Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές DiaMedica Therapeutics Inc. - DMAC CFD

1.4773
2.04%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0854
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.4477
Άνοιγμα* 1.3882
Μεταβολή 1 έτους* -42.87%
Εύρος ημέρας* 1.3686 - 1.4872
Εύρος 52 εβδ. 1.12-2.71
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 23.15K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 743.65K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 38.87M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.46M
Έσοδα N/A
EPS -0.52
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.75
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 1.4477 0.0301 2.12% 1.4176 1.5262 1.3880
Mar 29, 2023 1.4382 -0.0478 -3.22% 1.4860 1.5061 1.3688
Mar 28, 2023 1.4869 -0.0281 -1.85% 1.5150 1.5947 1.4763
Mar 27, 2023 1.4573 0.0693 4.99% 1.3880 1.5068 1.3880
Mar 24, 2023 1.5261 0.1576 11.52% 1.3685 1.5261 1.3684
Mar 23, 2023 1.4380 -0.1068 -6.91% 1.5448 1.5751 1.4380
Mar 22, 2023 1.5458 -0.0479 -3.01% 1.5937 1.6633 1.5454
Mar 21, 2023 1.6729 -0.0391 -2.28% 1.7120 1.7122 1.5843
Mar 20, 2023 1.6925 -0.0382 -2.21% 1.7307 1.7314 1.6529
Mar 17, 2023 1.7316 -0.0188 -1.07% 1.7504 1.7505 1.7010
Mar 16, 2023 1.8296 0.0891 5.12% 1.7405 1.8394 1.7405
Mar 15, 2023 1.6923 -0.0383 -2.21% 1.7306 1.7416 1.6820
Mar 14, 2023 1.7805 0.0878 5.19% 1.6927 1.8297 1.6422
Mar 13, 2023 1.6922 0.1276 8.16% 1.5646 1.7221 1.5646
Mar 10, 2023 1.6531 -0.0182 -1.09% 1.6713 1.7019 1.5645
Mar 9, 2023 1.6923 0.0502 3.06% 1.6421 1.7707 1.6421
Mar 8, 2023 1.7709 0.0994 5.95% 1.6715 1.7906 1.6715
Mar 7, 2023 1.7219 0.0798 4.86% 1.6421 1.7221 1.6421
Mar 6, 2023 1.7020 -0.0188 -1.09% 1.7208 1.7612 1.6723
Mar 3, 2023 1.7316 0.0790 4.78% 1.6526 1.7514 1.6526

DiaMedica Therapeutics Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0.5 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.646 12.699 11.593 7.261 4.519
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.881 4.389 3.693 2.739 1.313
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.765 8.31 7.9 4.522 3.206
Depreciation / Amortization
Λειτουργικά Έσοδα -13.646 -12.699 -11.593 -6.761 -4.519
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -0.039 0.009
Άλλο, Καθαρό 0.082 0.434 0.975 1.146 0.25
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.564 -12.265 -10.618 -5.654 -4.26
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Καθαρά Κέρδη -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.7734 15.6803 11.9877 7.74352 5.93579
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.6543 -0.78391 -0.88833 -0.74049 -0.71768
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.6543 -0.78391 -0.88833 -0.74049 -0.71768
Έσοδα 0 0.5 0
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.128 3.364 3.536 3.246 3.416
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.488 1.409 1.562 1.375 1.084
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.64 1.955 1.974 1.871 2.332
Λειτουργικά Έσοδα -3.128 -3.364 -3.536 -3.246 -3.416
Άλλο, Καθαρό 0.076 0.013 0.035 0.007 -0.027
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.052 -3.351 -3.501 -3.239 -3.443
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.059 -3.358 -3.508 -3.246 -3.45
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.059 -3.358 -3.508 -3.246 -3.45
Καθαρά Κέρδη -3.059 -3.358 -3.508 -3.246 -3.45
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.059 -3.358 -3.508 -3.246 -3.45
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.059 -3.358 -3.508 -3.246 -3.45
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.059 -3.358 -3.508 -3.246 -3.45
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.4431 26.4431 26.4431 26.5021 19.0357
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11568 -0.12699 -0.13266 -0.12248 -0.18124
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11568 -0.12699 -0.13266 -0.12248 -0.18124
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45.439 27.921 8.836 17.972 1.494
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45.112 27.507 7.878 16.823 1.353
Cash 4.707 7.409 3.883 16.823 1.353
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.13 0.34 0.823 0.78 0.08
Prepaid Expenses 0.084 0.064 0.047 0.369 0.061
Total Assets 45.551 28.095 9.053 18.339 1.802
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.112 0.174 0.217 0.096 0.037
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.179 0.231 0.26
Accumulated Depreciation, Total -0.067 -0.057 -0.043
Total Current Liabilities 1.524 2.028 1.318 1.296 1.003
Accounts Payable 0.509 1.099 0.182
Accrued Expenses 1.011 0.923 1.13
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 0.084
Total Liabilities 1.527 2.081 1.436 1.314 1.003
Total Long Term Debt 0.003 0.007 0.013 0.018 0
Other Liabilities, Total 0 0.046 0.105
Total Equity 44.024 26.014 7.617 17.025 0.799
Common Stock 0 0 0 0 0
Additional Paid-In Capital 126.576 94.925 64.232 62.993 41.033
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -82.501 -68.909 -56.617 -45.968 -40.234
Other Equity, Total -0.051 -0.002 0.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 45.551 28.095 9.053 18.339 1.802
Total Common Shares Outstanding 26.4431 18.7462 12.0069 11.9569 6.37066
Accounts Receivable - Trade, Net 0.13 0.78 0.08
Other Long Term Assets, Total 0 0.271 0.271
Payable/Accrued 1.291 0.919
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.004 0.006 0.006 0.005 0
Capital Lease Obligations 0.003 0.007 0.013 0.018 0
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.405 20.098 3.995
Other Current Assets, Total 0.113 0.01 0.088
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 42.111 45.439 48.537 21.629 24.195
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.047 45.112 48.097 21.295 23.401
Cash 3.032 4.707 16.219 2.228 3.329
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.015 40.405 31.878 19.067 20.072
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.168 0.13 0.104 0.016 0.337
Prepaid Expenses 0.793 0.084 0.336 0.318 0.457
Total Assets 42.211 45.551 48.664 21.774 24.356
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.1 0.112 0.127 0.145 0.161
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.162 0.179 0.187 0.199 0.209
Accumulated Depreciation, Total -0.062 -0.067 -0.06 -0.054 -0.048
Total Current Liabilities 1.434 1.524 1.624 1.44 1.178
Accounts Payable 0.433 0.509 0.699 0.239 0.689
Accrued Expenses 0.995 1.011 0.921 1.196 0.483
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.006 0.004 0.004 0.005 0.006
Total Liabilities 1.443 1.527 1.628 1.456 1.211
Total Long Term Debt 0.009 0.003 0.004 0.005 0.005
Capital Lease Obligations 0.009 0.003 0.004 0.005 0.005
Other Liabilities, Total 0 0 0.011 0.028
Total Equity 40.768 44.024 47.036 20.318 23.145
Common Stock 0 0 0 0 0
Additional Paid-In Capital 126.884 126.576 126.296 96.126 95.68
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -86.009 -82.501 -79.255 -75.805 -72.531
Other Equity, Total -0.107 -0.051 -0.005 -0.003 -0.004
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42.211 45.551 48.664 21.774 24.356
Total Common Shares Outstanding 26.4431 26.4431 26.4392 18.7862 18.7862
Accounts Receivable - Trade, Net 0.166 0.13
Other Current Assets, Total 0.103 0.113
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.592 -12.292 -10.649 -5.734 -4.26
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -12.252 -9.185 -9.102 -5.696 -3.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.024 0.021 0.021 0.015 0.004
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.777 1.891 1.139 0.659 0.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.002 0.002
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.461 1.195 0.387 -0.636 -0.044
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -20.537 -16.134 -3.908 -0.05 -0.022
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.022 -0.047 -0.002 -0.05 -0.022
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 30.087 28.845 0.07 21.216 3.539
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 30.093 28.85 0.075 21.216 3.539
Συναλλαγματικές Επιδράσεις
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.702 3.526 -12.94 15.47 -0.383
Cash Taxes Paid 0.028 0.036 0.026
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -20.515 -16.087 -3.906
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.006 -0.005 -0.005
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -3.508 -13.592 -10.346 -6.896 -3.622
Cash From Operating Activities -3.888 -12.252 -9.448 -6.402 -4.313
Cash From Operating Activities 0.006 0.024 0.018 0.012 0.006
Non-Cash Items 0.443 1.777 1.354 1.023 0.551
Changes in Working Capital -0.829 -0.461 -0.474 -0.541 -1.248
Cash From Investing Activities 2.214 -20.537 -11.848 0.98 -0.009
Capital Expenditures 0 -0.022 -0.015 -0.013 -0.009
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.214 -20.515 -11.833 0.993 0
Cash From Financing Activities -0.001 30.087 30.106 0.241 0.242
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 30.093 30.111 0.244 0.244
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.001 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002
Net Change in Cash -1.675 -2.702 8.81 -5.181 -4.08
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
EQT Partners AB Private Equity 10.8 2855847 304827 2022-07-08 LOW
Trill AB,LLC. Corporation 9.6472 2551020 2551020 2021-09-28
Jacinto (Richard II) Individual Investor 9.4543 2500000 850947 2022-12-31 LOW
Lytton (Laurence W) Individual Investor 4.0539 1071970 -308296 2021-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.961 782989 349 2022-12-31 LOW
Giuffre (Randall Michael) Individual Investor 1.4983 396184 35130 2023-01-03 LOW
Omega Advisors, Inc. Investment Advisor 1.1345 300000 100000 2021-12-31 LOW
Jacob Asset Management of New York, LLC Investment Advisor 0.8839 233730 -4770 2022-12-31 LOW
Pilnik (Richard D) Individual Investor 0.7937 209882 55555 2023-01-03 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6991 184870 -349 2022-12-31 LOW
Lynch (Timothy Patrick) Individual Investor 0.3792 100259 -100000 2022-12-31 LOW
Burroughs (Amy Louise) Individual Investor 0.2772 73288 17156 2023-01-03 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2723 72012 2814 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.252 66629 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2496 65997 1067 2022-12-31 LOW
Pauls (Dietrich John) Individual Investor 0.211 55804 20000 2022-11-16
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.1672 44201 2194 2022-12-31 MED
Alcorn Harry W Jr Individual Investor 0.1663 43981 399 2022-03-22 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1612 42634 0 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.1483 39216 4304 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

DiaMedica Therapeutics Inc. Company profile

Σχετικά με την DiaMedica Therapeutics Inc.

Η DiaMedica Therapeutics Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για νευρολογικές και νεφρικές παθήσεις, όπως το οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (AIS) και η χρόνια νεφρική νόσος (CKD). Το κύριο προϊόν DM199 της Εταιρείας μιμείται τη συμπεριφορά των φυσικών ανθρώπινων πρωτεϊνών KLK1 για τη διατήρηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε ιστούς που έχουν υποστεί βλάβη από εγκεφαλικό επεισόδιο και τη βελτίωση της συνολικής νεφρικής λειτουργίας. Η KLK1 είναι μια πρωτεάση σερίνης, ή πρωτεΐνη, που παράγεται κυρίως στα νεφρά, το πάγκρεας και τους σιελογόνους αδένες. Η θεραπεία DM199 έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την κυκλοφορία και τη συνολική λειτουργία κρίσιμων συστημάτων, καθώς και να μειώσει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης άλλες σειρές προϊόντων για τη νεφροπάθεια IgA και τους Αφροαμερικανούς με CKD.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

301 Carlson Parkway
Suite 210
MINNEAPOLIS
MINNESOTA 55305
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,478.70 Price
+1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου