Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Deutsche Telekom AG - DTEd CFD

19.430
1.38%
0.065
Χαμηλό: 19.365
Υψηλό: 19.7
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.065
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019974%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002248%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Deutsche Telekom AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 19.165
Άνοιγμα* 19.64
Μεταβολή 1 έτους* 2.83%
Εύρος ημέρας* 19.365 - 19.7
Εύρος 52 εβδ. 17.35-23.13
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.91M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 166.12M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 96.92B
Αναλογία P/E 17.98
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.97B
Έσοδα 114.33B
EPS 1.08
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.60156
Beta 0.68
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 19.165 -1.940 -9.19% 21.105 21.125 19.115
Jun 1, 2023 20.985 0.300 1.45% 20.685 21.045 20.665
May 31, 2023 20.725 0.095 0.46% 20.630 20.975 20.590
May 30, 2023 20.735 -0.290 -1.38% 21.025 21.085 20.650
May 29, 2023 21.035 -0.090 -0.43% 21.125 21.165 20.950
May 26, 2023 21.030 -0.105 -0.50% 21.135 21.145 20.770
May 25, 2023 21.160 -0.525 -2.42% 21.685 21.740 20.650
May 24, 2023 21.720 -0.085 -0.39% 21.805 21.850 21.660
May 23, 2023 21.850 0.015 0.07% 21.835 21.955 21.755
May 22, 2023 21.720 -0.085 -0.39% 21.805 22.015 21.685
May 19, 2023 21.840 0.030 0.14% 21.810 21.870 21.555
May 18, 2023 21.775 -0.090 -0.41% 21.865 22.135 21.745
May 17, 2023 21.765 -0.170 -0.78% 21.935 22.070 21.750
May 16, 2023 22.005 0.215 0.99% 21.790 22.150 21.730
May 15, 2023 21.800 0.130 0.60% 21.670 21.955 21.635
May 12, 2023 21.630 0.260 1.22% 21.370 21.680 21.365
May 11, 2023 21.435 0.000 0.00% 21.435 21.625 21.255
May 10, 2023 21.225 -0.005 -0.02% 21.230 21.340 21.145
May 9, 2023 21.295 0.075 0.35% 21.220 21.385 21.170
May 8, 2023 21.255 0.085 0.40% 21.170 21.395 21.170

Deutsche Telekom AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 114197 107610 100999 80531 75656
Έσοδα 114197 107610 100999 80531 75656
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 50048 46585 41915 34509 35741
Ακαθάριστο Εισόδημα 64149 61025 59084 46022 39915
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 98783 95043 88195 71074 67630
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20741 19509 19821 17783 17557
Depreciation / Amortization 26671 27197 25031 17270 13114
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -603 993 545 847 1078
Other Operating Expenses, Total 1926 759 883 665 140
Λειτουργικά Έσοδα 15414 12567 12804 9457 8026
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5027 -5107 -3596 -1967 -2695
Άλλο, Καθαρό 590 168 -531 -230 -178
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10977 7628 8677 7260 5153
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9040 5896 6748 5267 3329
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1481 -1927 -2589 -1401 -1163
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7559 3969 4159 3866 2166
Καθαρά Κέρδη 8002 4176 4159 3866 2166
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7558 3969 4158 3867 2166
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8001 4176 4158 3867 2166
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8001 4176 4158 3867 2166
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4972 4813 4743 4743 4742
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.52011 0.82464 0.87666 0.81531 0.45677
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.64 0.6 0.6 0.7
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.11922 1.53608 1.53892 1.18776 0.80758
Total Adjustments to Net Income -1 -1 1
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 443 207
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 27824 29744 28925 55528 27693
Έσοδα 27824 29744 28925 55528 27693
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11041 13707 12331 24010 12154
Ακαθάριστο Εισόδημα 16783 16037 16594 31518 15539
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22810 25906 25764 47113 21499
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5143 5036 5122 10583 5050
Depreciation / Amortization 6016 6313 6599 13625 6621
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 258 376 581 -1426 -2236
Other Operating Expenses, Total 352 474 1131 321 -90
Λειτουργικά Έσοδα 5014 3838 3161 8415 6194
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1398 -1923 -1367 -2526 -1218
Άλλο, Καθαρό 83 64 328 987 320
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3699 1979 2122 6876 5296
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2720 1650 1835 5555 4258
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1051 -775 -366 -340 -406
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1669 875 1469 5215 3852
Καθαρά Κέρδη 15360 1016 1577 5409 3948
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1669 873 1470 5215 3853
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15360 1014 1578 5409 3949
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15360 1014 1578 5409 3949
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4974 4972 4972 4972 4972
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33554 0.17558 0.29566 1.04887 0.77494
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.37022 0.41639 0.73342 1.01605 0.09836
Total Adjustments to Net Income -2 1 0 1
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 13691 141 108 194 96
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 39144 38799 37293 24689 21870
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5862 7710 13032 5422 3691
Μετρητά & Ισοδύναμα 5767 7617 12939 5393 3679
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 95 93 93 29 12
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24006 21423 18924 16340 14929
Accounts Receivable - Trade, Net 19176 17333 15489 12722 11753
Total Inventory 2639 2855 2695 1568 1790
Other Current Assets, Total 6637 6811 2642 1359 1460
Total Assets 298590 281627 264917 170672 145375
Property/Plant/Equipment, Total - Net 99456 92547 91277 67546 50631
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 210125 215612 208563 181419 162081
Accumulated Depreciation, Total -110668 -123065 -117286 -113873 -111452
Goodwill, Net 20647 20531 19819 12436 12267
Intangibles, Net 119953 112116 98247 55766 52683
Long Term Investments 6362 5774 6959 4485 2161
Other Long Term Assets, Total 13028 11860 11322 5750 5763
Total Current Liabilities 45389 38803 37135 32913 29144
Accounts Payable 11981 10396 9691 9410 10699
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 18824 15737 16112 13013 8617
Other Current Liabilities, Total 10462 8486 7336 7440 6841
Total Liabilities 250032 238948 228995 138965 114468
Total Long Term Debt 129340 126331 121144 70050 50972
Long Term Debt 95674 98237 93537 54202 49350
Capital Lease Obligations 33666 28094 27607 15848 1622
Deferred Income Tax 22800 19809 17260 8954 8240
Minority Interest 38762 38790 36628 14524 12530
Other Liabilities, Total 13741 15215 16828 12524 13582
Total Equity 48558 42679 35922 31707 30907
Common Stock 12765 12765 12189 12189 12189
Additional Paid-In Capital 61532 63773 62640 55029 54646
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -26488 -32182 -34747 -34842 -35226
Treasury Stock - Common -35 -37 -46 -47 -49
Unrealized Gain (Loss) 59 99 142 74 54
Other Equity, Total 725 -1739 -4256 -696 -707
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 298590 281627 264917 170672 145375
Total Common Shares Outstanding 4972.7 4971.94 4743.46 4742.93 4742.94
Accrued Expenses 4122 4184 3996 3050 2987
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 40325 39144 42540 33630 36507
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16379 10632 13482 9460 13451
Μετρητά & Ισοδύναμα 10913 5767 8497 5281 9875
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5466 4865 4985 4179 3576
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18613 19389 19446 19141 17797
Accounts Receivable - Trade, Net 18439 19176 19221 18946 17614
Total Inventory 2659 2639 3154 2992 3222
Other Current Assets, Total 2674 6484 6458 2037 2037
Total Assets 303793 298590 321357 301686 292422
Property/Plant/Equipment, Total - Net 100056 99456 104669 103246 100187
Intangibles, Net 138142 140600 151944 144544 137224
Long Term Investments 12809 6362 8061 7210 6731
Other Long Term Assets, Total 12461 13028 14143 13056 11773
Total Current Liabilities 39915 45389 48649 39647 36495
Accounts Payable 11106 12035 11545 11179 10865
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15733 18824 20434 15810 13803
Other Current Liabilities, Total 12037 14530 16670 12658 11827
Total Liabilities 241255 250032 269922 253693 244292
Total Long Term Debt 130578 129340 139663 137433 134035
Long Term Debt 93609 95674 102280 100250 98813
Capital Lease Obligations 36969 33666 37383 37183 35222
Deferred Income Tax 21835 22800 24751 22925 20517
Minority Interest 36147 38762 43040 40499 39526
Other Liabilities, Total 12780 13741 13819 13189 13719
Total Equity 62538 48558 51435 47993 48130
Common Stock 12765 12765 12765 12765 12765
Additional Paid-In Capital 60193 61532 62161 62266 63708
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -10696 -26488 -27454 -28529 -27462
Treasury Stock - Common -29 -35 -36 -36 -37
Unrealized Gain (Loss) 34 59 141 124 108
Other Equity, Total 271 725 3858 1403 -952
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 303793 298590 321357 301686 292422
Total Common Shares Outstanding 4972.7 4972.7 4971.94 4971.94 4971.94
Accrued Expenses 1039
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 11703 7918 8677 7260 5153
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35801 32239 23671 23074 17940
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19919 21336 18559 12538 13836
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4330 5671 4579 3063 3152
Cash Taxes Paid 902 893 690 758 697
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6756 6158 7252 3924 3307
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6884 -8544 -14464 -4593 -4201
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22306 -27403 -22649 -14230 -14297
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -24114 -26365 -18694 -14357 -12492
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1808 -1038 -3955 127 -1805
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15438 -10779 7561 -7141 -3259
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5794 -492 -512 -247 -1699
Total Cash Dividends Paid -3385 -3145 -3067 -3561 -3082
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6259 -7142 11140 -3333 1522
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 93 620 -1036 11 -17
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1850 -5323 7547 1714 367
Amortization 6733 5858 6320 4806
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 16685 11703 9510 7160 5438
Cash From Operating Activities 9555 35801 27280 17987 9366
Cash From Operating Activities 6030 27827 21357 14335 6765
Non-Cash Items -11387 3155 1138 -725 -1563
Cash Taxes Paid 169 902 590 257 48
Cash Interest Paid 1802 6756 4884 3360 1372
Changes in Working Capital -1773 -6884 -4725 -2783 -1274
Cash From Investing Activities 2005 -22306 -15511 -10148 -4512
Capital Expenditures -4826 -24114 -18208 -12258 -7172
Other Investing Cash Flow Items, Total 6831 1808 2697 2110 2660
Cash From Financing Activities -6340 -15438 -11505 -10491 -2653
Financing Cash Flow Items -4496 -5794 -3260 -2604 -250
Total Cash Dividends Paid -5 -3385 -3385 -3247 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1839 -6259 -4860 -4640 -2403
Foreign Exchange Effects -74 93 616 316 57
Net Change in Cash 5146 -1850 880 -2336 2258
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
KfW Bank and Trust 16.6286 829178706 0 2022-12-31 LOW
German Government Government Agency 13.8295 689601413 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6902 233873257 0 2022-12-31 LOW
SoftBank Group Corp Holding Company 4.5122 225000000 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.166 108004887 15232548 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9757 98517319 777713 2023-04-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.7005 84796308 352490 2023-04-30 LOW
GQG Partners, LLC Investment Advisor 0.8062 40202763 -908377 2023-03-31 MED
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7717 38478639 68601 2023-04-30 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.7505 37425062 796251 2023-04-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.6152 30675994 -101246 2023-03-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5616 28002457 260799 2023-04-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4966 24761033 448000 2023-04-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4839 24127357 77384 2023-04-30 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.4796 23915193 -1002748 2022-06-30 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.4286 21372740 -316666 2023-03-31 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.4158 20735629 1035745 2022-12-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.387 19296031 472022 2023-04-30 MED
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3132 15615951 -19945 2023-02-28 LOW
Amundi Ireland Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3099 15455420 -162814 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Deutsche Telekom Company profile

Σχετικά με την Deutsche Telekom AG

Η Deutsche Telekom AG είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής (IT) και τηλεπικοινωνιών. Οι λειτουργικοί τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Γερμανία, που αποτελείται από δραστηριότητες σταθερού δικτύου και κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελείται από δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ευρώπη, που αποτελείται από δραστηριότητες σταθερού δικτύου και κινητής τηλεφωνίας των εθνικών εταιρειών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Αυστρία, η Αλβανία, η Μακεδονία και το Μαυροβούνιο, Systems Solutions, η οποία διαχειρίζεται συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για πολυεθνικές εταιρείες και ιδρύματα του δημόσιου τομέα- Group Development, που περιλαμβάνει τις οντότητες T-Mobile Netherlands και Deutsche Funkturm (DFMG) και την επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της Stroeer SE & Co. KGaA, και το Group Headquarters & Group Services, το οποίο αποτελείται από τις δραστηριότητες των κεντρικών υπηρεσιών και διαφόρων άλλων θυγατρικών της Εταιρείας.

Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

Friedrich-Ebert-Allee 140
BONN
NORDRHEIN-WESTFALEN 53113
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,964.66 Price
+0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.97 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0149%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,561.70 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-7.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00389

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου