορά (spread)»;

  Τα spread αποτελούν οικονομική είδηση όταν δημιουργείται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ του ποσού που πληρώνουν οι παράγοντες της αγοράς για την κτήση μετοχών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού και του ποσού που στη συνέχεια τα πωλούν. Μπορεί να πρόκειται για ένδειξη επιβράδυνσης της αγοράς και έχει ως απόρροια τη μείωση της ρευστότητας.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαφορά (spread)...

  Στις αγορές μετοχών, διαφορά (spread) είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία ένας συναλλασσόμενος αγοράζει μια μετοχή (η τιμή αγοράς) και της τιμής στην οποία θα την πωλήσει (η τιμή πώλησης).

  Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και στις αγορές συναλλάγματος: όσο ευρύτερη η διαφορά, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος.

  Στις αγορές ομολόγων, η διαφορά έχει ελαφρώς διαφορετική έννοια. Αναφέρεται στις διαφορετικές διαθέσιμες αποδόσεις επί παρόμοιων αλλά ελαφρώς διαφορετικών ομολόγων.

  Στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής των ΣΜΕ για τον ίδιο τίτλο ή εμπόρευμα αλλά για διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 630.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου